1.C

1.C

Mgr. Ivana Oršelová


Vysvědčení

Konec výuky je 30.6. v 8,45.

Všichni si , prosím, vezmou ve středu slohu na vysvědčení .

Děti dostanou k vysvědčení i slovní hodnocení.


Děti mohou jít do družiny , obědy budou mít také.


 

 

MILÍ RODIČE  A DĚTI - SLONÍCI .

Končí nám velmi složitý školní rok 2020/2021.

Všichni to zvládli velice dobře :

 

  • ráda bych moc poděkovala rodičům za pomoc při distanční  i prezenční výuce►
  • také bych pochválila celou třídu " Sloníků " ►
  • užívejte si zasloužené prázdniny , sluníčka a pohody v přírodě►
  • pište si svůj deník a na začátku školního roku si pěkně počteme - co jste zažili►
  • dávejte na sebe pozor - ať se zase po prázdninách sejdeme ke společné práci►

 

  

 

 

Děkuji 

Iva Oršelová

Zpráva

Dobý den,

blíží se nám konec školního roku.

25.6.- uklízíme skříňky,klíček odevzdáváme.


Od 24.6.-29.6. budeme končit 11,20 - třídnický systém.

Stále budeme opakovat .


Ve středu  23.6 si děti odnesou domů kufřík s výtvarnými potřebami.

Ve čtvrtek  24.6. - si všichni odnesou tělocvik domů.


Prosím rodiče sledujte kontaktní deník - budou nové informace ke 

konci školního roku.


ZHODNOCENÍ - VÝLET DO ZOO BRNO

- dne 16.6. 2021 jsme se zúčastnili výletu do ZOO

-zvířátka máme moc rádi-

-sešli jsme se  v 8,15 , přijel autobus a jeli jsme do Bystrce - k ZOO.

-pak začala naše mise s ZOO

-viděli jsme toho hodně,také jsme si něco koupili 

-návrat byl kolem 12,45 ke škole

-moc jsme si výlet užili, všichni byli příjemně unaveni

 

 

 

Iva O.

Třídní schůzky 7.6.2021

Dobrý den,

v pondělí 7.6. budou třídní schůzky v 16,00 hodin ve třídě 1.C.

Rodiče  seznámím s volbou do Školské rady a potom o akcích třídy,

dále pak individuálně proberu s rodiči  vše o výuce v 1.třídě, ale také 

o chování žáků.

Kdo se schůzky nezúčastní , dostane na email informace o známkách .

Pěkný den Iva Oršelová

Placení sešitů a pomůcek

►►Prosím o zaplacení

SEŠITY 2021/2022

Den dětí 1.6.2021

 

 

V úterý 1.6. je svátek dětí.

- budeme nejen sportovat v tělocvičně i na hřišti

- také malovat ( ve třídě)

- něco si řekneme o tomto krásném svátku

- užijeme si krásný den 

Pěkný den

Iva O.

novinky - 1.C - ČERVEN 2021

Dobrý den,

třída Sloníků se hlásí:

Focení - 28.5.2021 v 8,10 . Placeno z třídního fondu.


7.6. bude třídní schůzky  - ve třídě 1.C


16.6. pojedeme na výlet do ZOO - středa

(veškeré informace  budeme mít v kontaktním deníku)


Do konce června všechny děti budou mít  přečtenou 1 nebo 2 knížky.

Může ji donést i do školy a přečte nám i svůj přečtený příběh nebo pohádku.


- v  matematice stále probíráme  + a - do 20 s přechodem přes 20 

- denně čteme ve Slabikáři , trénujeme čtení, ale také i porozumění přečteného textu

- v psaní - přepis a opis, psaní vět

-TV máme v tělocvičně


prosím o podpisy ŽK a KD - hodnocení za měsíc květen


Také děkuji všem rodičům za spolupráci.

Pěkný víkend 

Iva Orš.

Výuka od 24.5.

Dobrý den, rodiče - i děti - Sloníci

 V pondělí 24.5.  máme testování od 7,40-7,50.

Moc prosím , aby se všichni dostavili včas.


Již začínáme opět pracovat dle rozvrhu  a víme , že

PO - ÚT-ČTV-PÁ        máme výuku do 11,40 - 4.VHSTŘEDA                          máme výuku do 12,35  - 5.VH


Ve středu máme 3.VH - tělesnou výchovu  - všichni si do úterý , prosím,

                           donesou tepláky,tenisky a tričko


►  Máme založený Cvičný sešit  - odevzdáváme až v pátek  ( procvičujeme písmenka a slabiky i slova)

►denně čteme

►matematika + a - do 20 bez přechodu do 10

►psaní slov, vět

►prosím ostrouhané pastelky

►probrané učivo vždy pošlu na Google Clasroom


 

 

Dodržujeme :

*testování 1 krát týdně ( v pondělí)

*nošení roušky nebo respirátoru ve vnitřních prostorách ěkoly

*stálé větrání ve třídě, desinfekce rukou

*plavání zrušeno

*hudební výchova omezena


Děkuji moc za spolupráci a přeji pěkné jarní dny

Iva O.

Nová zpráva

Dobrý den,

od 17.5. začíná prezenční výuka .

Začíná i ranní družina od 6,30.

V pondělí se testujeme, všichni přijdou , prosím, do třídy  v době 7,40-7,50.

Výuka po- pá do 11,40 - 4 .VH , pouze ve sředu 12,35- 5.VH.

pátek 7.5.

Dobrý den,

týden s distanční výukou se chýlí ke konci -

v pondělí 10.5. - PREZENČNÍ VÝUKA.

Všichni přijdou do školy v 7,35 .( budeme mít pouze

jedno testování)

V pondělí se bude dělat i kontrola všech sešitů , dále nějaká prověření.


8,30 - 9,00 - psaní - slova,diktát, opis věty

9,00- 9,30 - Slabikář - čtení, kontrola četby

9,30- 10,00  - Slabikář  - čtení, kontrola četby

10,30-11,00 - Matematika

 

 Tak a máme víkend - trochu si odpočineme a 

v pondělí se sejdeme se svými kamarády či kamarádkami.

Budeme dále pokračovat  v dalším poznávání - tak,jak vše

společně děláme.


Dnešní den uběhl - měli jsme hodně práce - tak nám to asi

tak rychle šlo.

V matematice jsme ukončili práci v zeleném sešitě - doděláváli

jsme samostatnou práci str.79 cv.1 - počítali jsme a potom jsme

z písmenek sestavovali názvy zvířat.

Trénovali jsme i pyramidy a počítání do 20.


V psaní jsme dnes měli opis slov - trénovali jsme písmena.

Pak jsme psali nové písmeno - velké Y a slova- celá strana je 

hotová.


Ve Slabikáři jsme měli zkoušení- někteří fakt  pěkně čtou - pak jsme zkoušeli

čtení s porozuměním - hledali jsme slova a tvořili tajenku..(str.96)

Na str.97 - jsme četli nové věty a hledali jsme rýmy - spojování s obrázky.

Tak i to jsme pěkně zvládli.

Pěkný víkend přeji

Iva O.

čtvrtek 6.5.

Dobrý den,

1.VH - 8,30 - Psaní

2.VH - 9,00-9,30 Matematika  1.skupinka

3.VH- 9,30-10,00 Matematika  2.skupinka

4.VH- 10,30-11,00 Prvouka -hodiny

Přeji krásný den

Iva O.


Tak , aby vše šlo popořádku - máme co hodnotit.

Děti dnes v matematice maminkám k svátku vyrobily pracovní list

s názvem - Koktejl pro maminky a výsledky a samozřejmě 

malovaly i ovoce a zeleninu - protože i chuť koktejlu se musí pořádně rozmyslet.


V matematice jsme stále opakovali psaní příkladů a také počítali do 20.

V psaní jsme opět trénovali psaní slov s f - dbáme na sklon ,krásné psaní.

Dnes jsme také zkoušeli i přepis slov z tiskacího do psacího písma.

   V Prvouce jsme dnes viděli video o hodinách - trénovali jsme - jak to tedy s časem je.

Jestli chceme hodinky - tak musíme se orientovat na hodinách správně a vědět...kolik

zrovna je hodin.

Samostatná práce str. 44 cv. 3

Pěkný zbytek dne 

Iva O.

středa 5.5.

Dobrý den  ,

  Tak jako vždycky zkusím vše nějak shrnout - jak nám práce šla.

 Musím Vám

napsat, že pěkně a bez problémů.

To víte , někdy padají i slzičky , ale pak vše rozebereme a máme radost, že  jsme 

pochopili , co máme v pracovních sešitech.

 

Co moc chválím -  aktivitu - během on line výuky , také spolupráci - někdy zase někteří

moc spíchají a pak se objevují chybičky...ty ale musíme opravit společně.


Tak dnes byla i VV- bude Svátek maminek - tak se do každého předmětu snažíme

maminkám něčím tu náladu rozveselit - včera jsme psali na hrníček větu.

Dnes ve VV - to bylo přání plný srdíček - také jsme použili tiskací a psací písmo.

Fakt  - moc hezká přáníčka - maminky.

Mějte se fajn a ve čtvrtek se na vás moc těším - milí SLONÍCI.

Iva O.


středa už víme , že je třetím dnem týdne a pokračování naší cestičky  k novému

poznávání.

1. VH -  Psaní  nové písmenko - velké F

2.VH - 1. skupina - Matematika - počítání po 10, slovní úkoly- hry

3.VH -2.skupina - Matematika ( vše stejné jako 1.skupina)

4.VH - Čtení a VV ( pastelky,volný list papíru a fixy)


Iva O.

Úterý 4.5.

Milí prvňáčkové - dnes je úterý a vůbec pěkný den.

Sloník vám včera moc mával - jak pokračujete s výukou- tedy doma.

On ví - jak je to složité , ale  až zase přijdeme do školy -

vše budeme pěkně procvičovat.


1.VH - Psaní  - písmenko f budeme na str.11 dělat samostatně 

           (trénujeme diktát a písmenka)

2.VH - Matematika  - stále platíme desetikorunami a učíme se pěkně

          počítat, přidáme i slovní příklad a rozklady.

3.VH - stejná jako 2.VH

od 10,30 - 11,00  máme prvouku - bereme měsíce - zopakujte si prosím .


Tak pěkný den vám přeji a zase budeme tvořit něco pro maminky.

Iva O.


A je za námi úterý - vše se povedlo - tak nyní popíši:

V M jsme  měli  nákupa  počítání po 10

- také řetězovky, dopočítávání a rozklady stále trénujeme.

M str.78 - samostatná práce


Psaní - str. 11 - opakování malé f 

            str.10 - slova


Prv - měsíce  a dny v týdnu 


Vše se dařilo - tak postupuje dále.

Iva O.

Distanční výuka 3.5. - 7.5.2021

Dobrý den,

týden nám utekl jako voda, užili jsme si s projektem- Čarodějnice.

Nyní nás čeká týden před obrazovkou počítače a samozřejmě další

práce ze čtení -Slabikář, z matematiky , prvouky a psaní.(VV a PV)

  Ve škole nám vše jde bez problémů - tak si myslím , že už 

práce "v tzv.distančním týdnu " půjde také tak.

