7.B

7.B

Mgr. Jolana Cenková

PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

Milí žáci, vážení rodiče, 

30. června si mohou všichni žáci přijít do školy pro vysvědčení. 

Předávání proběhne v čase 8:30 - 9:00. v naší třídě. Žáky si vyzvednu před školou, vyberu Čestné prohlášení od žáků, kteří doposud školu nenavštěvovali a odvedu je do třídy. Potom je vyprovodím zpět před školu.

Prosím nezapomeňte roušku a žáci, kteří se neúčastnili výuky, musí mít s sebou Čestné prohlášení o bezinfekčnosti!!!!! Bez toho nemohou být vpuštěni do školy.

ZHODNOCENÍ DISTANČNÍ VÝUKY

Milí žáci, vážení rodiče, 

tentokrát zde již nenajdete učivo na další týden, ale zhodnocení domácího vyučování od jednotlivých vyučujících. 

Všem děkuji za spolupráci, která byla v tomto náročném období zvláště důležitá. Myslím, že v hodnocení si každý najde to své a každému to něco přineslo. Ať už pozitivního nebo negativního, každá zkušenost je dobrá a poučná. 

Mějte krásné prázdniny, užijte si léto, buďte zdraví a v září na shledanou.  J.C.

 

Český jazyk   *   Matematika   *    Angličtina (Mgr. Čuperová)   *   Angličtina (Mgr. Cenková)   *  Zeměpis   *   Dějepis   *   Přírodopis   *   Fyzika   *   ZNj   *   ZRj   *   Vv   *   Hv   *

 

VYBÍRÁNÍ UČEBNIC

Žáci, kteří chodí do školy, budou odevzdávat učebnice, klíček od skříňky a žákovskou knížku ve čtvrtek 25.6. ve škole.

Žáci, kteří do školy nechodí, budou učebnice, klíček od skříňky a žákovskou knížku odevzdávat ve středu 24.6. v době od 10:00 do 12:00 okýnkem ve sborovně. Pomůcky, které si nechali před uzavřením školy ve třídě, jim okýnkem předám a věci ze skříněk si budou moci vyzvednout v šatně sami.

Organizace vydávání vysvědčení zatím stále není známa.

POSLEDNÍ UČIVO

UČIVO 15.6. - 19.6.

Moje milá 7.B,

zde jsou přípravy na POSLEDNÍ týden. Neuvěřitelné :-)

Vydržte pracovat ještě poslední týden, do uzavření známek, abyste mohli mít o prázdninách čisté svědomí, že jste to zvládli!

Těším se na ty, kteří přijdou ve čtvrtek a s ostatními se snad uvidíme při vydávání vysvědčení. No, možná. Nikdo ještě neví, jak to bude! Ale včas budete informováni.

 

Angličtina (Mgr. Čuperová)  *  Angličtina (Mgr. Cenková)  * 

Český jazyk  *  Zeměpis  *  Matematika  *   Občanka   *  

Dějepis *  Přírodopis  *  Fyzika  *  ZNj   *   ZRj  *   Hudebka

UČIVO 8.6. - 12.6.

Milé děti,

posílám přípravy na PŘEDPOSLEDNÍ týden.

Žáci, kteří jdou do školy, nezapomenou Čestné prohlášení a 2 roušky + igelitový sáček.

Společně budeme mít třídnickou hodinu a angličtinu, učit se budete matematiku a češtinu. S sebou si vemte do Aj učebnici + PS, sešit English + Grammar, do Čj všechny sešity + PS 1, PS 2 a do M sešit, učebnici 2. díl a pravítko.

Samozřejmě nezapomeňte KD a ŽK.

Všichni už se na vás těšíme!!!!

 

 

Angličtina (Mgr. Čuperová)  *  Angličtina (Mgr. Cenková)  * Český jazyk  *  Zeměpis  * 

Matematika  *   Občanka   *  Dějepis *  Přírodopis + řešení  *  Fyzika  *  ZNj   *   

ZRj  

ŘEŠENÍ ÚKOLŮ Z MATEMATIKY

správné řešení 1.6. - 5.6.

