4.A

4.A

Mgr. Ivana Oršelová

 


 

VYSVĚDČENÍ

 

A nastává nám ten pěkný čas ...rozdávání vysvědčení.


Moc Vás musím pochválit .... nejen děti , ale i rodiče.

PĚKNÉ PRÁZDNINY !!!!! Z nařízení vlády je nutné , aby všichni žáci , kteří nyní nenavštěvují školu , měli 

při předávání vysvědčení vyplněné čestné prohlášení  : ZDEPředávání  ve  4.A   30.června 2020  od 8,00 - 8,45.

PROSÍM  ROUŠKU a ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ!!!!

Půjde-li i rodič...ten musí mít také čestné prohlášení...prosím.


Nevyzvednutá vysvědčení budou o prázdninách 

k dispozici ( v úředních hodinách .....každé pondělí 9,00-13,00).Úkoly -pátek 19.3.


Úkoly na 22.6.-26.6.   To zvládnete. 

22.6.                23.6.            24.6.            25.6.     26.6.


M-22.6.            M-23.6.         M-24.6.             M-25.6.       M-26.6.


Vl     


   Zhodnocení distanční výuky v AJ          

   AJ-p.uč.Fialková               p.uč.Čuperová         p.uč.Vaníčková 

 

 

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM

Milí žáci 4.A ...moc děkuji za pěkné práce, které jste vypracovávali, ale i posílali

na můj email. Snažili jste se všichni  , proto také vše musíme zakončit i hodnocením...

tedy  VYSVĚDČENÍM.

To se letos bude vydávat 30.6.2020 .

Jak bude rozdávání probíhat...to vám určitě napíši.


  Současně , ale velmi děkuji i rodičům , kteří vám moc pomáhali  při zvládání

celé této mimořádné situace  .

Distanční výuka byla samozřejmě pro nás všechny něco nového a nebyla

pro nikoho z nás lehká.

Během  netradiční distanční výuky jste pracovali většinou  všichni dobře,

zvládali jste nejen úkoly matematické, ale i z českého jazyka a anglického jazyka.

  Úkolů bylo možná dosti , ale  pracovali jste dle zadaných týdenních plánů .

A vlastivěda...dějiny  ....to jsem  byla  moc mile

překvapena...jaké  jste si dělali pěkné zápisy ( někteří i barevně)  i se zábavnými úkoly.


  Samozřejmě jsme se setkávali na Skype, tvořili různé skupinky k tomu , aby jsme si

některé nejasnosti vyřešili a pomohli ke zvládání zadaných úkolů.


 V září si  zopakujeme to nejdůležitější ze 4.třídy a pak budeme dál prohlubovat 

vaše znalosti z matematiky, českého a anglického jazyka , Vl a Př.


 Někteří žáci od 25.5.  chodí na výukové aktivity do školy, jiní pokračují v distanční

výuce z domova....ale když to zhodnotím , všichni opravdu pracují  bez problémů.


Takže všem přeji  krásné  prázdniny.

Odpočiňte si , načerpejte v přírodě či u vody mnoho sil . 

Užívejte 

letních dnů v klidu a pohodě .

 


  

Změna

Dobrý den,

ve školním roce  2020/2021 bude třídní učitel 5.A p.uč. Mgr. Jaromír Ševčík.

Úkoly na 15.6.-19.6.2020

Dobrý den milí žáci i rodiče,

dostali jsme se pěkně ke konci , zbývá nám pouze 14 dní 

k vysněným prázdninám.

Moc vám přeji , aby jste vše dokončili v pohodě a bez problémů.

Veškeré úkoly si můžete rozdělit  tak , aby jste vše zvládli.

Děkuji za spolupráci nejen vám , ale i rodičům.