Budou i samostatné úkoly, které také zpracováváme i ve škole.


Tak se mějte moc hezky a v pondělí se těším od 8,30 - všichni.

     

8,30-9,00 - všichni   Psaní

9,00-9,30   chlapci  Matematika

9,30-10,00  dívky    Matematika

10,30-11,00  Čtení - Slabikář  str.95


Posílám i odkaz na výuku anglického jazyka 3.5.

angličtina


Iva O.


  Tak dnes bych vše zhodnotila takto - práce se nám dařila,

je fakt,že než si zase zvykneme na práci u počítače - tak to pro 

někoho je velký problém, ale rodiče vždy dopomohou k vysvětlení látky - kterou

někdo nemusel pochopit.


Psaní - str. 11 -psaní písmene - malé f - nejdříve jsme písmeno rozdělili na 

jednotlivé části, abychom potom pochopili všichni,že poslední smyčka leží na

lince.(samostatně- řádky s písmenkem f a také slabiky). Zítra budeme psát slova a 

přepisy slov.


M - dnes jsme měli prázdninové nákupy - pracovali jsme s desítkami, také jsme trénovali

i rozklady.(číselná osa 10-100)

Samostatná práce - str.78 cv.6,7.


Slabikář - čtení slov - prezentace (i víceslabičná slova jsme dnes trénovali).

Str.95 - slabika MĚ - slova i věty a vyhledávání správného slova - samostatně.

Ještě pracujeme na dárcích pro maminky- dnes HRNEČEK  s nápisem.

Moc povedené.

Pěkný zbytek dne.

Iva O.

Prezenční výuka od 26.4. - 30.4.2021

Dobrý den,

                     prosím pošlete úkoly , které jsme dělali v pátek. 

                     Od pondělí 26.4. - jsme ve škole.

                     Proběhne také testování celé naší třídy ve třídě 5.B.


                    29.4. - čtvrtek máme opět testování od 7,35 ve třídě 5.B.


                    Máme týden s projektem - Čarodějnice


                   Moc se těším .

                   Děkuji

                   Iva O.

   

pátek 23.4.

Vítám Vás všechny  - je pátek - blíží se víkend,

ale dnes si práci zadanou zase společně splníme.

A  jdeme  na to:

1 . VH - Psaní str.6 -slova

2 . VH a  3 . VH  - matematika  str.74 a příklady do 20

4 . VH - Slabikář - čtení -  Věty a rybník str.90

poslech  : písnička           text

Iva O.

čtvrtek 22.4.

Dobrý den  všem z 1.C.

Pokračujeme v projektu Den Země a budeme se

snažit  pracovní listy ( v M, ČJ) nejen navrhnout , ale i 

zpracovat


1.VH - Slabikář str.89 + PRV str.40

2.VH - matematika s tématem Dne Země

3.VH- matematika s tématem Dne Země

4.VH - Pv - probírali jsme v PRV ptáčky - tak si jednoho vyrobíme.

    


Úkol - čtení Slabikář  str.89 a svou nejoblíbenější knihu...třeba večer.

Mějte se moc hezky

Iva Oršelová


  Dnešní den je za námi , milé děti.

Byl projektový - Den Země , ale my jsme se učili a mezitím

získali i mnoho nového o naší planetě Zemi , také i  o vodě.


Veškeré úkoly jsme zvládli, také jsme si vytvořili krásného

čápa - ohrožený druh ptáčka (prvouka)

Příští týden  děláme výstavu a také se těšíme na projekt :

 Č A R O D Ě J N I C E

Čtení - samostatná práce , ale máme i své rozečtené knížky ---

tak večer v postýlce.

Mějte pěkný zbytek dne ...nejenom děti , ale i rodiče , které

při výuce hodně pomáhají. Tedy velké díky.

Iva O.

středa 21.4.

Zítra budeme 

1.hodina Psaní str.4 , Slabikář str.89

2.hodina  Matematika - procvič.cv. + str.74  cv.1,2,3,4

3.hodina Matematika  - procvič.cv. + str.74 cv.1,2,3,4

Poslední hodina - VV (pastelky,volný list )


Všem z 1.C - shrnula bych dnešní práci všech dětí, 

vše probíhalo bez problémů a úkoly zadané jsme udělali.


Ps str.4  psali jsme slova, která jsme si vysvětlili a potom společně

napsali.................samostatně máme dnes 3 věty - prosím o poslání.


Slabikář  - čtení  - zadáno čtení str.88


M - řetězovka, tabulka, dopočítávání 20 :  práce , které    nás dnes ,v on line hodině ,

    pěkně potrápily - ale my se nedali.

Slovní úkoly stále trénujeme společně , abychom v prezenční

výuce vše zvládali samostatně.


VV - připravujeme se na projekt - Den Země  - dnes úvodním krásným

      výkresem - spojeným se  čtením s porozuměním   - tedy na to, že 

     máme dist.výuku - nádherná dílka. Chválím všechny.

     Prosím o zaslání. 


Iva O.      

Úterý 20.4.

Dobrý den,

stále víme , kdy nám začíná výuka , ale pro přesnost :

8,30-9,00  Psaní  str.5  a Čtení  str.88 - DÚ

9,00-9,30 1.skupina  Matematika str.73 /1,2,3,4

9,30-10,00 2.skupina  Matematika str.73/1,2,3,4

10,30 - 11,00  Prvouka str.39  - mláďata ( DÚ str.39 cv.2-popis)

     

►  Také dnes musíme napsat - co se nám podařilo splnit.

Psali jsme diktát s projektem o písmenku CH,ch - nejdříve

jsme si namalovali chobotnici , kterou jsme vypsali slovy s těmito písmenky.

 ► Trénovali jsme psát  i velké CH na str.5  - opět jsme si uvědomili  tvar,linku a postup.


M str.73 -  ►základ je přečíst úkol , který u slovních příkladů

               máme dělat a to jsme dnes společně dělali.

►Dále jsme trénovali psaní příkladů do 20 - pěkně do sloupečku.


Čtení  Slabikář - ►str.88 - di dy, ti ty, ni ny - trénování slov -samostatná

                         práce


Prvouka - ►video - Na statku , potom psaní mláďat hospodářských zvířat

               - ►samostatně -popis kočky

Distanční výuka žáků od 19.4. - 23.4.2021

Dobrý den,

 v pondělí 19.4. začínáme opět v 8,30  - všichni on line hodinou.

8,30-9,00 všichni      Psaní str.3 

9,00-9,30  dívky        Matematika str.72 cv.2,cv.4,cv.5

9,30-10,00 - chlapci  Matematika str.72 cv.2,cv.4,cv.5

10,30- 11,00  všichni  Čtení Slabikář str.88 básnička a pusinka

Úkol    Písanka 

           Samostatné čtení Prosím rodiče o podpisy v ŽK str.34-35 . Děkuji.Když dnešní den zhodnotíme -  vše jsme společně zvládali.

Také myslíme na to , že denně bychom měli mít nějakou procházku -

nadýcháme se čerstvého vzduchu a hned se nám bude vše dařit .


Slabikář str.88. - di,ti,ni

              str.81  Hrnečku vař - četli jsme a dostávali jsme pěkné známky .

Matematika - dopočítávání do 20 stále musíme trénovat , přidáváme i rozklady čísel.

Psaní -  písmeno ch jsme zvládali bez problémů, stále máme na mysli - 

             tvar, linky, směr .


Iva O.

Prezenční výuka

Dobrý den,

od 12.4. - 16.4.2021 - výuka probíhá ve škole.

Dne 12.4.  - on line třídní schůzka  16,00- 17,30

(děkuji těm rodičům, kteří se tř.schůzky účastnili)

- zapsány známky za 3.čtvrtletí ( i se slovním hodnocením) 

( vše v žákovské knížce str.34-35 )

 

Iva O.

Čtvrtek 8.4.2021

Tak  Vás zdravím - pěkný čtvrtek všem .

8,30-9,00  -  Slabikář str.82 - 83

9,00- 9,30 - Matematika str. 67- 68 ( ne celé)

9,30- 10,00 - Matematika  str.67 - 68 ( ne celé)

10,30- 11,00 - Prv  str.36 a  PV -  Tulipán


Úkol - Slabikář str. 83 celé

Iva O.


* Moc hezké odpoledne .

Dnes musím všechny pochválit .

Diktát všichni napsali v pořádku , začátek věty i konec věty

se všem podařil.*

*


Slabikář str.83  - stranu se zvířátky jsme pěkně přečetli.

                         (také to máme za úkol přečíst - potřebujeme

                          trénovat čtení slabik i slov .  Byl tam i slon - 

                         my "Sloníci"  ho umíme i namalovat - pěkné obrázky byly.


M str. 68  - společná práce se týkala - 2 slovních příkladů pak porovnávání,

                 čísla  < než  a čísla > než

samostatná práce z M str.68 cv.7


PRV a PV  - doplnili jsme společně str.36 cv. 3 - tažní ptáčci

a pak jsme se pustili do výroby tulipánů z papíru - technikou Origami

(skládání papíru) -


teda , ale nám to šlo a jsou z toho velekrásná díla.

Iva O.

pátek 9.4.

Tak se setkáváme opět, ale dnes už je pátek.

Bude sobota a neděle - tak v rámci TV  se bude hodit

procházka - třeba zahlédnete nějaké ptáčky, o kterých

jsme si vyprávěli.


8,30-9,00  -  Psaní - nové písmeno 

9,00-9,30  -  Matematika 1.sk.- str.69 cv.1,3 a zábavka

9,30-10,00  -  Matematika 2.sk. - str.69 cv.1,3 a zábavka

10,30 - 11,00 Slabikář  str.84HV - zkusíme si rytmus a také i hudební nástroje


Rytmus            Hudební nástroje - zařazení

středa

Tak zase stejně:

8,30 - 9,00  Psaní   + úkol 

9,00 9,30   Matematika str.67  chlapci + hry na + a - do 20

9,30 -10,00  matematika dívky str.67 + hry na + a - do 20

10,30 - 11,00  Slabikář -  čtení - písmeno G


Prosím , musím moc pochválit ty děti, které vypracují zadané  úkoly v termínu ,

ale i rodiče , že  vždy ihned pošlou  práce  ( i s podpisem).

Mějte hezký den

Iva O.


►7.4.- odpoledne:

 

Tak dnes se práce dařila , všichni spolupracovali.

Moc velká pochvala.


►2 žáci se nepřihlásili - práce si dodělají samostatně.


• Psaní 3 - str.36 - Ř - písmeno jsme si opět krásně tzv.rozložili a tím pochopili,

               jak ho psát . Stále uvolňujeme ruce a sezení u stolu také společně

              kontrolujeme. Video nám ukázalo mnoho slov na Ř - tak i psaní se vedlo.

             Trénovali jsme na čtvreční  DIKTÁT - věty.

             PS str.35 - 5 řádků-samostatně.


• M    str.67  - sčítání a odčítání d 20 bez přechodu přes 10 - velké zlepšení

                    cv.3,4 - samostatná práce

                  - hra - Hotel - číselné osy k použití cesty  k hledání správného pokoje.