Nabídka sešitů pro příští školní rok 2020/2021


Sešity pro školní rok 2020/21

Nabídka sešitů

UČIVO 1.6. - 5.6.

řešení příkladů z M - 25.5. - 29.5.

 

VŠEM PŘEJI HEZKÝ A VESELÝ DEN DĚTÍ!!!!

Kam vyrazit s dětmi za zábavou na den dětí? | Kultura | Dobříšsko ...

A zde je učivo na další týden:

Angličtina (Mgr. Čuperová)  *  Angličtina (Mgr. Cenková)  *  Výtvarka  * Český jazyk  *  Zeměpis  * 

Matematika  *   Občanka   *  Dějepis *  Přírodopis + řešení  *  Fyzika  *  ZNj   *   

ZRj  *  Hudebka  na 2 týdny

INFORMACE K NÁSTUPU ŽÁKŮ 2. STUPNĚ DO ŠKOL

Dle harmonogramu uvolnění škol a školských zařízení bude od 8. června 2020 umožněna přítomnost žáků

2. stupně ve škole. Účast na výuce je nepovinná a nadále bude pokračovat i distanční výuka.

Pokud zákonný zástupce žáka přihlásí na výuku, bude probíhat jeden den v týdnu, dle ročníku:

Ročník

výuka

čas

6. ročník

pondělí

9,10-13,00

7. ročník

čtvrtek

9,10-13,00

8. ročník

úterý

9,10-13,00

9. ročník

středa

9,10-13,00

 

Výuka bude rozdělena do 4 bloků – třídnická hodina a hlavní předměty v maximálně 15-ti členných skupinách.

V den výuky mají žáci možnost objednání obědů přes třídního učitele.

Přihlášení na výuku je třeba provést do 2. 6. do 10,00 třídnímu učiteli (kde připíšete, zda Vaše dítě bude chodit na oběd). V den nástupu musí každý žák odevzdat čestné prohlášení.  

 

Čestné prohlášení ke stažení

 

Více informací na:

https://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi

 

KLASIFIKACE ZA 2. POLOLETÍ

Níže naleznete odkaz ohledně uzavírání klasifikace za 2. pololetí tohoto školního roku:

https://www.zshorni.cz/aktuality/hodnoceni-vysledku-vzdelavani-zaku?id=102

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Nezapomeňte, že žáci, kteří si podali přihlášky na víceletá gymnázia, budou dělat přijímací zkoušku v úterý 9.6.2020

UČIVO 25.5. - 29.5.

 

Vážení rodiče, milí žáci, zde je učivo na další týden:

 

Angličtina (Mgr. Čuperová)  *  Angličtina (Mgr. Cenková)  *   Český jazyk  *  Zeměpis 

Matematika  *   Občanka   *  Dějepis *  Přírodopis + řešení (list)   *  Fyzika  *  ZNj   *   ZRj  *  Hudebka  

UČIVO 18.5. - 22.5.

Vážení rodiče, milí žáci, zde je učivo na další týden:

 

Angličtina (Mgr. Čuperová)  *  Angličtina (Mgr. Cenková)  *   Český jazyk Zeměpis  * 

Matematika + google classroom  *   Občanka *  DějepisPřírodopis  + stonek + kořen  *  Fyzika  * 

ZNj ZRj  *   Hudebka  

UČIVO 27.4. - 1.5.

Vážení rodiče, milí žáci, 

posílám učivo na další týden, opět zkrácený :-) Pilně pracujte a buďte zdraví! J.C.

 

Český jazyk + pracovní sešit 

Matematika

Anglický jazyk - Mgr. Čuperová

Anglický jazyk - Mgr. Cenková

Dějepis

Přírodopis

Zeměpis

Fyzika

Hudební výchova

Výchova k občanství

Základy německého jazyka

Základy ruského jazyka

UČIVO 20.4. - 24.4.

Vážení rodiče, milí žáci, 

posílám učivo na další týden a nechci se už opakovat, ale stále mám informace od některých vyučujících, že někteří z vás stále nespolupracují.

