7.B

7.B

Mgr. Jolana Cenková

UČIVO 30.3 - 3.4.

Vážení rodiče, milí žáci, 

uzavření škol stále pokračuje, takže i výuka z domova bude pokračovat stejně. Doufám, že už si každý našel svůj systém a pracuje se mu příjemně. Je opravdu potřeba, abyste si uvědomili, že toto nejsou prázdniny, ale krutá doba samostudia a co neuděláte sami, to za vás neudělá nikdo.

Znovu připomínám, že pokud něčemu nerozumíte nebo si nejste jisti, neváhejte se obrátit na vyučující daného předmětu. A pokud po vás vyučující chtějí poslat nějaké vypracované materiály, snažte se, prosím, v termínu. 

Doporučuji pracovat denně podle předmětů dle rozvrhu, aby vám něco neuniklo. Nebo se nejdřív podívejte na všechny předměty, kde jsou nějaké termíny k odeslání a pracujte systematicky, ať termíny dodržujete. 

Tohle všechno, toto samostudium a utužování morálních vlastností se vám bude v životě hodně hodit!

I nadále sledujte, prosím, webové stránky školy a naší třídy! 

Pozdravy a zdraví všem, J.C.

 

Matematika

Český jazyk 

Anglický jazyk - skupina Mgr. Čuperové + řešení PS

Anglický jazyk - skupina Mgr. Cenkové

Dějepis

Fyzika

Přírodopis

Základy německého jazyka

Základy ruského jazyka

Výchova k občanství 

Hudební výchova 

Zeměpis 

UČIVO 23.3. - 27.3.2020

Vážení rodiče, milí žáci, 

uzavření škol stále pokračuje, takže i my budeme pokračovat ve stejném modelu, podle kterého jsme začali minulý týden.

Pracujte poctivě a svědomitě, pokud máte vyučujícícm posílat nějaké materiály ke kontrole, snažte se, prosím, v termínu. 

Učivo bude posíláno vždy na celý další týden, proto si jeho vypracování rozvrhněte dle vašeho vědomí a svědomí a nenechávejte nic na poslední chvílí, neboť v neděli se objeví další materiál na další týden :-)

Sledujte, prosím, webové stránky školy a naší třídy! 

Pozdravy a zdraví všem, J.C.

 

Matematika

Český jazyk 

Anglický jazyk - skupina Mgr. Čuperové

Anglický jazyk - skupina Mgr. Cenkové

Dějepis

Fyzika

Přírodopis

Základy německého jazyka

Základy ruského jazyka

Výchova k občanství 

Hudební výchova -  https://1drv.ms/w/s!AlyOl4tFxlH2sCM6wE7kf1oQsJZf?e=COG763

Zeměpis 

UČIVO 16.3. - 20.3.2020

Vážení rodiče, milí žáci, 

níže jsou uvedeny odkazy na školní předměty. Po rozkliknutí odkazu se vám stáhnou dokumenty s pokyny jednotlivých vyučujících.  
Berte, prosím, na vědomí, že je potřeba vše splnit, nemáme prázdniny, ale samostudium. 

Učivo bude posíláno vždy na celý další týden, proto si jeho vypracování rozvrhněte dle vašeho vědomí a svědomí a nenechávejte nic na poslední chvílí, neboť v neděli se objeví další materiál na další týden :-)

Sledujte, prosím, webové stránky školy a naší třídy!

Pozdravy a zdraví všem, J.C.

 

Matematika

Český jazyk + VV

Anglický jazyk - skupina Mgr. Čuperové

Anglický jazyk - skupina Mgr. Cenkové

Dějepis

Fyzika

Přírodopis

Základy německého jazyka

Základy ruského jazyka

Výchova k občanství - změna od 17.3.2020

Hudební výchova 

Zeměpis - změna od 18.3.2020

* učíme se doma *

 

AKCE TŘÍDY

1. POLOLETÍ

09.10.   Výstava ze života stanice pro volně žijící zvířata - školní hřiště, cena 50,- Kč

15.10.  Totalita - Multimediální projekt, Náměstí Svobody, zdarma

15.10. Brněnské pověsti - komentovaná prohlídka, cena 30,-  Kč

22.10. Kyberšikana (2 VH) - program MěP, ve třídě, zdarma

19.11.   Kyberšikana (1 VH) - program MěP, ve třídě, zdarma

04.12.   Koncert cimbálové kapely Réva -  v tělocvičně školy, cena 60,- Kč

19.12. "Kdo si hraje, nezlobí!"

20.12.  Jumppark

30.01.  vydávání výpisu vysvědčení

31.01.  pooletní prázdniny

 

 

2. POLOLETÍ

9.02. - 14.02.     lyžařský výcvik v Petříkově

17.02. - 23.02.   jarní prázdniny

07.04.     Šikana a kyberšikana - beseda v Divadle B. Polívky, cena 70,-

duben    První pomoc, zdarma

05.06.     Planeta Země 3 000  -  kino Scala, 10.00 hod., cena 70 Kč

Rozvrh hodin

7.B 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Pondělí M D F Čj Aj
Úterý M ZNj/ZRj Aj Z IDT IDT Vv Vv
Středa Tv - d Tv - d Hv Čj Tv - h Tv - h
Čtvrtek F Aj ZNj/ZRj Čj M Vo
Pátek M Čj Z Aj D