• Slabikář str.82  - opět bylo video na písmenko G,g - ukázky slov a slabik

                        - o nám pomohlo při čtení a  tvoření slov(spojování)

Dnes jsme i čtení spojili s VV - s tématem  " Plícní les" - tedy  pomocí  kresby

jsme ztvárnili krásnou vycházku do lesa - pro  okysličení našich plic a pohádkové

vyprávění nás vedlo k výtvarnému zpracování . Moc hezké výkresy. 

• Pochvala všem. 

Iva O.

 

Úterý 6.4.

Dobrý den,

milá třído Sloníků - moc Vás všechny zdravím .


8,30 - 9,00    Psaní - věty str.33 a str.35 (2 řádky)

9,00 - 9,30  chlapci - Matematika str.65-66

9,30-10,00  dívky - Matematika str.65-66

10,30 - 11,00  Prvouka 


 Úkol - Matematika  str.64  cv.6,7,8

Také dostáváme i samostatné úkoly ,

které zpracováváme samostatně.


Dnes se nám vše dařilo- Ps str.33 - psaní vět

                                        M- str.66 - sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes 10

                                        Prv- Naši ptáčci , video a názvy tažních ptáčků str.36


Hezký den

Iva O.

Dobrý den,

dnes je hodnocení opravdu jednoduché - všichni pracovali jak samostatně, tak 

i společně se třídou. Tím se nám podařilo vše dopsat,dopočítat a přečíst- co jsme měli 

naplánováno.

Je delší volno, ale číst si svoji oblíbenou knížku je také dobrá věc.

Přeji všem

krásné jarní dny - plné pohody a hlavně zdraví.

Iva O.

Středa 31.3.

Dobrý den .

dnes budeme pokračovat , abychom vše 

dodělali, co jsme začali v úterý.

Už  od čtvrtka víme , že máme ve čtvrtek velikonoční prázdniny,

v pátek je státní svátek.


8,30-9,00  Psaní str.34

9,00- 9,30  Matematika str.65 (doděláme si úkol) - 1.skupina

9,30-10,00  Matematika str.65 (doděláme si úkol) - 2.skupina

10,30-11,00  Slabikář-čtení str.80- Hádanky


Iva O.

Dobré odpoledne.

A tak se můžeme poohlédnout - jak se nám pracovalo

ve žlutém ( šedivém ) úterý. Také jsme se dnes dozvěděli- proč 

tento týden mají dny  takové názvy.


V psaní  - •přepis z tiskacího do psacího písmene   byl složitější , ale

               s popisem písmenek jsme vše zvládli.


Matematika- hra - •logické počítání do 5 ( řetězce) 

                            •str.63 - hledání cesty včely- + a - 2 - podařilo se

                           •samostatná práce str.63- cv.5 - pouze chlapci (dívky ve středu)


Prvouka a VV - •společná práce- Velikonoce- zajíček a slepička (obkreslení své ruky).

                          •moc povedené práce


Dnes  jsme si zopakovali + a - do 20 ,logické slovní úkoly a přepis slov .

Mějte hezký den

Iva O.

Úterý 30.3.

Dnes je úterý a snad ten den proběhne v klidu

a práce nám půjde tzv.od ruky.


8,30-9,00 - Psaní str. 32 - psaní z tiskacího písme do psacího

                                        (slova napsaná psacím písmem- samostatná práce)

9,00-9,30 - Matematika  str.63 - dívky

9,30-10,00- Matematika str.63 -chlapci

10,30-11,00 Prvouka a přání


 

Modré pondělí

Už víme také, že předvelikonoční dny mají různé barvy - na dnešní

den připadla barvička modrá.

 Také i velikonoční  vajíčka  mají krásné barvičky,

ale i celá jarní příroda.


Toto pondělí se vydařilo - pracovali jsme společně, ale také i samostatně.

Jde nám o to , abychom si vše  zkusili a věděli, že nám to opravdu jde a že

z výuky vše chápeme.


PS str.31 - ►tedy velké Ž jsme trénovali rozděleně a vyplatilo se. Snažili jsme se.

                  ►Samostatná práce - str.31 - 2 řádky.

M - str. 62 -► sčítání do 20 bez přechodu přes 10 , máme už pomůcku , ale i 

                  číselnou řadu a zdá se , že už jsme pochopili  i tuto operaci .

                 ► Také pracujeme stále s dukátky a nákupy...už nás,  rodiče, snad pustí i

                  do obchodu.

                  ►Samostatná práce - str.63 cv.5

Slabikář  str.78 - ►nové písmenko F,f  - trénovali jsme slabiky,slova a věty.

                         ►Také jsme si zkoušeli čtení s porozuměním- a odpovědi jsme

                         docela zvládali.

                        Samostatně- PS SL str. 13 - balónek


Snažíme se všichni přihlašovat na on line hodiny přesně - samozřejmě

selže-li  nám technika , tak si vše doplníme podle zpráv z webu naší třídy.

Prosím , vždy si ráno - před výukou si nachystejte cvičný sešit , pero i tužky.

Děkuji  Iva O.

Pondělí 29.3.

Přeji všem úspěšný týden.

* Tento týden bude  krátký - čekají nás - velikonoční prázdniny od 1.4.

* Také víme , že máme i samostatné práce, kde si opakujeme vše, co už umíme.

* Také si   vyrobíme i  velikonoční přání . 


► Tento týden změna:

8,30 - 9,00 - Psaní  str.31  všichni

9,00- 9,30  - dívky - Matematika str.62 a str.63 (cv.1,2)

9,30-10,00 - chlapci - Matematika str.62 a 63 ( cv.1,2)

10,30-11,00 - Slabikář  str.78


 Úkol- pondělí   PS Slabikář str. 13 - balónek

AJ- výuka - PONDĚLÍ  - uč. str.33, PS str.30

26.3.

8,30-9,00 - básničkový přednes a SLabikář-čtení str.77/cv.12

9,00-9,30- 1.sk.- Psaní  str.30

9,30-10,00- 2.sk.- Psaní str.30

10,30-11,00 - Matematika  str.61 cv.4,5,6,7


HV- poslech písní a rytmus 


Iva O.

25.3.

Pojďte si přečíst - jaký byl dnešní den - děti i rodiče .

 


Psaní - nové písmenko , nejdříve opět jsme si ružkou zkoušeli

            vše do cvičného sešitu , protože rozcvičení je vždy potřeba.

            - samostatná práce str.29 - 3 řádky


Matematika  - opakování + a - do 20 (dopočítávání)

                    - str.60 společná práce 

                    - str.61 cv.2 - samostatná práce


Čtení  - PS Slabikář  str.12 - 2 sloupce- samostatně


Prvouka  - jarní květiny, povídání a výroba prvních jarních květin

                (z papíru)- samostatná práce

Pochvala patří holčičkám i chlapcům,moc se hezká práce.

 Ale i ve třídě máme

Sloniky, kteří musí vše s p.uč.dohánět v dalších hodinách.


Dnes hotovo...zítra pátek

Iva O.

Čtvrtek 25.3.

8,30-9,00    Psaní

9,00-9,30    Matematika  str.60 cv.6, str.61 cv.1,2,3  - 1.sk.

9,30-10,00  Matematika  str.60 cv.6, str.61 cv.1,2,3 - 2.sk.

10,30-11,00  PRV + PV - potřebujeme lepidlo,papír,nůžky

PS SLABIKÁŘ

PV

Středa

A už se nám ten týden pěkně krátí,

my stále postupujeme dále -

dnes nás toho tedy čekalo.


Psaní -  str.28 - nové písmenko  - opět do cvičného sešitu

          jsme cvičili jednotlivé části a potom v PS - nám to moc

         hezky šlo. Pracujeme samostatně , hodně dbáme na rozcvičení

        rukou.


Matematika  - trénovali jsme sloupce 

                    -  sčítání a odčítání do 20 bez přechodu  přes 10

                   - nákupy -samostatná práce  PS str.60/cv.4

                   -dnes jsme hodně trénovali číslice  a číselnou osu ( co je před,co je za)


Slabikář    rýmy  str.76

                       samostatná práce  - rýmy- šprýmy str.76


      

Středa 24.3.

Krásný den Vám přeji , milí Sloníci.

8,30-9,00 Psaní 

9,00-9,30 - Matematika str.60

9,30-10,00 - Matematika  str.60

10,30- 11,00  Čtení a Slabikář, a PS


VV-práce do pátku   -  24.3.

Určitě k TV- procházka je dobrá věc, ale podívej se : KUK


 ÚKOL - matematika

Slabikář- učíme se jednu básničku ze str.75 -

do pátku

Iva O.

Jak se nám dařilo?

Na tuto otázku pro celou třídu mohu odpovědět...dobře.

Kdo potřeboval pomoci , vždy p.uč. individuálně vše několikrát vysvětlila.

Takže Sloník ( kterého máme ve třídě a ten nám pomáhá- může být 

spokojen). Asi mu budeme muset napsat , aby Sloníkovi nebylo smutno.

Tak ale dosti....


 Písanka str. 26(slova s b) a str.27 (trénování s B) - samostatná práce

              - některá slova jsme ale psali společně - snažili se o pěkný sklon písmenek

               a hlavně správný úchop psacího náčiní.

Byl plánovaný diktát slov  a  podařil se všem . 


Matematika - samostatná práce ...Žabák s příklady od 0-20.

                   - společně str.60/ cv.1,2,3 - hry s dukáty.(stihli pouze chlapci

                     děvčata tedy ve středu budou muset vše dohnat)


Prvouka   -   str.35- posloupnost vývoje plodu jablíčka.

               - hráli jsme i tak, že jsme ve své domácnosti hledali

                plody(jablka,hrušky atd.)

               - pak - čtení --samostatná práce - nářadí , které neptřilo na zahradu

                 samostatná práce - přenesli jsme se všichni tzv. na procházku - malovali,

                 co jsme při pochodu přírodou mohli vidět. Pak jsme i doma hledali

                 pokojové květiny- o které se staráme - fakt se nám to líbilo.

No a nakonec pozdrav s oblíbenými plyšáčky. Úžasné.

Iva O.

Úkoly - Úterý 23.3.

Dobrý den - a je tu úterý.

8,30 - 9,00   Psaní str.26-27

                    diktát - slova

►9,00 - 9,30 - 1.sk. - Matematika -doděláme až ve středu

►9,30 - 10,00 - 2.sk. - Matematika -doděláme až ve středu

►10,30-11,00  - Prvouka str.36

 Slabikář str.76 -samostatně- čtení( rýmy-šprýmy)

►do pátku se naučíme 1.básničku

pro maminku nazpaměť -   str.75

( vyber si ze čtyř básniček )

Úkol písanka  

Iva O.

Pondělí

Pondělí nám  začalo pěknou chumelenicí ,

my sledovali všichni za oknem.

Ale stejně jsme se pustili do výuky nového písmenka ,

opět jsme si ho rozdělili , aby se nám lépe (i s básničkou)

psalo.

Zítra bude diktát - slova máme natrénovaná - tak snad 

se Sloníkům vše podaří. Držím palce - v 8,30.