A jsou to pořád ti stejní. Takže opět na vás apeluji, dodržujte termíny a pokud nějakému učivu nerozumíte, klidně kontaktujte přímo vyučujícího daného předmětu. Každý bude ochoten vám pomoci, ale důležité je se ozvat. Nikdo telepaticky neví, že úkoly neposíláte proto, že něco nechápete. Musíte se ozvat!!!!

 

Český jazyk

Matematika

Anglický jazyk - Mgr. Čuperová

Anglický jazyk - Mgr. Cenková

Dějepis

Přírodopis

Zeměpis

Fyzika

Hudební výchova

Výchova k občanství

Základy německého jazyka

Základy ruského jazyka

UČIVO 14.4. - 17.4.

Vážení rodiče, milí žáci, 

posílám učivo na další,opět trošku zkrácený, učební týden. A opět musím zopakovat, že stále jsou mezi vámi takoví, kteří stále neposílají vypracované úkoly a nereagují na pokyny vyučujících.  Takže znovu na vás apeluji, posílejte zadané DÚ a vypracovaná cvičení včas!

Pracujte systematicky denně podle rozvrhu, aby vám něco neuniklo. Dodržujte termíny! 

Stále, prosím, sledujte webové stránky školy a naší třídy! 

Všechny zdravím!!!   J.C.

 

Český jazyk 

Matematika

Anglický jazyk - Mgr. Čuperová

Anglický jazyk - Mgr. Cenková

Dějepis

Výchova k občanství

Fyzika

Přírodopis

Základy německého jazyka

Základy ruského jazyka

Hudební výchova 

Zeměpis 

UČIVO 6.4 - 8.4

Vážení rodiče, milí žáci, 

posílám učivo na další, tentokrát zkrácený, učební týden. Jak jsem psala již několikrát, musím i tentokrát zopakovat, že toto nejsou prázdniny, ale krutá doba samostudia a co neuděláte sami, to za vás neudělá nikdo. Píšu to opakovaně z toho důvodu, že já nejsem spokojená s vaši pracovní morálkou a taktéž i jiní vyučující. Takže znovu na vás apeluji, ať posíláte zadané DÚ a vypracovaná cvičení včas!

Pracujte denně podle rozvrhu, aby vám něco neuniklo. Pracujte systematicky, dodržujte termíny! 

Stále, prosím, sledujte webové stránky školy a naší třídy! 

Krásné (jiné) Velikonoce a hodně zdraví!!!   J.C.

 

Český jazyk 

Matematika

Anglický jazyk - skupina Mgr. Čuperové 

Anglický jazyk - skupina Mgr. Cenkové

Dějepis

Fyzika

Přírodopis

Základy německého jazyka

Základy ruského jazyka

Hudební výchova 

Zeměpis 

Výtvarná výchova

UČIVO 30.3 - 3.4.

Vážení rodiče, milí žáci, 

uzavření škol stále pokračuje, takže i výuka z domova bude pokračovat stejně. Doufám, že už si každý našel svůj systém a pracuje se mu příjemně. Je opravdu potřeba, abyste si uvědomili, že toto nejsou prázdniny, ale krutá doba samostudia a co neuděláte sami, to za vás neudělá nikdo.

Znovu připomínám, že pokud něčemu nerozumíte nebo si nejste jisti, neváhejte se obrátit na vyučující daného předmětu. A pokud po vás vyučující chtějí poslat nějaké vypracované materiály, snažte se, prosím, v termínu. 

Doporučuji pracovat denně podle předmětů dle rozvrhu, aby vám něco neuniklo. Nebo se nejdřív podívejte na všechny předměty, kde jsou nějaké termíny k odeslání a pracujte systematicky, ať termíny dodržujete. 

Tohle všechno, toto samostudium a utužování morálních vlastností se vám bude v životě hodně hodit!

I nadále sledujte, prosím, webové stránky školy a naší třídy! 

Pozdravy a zdraví všem, J.C.

