6.B

6.B

Mgr. Lujza Valúšková

Začátek školního roku 2021/2022

 

1. - 3. 9. - třídnický systém

Testování 1., 6. a 9.9. - antigenní test Genrui BioTech. 

Preventivní testování nemusí podstupovat žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa. Ve všech případech je nutné odevzdat třídnímu učiteli písemný doklad.

Děti netestované nebo neočkované musí mít až do odvolání roušku na ústech po celou dobu pobytu ve škole.

Ve škole stále platí zvýšená hygienická opatření: důsledné mytí rukou, preferování jednorázových kapesníků, pravidelné větrání, intenzivní úklid a dezinfekce všech prostor, omezení vstupu třetích osob do budovy školy atd.

 

Středa 1.9.2021

8:00 - 8:45 (1 VH):

- úvod, testování

 

Čtvrtek 2.9.2021

8:00 - 11:40 (4 VH): 

- seznámení se školním řádem

- BOZP

- kontaktní deník 

- rozvrh

- rozřazovací test (angličtina) 

- práce ve třídě 

 

Pátek 3.9.2021

8:00 - 12:35 (5 VH):

- učebnice

- sešity

- šatní skříňky

- třídnická hodina (pravidla třídy) 

 

Od 6.9. již výuka plně dle rozvrhu, žáci s sebou nosí veškeré pomůcky, mají obalené a podepsané sešity i učebnice. 

Třídní schůzky ve školním roce 2021/2022

16.9.2021 (čtvrtek, 17:00) 

22.11.2021 (pondělí) 

10.1.2022 (pondělí) 

11.4.2022 (pondělí) 

6.6.2022 (pondělí) 

Prázdniny ve školním roce 2021/2022

Podzimní 27. 10. a 30. 10. 2021
Vánoční 23. 12. 2021 až 2. 1. 2022
Výuka začíná 3. 1. 2022
Pololetní 4. 2. 2022
Jarní 7. -13. 3. 2022
Velikonoční 14. 4. 2022
Hlavní 1. 7. až 31. 8. 2022

Adaptační pobyt pro 6. ročníky

ADAPTAČNÍ POBYT – 6. ROČNÍKY

- termín: 21. – 23. 9. 2021

- místo: Sloup (Moravský kras)

-  cena: 1570,- (zahrnuje dopravu autobusem od školy tam i zpět, plná penze, ubytování, vstupenka do jeskyní)

- program: sportovní aktivity, návštěva jeskyní s průvodcem, socializační aktivity – zaměření na stmelení kolektivu, klima třídy

- pokyny k platbě:prosím proveďte na účet školy č. 382388003/0300, do poznámky uveďte jméno a třídu dítěte nebo u ekonomky školy

- v případě dotazů kontaktujte: Lujza Valúšková (valuskova@zshorni.cz), Leona Škvařilová (skvarilova@zshorni.cz)

Rozvrh hodin

6.B 1 2 3 4 5 6
Pondělí Aj - Meet Z - Meet Inf (d) / Tv (ch) Inf (ch) / Tv (d) Čj - Meet Hv
Úterý M - Meet Aj D - Meet Čj - Meet Vv Vv
Středa Čj M - Meet F - Meet Aj - Meet Z
Čtvrtek Vo - Meet Tv (ch) / Plav (d) Čj - Meet Aj - Meet M - Meet
Pátek M - Meet Tv (d) / Plav (ch) Př - Meet Čj - Meet F