M - nerovnosti <,>,= - práce s čís.osou , slovní úkoly.

Samostatná práce - str.59/ cv.2,cv.3


Čtení- PS -Slabikář, Slabikář - zdrobněliny , slova, věty.


Úkol - M str.59/cv.7 - samostatná práce


Ještě však chci poděkovat těm rodičům, co posílají 

 veškeré práce svých dětí na Google Clasroom nebo e mail.

Iva O.


 

Úkoly pondělí 22.3.


Dobrý den,

byl víkend- odpočinek a nyní půjdeme zase 

o trochu dále  .....


Začíná změna :

8,30-9,00 - Psaní  str.27

9,00-9,30 - Matematika str.59 - chlapci

9,30-10,00  - Matematika str.59 - dívky

10,30-11,00 - Slabikář str.75


ÚKOL -  matematika  


AJ - 22.3.   str.32  - učebnice

                  str.29 - PS


Video 

Iva O.

Úkoly - pátek 19.3.

Zítra začneme v 9,00  ( 8,30-9,00 - samostatné čtení str.70)

9,00-10,00- všichni-  Matematika str.58 a Psaní str.25

10,30-11,00 - čtení ne ve Slabikáři, ale v PS Slabikáře.str.9


HV      rytmus             písnička Všechny úkoly jsme zvládli .


Mějte se hezky

Iva O.

Čtvrtek

Když se ohlédneme za dnešním dnem - můžeme říci

tedy opět vše zvládnuto.

Ale pozor - pomáhají nám plyšáčci, které máme doma a zkoumají-

jak se nám daří, nakonec výuky se všichni  loučíme a máváme společně

s plyšovými kamarády.


Matematika  -  diktát čísel, opis příkladů a výpočet

                     - samostatně str.6 cv.11

                    - počítání 16-20 s číselnou řadou

Psaní - v  PS str.25- nové písmenko malé b

          -  rozdělení písmenka na jednotlivé části nám opravdu pomohlo-

             moc se nám v cvičném sešitě dařilo

           - samostatně str.25 - 3 řádky

Slabikář  str.74 - čtení o mamince 

             - samostatné čtení

            - psaní jména maminky

Prvouka - názvy  jarních květin  PS str.34

              - samostatná práce kresba květin jara

Děti ... dnešní den se nám vydařil. Odpoledne máte procházku.

Iva O.

AJ + úkoly na čtvrtek 18.3.

Dobrý den všichni z 1.C - 

angličtina již probíhá , pan učitel vkládá videa.

Kdo nemá možnost na Google Clasroom...tak využijte náš web.


videa


 

Pan učitel vše popisuje tak, aby jste všichni pochopili.


 Čtvrtek  18.3.

8,30-9,00 všichni  Psaní 

9,00-9,30    1.skupina  Matematika

9,30-10,00  2.skupina  Matematika

10,30-11,00   Prvouka

Úkol -Slabikář - čtení str. 74     ÚKOL


 


PV -  do pátku    písmenko 


Přeji hezký den

Iva O.

Úkoly - středa 17.3.

Středa se dnes vyloupla hezky  a my pokračujeme

v jízdě poznávání.

8,30-9,00 - společně  Slabikář -čtení  str.73 

9,00-9,30 - M str.56,58 1.skupina

9,30-10,00 - M str.56,58  2.skupina

10,30-11,00  Ps  slova

Úkol - M

k TV-  Rozcvička 

VV 


Dnešní den se nám podařil, stihli jsme vše .

Slabikář - čtení příběhu o chatičce, trénovali jsme slova s ch,Ch.

              - doplnění písmen-samostatná práce

Matematika  - nerovnosti,číselná řada str.56

                       - diktát na + a - do 20

                       -samostatný úkol spojování čísel  str.57 

Psaní             - str.23 rýmy ,obtahování -samostatná práce     

VŠECHNY DĚTI DNES , ZA PRÁCI , CHVÁLÍM.    


Pěkný den

Iva O.

A máme úterý za sebou

Tedy Sloníci se snažili dnes plnit všechny zadané úkoly.

Přivítali jsme se a začali  jsme 

v M -diktátem ( příklady a psaní čísel)

      - hned jsme i hodnotili 

 M str. 55 - krychle -společná práce

     str. 56 - slovní úkoly

     samostatná práce  str.50 cv.4

pak byly skupinky na předmět : Psaní

PS-  str.22 jsme opakovali psaní velkého písmene T a k tomu

      jména na T a dnes jsme zkusili i psaní vět.(společná práce)

     str.22 - psaní písmen

Prvouka  - společná  práce str.33 - stavba rostlin

              - kresba stromu -samostatná práce

Nádherný zbytek dne

Iva O.

 

Úkoly - úterý 16.3.

Je úterý:

8,30-9,00  on line hodina všichni - Matematika

9,00-9,30  dívky Psaní str.22

9,30-10,00 chlapci Psaní str.22

10,30- 11,00  Prvouka str.33- stavba rostlin


Prosím denně si  nachystáme velký nebo malý sešit, pastelky, psací

pero, tužku, pracovní sešity a  Slabikář.


úkol z pracovního sešitu - Psaní str.22

Hezký den

Iva O.

Přeji úspěšný celý týden.

Tak je pondělí a my tedy pokračujeme dále.

První hodinu jsme vyprávěli- co pěkného jsme zažili o víkendu.

(tvořili jsme věty)

Psaní- nové písmenko velké psací T -společně str.21, dále jména jsme zkoušeli.

Matematika -  společně str.53cv.5 

                   - společně str.54 a str.55 cv.1,2,3

                  - samostatná práce str.51 cv.6,7,8

Slabikář     - spol.práce str.72

                  -DÚ str. 71 cv.9 pohádka (prosím poslat )

                  -trénování písmene ch,Ch a slabiky str.72

                  

 

Úkoly pondělí 15.3.

Dobrý den, je pondělí a my víme , že se mění skupinky takto:

8,30-9,00 -  on line všichni  - Psaní str.21

9,00-9,30 - děvčata - Matematika str.54

9,30-10,00 - chlapci - Matematika str.54

10,30-11,00 - čtení ve Slabikáři str.72-73(u smajlíka)


Úkol-Slabikář    pohádka 

-další úkoly jsou samostatné práce z jednotlivých předmětů 

TV-plavání + procházka

Co jsme dnes stihli?

Dnes je pátek a bylo ,mnoho nového,ale také jsme se snažili 

opakovat i vše, co už umíme.

Psaní- opakování psacíh písmenek(velká i malá)

          - nové psací písmenko velké H (rozdělení písmenka na jednotlivé

            části,dále pak - co nám ty části připomínají-které písmenko

          - spojení písmenka vcelek ...vše jsme zkoušeli do velkého sešitu

          - prac.sešit str.20  tři řádky - samostatná práce ( 2 řádky)

Slabikář - část pohádky na CH,ch ...str.72 ,čtení básničky,vyhledávání CH,ch,

               - začátek věty CH

              - skládání slov ze slabik ,čtení,pomýchané slabiky-tvoření slov,vypleskávání

            -  čtení slabik 

            - samostatná práce - složení slov ze slabik 

Matematika   diktát  příkladů  do 20- 1.sloupeček

                   - diktát příkladů  - 1D2J - napiš číslo. určitě se vše podařilo

                  - počítání příkladů str.52 cv.3 ..šnek -číselná řada str.52

                 slovní příklady str.53 cv.1,2 a příklady str.53 cv.3

                  trénování pyramid -samostatná práce

Veškeré úkoly  , které byly plánovány na pátek   12.3. děti splnily a snažily

se v on line hodinách spolupracovat.Opět technika se někdy poschovávala,ale 

pak se vše upravilo,

Někdy i pozornost/ ne u všech/ se ztrácela...ale našlijsme se všichni.

Pěkný víkend. a přeji všem z 1.C a rodičům   zdraví a pohodu.

(rodičům děkuji za pomoc při výuce-zvládáte to dobře)

Iva Oršelová

 

 

 

Úkoly 12.3.

Je páteček...tak to se nám určitě líbí.

8,30 - on line všichni  PSANÍ -nvé písmeno -velké H

9,00-9,30 chlapci  Slabikář str.72

9,30-10,00 dívky Slabikář str.72

10,30-11,00  Matematika str.53


Nezapomínáme i na rytmus v HV a také velikonoční písničku

HV-pátek

 

Čtvrtek 11.3.

Psaní  trénování psacích písmen(velká i malá) - diktát 

Psaní -slova s malým písmenem h -samostatná práce str.19-přepis 

         tiskacího písmene do psacího 

Matematika- sčítání do 20 bez přechodu přes 10 - společná práce  str.50 cv.2

                   - samostatná práce -ryba (výpočet a barevné vybarvení) str.50 cv.4

Prvouka   - tradice Velikonoce - myšlenková mapa -kresba -společná práce

               - samostatná práce str.32

Dnes jsme se opravdu snažili udržet pravidla výuky . Zábavná práce,která se 

všem líbila byla myšlenková mapa-Velikonoce .

         

Úkoly na čtvrtek 11.3.

Dobrý den,

8,30- on line - hodina  Psaní str.19

9,00-9,30  chlapci Matematika  str.50

9,30-10,00 dívky - Matematika str.50

10,30-11,00  Prvouka str.32 a myšlenková mapa-Velikonoce

(čtení až v pátek)


úkol z matematiky str.50 , cv.5

PV


Pěkný den 

Iva O.

Středa 10.3.

Tak a je středa  -řekla bych , že to pořádně letí.

od 8,30 - on line hodina - všichni  -  matematika str.50cv.1.cv.2-2 sloupce

 ( stále opakujeme + a - do 10 , číselnou osu , slovní úkoly)

nově - číselná osa do 20, rozklady čísel, sčítání do 20  bez přechodu přes 10


9,00 - 9,30  chlapci  čtení ve Slabikáři   str.69

9,30 -10,00 děvčata   čtení ve Slabikáři str.69


čtení- zde si zdokonalujeme čtení

        - na začátku rozsvítíme velké písmeno u věty

       - na konci věty  - hledáme  .?!

      -zítra nás čeká příběh..Jak pomáhám rodičům s vařením?

   


10,30-11,00   výuka psaní ...čeká nás nové písmenko Písanka str.18 celé,

                   - stále rozcvičujeme naše ruce

                   -správné sezení u stolu

                  - správný úchop psacího náčiní

                       úkol z psaní str.16      jen tři řádky 


VV  malujeme kočičku   - do sešitu , dle postupu, pak vybarvíme

VV- kočka


TV- procházka a cvičení

úterý 9.3.

Dobrý den,

máme úterý a jak to dnes bude?


►V psaní jsme se dnes učili nové písmenko velké Z..rozdělili jsme si 

   jednotlivé části písmenka, protože to bylo opravdu pro nás těžké.

  Ale nakonec se nám to podařilo a splnili jsme dnešní cíl výuky PS.


V matematice stále rozkládáme na desítky a jednotky, ale dnes jsme trénovali

sčítání do 20 bez přechodu přes 10. Tedy velký oříšek, ale postupně stále

trénujeme s pomůckou...ono se nám to určitě bude dařit.

