4.B

4.B

Mgr. Anna Lucie Vaníčková

Vysvědčení

30. června 2020            8:00 – 8:30

 

Žáci z distančního vzdělávání si mohou vyzvednout vysvědčení osobně ve třídě. Nezbytné je vytištěné a zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení. Vysvědčení pro všechny děti ze 4.B bude vydávat Mgr. Čuperová.

 

Nevyzvednutá vysvědčení budou o prázdninách k dispozici v úředních hodinách školy, každé pondělí 9:00 – 13:00

 

Milé děti, všechny bych vás ráda pochválilla za práci v druhém pololetí. S pomocí rodičů, kterým děkuji za spolupráci, jste vše zvládly. V příštím školním roce si učivo znovu zopakujeme a posuneme se dál. Užijte si prázdnin. Těším se na vás, Mgr. Lucie Anna Vaníčková

 

Učivo na 15.6. - 26.6.

 

Český jazyk

Matematika

Matematika 2

Angličtina Mgr. Vaníčková

Angličtina Mgr. Čuperová

Angličtina Mgr. Čuperová 2

Angličtina Mgr. Fialková

Angličtina Mgr. Fialková 2

Přírodověda

Přírodověda 2

Vlastivěda 1

Vlastivěda 2

Vlastivěda 3

 

 

Prosím rodiče, kteří mi ještě nepotvrdili, že byli seznámeni s hodnocením, aby mi na email napsali potvrzení. Děkuji Mgr. Vaníčková

 

Odevzdání učebnic

 

Informace k odevzdání učebnic

 

 

Hovorové hodiny

 

Hovorové hodiny se budou konat dne 15.6. od 15 - 17 hodin po telefonu nebo emailu. Kontakt: vanickova@zshorni.cz  tel.: 543 214 361/41

 

Nabídka sešitů na příští školní rok

 

https://www.zshorni.cz/aktuality/nabidka-sesitu-a-skolnich-potreb?id=108

Nabídka sešitů

 

Učivo 8.6. - 12.6.

 

Český jazyk

Angličtina Mgr. Vaníčková

Angličtina Mgr. Fialková

Angličtina Mgr. Čuperová

Matematika

Vlastivěda 1

Vlastivěda 2

Přírodověda 1

Přírodověda 2

 

 

Upozornění pro rodiče

 

Učivo 1.6. - 5.6.

 

Český jazyk

Angličtina - Mgr. Vaníčková

Angličtina Mgr. Čuperová

Angůličtina Mgr. Fialková

Matematika

Vlastivěda

Přírodověda

 

 

Učivo 25.5. - 29.5.

Český jazyk

Vastivěda

Vlastivěda - test

Přírodověda

Matematika

Angličtina Mgr. Čuperová

Angličtina Mgr. Fialková

Angličtina Mgr. Vaníčková

 

 

Prosím rodiče, aby na čestném prohlášení uvedli datum 25.5.2020.

 

Informace pro rodiče a děti, které od 25.5. nastupují do školy

Pokyny

 

Učivo 18.5. - 22.5.

Český jazyk

Matematika

Přírodověda

Vlastivěda

Angličtina - Mgr. Vaníčková

Angličtina -Mgr. Fialková

Angličtina - Mgr. Čuperová

 

Milé děti, přišel mi dopis z ligy vozíčkářů, od paní Dočkalové, která zorganizovala psaní dopisů. Vzpomínáte, jak jste psali dopis pro neznámého?

Některým z vás už přišla odpověď, tak vám ji posílám do emailu.

 

Dobrý den, paní Vaníčková,

chtěla jsem Vás informovat, jak se u nás situace s dopisy má, kdyby se děti ptaly. Kolegyně, které s klienty pracují, rozdělily dopisy mezi své klienty. Každý dopis tak našel svého majitele, kterého potěšil. Pokud přijde odpověď, je adresována konkrétnímu žákovi a vždy od jednoho klienta. Zatím stačili odpovědět pouze tři klienti, posílám alespoň na ukázku. Je to celé velmi dojemné a radostné. Chtěla jsem, abyste vy i žáci věděli, že to mělo velký smysl. Jeden z klientů má problémy s psaním, dopis tak nadiktoval mé kolegyni. Máme i klienty, kteří bohužel nezvládnou na dopis odpovědět, i tam má ale smysl dopis, který udělal radost. Nerada bych, aby děti byly smutné, že nepřišel dopis s odpovědí přímo jim. Můžou si být jisté, že jejich dopis potěšil. Od příštího týdne již zahájí naše služby opět činnost. Doufám, že se podaří společně odpovědět, vytvořit hezké poděkování pro děti. Pokud přibydou individuální dopisy, pošlu také.

