Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16
příspěvková organizace

Aktuality

Pro uchazeče

Poloha školy

Celý školní areál je situován v klidné a bezpečné části města Brna nedaleko centra s dobrou dostupností městské hromadné dopravy.

V pohybu

Preferujeme sportovní výchovu, vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu, a proto organizujeme pravidelné zimní lyžařské výcvikové kurzy, školy v přírodě.

Škola pro život

Poskytujeme takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků, ale více znalostí se zaměřením na praxi.

Výuka jazyků

Snažíme se o co nejkvalitnější výuku cizích jazyků. Od 1. třídy je možnost navštěvovat kroužek AJ. Zde zkušení učitelé vytvářejí u dětí základy pro povinnou výuku AJ od 3. ročníku. Druhý jazyk se vyučuje od 7. třídy.

Galerie