 

Matematika

Český jazyk 

Anglický jazyk - skupina Mgr. Čuperové + řešení PS

Anglický jazyk - skupina Mgr. Cenkové

Dějepis

Fyzika

Přírodopis

Základy německého jazyka

Základy ruského jazyka

Výchova k občanství 

Hudební výchova 

Zeměpis 

UČIVO 23.3. - 27.3.2020

Vážení rodiče, milí žáci, 

uzavření škol stále pokračuje, takže i my budeme pokračovat ve stejném modelu, podle kterého jsme začali minulý týden.

Pracujte poctivě a svědomitě, pokud máte vyučujícícm posílat nějaké materiály ke kontrole, snažte se, prosím, v termínu. 

Učivo bude posíláno vždy na celý další týden, proto si jeho vypracování rozvrhněte dle vašeho vědomí a svědomí a nenechávejte nic na poslední chvílí, neboť v neděli se objeví další materiál na další týden :-)

Sledujte, prosím, webové stránky školy a naší třídy! 

Pozdravy a zdraví všem, J.C.

 

Matematika

Český jazyk 

Anglický jazyk - skupina Mgr. Čuperové

Anglický jazyk - skupina Mgr. Cenkové

Dějepis

Fyzika

Přírodopis

Základy německého jazyka

Základy ruského jazyka

Výchova k občanství 

Hudební výchova -  https://1drv.ms/w/s!AlyOl4tFxlH2sCM6wE7kf1oQsJZf?e=COG763

Zeměpis 

UČIVO 16.3. - 20.3.2020

Vážení rodiče, milí žáci, 

níže jsou uvedeny odkazy na školní předměty. Po rozkliknutí odkazu se vám stáhnou dokumenty s pokyny jednotlivých vyučujících.  
Berte, prosím, na vědomí, že je potřeba vše splnit, nemáme prázdniny, ale samostudium. 

Učivo bude posíláno vždy na celý další týden, proto si jeho vypracování rozvrhněte dle vašeho vědomí a svědomí a nenechávejte nic na poslední chvílí, neboť v neděli se objeví další materiál na další týden :-)

Sledujte, prosím, webové stránky školy a naší třídy!

Pozdravy a zdraví všem, J.C.

 

Matematika

Český jazyk + VV

Anglický jazyk - skupina Mgr. Čuperové

Anglický jazyk - skupina Mgr. Cenkové

Dějepis

Fyzika

Přírodopis

Základy německého jazyka

Základy ruského jazyka

Výchova k občanství - změna od 17.3.2020

Hudební výchova 

Zeměpis - změna od 18.3.2020

* učíme se doma *

 

AKCE TŘÍDY

1. POLOLETÍ

09.10.   Výstava ze života stanice pro volně žijící zvířata - školní hřiště, cena 50,- Kč

15.10.  Totalita - Multimediální projekt, Náměstí Svobody, zdarma

15.10. Brněnské pověsti - komentovaná prohlídka, cena 30,-  Kč

22.10. Kyberšikana (2 VH) - program MěP, ve třídě, zdarma

19.11.   Kyberšikana (1 VH) - program MěP, ve třídě, zdarma

04.12.   Koncert cimbálové kapely Réva -  v tělocvičně školy, cena 60,- Kč

19.12. "Kdo si hraje, nezlobí!"

20.12.  Jumppark

30.01.  vydávání výpisu vysvědčení

31.01.  pololetní prázdniny

 

 

2. POLOLETÍ

9.02. - 14.02.     lyžařský výcvik v Petříkově

17.02. - 23.02.   jarní prázdniny

07.04.     Šikana a kyberšikana - beseda v Divadle B. Polívky, cena 70,-

duben    První pomoc, zdarma

květen    prezentace filmu V síti + rozhovor s hlavními představiteli

05.06.     Planeta Země 3 000  -  kino Scala, 10.00 hod., cena 70 Kč

červen    focení tříd

červen     školní výlet

Rozvrh hodin

7.B 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Pondělí M D F Čj Aj
Úterý M ZNj/ZRj Aj Z IDT IDT Vv Vv
Středa Tv - d Tv - d Hv Čj Tv - h Tv - h
Čtvrtek F Aj ZNj/ZRj Čj M Vo
Pátek M Čj Z Aj D