Děkujeme Vám i dětem a moc vás zdravíme

Za Ligu vozíčkářů

Anna

 

S přáním pěkného dne

 

Anna Dočkalová

dobrovolnictví, akce pro veřejnost

 

 

Učivo 11.5 - 15.5.

 

Český jazyk

Matematika

Angličtina Mgr. Vaníčková

Angličtina Mgr. Čuperová

Angličtina Mgr. Fialková

Vlastivěda

Přírodověda 1

Přírodověda 2

 

 

Učivo 4.5. - 7.5.

Český jazyk

Angličtina Mgr. Vaníčková

Angličtina Mgr. Fialková

Angličtina Mgr. Čuperová

Matematika

Přírodověda

Vlastivěda

 

 

 

Učivo 27.4 - 30.4.

Český jazyk

Angličtina Mgr. Vaníčková

Angličtina Mgr.Čuperová

Angličtina Mgr. Fialková

Matematika

Vlastivěda

Vlastivěda - projekt

Přírodověda

 

 

Učivo 20.4. - 24.4.

 

Český jazyk

Angličtina Mgr. Vaníčková

Angličtina Mgr. Čuperová

Angličtina Mgr. Fialková

Přírodověda

Vlastivěda

Matematika

 

 

Učivo od 14.4 - 17.4.

Český jazyk

Angličtina Mgr. Vaníčková

Angličtina Mgr. Čuperová

Angličtina Mgr. Fialková

Matematika

Přírodověda

Vlastivěda 1

Vlastivěda 2

Vlastivěda 3

 

Učivo od 6.4. do 8.4.

Český jazyk

Angličtina Mgr. Vaníčková

Angličtina Mgr.Čuperová

Angličtina Mgr. Fialková

Matematika

Vlastivěda

Přírodověda

 

Učivo od 30.3. do 3.4.

Český jazyk

Angličtina Mgr. Vaníčková

Angličtina Mgr. Fialková

Angličtina Mgr. Čuperová

Matematika

Přírodověda

Přírodověda 2

Vlastivěda

 

Moc děkuji rodičům za spolupráci a prosím, aby mi všichni, kteří tak ještě neučinili, poslali zpětnou vazbu. Děkuji Vaníčková, vanickova@zshorni.cz.

Nezapomeňte na procvičování on-line, děti to baví a vy si odpočinete.

 

Úkoly od 16.3. do 20.3.

 

Milé děti, protože se zatím nemůžeme potkat ve škole a úkoly, které jsem vám zadala na minulý týden, už máte jistě hotové, dávám zde další na týden od 16.3 do 20.3.

Přeji vám, aby se vám vše dařilo, aby jste byly zdravé a kdyby jste potřebovaly něco konzultovat, neváhejte mi napsat na email: vanickova@zshorni.cz

 

Český jazyk:

1.Opakování rodu středního a ženského:

Piš na zvláštní papír

 

1. Zařaď podstatná jména rodu středního k jednotlivým vzorům.

 

tele hříbě MĚSTO MOŘE KUŘE STAVENÍ

umyvadlo rajče ohniště

období poupě zrcátko slunce

koště údolí

proutí slůně výročí

vajíčko cvičiště nebe zrní

hřiště dělo vejce světlo

pondělí pravítko

 

2. Vyškrtej podstatná jména, která nejsou rodu středního.

 

mýdlo, pravítko, poupě, trny, kamení, kámen, poledne, uhel, kůže, lože, klávesa, kola,

dvířka, hříbě, srdce, police, vejce, štěně, dřevo, dříví, kočka, Labe, slunce, dárce,

Jehlice, koště, koně, auta

 

3. Uhodni hádanku, podtrhni v textu všechna podstatná jména.

Vypiš podstatná jména rodu středního a urči pád, číslo, rod a vzor.

 

Dlouhý provaz s dřevěnými konci. Chytím-li jej za jedno dřevo, mrská se za mnou jako

hádě. Vezmu-li do každé ruky jedno dřevěné držadlo, běhá kolem mě a já musím skákat.