I přepis příkladů se nám opravdu dnes povedl všem.


8,30-9,00...on line   Psaní str.17 (společná práce)

9,00-9,30 - Matematika str.49 -chlapci

9,30-10,00 -Matematika str.49 -děvčata

10,30-11,00  Prvouka str.30cv.3,str.31cv.1,2


Ve volných chvílích si všichni čteme svou oblíbenou

knížku ( vyberte si , prosím, takovou,která má větší písmenka).


ÚKOL z matematiky      str.51 cv.1,2   - kdo zvládne i cv.3 moc chválím.


Všichni  se snažíte plnit všechny úkoly  ,  přeji všem hezký den.

Iva Oršelová

Změna

Říkali jsme si, že budeme měnit časy výuky. pro dívky a chlapce..tak tento týden takto: 

8.3. - 12.3.2021 


8,30 - 9,00 on line hodina - všichni - Slabikář

9,00 - 9,30    chlapci - Matematika str.47 cv.1,7..str.48 cv.4,5,6,

9,30 - 10,00  děvčata - Matematika str.47 cv.1,2..str.48cv.4,5,6

10,30 - 11,00  výuka psaní - všichni


Plavání- nácvik    kraul, pak jógová cvičení     PROCVIČÍME SIDo matematiky ...máte k procvičení ..zkuste si  Počítáme do 10


Samostatná práce ze Slabikáře       str.68

Úkoly pátek 5.3.

Dobrý den, máme tu pátek.

To nám práce půjde pěkně od ruky ...tak začínáme:

8,30- 9,00   on line hodina- společné čtení - Slabikář str.66

                            - nachystáme si Slabikář, pastelky,pero , červený sešit

                   - také budeme číst zadaný volný list -

                     pak píšeme

                     slova (vše bylo zadáno v pondělí 1.3.)

  Samostatný úkol   chlapci str. 66 u modrého srdíčka od 9,00-9,30

                               dívky   str. 66  u modrého srdíčka  9,30-10,00

 


  9,00- 9,30      dívky -   on line matematika  str.47,48


  9,30-10,00    chlapci - on line hodina matematika str. 47,48


  Samostatná práce  pro všechny od 10,00-10,30    M str.47 cv. 7  12 příkladů


 10,30-11,00    výuka psaní Pís3  str. 12, 13--4 řádky

 společná on line hodina


HV - máme písničku    

      text 1.část            2.část


HV-  rytmus    již známe, tak si užijeme zábavu.


Zhodnocení celého1. týdne distanční výuky:

SL- četli jsme slabiky, věty ,nové písmenko také bylo

     - vzpomněli jsme si na tradice- Velikonoce

M - trénovali jsme desítky,jednotky,slovní úkoly str.42-47

    - zpaměti stále jsme trénovali + a - do 10, přepis příkladů

PS- str.6-13  všichni se snžili být ve výuce aktivní

Moc děkuji.


Pěkný celý den přeji

Iva Oršelová

Zpráva

Dobrý den milí prvňáčkové ,

dnes chci všechny žáčky z 1.C, kteří

pracují distančně , moc pochválit,

všichni spolupracují , dovedou se orientovat nejen

ve Slabikáři, ale i  v dalších předmětech. 

Vše trénujeme společně...hlavně tedy 

i psaní. 

Potřebujeme vždy vše opakovat, aby se nám všechna písmenka dařila napsat.

A právě společné on line hodiny nám k tomu pomáhají.

Také máme i samostatné práce  - 

rodiče také  moc chválím (posílají na email nebo Google Clasroom...práce jsou vždy splněny).

Takže přeji všem - dětem i  rodičům pohodu a klid, také i zdraví .

Pěkný den

Iva Oršelová

Úkoly na čtvrtek 4.3.

Dobrý den,

►začínáme 8,30 všichni ( do 9,00) - matematika str.45/cv.4,5,6)

►dívky 9,00-9,30  Slabikář  str.65,66+ sešit(přepis z psacího písma do tiskacího písma)

►chlapci 9,30-10,00 Slabikář  str.65,66+ sešit ( přepis z psacího písma do tiskacího písma)

► všichni 10,30-.. až zvládneme PSANÍ str.10, 11


!!►Úkoly  ..SLABIKÁŘ  str.65 / cv. trojúhelník,

                    tulipán s 6,zvoneček (prosím obloučky)

                             čtení-samostatná práce


!!►ÚKOLY               •  VV   kreslíme tulipán..do sešitu

( kdo to neudělal ve středu)..barevně....   úkol

 Samostatná práce.


                                   • PV......tvoříme písmeno Š + obrázky 

                                   • ....do sešitu

                                                   •(  můžete si na Š navrhnout i svoje obrázky)

Samostatná práce.


Úkoly pošlete , prosím, na Google Classroom,email. Děkuji.

Krásný celý den Vám přeji všem.

Iva O.

3.3. - středa

Milí rodiče a milé děti.

Systém distanční výuky není , abychom dělali  vše on line, je třeba i samostatná práce.

Tuto práci ale není nutné udělat hned do určité doby, třeba je i odpočinek a také si vše

rozdělit po částech.

Není v silách dětí ...hned vše udělat najednou..to já ani nechci...třeba

organizovat práci...v psaní  udělat 3 řádky , odpočinek a potom dodělat stránku.

Možné práci udělat i druhý den ráno...to je právě na možnostech  rodin dětí.

Ve škole děti vše zvládají v klidu a pohodě, právě tak si práci z SL., M., a Ps

u dětí  organizujete samostatně.

Odesílejte úkoly postupně.(termín vůbec nezadávám).

Děkuji Iva Oršelová

     


Začínáme ...je středa  3.3.

....ROZCVIČKA...tedy máte možnosti

....MATEMATIKA - HRA   zkusíme si procvičit

....on line bude čtení ve Slabikáři str.64

....9,30 dívky  ...M str.45 celé,46 cv1,2,3 ....PS str.9 celé, str.10 4 řádky

....10,00 chlapci ..M,PS ...to stejné , co dívky

VŠICHNI  V 10,30...psaní str.9,10-4 řádky

úkol...prvouka str.30 cv.2   samostatná práce

namaluj si do sešitu ,návrh tužkou a vybarvi  výtvarná výchova


Dnes jsme vše splnili....

    Iva Oršelová

Úkoly na 2.3.

Dobrý den,

je úterý a začínáme:


MOC PROSÍM RODIČE...

ve škole je služba od 7,00- 15,30 ...ráda bych,

aby jste přišli s dětmi do školy , (MUSÍTE SI VZÍT  I KLÍČEK OD ŠATNY )

a vše z šatní skříňky odnesli domů - i věci, které  Vaše děti používaly v družině.

Moc děkuji za spolupráci.


 

8,30.......psaní (prosím všichni)

9,30-dívky - matematika

10,00-chlapci-matematika

úkoly samostatně....Slabikář str.63

                                matematika-přepis příkladů   PROSÍM POSLAT NA GOOGLE CLASSROOM.

                                Psaní str.6,7,8   ofotit a prosím poslat k nahlédnutí

Pracujte v klidu, samozřejmě děláme i přestávky, protáhneme se.

Mějte se hezky

Iva O.

1.3.

8,30    on line hodina  - Slabikář..všichni

           úkol (zadán bude 1.3.)     úkol Slabikář

9,30   dívky  - Matematika  společná práce  str.42,43

10,00 chlapci - Matematika společná práce str.42,43

úkol na pátek 5.3.  

cvičení

Pěkný den

Iva Oršelová

Výuka od 1.3.2021

Dobrý den - milí rodiče .

od 1.3.2021 jsou  ( z nařízení vlády )  uzavřeny školy . Od 1.3. nám tedy začíná

distanční výuka na Google Classroom - kde máme kurz  s názvem Sloníci.

Už to známe , ale ráda bych připomněla časy výuky:

8,30-9,00  výuka  - on line hodina pro celou třídu 1.C

9,30-10,00  výuka - dívky

10,00-10,30 výuka - chlapci

10,30-12,00 samostatná práce žáků ( s rodiči)

konzultace s rodiči  od 10,45-11,00


Zprávy budu posílat na Škola on line.


Veškeré zadané úkoly , prosím , posílejte na Google Classroom nebo orselova@zshorni.cz 


Moc děkuji za spolupráci rodičů a ostatně i za  Vaši pomoc svým dětem 

s výukou .

Mějte se moc hezky , přeji všem hlavně hodně zdraví,  pohodu  a klid

ke zvládnutí této složité situace.

Pěkný den přeji 

Iva Oršelová

 


Od 22.2.-28.2.2021 budou jarní  

prázdniny.

Přeji pěkné zážitky v zimní přírodě

a   všem zdraví a také odpočinek.

Iva Oršelová

 Od 8.2.-18.2.-

máme projekt: MASOPUST

ve všech předmětech.

Fotečky jsou v galerii.

,  

Předání vysvědčení za 1.pololetí šk.roku 2020/2021

Dobrý den , milí rodiče.

 


Děkuji za dárečky , které mě potěšily , moc si toho vážím.


 

28.1. žáci dostanou výpis vysvědčení a slovní hodnocení za 1.pololetí.

 


Ušli jsme všichni kus cesty a představte si ...v září děti neuměly skoro žádné

písmenko či číslici, nyní již dovedeme číst slabiky,slova i věty a v matematice

počítáme od 0 - 10. (sčítáme i odčítáme) 

Je to ale také díky Vám , rodiče, protože Vaše trpělivost a pozornost k Vašemu

dítěti je obdivuhodná a já Vám moc děkuji.

Zažili jsme i distanční výuku...tam jsme všichni museli udělat kus práce, povedlo se.

Nyní chodíme do školy  a je hned vidět , že přátelské vztahy mezi námi se utužují a 

dovedeme se pěkně k sobě chovat, ale  pomáháme i  kamarádovi či kamarádce.

 Moc děkuji i za Vaši spolupráci  a pomalu se posouváme do 2.pololetí.

Přeji Vám všem mnoho úspěchů, trpělivost,  ale i pohodu a zdraví.


Ve čtvrtek 28.1. máme výuku od 8,10 - 11, 50 .

Během 4.vyučovací hodiny děti dostanou první svoje vysvědčení...výpis.

ŠD je v provozu.


29.1. - pololetní prázdniny 

 


Mějte se moc hezky

Iva Oršelová 

11.1.2021

Dobrý den,

děkuji všem rodičům za aktivní účast na distanční třídní schůzce.

Všem rodičům byly předány informace ( buď telefonicky nebo emailem).


Také bych poděkovala všem za odeslaný email - ohledně hodnocení za 1.pololetí.

Pěkný den

Iva Oršelová

Výuka od 4.1.2021

 

    přeji všem dětem i rodičům 1.C

 

 


 Vážení rodiče, milí žáci !

Na základě vládního usnesení se od  4.1.2021   žáci 1.a 2. tříd  vracejí  do lavic.


Od 4.1 je k dispozici ranní družina od 6,30 - 17,00 hod.

Ze ŠD  vyzvedávejte , prosím, jen v tyto časy:

► 30 minut po skončení výuky-doba nutná na oběd

►13,30-14,30

►15,30-17,00

Všichni žáci 1.a 2. tříd , kteří odebírají obědy, jsou nahlášeni od 4.1. k jejich odběru.

