4.A

4.A

Mgr. Ivana Oršelová

Nové akce 4.A

21.11. bude program ve třídě 1.a 2. VH  beseda " Modrá linka "

Strach má velké oči.

_____________________________________________________________

22.11. budeme vyrábět poslední 2 VH výrobky na vánoční jarmark.

 

_____________________________________________________________

3.12.  vánoční besídka s jarmarkem

4.12.  hudební program..Réva 

       a pěkné koledy

5.12. zimní výlet  ...Advent ve Strážnici

_____________________________________________________________

Prosinec 2019

PROSINEC  2019

3.12.   besídka , rozsvěcování vánočního stromku

    

4.12.  hudební program ...cimbál..Réva    60 Kč

5.12.  Mikuláš ve škole , bude i pro naši třídu překvapení

MĚSÍC  LISTOPAD 2019

 

státní svátek  28.10........malý projekt ►

 

podzimní prázdniny  . 29.10. - 30.10. 2019 ►

31.10.  Halloween   projekt

 

 

5.11.   čtvrtletní písemné prověření z ČJ

8.11.   čtvrtletní prověření z M

 

6.11.   dopravní výchova  " EMPÍK CYKLISTA "   8,30-12,00

na dopravním hřišti MěP Brno, Bauerova 14. S sebou : cyklistická přilba.

 

třídní schůzky  11.11. 2019  v  16, 00 hod  ve tř. 4.A ►

21.11.      LINKA BEZPEČÍ ..." Strach má velké oči "

beseda ...upevnění pěkných vztahů ve třídě .

Pro všechny ....máme nové fotečky z projektu  HALLOWEEN

 

Barevný týden 14.10.-18.10.2019

ŘÍJEN 2019

  Týden od 14.10. - 18.10. 2019 byl  Školním parlamentem

vyhlášen  s názvem " BAREVNÝ TÝDEN ".

Co to pro nás znamená....  v  určený  den...jiná barva oblečení.

Následuje počítání žáků třídy ( i p. uč.)

a pak počty jdou do tabulek a budeme-li  mít , jako

třída  , větší počet žáků s oblečením zadané

barvy...možná bude i odměna.

PONDĚLÍ    červená , ÚTERÝ...modrá , STŘEDA ...zelená ,

ČTVRTEK ...žlutá , PÁTEK...black and white .►►►

Záchranná stanice pro volně žijící živočichy

 Dne 9.10.2019 nás navštívila zvířátka  ze záchranné stanice - Křenová ulice.

Také mají sídlo i ve Slatině..vše popsal i pan vedoucí. Někteří žáci ze školy, ale

i z naší třídy donesli nějaké mlsky pro zvířátka, za co vlastně moc pan vedoucí poděkoval.

Také jsme vypustili holubičku do přírody...moc pěkný zážitek .

   Zvířátek bylo hodně, měli jsme k tomu pěkný výklad . Každé zvířátko

mělo pěkné jméno  no popsali bychom to asi takto  ...akce se moc vydařila.

Ale mohli jsme si i zvířátka pohladit a vůbec je vidět z blízkosti.

Projekt ....Den české státnosti ( 26.9. - 27.9. 2019 )

MŠÍC  ZÁŘÍ 2019

  Ve dnech 26.9. - 27.9. 2019 jsme si připomněli ( v ČJ,M,VL, ČT ) vše  o státním svátku - a také i o Václavovi.

Zazpívali jsme si i píseň ...Boleslav, Boleslav .  Projektová práce byla ve skupinkách..aby si všichni vzájemně pomáhali,

ale měli úspěch v poznání o této historické postavě. Také jsme si zkusili portrét Václava a naprojektovali 

kostel , který postavil. Matematiku jsme si hezky opakovali výpočty příkladů a sestavením věty ze slabik.

  Projekt byl pěkný, poučný a hlavně nás bavil ( každý všechny zadané úkoly zvládl...sladká odměna 

nás neminula ) .

Nový školní rok 2019/2020

 Moc Vás všechny vítáme na našich školních stránkách . Nyní jsme se již posunuli výše ...tedy jsme 4.A.

Letos máme opět předmět  -  anglický jazyk  (již 5 krát týdně).

Budeme mít i jednu novinku ...  jeden den  v týdnu  bude výuka do 13,30.

≈ ROZVRH  JIŽ  NA  WEB  STRÁNKÁCH 4.A

 

Máme ve třídě i novou p.asistentku.