 

Co to je? _______________ ______________________________________

______________________________________

______________________________________

4. Ke každému podstatnému jménu uveď vzor a napiš protiklad.

 

Láska __________________________________________________________________

Radost _________________________________________________________________

Píle ____________________________________________________________________

Tma ___________________________________________________________________

Pravda _________________________________________________________________

 

5. Doplň koncovky podstatných jmen (odůvodni vzorem)

 

za okny škol__ plné náruč__ slám__ alkohol v krv__

štěst__ v bohatstv__ ve skleněné koul__ za lesy a hor__

upevňování zdrav__ přátelskými služb__ výnosy cukrové řep__

staleté stavb__ dobré zdrav__ petrolejové lamp__

pestré barv__ květin hus__ s housat__ slané slz__

staré budov__ výlet do Chrudim__ v Mladé Boleslav__

selská obydl__ zvuky píšťal__ hejno koroptv__

výhled ze skál__ šaty z hedváb__ na suché mez__

 

 

 

 

2.úkol:

Do sešitu ČJ opiš z učebnice str. 56 skloňování mužského vzoru HRAD 

Do sešitu ČJ Dú: učebnice str. 57, cv.9, str. 58, cv. 10, 11

Žlutý prac. sešit str. 2 - 5 všechna cvičení

 

Čtení:

Každý by měl již dočítat 1. knihu na druhé pololetí. Napište zápis o knize, kdo nemá speciální formulář, napíše, tak, jak jsme zvyklí:

Název knihy, autor, stručný děj, co se mi líbilo, hlavní postava - charakter, komu knihu doporučuji, moje hodnocení knihy.

 

 

Vlastivěda ►  do sešitu jen sručné zápisy (někde i obr.)

 ► str.14  Slavníkovci a s.Vojtěch    ...popsat hlavně vše o sv.Vojtěchovi -jen odkazy obr.Vojtěcha

str.15 .►..vše přečíst a jen stručně o Oldřichovi

str.16 ►Břetislav a Jitka  od věty ..Stalo se.. konec synů...stručné vyprávění  6 vět.

str.17 ►Kosmova kronika   odpovědi č.1,2,3  na str.18

►  Další bych zadala  dle toho, jak se bude vyvíjet situace.

Moc zdravím a přeji klid a pohodu s dětmi.

 

Přírodověda

str. 40 a 41 ústně

Zápis do sešitu:

Pole

-uměle vytvořené člověkem

-pěstují plodiny - brambory, obilniny

zpracovávají na potraviny, krmiva a výrobu textilu

 

Rostliny

1.obilniny 2.okopaniny 3.olejniny 4.luskoviny 5. pícniny 6.zelenina 7. plevel

str. 44, 45, 46 - stručný výpis do sešitu

Prac. sešit - str 21 - 23

Aj

 

Aj - Mgr. Lucie Anna Vaníčková

Slovíčka napsat do slovníčku a naučit se: učebnice str.42 - 45

Učebnice str.43, cv 4 a 5 - opsat a doplnit do sešitu AJ

Pracovní sešit str. 42 a 43

 AJ - Mgr. Fialková

Milí žáci, vážení rodiče,

 

posílám Vám slíbené učivo na tento týden. Podobným způsobem budu postupovat do té doby, než budou opět otevřeny školy.

Děti prosím, aby pracovaly samostatně a pravidelně, rodiče prosím pouze o kontrolu a dohled. Poslané učivo si vždy rozvrhněte na jeden týden tak, abyste každý den zvládli nějakou část. Rozhodně nedělejte vše v jeden den, není to potřeba a není to ani vhodné.

Vzhledem k předpokládané dlouhé absenci dětí ve škole nemohu jen posílat učivo na procvičování již probraného, ale musím zadávat i látku novou, kterou musí žáci doma zvládnout sami.

V případě jakýchkoli dotazů mě můžete kontaktovat přes můj email: fialkova@zshorni.cz .

 

 

 

 1. slovíčka L 19 – z učebnice – str. 40, 41 – zapsat do sešitů zezadu i s výslovností (je vzadu v učebnici) – všechna slovíčka se nauč přeložit i vyslovit (můžeš použít i google – translator, kde můžeš slovíčko zapsat, pak kliknout na ikonku „trumpety“ a slovíčko uslyšiš. Podobnou aktivitu jsme spolu dělali v hodině.)