 


Co dětem do školy připravit?

► Minimálně 2 roušky na den( roušky budou nasazeny po celý čas

   strávený ve školní budově).

► Aktovku - všechny pomůcky.

► Převlečení na ven   (pokud chodí do ŠD).

► Svačinu a dostatek pití.

► Mikinu nebo svetr do třídy (bude se často větrat).

 

 


V pondělí 4.1. bude i výuka anglického jazyka.

 

 


Začátek a konec vyučování v jednotlivých třídách:

                                                                                                     

•                1.C    8,10                   11,50 (4.VH)              12,45(5.VH)

 


     Do budovy školy mohou vstoupit pouze žáci.

       ( nikoliv zákonní zástupci)

      Do budovy je vpustí zaměstnanec školy z vrátnice  (není potřeba zvonit na 

     žádné oddělení ŠD.

     Žák je povinen dostavit se neprodleně do své třídy a 

     nahlásit příchod dozorujícímu.  

 

 


Mějte se hezky   Iva Oršelová

Dárečky

Dobrý den,

moc bych vám moc poděkovala za dárečky, které mě děti předaly ve škole.

Moc mě potěšily.

Přeji vám všem hodně zdraví a pohodu. Máme i pěkné fotečky.

Iva Oršelová

Čtvrtek 17.12. a pátek 18.12.2020

Milí rodiče přečtěte si , prosím , zprávu o těchto dnech...

tedy jak bude probíhat výuka ve škole.

ZPRÁVA K PŘEČTENÍ


Ještě bych Vás , rodiče , chtěla  informovat o novinkách ,

které vlastně nastaly a je potřeba Vám je sdělit.


- ve čtvrtek 17.12.  jsem všem dětem poslala sady vánočních foteček...jsou hezké..

- můžete si je koupit ...nebo poslat celou sadu zpět do školy

- v pátek 18.12.  máme malou vánoční  besídku ...budeme si vyrábět překvapení k vánočnímu stolu

- samozřejmě , že si pustíme i koledy  a budeme si vyprávět o tradicích našich vánočních svátků

(také u nás ve třídě se bude i nadělovat...necháme se překvapit)

- víme už, že v pondělí  21.12. do školy nejdeme -

máme prodloužené

vánoční prázdniny


- moc bych všem dětem z naší třídy , ale i rodičům  , za sebe,  popřála opravdu klidné a pohodové

svátky  vánoční ----

a  také mnoho zdraví ,  pohodu  a  klid  


- do školy se vrátíme 4.ledna 2021Iva Oršelová

ŠKOLNÍ DRUŽINA -vyzvedávání dětí

Dobrý den,

přečtěte si , prosím , jak máte vyzvedávat své děti

ze školní družiny.

Děkuji Iva Oršelová

ZPRÁVA  

Nová zpráva

Dostali jsme všichni SLONÍCI psací náčiní..

PERO -TORNÁDO .


Dnes už jsme psali a moc se nám to líbilo.

Přeji vám , milé děti , moc úspěchů v psaní, ale i matematice a dalších předmětech.


Pěkné dny   Iva Oršelová

Projekt Mikuláš - 4.12.2020

Projekt byl zaměřen na mnoho úkolů z M, ČJ , PRV , ale pracovalo se ve skupinkách .

Mělo to své důvody, protože  skupinka  si vždy vzájemně pomáhala ke splnění zadaných

pracovních listů.

Samozřejmě jsme i výtvarně zpracovávali  postavy tohoto adventního svátku...práce se

dařila, každý pracoval samostatně a hlavně si upevňoval stříhání, vybarvování a lepení.

Také  ve třídě naděloval i Mikuláš...děti byly moc nadšené.

Iva Oršelová


Milí rodiče podívejte se na nové fotečky v naší galerii.

Od 30.11.2020

Dobrý den,

od pondělí máme nové rozvržení, prosím chodíme dle zápisu pro 1.C


Ranní družina : 6,30 - 7,40         - všichni do ranní družiny zvoní na odd. A

                                                    - pak odchází do třídy 1.A

                             ►1.C ...chodí již do třídy od 7,40 do třídy

                             ►výuka začíná  již v 8,00  ---pozor na pozdní příchody

                            ►po výuce jdou děti hned na oběd

                           ►potom si připočtěte , milí rodiče , asi cca 20-25 min. ...pak si

                              dítě můžete vyzvednout

 


HV,TV a plavání ....máme stále stejné nařízení .


Stále nosíme ve výuce  roušku, prosím máme stále i roušku na výměnu.


  Časové rozvržení:

 pondělí     výuka od 8,00  ......oběd  v 11,40

úterý          výuka  od 8,00......oběd v 11,20

středa        výuka od 8,00......oběd  v 12,05 ( máme 5.VH) 

čtvrtek      výuka od 8,00......oběd  v 11,20

pátek       výuka  od 8,00......oběd  v 11,20


Děkuji za spolupráci a také přeji pěkný adventní čas.

   Iva Oršelová

Hodnocení 1.čtvrtletí 2020

Dobrý den,

hodnocení za 1.čtvrtletí  máte napsáno  v žákovské knížce.


Třídní schůzky budou bez přítomnosti rodičů ve škole - konzultace

ve středu 25.11.2020 od 16,00 - 18,00  v  aplikaci Škola online  nebo  na e-mailu.

Text - prosím přečtěte si 

 Dobrý den, vážení rodiče,

ráda bych vám poděkovala za  veškerou pomoc, ale i trpělivost s Vašimi

dětmi v době distanční výuky.

Byla to situace pro vás nová , hlavně s počátečním 

připojováním do aplikace- Google Classroom. 

Snažili jste se , jako rodiče ,  děti

podporovat a motivovat k práci, která opravdu nebyla vůbec lehká.


    Vždyť jsme se viděli  ve škole velmi  krátce   a pak  začala vlastně  online výuka.

Přesto práce probíhala denně společně, 

měli jsme různé časy k připojení a 

také nám dostatečně vyhovovalo mít  utvořené skupinky...protože někdy i technika

selhávala.


Nyní jsme se vrátili všichni do školy a jistě víme, že dále musíme pomaloučku

postupovat v požadavcích na nás kladené... prvotně jsme si museli všichni

zopakovat pravidla naší třídy  Sloníků.

Ono to odloučení od kamarádů bylo moc dlouhé a  mnohé jsme pozapomněli.Začínáme se učit nová písmenka a k nim i slabiky, také už i slova  a krátké věty.

V matematice postupujeme dále...číselná osa se nám rozšířila od 6-10, ale stále

opakujeme rozklady, slovní úkoly, příklady 0-5, dopočítávání.

Nejvíce nás ( v distanční výuce)  potrápilo psaní, které i teď není pro nás lehkou

záležitostí ..zde musíme mít stále na paměti  správný  úchop tužky  a také i sezení 

na svém místě, aby nás nebolela záda a práce nás i těšila. 

Při psaní ale dbáme stále na rozcvičování rukou.►


 Máme již založeny nové sešity ...cvičný sešit ČJ,

matematické opakování a ČJ 1 sešit ( kde si  opakujeme vše, co jsme probrali a už

také i zapomněli).

No nejvíce se věnujeme čtení...dokončujeme Živou abecedu a máme již pěkný Slabikář,

ke kterému máme i pracovní sešit. Písmenek je už ale dost...denně opakujeme i s básničkami.►

Aby se vše ...upevnilo, je třeba  denně číst, ( dostáváme i pracovní listy na čtení)..

nezapomínáme i  na obloučky u slabik, aby jsme lépe přečetli slovo či větu.


Tedy aby nám práce šla dobře potřebujeme:

►denně číst

►ostrouhané pastelky

►ostrouhanou tužku

►opakovat si příklady na sčítání a odčítání do 6, rozklady

►zkoušet si už známé tvary písmen a slabik


Děkuji všem rodičům za spolupráci a pomoc , i za podepisování všech domácích úkolů...

cokoliv budete potřebovat ,  pište na mobil či email a  já Vám velice ráda  vše zodpovím,

aby se Vašim dětem ve škole fakt líbilo a  aby se

v 1.C  cítily v  pohodě .

 


Mějte se hezky 

Iva Oršelová

PONDĚLÍ 16.11.2020

Dobré ráno, milé děti..  SLONÍCI  ....je pondělí 16.11.

užívejte tento den .

....................................................................................

V úterý je státní svátek - 17.11.  ( to se neuslyšíme) .

.....................................................................................

 

    Ve středu 18.11.  začínáme výuku ( tedy po dlouhé době)

►2 roušky ( prosím v igelitu)

►aktovka (všechny učebnice a sešity, pastelky)

►teplé svetry...budeme hodně větrat

►dobrou náladu

►ve středu máme 5.VH ---tedy  od  8,10- 12,45 ( 4.VH- od 8,10-11,50) .

................................................................................................................

►On line hodina 16.11. 8,30  -     matematika

►nachystáme si modrý sešit, pastelky , pracovní sešit .


ČTENÍ 16.11.

AJ - 16.11.          9,00 - 9,15  -   dívky

                           9,15 - 9,30   - chlapci

PL  

...........................................................................................

Nástup do školy 1.a 2.tříd

Prosím všechny rodiče, aby se seznámili s dokumentem

o nástupu  1.a 2. tříd  18.11.2020 - středa

 

NÁSTUP 18.11.

Úkoly -pátek

Dobrý den,

dnes je pátek, před námi víkend a tak začneme, aby nám to 

vše rychle uběhlo.


V 8,30 máme on line hodinu...PSANÍ..

už víme..nachystáme si písanku s medvídkem, ostrouhanou tužku

a dobrou náladu....

......................................................................................................

  ŽA                              M                             HV

posílám hrníček se sloníkem 

Iva Oršelová

Čtvrtek 12.11.2020

 Dobrý den,

děkuji všem rodičům , že mě posílají veškeré zpracované

úkoly svých dětí. 


Tak je ten čtvrtek a my se postupně posuneme v práci dále , 

v on line hodinách pracujete všichni ( kdo jsou přihlášeni) do

Google  Classroom - velice hezky a  hlavně se vám daří číst a 

psát.

Už se snažíme i o diktát psacích písmenek - a představte si, jde nám to.

...................................................................................................................

Dnes  budeme od 8,30  on line ...pracovat s matematikou.


ŽA                              PRV                        PV

Děkuji Iva Oršelová

Úkoly na středu 11.11.

Dobrý  ráno ,

dnes je krásný den...a jaký ? To se tedy 

dozvíte ..milé děti v on line hodině.

►Dnes..Martin na bílém koni..projektík

práce nám fakt bavila.►

Začínáme v 8,30 : 1. nachystejte si papír , tužku a pastelky

                               2. Živou abecedu

ukázka : 

-----------------------------------------------------------------------------------

  Dnes je středa ...máme tedy 5 VH.

  1.VH-   Čtení                         ŽA

  2.VH. Matematika

  3.VH-TV

 4.VH- PS

5.VH- VV

.......................................................................

