3.A

3.A

Mgr. Ivana Oršelová

Uvítání

Moc Vás vítám na školních stránkách 3.A. Asi se můžete ptát, proč je zde tento obrázek...téma letošního roku  "MACH A ŠEBESTOVÁ".

Tedy 1.školní týden proběhl moc krásně a hlavně  bylo mnoho překvapení...hlavní...nová p.učitelka , také i nová  třída ( jsme nyní v přízemí)  a potom...  do třídy přišli 2 noví žáci ..přejeme jim mnoho  úspěchů na naší škole.

Od 4.9. - 5.9.  byl  třídnický systém...řešili  jsme  mnoho  důležitých  věcí , aby se nám ve  třídě  dařilo  a  byli  jsme  všichni  spokojeni.. třeba ...školní řád, pravidla  třídy , dále jsme si chystali sešity  a  to  hlavní  ..kontaktní  deník .Ten máme na různé zápisy , vzkazy ,domácí úkoly , ale i omluvenky.

Od 6.9 .  se  učíme  již   dle  rozvrhu  a  představte  si ...máme  nový  předmět..anglický jazyk.. 3 krát týdně..tak se těšíme , co nového se budeme učit (máme tři skupiny).

Zatím  začínáme opakovat vše z 2.ročníku ...musíme si mnohé zopakovat a připomenout.

Přeji dětem , ale i rodičům pěkný a pohodový školní rok.

Co je ve třídě nového

Tak jsme se zase kousek posunuli v našem opakování a představte si - jde nám to a snažíme se plnit  i zadaná  třídní pravidla . To víte ...zdá se to složité , ale my přijdeme na to , že nám to ulehčí  chvíle  v naší třídě. Máme i  nové pracovní sešity a moc děkuji rodičům, že vše zaplatili v daném termínu.

A co nás čeká? Pomaloučku k nám přichází

podzimní čas...

Termíny  akcí naší třídy se dozvíme později ...tak třeba

  • ukázka výcviku vodícího psa ,
  • besedy městské policie
  • dopravní výchova na dopravním hřišti u Riviéry
  • divadlo  - Kytice
  • hudební vystoupení  atd.

...tak jsem vybrala pouze málo z toho , co nás v tomto školním roce bude asi čekat.

Info

Prosím rodiče...platíme fotečky(dle zápisu v KD), dále pak zimní výlet, nosíme i ruličky od toal.papíru. Moc děkuji.

Focení třídy

Dne 4.10.  jsme se celá třída fotila .....budou-li se  Vám fotečky líbit....v kontaktním deníku najdete cenu (kdo nebude chtít soubor  fotek...pošle vše do školy).

do 15.12.  každý žák  přečte svoji oblíbenou knihu..vytvoříme pěkný ČTENÁŘSKÝ LIST

Informace

Z třídního fondu zaplaceno (za každého žáka) 50 Kč za papírové kapesníky

Pěkné prožití svátků vánočních, mnoho pohody a lásky

přeje nejen dětem , ale i rodičům 3.A

Iva Oršelová

Bruslení

Budeme bruslit  -  termíny 2019 :  9.1., 16.1. , 23.1. , 30.1. ,6.2. , 20.2.

Bruslení bude v hale na u. Křídlovická.Moc se těšíme. Veškeré informace mají žáci v kontaktním deníku.

Do 22.3. přečteme 2. knihu

Hrdinou má být pouze zvířátko nebo zvířátka. Potom zapíšeme pěkný zápis o knize.

Fotečky

Fotečky máme na stránkách  https://pravitko345.rajce.idnes.cz/

Divadlo

17.4.2019. v 8,30...půjdeme na divadelní představení do divadla Radost...název : KYTICE

Akce

Duben                     příprava na Velikonoce..velikonoční dílna

             8.4.219       - třídní schůzky , klasifikační porada

            17.4.2019    -  divadelní představení v Radosti

            18.4.2019    -  Velikonoční prázdniny ( do školy přijdeme 23.4.2019)

            25.4.2019   -   Trilopark  ...zkameněliny

Další akce

Květen                    1.5. - 8.5.2019                    státní svátky

                                13.5. - 17.5. 2019              Škola v přírodě  Mladočov u Litomyšle

Červen                    10.6.2019                           třídní schůzky

                                                                           závěrečný školní výlet

                                                                           focení tříd

                                25.6.2019                           závěrečná klasifikační porada

                                28.6.2019                           rozdávání vysvědčení

Od 1.7.2019 - 1.9.2019    začínají   Hlavní  prázdniny .

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18.4. do 22.4.2019 ►•

Třídní schůzky

Třídní  schůzky v 16,00  v pondělí  8.4.2019.

Trilopark 25.4.2019

25.4. jsme  od  9,00  měli  krásný  program  o  zkamenělinách. Pěkná byla nejen

přednáška s ukázkami , ale i odkrývání dinosaura , ale pak jsme si i   sami

vyráběli ze sádry pěkný výrobek . Naše výuka pokračovala  v projektu ..Den Země.

Rozvrh hodin

3.A 1 2 3 4 5
Pondělí Č M Č A Prv
Úterý Č M Vv Vv Č
Středa A Č M Č Pv
Čtvrtek Č M PI Č Hv
Pátek A Č M Prv Tv

Galerie