 2. do sešitů 1 zapiš následující poučku (datum 16th March): V angličtině jsou všechna zvířátka rodu středního – it (ono), its (jeho)

 3. pracovní sešit – str. 41 – všechna cvičení (cvičení 5 – výsledky pro rodiče: his cap, its ball, her cap, its ball)

 4. slovíčka L20 – z učebnice – str. 42, 43 – zapsat do sešitů zezadu i s výslovností (je vzadu v učebnici) – všechna slovíčka se nauč přeložit i vyslovit (můžeš použít i google – translator, kde můžeš slovíčko zapsat, pak kliknout na ikonku „trumpety“ a slovíčko uslyšiš. Podobnou aktivitu jsme spolu dělali v hodině.)

 5. učebnice str. 42 / číst cv. 1, 3; str, 43 / číst cv. 5

 6. do sešitů napsat nadpis Vazba s of, datum 18th March – přepsat z učebnice str. 43 /cv. 4

 7. pracovní sešit – str. 42 / cv. 1,2; str. 43 / cv. 4, 6, 7

 

Angličtina 4. ročník –  Mgr. Čuperová

Po – čtení a překlad str. 41,42

- dopsat slovíčka 20. lekce a naučit

Út – čtení a překlad str. 42

- PS – 42/1,2

Procvičuj slovíčka- https://testi.cz/testy/anglictina/

St – uč. str. 42/1,2,3 43/4 čtení

Do šk. seš. přeložit: miska cukru, lžíce vody, talíř sýru, 5 hrnků čaje, 3 lžičky jogurtu, sklenice mléka

Čt – do šk. seš. 43/5 (cvičení 6 – obrázky ti pomohou)

- opakuj si slovíčka

Pa – Přečti si celou lekci 20, zopakuj si slovíčka

- PS 42, 43/3,4,5

 

Matematika

Procvičit jednotky délky - uč. str. 44 cv. 6, jednotky hmotnosti - uč. str. 45 cv. 2, 6, jednotky objemu - uč. str. 47 cv. 2, jednotky času - uč str. 48 cv. 2,8. Tato cvičení opište do sešitů rychlé počítání.
Geometrie - uč.str.38 - osa úsečky, naučit používat vzorečky pro výpočet obvodu trojúhelníku o = a + b + c (uč. str. 46), obvodu čtverce o = 4 . a (uč. str. 52), obvodu obdélníku o = 2 . ( a + b ) (uč str. 51). Na závěr učebnice vypočítejte všechny úlohy uč. str. 57,58 a zopakujte si geometrii uč. str. 59.
Případné dotazy mi můžete poslat na školní mail nebo můžete volat na tel 606 500 653.
                                         S pozdravem Mgr. Klára Endlicherová 

Odkazy na procvičování a testy na internetu

Český jazyk a angličtina

 

Milé děti, protože vím, jak rádi pracujete s počítačem, posílám odkazy na procvičování na různých webových stránkách, která jsou hravá a vyhodnotí vám výsledky.

ČJ:

Společnost scio pro tuto mimořádnou situaci uvolnila testy a zdarma si je můžete objednat zde:

 https://scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp?detailPolozkyID=1445

Další testy zdarma, stačí se jen zaregistrovat:

https://redmonster.cz/kurzy

Procvičování zdarma:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida

AJ:

Procvičování slovíček a gamatiky:

https://www.jazyky-online.info/

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida

Poslech, pracovní listy s výsledky, krátká videa, písničky interaktivní hry:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/

Angličtina na youtube:

https://www.youtube.com/results?search_query=wow+english

https://www.youtube.com/results?search_query=english+singsing

Úkoly od 23.3. do 27.3

Milé děti, jak se vám daří? Zvládli jste úkoly na minulý týden? Pokud budete mít chuť, napište mi na email: vanickova@zshorni.cz, jak vše zvládáte.

 

Zde jsou úkoly na další týden:

 

Český jazyk

Žlutý pracovní sešit str. 6 – všechna cvičení, opakování mužského vzoru pán a hrad

 

Učebnice str.56

-Opiš do sešitu skloňování mužského vzoru MUŽ v jednotném I v množném čísle.

Učebnice str. 58 – cv. 14, str. 59 cv. 15, 16, 17 – opište do domácího sešitu

 

Na procvičení vzoru MUŽ si ve žlutém pracovním sešitě udělej cvičení na straně 7.