Přeji příjemný den, když bude hezky běžte na procházku ( třeba do lesa)  s rodiči  a 

podívejte se , jak se  ta příroda  velmi rychle mění. 

 Listí ze stromů   už hodně

padá a je i velká zima.

Vám to snad vadít nebude...jste šikulky.


Iva Oršelová

Úkoly ...úterý 10.11.2020

Dobrý den, děti...slůňata

doufám, že  se  zase trochu  těšíte na naše setkání.


Já vím, že jste smutní, že nemůžeme být v naší třídě , ale my si ty

naše hodiny uděláme zase tak pěkné, že nám práce půjde od ruky.


Jste moc šikovní, při práci se soustředíte a je to opravdu vidět...nejen ve čtení, ale 

i v psaní.


No a teď ty úkoly    :

On LINE HODINA tentokrát...PSANÍ

..►.nachystáme si ostrouhanou tužku, malou písanku

..►.víme, že musíme stále procvičovat prstíky a ručičky

..►.správné sezení ...na to stále myslíme

.►.držení psacího náčiní...kontrolujeme denně


ŽA                         M           PRV       pokojíček-návrh k prvouce

Iva Oršelová

Úkoly na pátek 6.11.

* Prosím rodiče...do pátku si můžete ve škole vyzvednout

fotografie. ( od 8,00-15,00)


Dnes bude on line hodina ... PSANÍ

* nachystáme si ořezanou tužku, pastelky a sešit "fialáček" a malou 

písanku s medvídkem


ČJ                    M          HV            

......................................................................

AJ hodina.. od pondělí .. dívky  9,00-9,15

                                          chlapci 9,15-9,30   

Iva Oršelová    

Úkoly na 5.11.

Dobrý den...milé děti,

• dnes je čtvrtek 5.11.....toto letí a bude  víkend.

•Všichni  pěkně pracujete, daří se vám číst  už nejen písmenka, ale i 

slabiky

 a včera  se nám dařilo přečíst i několik vět...moc pěkně se mě to 

poslouchalo.

•V matematice  děláte všichni pokroky a  hlavně samostatně již píšete

příklady  na sčítání.

•To jsou vaše úspěchy a pokroky. 

............................................................................

Dovolte mi, abych poděkovala Vám ...rodičům nebo prarodičům

...za velkou trpělivost s dětmi při distanční výuce►


...za každodenní připojení  a pomoc hlavně při psaní nových písmenek►


...za úspěšné posílání všech úkolů na Google Classroom►


...za trpělivost, když nám třeba  selže připojení►


.....vždyť tato výuka je pro vás tedy opravdu " těžký oříšek"-

    který se společně snažíme rozlousknout ...moc velké díky►


 

  ..................................................................

Dnes bude on line hodina...s matematikou.

►Prosím v 8,30 si 

nachystejte :

► M-učebnici, pastelky a tužku...

..................................................................

Č-ŽA                         PRV                   PV

prosím rodiče...Č-ŽA,PRV,PV. a také M  .pošlete na Google Classroom.

Děkuji

Iva Oršelová

úkoly 4.11.

Dobrý den,

pomaloučku pracujeme...neděláme nic rychle.

Když něco nejde...zastavíme se , projdeme se a pak vše

půjde ...vím, že je toho hodně , ale my to zvládneme.

............................................................................

On line hodina dnes bude v 8,30-9,00  ...nachystáme si str.34,35

ŽA , pastelky a tužku.

9,30 - 10,00...dívky...   PS,matematika

10,00-10,30 ..chlapci  ..PS,matematika

.......................................................

     M       TV       PS       VV

....................................................................

Iva Oršelová

Zprávička z úterý 3.11.

Milí rodiče.

Od středy 4.11.- do pátku 6.11. - budou uloženy na vrátnici školy  fotografie pro

žáky 1.C.

Prosím, kdo má zájem , přijďte si do školy.

Cena : 220 Kč.

.......................................................................................

Angličtinu pro naši třídu máte již na webu třídy 1.C.

Opět si to pustíte a je to velmi dobře zpracované.(proto také

můžete bez problémů celý tento týden na tom pracovat).Děkuji.

...................................................................................................

Jinak od pondělí  9.11. již bude on line hodina AJ.

Rozdělení :

9,00-9,15   HOLKY

9,15-9,30   CHLAPCI

a pak zase od 9,30 holky budou pokračovat v on line se mnou.

---------------------------------------------------------------------------------

Iva Oršelová

 

ÚKOLY ...úterý 3.11.2020

Milí sloníci,

tak vás zase dnes vítám  a půjdeme  společně na on line hodinu..

 

začíná v 8,30 hod....pro celou třídu sloníků.

 

Dnes  to bude MATEMATIKA ...prosím nachystejte si tužku,pastelky,modrý sešit domácí.

 

POPROSTE  rodiče , aby vám udělali 4 řádky pod sebou...je 

to k naší práci.  To malý testík ...který se bude hodnotit.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9,30 - 10,00     děvčata...psaní ( sešit s medvídkem) a fialáček...Moje psaní + PRV

10,00-10,30    chlapci   ..psaní(sešit s medvídkem) a fialáček ...Moje psaní +PRV

...............................................................................................................................

konzultace s rodiči a dětmi ...od 12,00

 

Pan učitel vám posílá  angličtinu    :   ANGLICKÝ  JAZYK  

....................................

ŽA   3.11.

....................................................

PRV  3.11.

.....................................

PS  3.11.

Iva Oršelová

.................................

LISTOPAD 2020

Dobrý den,

 od pondělí 2.11. začínáme výuku již od 8,30 na  kurzu " SLONÍCI"

---------------------------------------------------------------------------------------

8,30 - 9,00  bude on line hodina pro celou třídu (vždy napíši pro jaký předmět se bude jednat)

9,30 - 10,00  výuka pro děvčata

10,00-10,30  výuka pro chlapce

-----------------------------------------------

10,30 - 12,00  samostatná práce žáků( i s rodiči)

.....................................................................

konzultační hodina a shrnutí za celý den...od 12,00-12,30 ( mimo čtvrtek)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Veškeré zprávy posílám , prosím , na Škola  on line.

Úkoly jsme se domluvili posílat na Google Classroom.

Moc děkuji  ...nejen dětem , ale i za spolupráci rodičů.

Pěkný den Iva Oršelová

.....................................................................................................

ÚKOLY na PONDĚLÍ   2.11.2020

On line hodina pro celou třídu  8,30-9,00      ŽA

                                                                      PL

   .................................................................................................

psaní číslice  0        prosím rodiče ...podívejte se

....................................................................................................

                 od 9,30-10,00  dívky                   M                      PS

 

                od 10,00-10,30  chlapci               M                      PS

od 10,30-12,00.......dodělávání úkolů

......................................................................................................

 od 12,00  všichni se přihlásí...konzultace 

.....................................................................................................

Iva Oršelová

Prosba

PRÁZDNINY   prosím přečtěte si

 

 


 

 

Moc děkuji Iva Oršelová

Úkoly na pátek 23.10.

Příští týden (už od pondělí)

jsou prázdniny .

Tedy určitě si všichni odpočiňte, když bude hezky---choďte ven a 

hlavně přeji všem pevné zdraví.

______________________________

V pátek budeme přednášet básničku z ŽA , která je na str. 28...na písmeno S.(doufám,že ji už umíte)

Prosím vždy podepisujte výrobky, které zasíláte na Google Classroom- děkuji.

____________________________________________________________

A prosím, když jsem vložím úkoly...dělejte je právě v den, na který je určený.

Moc děkuji

---------------------------------------------------------------

ČJ                                       ČJ

M                                         HV

----------------------------------------------------------------

V pátek on line hodina  bude na předměty ŽA a psaní.

Děkuji a pěkný den

Iva Oršelová

Úkoly na čtvrtek 22.10.2020

Dobrý den,

je  čtvrtek   a  já  vám  posílám úkoly .

Víme , že máme MEET hodinu...v 9,00 - děvčata , v 10,00 - chlapci .

Připomínám...úkoly děláme v klidu a pohodě.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.VH  -  ČJ-psaní                      3. VH- Matematika

 

2.VH - PRV                            4.VH - PV

----------------------------------------------------------------------------------

PROSÍM -pošlete mě úkoly z psaní a PV na Google Classroom

Děkuji

Iva Oršelová

Úkoly na středu 21.10.

Dobrý den ,

úkoly ze středy si uděláte,bude on-line hodina-

do pátku mi pošlete  udělaný úkol z matematiky(nalepíte si ho 

do modrého sešitu DÚ ....je na str.37 cv.4

(1. vystřihneš si tabulku s čísly-nalepíš

 2. rozstřihneš si  celý obrázek na jednotlivé dílky,když otočíš,je tam příklad-

 3. ten příklad si vypočítáš a přilepíš na barevný výsledek

4. pak vše ofotíte a pošlete na email...orselova@zshorni.cz

..........................................................................................................

Živá abeceda     doplnění k ŽA

Matematika

Tělesná výchova 1.č.

TV-2.č.

Psaní

VV

Na emailu máte zprávu.

Moc děkuji rodičům za pomoc při výuce na MEET

Google Classroom

Iva Oršelová


Úkoly na úterý 20.10.

Dobrý den. 20.10.    ..v 9,00 ...Google Classroom .Meet   .holčičky

                                   v 10,00...Google cCassroom ...Meet ...chlapciProsím ...posílejte průběžně (jak to budete stíhat)...

ofocené  materiály...děkuji


Živá abeceda  20.10.

Matematika

Prvouka

ČJ-psaní

Nový týden....pondělí 19.10.2020

 DOBRÝ DEN,

k úkolům...když to nestihnete dopoledne,odpočinek a odpoledne doděláte..nic se neděje.

...........................................................................................................................................

ZÍTRA 19.10.2020 -   BYCHOM SE MOHLI SETKAT NA GOOGLE CLASSROOM ...

a jak ?

 Najdete si náš kurz, a na druhém řádku  odkaz na MEET a tam kliknete a dostanete se na obrazovku,

vpravo je napsáno PŘIPOJIT a tam ťuknete...prosím.

KDYŽ SE TO HNED NEPOVEDE...TAK SI ZAVOLÁME A NAJDEME ŘEŠENÍ:::NIC SE NEDĚJE.

    HOLČIČKY   v 9,00 hodin se přihlásí..   

    CHLAPCI      v 10,00 hodin se přihlásí

už se těším...řekneme si pravidla a pak v úterý budeme společně dělat ŽA a M.


Úkoly na pondělí 19.10.2020             

PL- 19.10.

Živá  abeceda                  Matematika  

Úkoly máme i na Google Classroom.

Mějte se hezky Iva Oršelová


19.10....holčičkám se to podařilo..Google cCassroom- Meet( děkuji rodičům)

19.10....chlapcům se podařilo t...Google Classaroom - Meet (děkuji rodičům)

Výuka - pátek 16.10.2020

Dobrý den,

je pátek...tedy pěkně zvládneme 4 VH.

Mezitím  si pěkně dělejte přestávky, rozcvičování rukou.