 

 

            

    

Přeji dětem , ale i rodičům pěkný a pohodový školní rok.                                          

Ukázka tanců v tělocvičně

V pondělí 16.9.2019 budeme mít krásnou ukázkovou hodinu tanců v tělocvičně .

Bude to hezký zážitek.

Dopravní výchova 2019/2020

 V letošním roce  máme dopravní výchovu zaměřenou na soutěž s názvem

" Empík cyklista " . 

Vše probíhá ve třech cyklech tříhodinových

( teorie , praxe  jee spojena s jízdou na kole ).

Termíny : 6.11.2019      8,30-12,00

               10.3.2020       8,30-12,00

               21.4.2020       8,30-12,00

Cílem tohoto projektu je zvyšování ochrany života dětí v silničním

provozu. Akce probíhají vždy za každého počasí na dopravním

zastřešeném hřišti na Riviéře  Městské policie Brno.

S sebou bude mít každý žák/žákyně cyklistickou přilbu,

v chladném počasí teplé oblečení, rukavice i čepici.

Pojedeme od školy připraveným autobusem.

Soutěž jednotlivců i škol bude vyhodnocena v červnu 2020.

Akce,které nás čekají

26.9.-27.9.   projekt   Den České státnosti (státní svátek)

 listopad           Halloween

6.11.                dopravní výchova  " Empík cyklista"

21.11.              preventivní program - Modrá linka bezpečí 2 VH

                        " Strach má velké oči "

                       výroba na jarmark

prosinec         3.12.   vánoční program , rozsvěcení vánočního stromku

                        4.12.  hudební program s cimbálem

                        5.12.  ZIMNÍ VÝLET Strážnice

                        6.12.  Mikuláš ve třídě 

                        vánoční tvoření , zpěv koled

..........................................................................................

Akce v novém roce 2020

                       10.3 .2020    Empík cyklista

                        2.4. 2020     Divadlo Bolka Polívky : Tři mušketýři

                       21.4 .2020    Empík cyklista

leden             bruslení  v krasohale  Křídlovická 

                      13.1. 2020  třídní schůzky

                      27.1.2020  klasifikační porada

únor              pokračování bruslení

březen                

duben          2.4.2020   divadlo  - Tři mušketýři

                     6.4.2020  klasifikační porada a třídní schůzky ( 16 h. ve třídě 4.A)

                   24.4.2020  projektový den ke Dni Země

květen        1.5. a 8.5.2020  státní svátky

červen         1.6.  Den dětí

                     focení tříd

                     8.6.   třídní schůzky

                     výstava , recitační soutěž

                    22.6.    klasifikační porada

                   rozdávání vysvědčení     

                     

 

                       

 

Expedice Evropa na Špilberku

V  pátek 20.9.2019  bude   probíhat akce...Expedice Evropa.

(letos se budeme seznamovat s kontinenty).

Za hezkého počasí bude vše probíhat  v parku kolem hradu Špilberk,

za špatného počasí  -  bude akce v Knihovně J.Mahena. Vše v KD.

  Akce 20.9. byla moc pěkná,prováděli jsme tzv.cestu  napříč kontinentů.

Také jsme si zkusili japonské  a egypské písmo, počasí také vyšlo.

Vlastivěda

Máme nový předmět v letošním roce...vlastivěda.

Zápisy děláme stručně, také lepíme obrázky a vybarvujeme.

Je třeba zápisy s dětmi pročíst , prosím , protože pak budou

vždy malá prověření .Zatím se nám informace moc líbí .

Třídní schůzky - prázdniny 2019/2020

►►Třídní chůzky

 

11. listopadu 2019

• 13. ledna 2020

• 6 dubna 2020

8.  června 2020

 

Prázdniny v tomto školním roce  

 

 

29.10  - 30. 10. 2019  -  podzimní prázdniny ⇒

23.12.2019 - 3.1.2020  -  vánoční prázdniny ⇒

31.1.2020   -  pololetní prázdniny ⇒

17.2. 2020 - 23.2.2020   -  jarní prázdniny ⇒

9.4.2020 - 10.4.2020   -  velikonoční prázdniny ⇒

Rozvrh hodin

4.A 1 2 3 4 5 6
Pondělí Čj Aj M Čj
Úterý Vl Tv M Pv Aj
Středa M Čj Aj Vv Vv Hv
Čtvrtek M Vl Čj Aj Čj čt
Pátek Aj M g Tv pl Čj Čj čt

Galerie