 

Čtení:

Každý by měl již dočítat 1. knihu na druhé pololetí. Napište zápis o knize, kdo nemá speciální formulář, napíše, tak, jak jsme zvyklí:

Název knihy, autor, stručný děj, co se mi líbilo, hlavní postava - charakter, komu knihu doporučuji, moje hodnocení knihy.

 

Využívejte on-line materiály.

 

 

 

Anglický jazyk – skupina MGR. Vaníčková

 

Učebnice str. 44 – přečíst a přeložit cv.1 – ústně

_ opsat a naučit se rozhovory cv. 2

 

Prac. Sešit str.44 – cv. 1,2,3

 

Využívejte on-line materiály.

 

Angličtina – p. uč. Čuperová

Zdravím svoje čtrťáčky. Doufám, že úkoly z minulého týdne jste zvládli :-)

Za odměnu mám tady pěknou písničku o protikladech

https://www.youtube.com/watch?v=HGeuA4iJ8vI

Teď nás čeká 21. lekce

Po – do slovníčku si vypiš slovíčka z učebnice na str. 44 (výslovnost dohledej vzadu v prac. sešitě)

- uč. čtení str. 44 (výslovnost slovíček se můžete naučit pomocí počítače – do vyhledávače na seznamu napiš anglické slovíčko – klikni na slovník –anglický slovník-vyhledat – u každého slovíčka se ti objeví „trumpetka“ – kliknutím na ni ti počítač dané slovíčko přečte)

Út- PS str. 44/1,2,3

St : do šk. seš: Numbers- číslovky

10 – ten 60 – sixty

20 – twenty 70 – seventy

30 – thirty 80 – eighty

40 – forty 90 – ninety

50-fifty 100 – hundred

21 – twenty-one

Zkus sám doplnit: 33- 68-

45- 99-

Čt: PS 45/4,5,6,7

Pa: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/numbers

 

ANGLICKÝ JAZYK – 4.tř. - Fialková: 23. - 27. 3. 2020

 

Milí čtvťáčci,

 

posílám Vám slíbené učivo na další týden.

Vzpomínám na Vás a doufám, že se Vám daří dobře, jste zdraví a všechno učivo zvládáte.

Kdybyste cokoliv potřebovali, ať se mi rodiče ozvou na můj email: fialkova@zshorni.cz

Čeká nás lekce 21, kde se budeme bavit o ovoci a zelenině. Pokud máte doma zahrádku a společně s rodiči nebo prarodiči už něco sejete nebo sázíte, klidně mi napište, co to bylo – a zkuste to anglicky :-) Budu se na Vaše zprávy moc těšit.

 

Učivo jsem Vám rozdělila na 5 částí = 5 dní v týdnu.

 

Všechny Vás moc zdravím a přeji klidné dny!

JF

 

 1. a) https://www.youtube.com/watch?v=9mmF8zOlh_g

  - zpívej si, speluj, tleskej atd. společně s touto písničkou – opakujeme L 19

  b) slovíčka L 21 zapsat i s výslovností do sešitů 1 zezadu (uč se výslovnost zase s Google - translatorem)

 2. a) učebnice – str.44 – správně se uč číst cv. 1

  b) pracovní sešit – str. 44 / cv.1

  c)https://www.umimeanglicky.cz/slovicka-fruits-1-uroven?source=explicitExercise

 3. a) pracovní sešit – str. 44 / cv. 2, 3

  b) ústně z učebnice str. 45 / cv. 3

 4. a) procvičuj si správnou výslovnost slovíček – přiřazuj a opakuj: https://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek-fruits-1-uroven/13?source=dashboardTopicPreviewBox

  b) do sešitů 1 s datem 26th March a nadpisem Numbers opiš číslovky ze str. 45 / cv.5

  c) pracovní sešit – str. 45 / cv. 4

 5. a) zahraj si s rodiči nebo starším sourozencem hru z učebnice ze str. 45 / cv. 6

  b) pracovní sešit – str. 45 / cv. 5 (dobrovolníci, kteří potřebují ještě více procvičovat udělají i cv. 7)

 

Dobrý den.

Zadávám na týden od 23.3.-27.3.2020 další výuku vlastivědy:

Prosím, co zde napíši..to stačí.

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Vlastivěda 4.B na den 23.3. ..pondělí zápis

 

Nadpis : Dědičný královský titul

 

V Praze 300 let vládl rod Přemyslovců.