Hlavně , milé děti, správné sezení na židli, ale také správný úchop 

psacího náčiní. To jsou ale věci, které všichni už znáte :)         


Živá abeceda

Matematika

ČJ- psaní

Hudební výchova

 

------------------

---------------------------------------------------------------------------

Musím všechny děti i rodiče pochválit , že tento týden je splněn. Děkuji...  :-)

Bylo vše ...pro naši třídu nové..., ale systém už  známe ...tak pěkný víkend.

Moc vás všechny zdravím a držím palce 

Iva Oršelová

 

Výuka - čtvrtek 15.10.2020

Dobrý den,

posílám předměty dle čtvrtečního rozvrhu ...4VH.

Živá abeceda

Prvouka

Matematika

Pracovní výchova


Sloníci..naše třída

 

 

14.10.2020-výuka ...středaINFORMACE


Zde posílám práci dle rozvrhu na středu 14.10.2020.

Postupujte tak, že kliknete na předmět a otevře se vám vše k danému předmětu.

Živá abeceda

Matematika

Tělesná výchova

Psaní

VV

Přeji vám příjemný den    Iva Oršelová

Když budeme mít distanční výuku v 1.C

 

Milí rodiče,

moc vás prosím, když vám není něco jasné

- spojte se se mnou, vždy vše vyřešíme  

Moc děkuji za spolupráci  : -)


 

 

Od středy 14.10.začíná distanční výuka ina 1.stupni a vy všichni, jak rodiče i děti 1.C

vlastně máte premiéru. Není to nic složitého.


Tento týden budu psát úkoly   tak , jak máme rozvrh hodin.

Ve středu máme  5 VH  - tak si to pěkně rozdělíme.


   Stále Vás , rodiče, prosím ...buďte trpěliví ...teprve začínáme a pro

děti je vše nové ( pro někoho ze třídy )  i těžké.

Takže -  společně to zvládneme a 

za to vám moc děkuji.


Ještě maličkost...DISTANČNÍ VÝUKA JE povinná ...tak , když vás poprosím

o ofocení třeba stránky z ŽA , M nebo i z PS" Moje psaní " ...není to , že Vás chci

kontrolovat, ale jen  ..jak se Vašemu dítku daří.(popřípadě pochválit a povzbudit).

Tak to u nás ve třídě funguje   :-)

Moc  děkuji za spolupráci

Iva Oršelová

Upozornění

V době  nouzového stavu od 5.10-18.10.2020 - kroužky pozastaveny.

Peníze za kroužky převedeme  na další pololetí.


PLAVÁNÍ  od 12.10.2020  - NENÍ.

...máme za sebou první měsíc...

Čas rychle utíká a my už jsme ve škole první měsíc.

    Máme plné ruce práce, mnoho nových informací, nápadů i také soutěží...

No ale to není vše, už umíme i nová písmenka,

seznamuje se s čísly , 

ale 

také s nimi provádíme různé operace.

Také ale trénujeme naše ruce ...k tomu máme

uvolňovací cviky.

A co pak ve výtvarné a pracovní výchově...rádi zpracováváme pěkné nápady.

   A těch básniček, které už umíme.......

Všichni ale děláme , co je v našich silách , abychom měli úspěchy.

   Je jasné, že všechny začátky jsou těžké, co si budeme povídat ...v první třídě to 

platí dvojnásobně.

Budeme všichni moc rádi , že pro nás budete oporou a jistotou , když to někdy nepůjde.

Moc vám děkuji a přeji všem ( rodičům i dětem ) pevné zdraví, pohodu a mnoho sil.

Děkuji za spolupráci    Iva Oršelová

FOTEČKY JSOU VE FOTOGALERII.

 

 

 


KROUŽKY

  • maximální počet dětí v kroužku je 10

  • kroužky, ve kterých je nahlášen větší počet účastníků než 10,  budou prozatím  do 18. 10. přerušeny (informaci obdržíte od vedoucích kroužků ve škole online)

  • toto opatření se týká jen kroužků, které pořádá naše škola

 

 


 

 

 


Dobrý den,

 

v  pátek 2.10.2020 bude z  důvodu VOLEB ,


které se konají v budově školy, zkrácená výuka.

Třída 1.C bude mít do 11,20 - děti půjdou do ŠD (oběd)  nebo domů.

Děkuji za pochopení.

 

Iva Oršelová

Elektronická dokumentace .

Vážení rodiče,

v pátek žáci v KD budou mít dokument  o přiděleném PINU,,,to přináší nutnost

vzájemného propojení pomocí e mailových adres a také již zmiňovaného PINU.


My budeme používat žákovskou knížku .kde se  bude zapisovat :   klasifikace, hodnocení chování,

omlouvání absence a důležité informace.


Do tohoto systému mohou rodiče vstupovat po registraci, já Vám mohu do tohoto

systému posílat ZPRÁVIČKY a informace.


Máme i kontaktní deník...kde budete mít také vše zapsáno.

Moc prosím rodiče, aby sledovali i naše webové stránky.


Aktivace PINU nám ulehčí komunikaci v případě DISTANČNÍ VÝUKY.

   Tak  přeji Vám mnoho sil a trpělivosti  tak , abychom vše zvládali.

Moc děkuji  a hezké dny Vám přeji.

  Iva Oršelová

Třídní schůzka 1.C  v pondělí nebude -

zhoršená  epidemiologická situace .


Téma třídní schůzky tzv.na dálku: 1. Kdo nezaplatil třídní fond -

                                                      ...prosím o zaplacení . Děkuji.


                                                       2. Denně kontrola kontaktního deníku, prosím

                                                         ...očíslujeme stránky KD .


                                                      3. Dodržování hygienických zásad v budově školy

                                                        (prosím  2 roušky ( každá rouška  v igel.pytlíku), desinfekce rukou) .


                                                    4.Škola online- všichni žáci 1.C -  v pátek 18.9. dostávají  PIN

  prosím rodiče , aby si vše zpracovali na počítači - registraci .  Děkuji.


                                                    5. Google Classroom - postupné  seznamování učitelů s aplikací a

                                                       příprava na případnou  distanční výuku , možnosti zapojení žáků.

                                                       


                                                    6. Distanční výuka je povinná (dle školského zákona ).


                                                    7. V měsíci září je motivační hodnocení žáků----od října 

                                                       běžná klasifikace.

                                                  -  hodnotím razítkem nebo slovně -


                                                   8. Akce školy v 1. pololetí omezeny.


Prosím rodiče..denně opakujeme vše v Živé abecedě.

Úkoly z ostatních předmětů ....máme označené červeně.                                                  

 


Moc děkuji rodičům , kteří podepisují zadané úkoly.


 


Moc děkujji za spolupráci a přeji Vám i Vašim dětem

mnoho zdraví a pohodu.

Iva Oršelová

NOVÁ ZPRÁVIČKA

  V letošním roce , naše škola začíná zpracovávat výuku v elektronické 

třídní knize  a známky v elektronické žákovské knížce. Vše se týká , ale 3. - 9. ročníků.


Pro nás se týká  MODRÁ  žákovská knížka, do které prosím zapisujte omluvenky . Hodnocení

budu zapisovat  známkou já -tř.uč. , ale  také i chování . Veškeré informace vlepuji do

KONTAKTNÍHO DENÍKU.

Prosím rodiče   -  o pravidelnou kontrolu.


Přeji klidné a pohodové dny .

Moc Vás všechny zdravím.

Iva Oršelová

Roušky

Milí rodiče,

od 10.9.2020 platí nové nařízení vlády ohledně nošení roušek

ve vnitřních prostorách budov , tedy i  v naší škole .

 Prosím o 2 roušky ...jednu budou děti nosit na obličeji , druhá 

bude jako náhradní...(dejte do igelitového sáčku )...bude jako výměna 

do školní družiny.

Moc Vám děkuji a přeji všem zdraví a pohodu .

Iva Oršelová


Moc žádám rodiče , aby od 14.9.2020   již  děti do třídy nedoprovázeli .

(Do školy vstup jen v nejnutnějších případech a po domluvě s tř.učitelkou. )


Krásné zářijové dny.

Iva Oršelová

Nová zprávička..ze třídy " Sloníků "

V září jsme se sešli jako nová parta z různých školek, abychom spolu

zkusili dokázat vycházet, učit se, bavit, ale i smát se, někdy snad i plakat ,

ale hlavně zažívat mnoho nového a zajímavého.


 Dnes už máme skoro 14 dní za sebou...tedy v naší milé 1.C.

    Ráda bych popřála Vám i Vašim dětem a vlastně i sobě...radost z 

práce ( a máme jí před sebou hodně) ,  také klid a pohodu , ale i nadhled , 

když nám půjde něco pomaleji.

  ..Rozkoukáváme se zatím po škole, začínáme pracovat na svém " vzdělávání "...

Všichni máme plné ruce práce a taky plnou hlavu informací , zkušeností, nápadů ...

( děláme  ale vše, co je v našich silách, abychom uspěli ) .

Musím  ale říci , že nám to jde móóóc dobře.


  Už nosíme i domácí úkoly- jen připomínáme-

hledejte ČERVENÝ PUNTÍK :-).

V pátek ho nehledejte ( snad jen ve vyjímečných  případech).....dodržujeme víkendy ! :-)


 PROSÍM ...1.třídní schůzka bude  21.9.2020 v 16,00 v

naší třídě 1.C

Budeme si povídat o školních radostech i starostech.

Těším se na Vás a na další spolupráci .

   


 Děkuji také za brzké zaplacení třídního fondu.

 

                                                          naše třída 1.C

Pěkné dny přeji

Iva Oršelová


 

..a je to tu ...

                                                                  

 

 

Moc Vás všechny vítám na stránkách  1.C

 


 

Celé prázdniny jsme na to čekali a je to tady :   JSME PRVŇÁČCI !

 

Ale také máme krásný název třídy : SLONÍCI.

 


1.září 2020 našich prvňáčků.          

(informace)

 Moc Vás vítám na ZŠ a MŠ Horní !

Po otevření školní budovy , tj. v 7,40 , na Vás budou čekat naše nejstarší

žákyně a doprovodí Vás na školní hřiště ( bude-li pršet...do vestibulu) , kde Vás přivítá pan ředitel a 

zástupce zřizovatele.

Potom se s paní učitelkou odeberete do třídy 1.C.

První den - 1.9. - se nepřezouváme.

Ve třídě  děti s paní učitelkou prožijí svou  první vyučovací hodinu  ,

samozřejmě s rodiči.


 

3.9....čtvrtek..3VH ( do 10,45)

4.9.--pátek ...4VH (do 11,40) ..učíme se dle rozvrhu

V týdnu od  7.9. bude probíhat výuka  podle rozvrhu, ve  středu bude 5 VH (do 12,35).

 

Je možné si objednat obědy ve školní jídelně.


           Dovolte mi , prosím , popřát Vám  hodně sil , pohody  a  krásných zážitků na  ZŠ a  MŠ  Horní.

                                           Mgr. Ivana Oršelová

Rozvrh hodin

1.C 1 2 3 4 5
Pondělí TV-PL ČJ M AJ
Úterý ČJ M PRV ČJ
Středa ČJ M TV ČJ VV
Čtvrtek ČJ PRV M PV
Pátek ČJ M ČJ HV

Galerie