8.B

8.B

Mgr. Johana Fialková

Program posledního týdne tohoto šk. roku

Vážení rodiče, milé děti,

zítra nás čeká poslední den, kdy se bude učit podle rozvrhu hodin. Od pondělí začíná třídnický systém. Na dnešní poradě jsme s kolegy uzavřeli všechny známky na vysvědčení a rozhodlo se i o kázeňských opatřeních.

Pokud budete potřebovat vyřizovat u nás něco o prázdninách, budou ve škole úřední hodiny každé pondělí od 9 do 12 hodin.

 

Plán posledního týdne šk. r. 2022/ 2023 (26.6. – 30.6. 2023) je následující:

 

 • výuka na 2. stupni bude probíhat od pondělí do čtvrtka od 8 do 12:30 hodin.

 • obědy se vydávají pouze do 13 hodin

 • celý týden musí žáci nosit do školy pouzdro a kontaktní deník

 

 • V pondělí 26. června se předávají a kontrolují učebnice. Dětem jsem dala na víkend úkol dát učebnice do pořádku – vše vygumovat, slepit uvolněné vazby a ohnuté rohy apod.

  S sebou do školy: všechny učebnice (ATLAS!), lepicí pásku, peníze na případné pokuty za poškození

  Ten den po obědě si všichni žáci vyklidí skříňky, vše odnesou domů - včetně oblečení do tělocviku a výtvarných potřeb (tzn. musí mít s sebou větší batoh či tašku).

 

 • V úterý 27. června jdeme na Kraví horu na akci IZS Jihomoravského kraje – sraz je v 7:40 u zastávky Celní – s sebou jízdenky na tramvaj, svačinu a pití. Podrobnosti jsem již zasílala v minulém emailu, prosím všechny o vyplnění „souhlasů“, které Vám děti přinesly domů.

 

 • Ve středu 28. června budeme v 1. a 2 VH odevzdávat klíčky od skříněk a zřejmě si budeme rozdávat nové učebnice na příští školní rok. Ve 3. a 4. VH nás čeká výukový program o kyberšikaně.

  S sebou do školy tašky na učebnice, výkresy, květiny apod.

 

 • Ve čtvrtek 29. června pokračují tzv. třídnické hodiny, uklízíme třídu, shrneme si události tohoto šk. roku, uděláme si plán na další šk. rok. Pokud bude volnější chvíle, děti si mohou pustit film nebo hrát deskové hry, které si přinesou.

 

 • v pátek 30. června se v 8 hodin předává vysvědčení, v 8:45 hodin jdou žáci domů; obědy jsou hromadně odhlášeny – kdo má zájem, může své dítě přihlásit.

 

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Třída VIII.B

 

Čtvrtek 1. září 2022 - třídnický systém

- 1 vyučovací hodina

- vstup do školy od 7:45 do 7:55

- program: v 8:00 hodin uvítání ve třídách, seznámení s novými spolužáky, seznámení s novinkami ve školním řadu, BOZP

- s sebou: psací potřeby, desky (stačí euroobal) na dokumenty pro rodiče

- odchod ze školy v 8:45

 

Pátek 2. září + pondělí 5. září 2022 - třídnický systém

- 5 vyučovacích hodin (po oba dny)

- program: třídnické práce – podrobné seznámení se školním řádem, rozdání chybějících učebnic, sešitů, pracovních sešitů, klíčků od skříněk, volba třídní samosprávy, domlouvání pravidel třídy, předání počátečních informací k výuce (nové předměty, noví vyučující), seznámení s plánem akcí apod.

- s sebou: školní batoh,přezuvky, základní pomůcky žáka (psací potřeby, pravítko, lepidlo), vyplněné dokumenty od rodičů, které děti dostaly 1. září; žáci si již mohou nosit do třídy kufřík do VV a úbor do tělocviku

 

Od úterý 6. září probíhá výuka dle rozvrhu (kromě nultých hodin a odpoledního vyučování); žáci s sebou nosí veškeré pomůcky, mají vypsaný a připravený kontaktní deník, mají obalené a podepsané sešity i učebnice a připravený úbor do TV a kufřík do VV.

Všechny informace jsou k nalezení i na webových stránkách školy – včetně organizace školního roku a seznamu vyučujících.

 

Děti, ve čtvrtek se na Vás těším!

Přeji pěkný den všem.


 

Mgr. Johana Fialková

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023


 

Zahájení: čtvrtek 1. září 2022

Konec 1. pololetí: úterý 31. ledna 2023

Konec 2. pololetí: pátek 30. června 2023

Zahájení dalšího školního roku: pondělí 4. září 2023

 

 

Prázdniny v rámci školního roku

Podzimní prázdniny

středa 27. a čtvrtek 28. října 2022

Vánoční prázdniny

pátek 23. prosince 2022 - pondělí 2. ledna 2023, vyučování začíná v úterý 3. ledna 2022

Pololetní prázdniny

pátek 3. února 2023

Jarní prázdniny

pondělí 13. - neděle 19. března 2023

Velikonoční prázdniny

čtvrtek 6. dubna 2023

Hlavní prázdniny

sobota 1. července – neděle 3. září 2023

 

KDO NÁS BUDE UČIT

VIII. B

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

ČESKÝ JAZYK

MGR. JOHANA FIALKOVÁ

 

ANGLICKÝ JAZYK

MGR. JOHANA FIALKOVÁ, MGR. LUJZA VALÚŠKOVÁ

 

DĚJEPIS

MGR. JOHANA FIALKOVÁ

 

ZÁKLADY NĚMECKÉHO JAZYKA

MGR. LEONA ŠKVAŘILOVÁ

 

ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA

MGR. ANTONIE LAICMANOVÁ

 

MATEMATIKA

MGR. JITKA MARADOVÁ

 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

MGR. MIROSLAV KOCÁB

 

FYZIKA

MGR. RADKA ŠVEHLOVÁ

 

CHEMIE

MGR. HANA PRACHAŘOVÁ

 

PŘÍRODOPIS

MGR. HANA PRACHAŘOVÁ

 

ZEMĚPIS

PAEDDR. MARIE DEJMALOVÁ

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

MGR. MATOUŠ TUROŇ

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA (sudý týden)

MGR. LENKA VÍTKOVÁ

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

MGR. PETR KOLÁŘ, PAEDDR. MARIE DEJMALOVÁ

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI

MGR. KATEŘINA ŠMARDOVÁ

 

Rozvrh hodin

8.B 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Pondělí ČJ M CH ZJN/ PČ Z
Úterý TV hoši TV hoši ČJ M AJ F TV dívky
Středa ČJ AJ ZRJ/ PČ CH M D HV VO
Čtvrtek ČJ AJ Z M F VV - sudý týden VV - sudý týden
Pátek TV dívky TV dívky D M ČJ ZNJ/ ZRJ TV hoši

Galerie