Lidé mýtili,vypalovali lesy....získání půdy.

Vznik nových vesnic.

Zvláštní listina 1212 ..uznala Přemysla Otakara I. - králem.

Přemysl O.I. , jeho syn Václav I. Udělali velkou proměnu osídlování Čech ...zvali i cizince.

(hlavně z Německa).

Rozvoj obchodu a řemesla.

Vznik...středověká města.

Řeč...stará čeština i němčína.

Šlechtici ...názvy svých hradů z němčiny.

Stavební sloh:

byla to GOTIKA -chrámy,hradya měšťanské domy.

GOTIKA-vysoká a štíhlá okna,vysoký lomený oblouk.

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Středa : 25.3. 4.B zápis

 

Nadpis : Anežka česká

 

Rozvoj řemesla a obchodu.

Král bohatl.

Ale mnoho lidí chudých,nemocných a opuštěných.

Anežka – z rodu Přemyslovců- dcera Přemysla Otakara I..

Dala majetek chudým, založila v Praze Klášter na Františku ( pro muže i ženy).

Byl to i špitál.

Za svou obětavost prohlášena za svatou.

 

Nakesli si tužkou hrad.

 

 

PŘÍRODOVĚDA 23.3.-27.3.

 

Dobrý den ,

na 23.3.-27.3. malý zápis do přírodovědy.

Moc Vás pozdravuji ,mějte se hezky.

 

 

 

Str.46-47 učebnice

 

do sešitu nadpis POLE -ZVÍŘATA

 

škodí - Mandelinka bramborová

opylovač-včela

 

živí se mšicemi-slunéčko sedmitečné

 

Obratlovci

 

POLE – člověk

 

Pro člověka pole důležité -setí osiv(pšenice,žito...pak mouka,pak chléb)

-ošetřování(postřiky)

Na poli by měly být REMÍZKY a MEZE...jsou to stromy,keře

...pro úkryt,potravu,stín ….pro zvířata

 

ÚKOL : namaluj tužkou TRAKTOR.

 

 

Moc Vás zdraví Iva Oršelová

 

Úkoly z matematiky na období 23.3. - 27.3.2020

Začínáme počítat ve 3. dílu učebnice. 

23.3.2020

Uč. str. 3 cv. 2 - ústně porovnej (hlasitě čti) daná čísla, cv. 3 - správně napiš pod sebe a sečti do sešitu Rychlé počítání (dále jen RP). str. 4 cv. 4, 6, 9, 12 - ústně, cv. 7 - první čtyři příklady opiš do RP a vypočítej.

24.3.2020

Uč. str. 5 cv. 13, 16, 17 - 
ústně, cv. 14 - do sešitu RP (opiš do dvou sloupečků, jak jsme zvyklí), cv. 19 - první dva příklady opiš do RP a vypočítej, str. 7 cv. 3 první čtyři příklady opiš do RP a vypočítej, cv. 6 - poslední dva příklady opiš do RP a vypčítej.

25.3.2020

Uč. str. 8 cv. 7, 10 - ústně (můžeš si pomocný výpočet dělat na papír), cv. 11 - první dva příklady opiš do RP a vypočítej, cv. 12 - první čtyři příklady opiš do RP a vypočítej, str. 9 cv. 15,19 - ústně.

26.3.2020

Uč. str. 12 - začínáme zlomky - trénujeme správné čtení - podle cv. 2, str. 13 cv. 5 - ústně, cv. 6 - překresli si na papír a vybarvi dle zadání části celku. nauč se zpaměti pojmenování částí zlomků - obrázek (čitatel, jmenovatel, zlomková čára).

27.3.2020

Uč. str. 6 cv. 1, 4.


Moc vás všechny zdravím Klára Endlicherová

 

Prosím všechny rodiče o zpětnou vazbu, jak úkoly zvládáte a další postřehy na email: vanickova@zshorni.cz . Také jsem zjistila, že mám na vás většinou pouze telefonní čísla a nemám vaše emaily. Prosím, pošlete mi je. 

Děkuji Vaníčková

 

Rozvrh hodin

4.B 1 2 3 4 5
Pondělí Vl Čj Aj M Tv
Úterý Vv Vv Čj M Aj
Středa Čj M Aj Vl
Čtvrtek Čj Čj M Aj Pv
Pátek Aj Čj M Čj Tv-Plav

Galerie