9.B

9.B

Mgr. Martina Čuperová

Třídní schůzky 11.1.

Vážení rodiče,

v pondělí 11.1.  proběhnou třídní schůzky.  Vzhledem k situaci se budou konat distančně (bez osobní přítomnosti rodičů ve škole).

Všichni vyučující Vám budou k dispozici od 16 do 18 hodin (p. uč. Prachařová  17-19 hod). V této době můžete kontaktovat jednotlivé vyučující přes školní mail a aplikaci Škola online.

Po předchozí domluvě je možné komunikovat s vyučujícím přes aplikaci Google classroom  (přihlášení na meet daného předmětu přes účet Vašeho dítěte).

Zápis z třídních schůzek obdržíte ve Škole online.

Přeji pevné zdraví

Martina Čuperová

Organizace výuky od 4.1.

od 4.1. bude opět distanční výuka - platí stejný rozvrh jak v listopadu při distanční výuce.

Distanční výuka je povinná....v pondělí máte v 9:00 Čj, 11:00 M, 12:00 Aj 

Pokud potřebujete technickou podporu (zápůjčka počítačů nebo připojení k internetu), kontaktujte opět ZŘŠ Mgr. Sklenářovou. Všichni žáci mají odhlášené obědy, pokud máte zájem o jejich odběr, je nutné se přihlásit! Z hygienických důvodů nelze obědvat v budově školy.

Pokud bude nutné vyzvednout si nějaké materiály či učebnice ve škole, využijte tyto časy, ve kterých bude na vrátnici školy k tomu určená služba: 6.30 – 8.00 13.00 - 17.00

Už mi přišly návrhy k mikinám - v pondělí v Aj dořešíme

Hezký zbytek dne :-)

Informace

1) Žádám  rodiče, kteří ještě nejsou registrováni na stránkách www.skolaonline.cz, aby tak učinili. Zde můžete najít všechny informace, které se týkají školní docházky – rozvrh, známky, omluvené i neomluvené hodiny. Přes tuto aplikaci můžete omlouvat absenci i komunikovat se všemi vyučujícími.

2) Dohlédněte, prosím, jestli se zaregistrovaly vaše děti (9 není).

3) Vzhledem ke zhoršující se situaci se připravujeme na distanční výuku. Pokud by nastala, bude výuka probíhat přes aplikaci Google classroom – děti budou v příštím týdnu s aplikací seznámeny a naučí se s ní pracovat. Distanční výuka je povinná, proto bych od Vás potřebovala vědět, jestli máte PC případně mobilní telefon s přístupem na internet.

4) V tomto pololetí omezujeme všechny akce, které se konají mimo školu. Přesto máme pár akcí, uvidíme podle situace, jestli se uskuteční.

   a) Beseda s MUDr. Uzlem – 19.11.    

   b) Každý rok také chodí deváťáci na Mikuláše do školek a na I. stupeň.....

   c) Ohledně výběru střední školy máme pravidelně pro 9. ročníky dvě akce

    - Veletrh středních škol na BVV (listopad)

    - návštěva Úřadu práce, kde mají děti možnost si udělat test ohledně výběru povolání a doví se info k výběru střední školy (letos by měla paní z Úřadu práce výjimečně vzhledem k situaci přijít 16. 10. k nám do třídy).

5) Známkování – v průběhu prvních týdnu tohoto školního roku neprobíhalo klasické známkování, v těchto dnech začínáme psát první testy.

6) Omlouvání absence – můžete omlouvat přes skola online  nebo do omluveného listu v kontaktním deníku.

7) V příštím týdnu vybírám peníze na pracovní sešity:

ruštináři Čj, Aj, ZRj: 510,- Kč                                                                        

němčináři  Čj, Aj: 320,-Kč (němčináři si letos pracovní sešit nekupují, proto nižší cena)

8) Ve škole platí zvýšená hygienická pravidla – nošení roušek (děti by měly mít s sebou k dispozici roušky na výměnu během dne), časté větrání ve třídách, pro všechny dostupná dezinfekce, omezilo se stěhování do odborných učeben (Př,F,Hv,Vv).

 

9) Příprava na přijímací zkoušky :

kroužek matematiky bude probíhat v pondělí 14-15hod                             

kroužek českého jazyka – čtvrtek 14-15hod.

10) Mikiny – děti si chtějí nechat vyrobit společné mikiny – pokud někdo nebude chtít, samozřejmě nemusí si objednat (cena bude cca 450-500,- Kč dle typu, potisku apod.). Po zkušenosti z předchozích let bych chtěla objednat nejpozději koncem října.

Organizace začátku školního roku

1.9 - 1VH (konec v 8:45)

2.9. - 4VH (konec v 11:40) - s sebou tašku na učebnice, pravítko, pouzdro, lepidlo, přezůvky

3.9. - 5VH (konec v 12:35) 

4.9. - výuka dle rozvrhu (konec v 13:30)

 

Zrušení třídních schůzek

Vážení rodiče,

z důvodu zhoršení epidemiologické situace se ruší třídní schůzky, které byly plánovány na 21.9. 

Od pátku 18.9. budou roušky na II. stupni povinné i ve třídě.

 Sledujte prosím web školy, čtěte zprávy na ŠkoleOnline - všechny potřebné informace Vám pošlu během příštího týden.

Děkuji za pochopení

Rozvrh hodin

9.B 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Pondělí Tvd Tvd Čj Hv M Aj Tvh
Úterý M Čj Vzd ZNj/ZRj Aj F IDT IDT
Středa Aj Čj D M Ch Vv - s Vv- s
Čtvrtek Tvh Tvh Aj F Pinf/Vp Čj Tvd
Pátek ZNj/ZRj M Aj Ch Z Vo