Nemáte už učebnice...něco máte ofoceno.


přečtěte si

DOPIS


  Český jazyk


pondělí                    úterý                   středa                  čtvrtek              pátek


 

ČTENÍ

příběh


Matematika


pondělí                  úterý                  středa            čtvrtek             pátek


Vlastivěda


VL

Vl-zábavka


Anglický jazyk


p.uč.Čuperová                p.uč.Fialková               p.uč.Vaníčková

Důležitá zpráva

►►Vážení rodiče,

vkládám důležité informace k organizaci konce školního roku.


►Děkuji všem rodičům , kteří mi potvrdili návrh známek na 2.pololetí.►


 

...►PŘI VSTUPU ŽÁKA DO ŠKOLY  JE  NUTNÁ  ROUŠKA.

                          


Žáci , kteří si budou vyklízet skříňku 15.6.....MUSÍ MÍT VYPSANÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ..děkuji...


►Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za 2.pololetí školního roku 2019/2020

provedou vyučujíci na základě těchto podkladů:

a) hodnocení získaných v 2.pololetí v době ,kdy byla osobní přítomnost

 žáků na vzdělávání -tedy do 10.3.2020

b) podpůrně ze všech podkladů, které získali při vzdělávání na dálku-distanční výuka..

v případě,že se hodnotilo známkou,má toto hodnocení jen doporučující  vliv,

vyučující musí zohlednit celkový přístup žáka k průběhu vzdělávání na dálku.

c) zohlednění výsledků žáka za 1.pololetí šk.roku 2019/2020, to zejména v případech,

 že nebude mít vyučující odpovídající podklady podle písma)  a b).

d) celkový přístup žáka v komunikaci s vyučujícím, jeho aktivity nad rámec

plnění zadaných distančních povinností.


►Na email bude zaslán návrh známek vašeho dítěte ze všech předmětů...

prosím o  potvrzující zprávu,že jste známky dostali a berete je  na vědomí.

Děkuji.

 


►Hovorové hodiny

V pondělí 15.6.2020 od 15,00-17,00-proběhnou

hovorové hodiny na dálku.

1.  můžete mi zavolat na školní telefon 


► 543232053, ►543214361


2.    nebo napsat na email : ► orselova@zshorni.cz

 


( Fyzická přítomnost dospělých osob není dle nařízení vlády možná).

 


 ► Odevzdávání učebnic

..proběhne  vyklízení šatních skříněk , odevzdání učebnic, odevzdání  klíčku od skříňky a odnos

věcí ,které zůstaly ve třídě..

Pro žáky , kteří  jsou na distanční výuce : ►


►budu vybírat

učebnice

v pondělí od 8,00-10,00 hodin.

Prosím -  o kontrolu učebnic,

 případnou opravu,

či vygumování vepsaného textu.


►Odevzdání těchto učebnic: • český jazyk  pro4.ročník

                                               • přírodověda

                                               • matematika 2.a 3.díl

                                               • vlastivěda -dějiny

                                               • anglický jazyk   

                                 

                                               •   + žákovská knížka !!!!

 


    ► V tento den si také vyzvednete věci a pomůcky ze 

 třídy  a z šatní skříňky. Budou pro vás  v otevřeném okénku 

 vpravo od vchodu.

 


►Vysvědčení se bude vydávat 30.6.2020 od 8,00 hodin.

Bližší informace upřesníme.

Děkuji.

 


                                   

Úkoly od 8.6. - 12.6.2020

...................................................................................

Prosím...kdo ,  nemá zaplacené sešity a pomůcky na příští školní rok ..

podívejte se 

a zaplaťte ...co nejdříve.

Moc děkuji.  ►

...............................................................................

Dobrý den...posílám  úkoly na další týden.► 

 

Chtěla bych moc poděkovat rodičům  za pravidelnou komunikaci, za vše...co posíláte na můj e mail,

dětem    za velkou snahu a pečlivost ( tedy  všem...jak na distanční výuce doma , ale i dětem, kteří  veškeré  

ůkoly zpracovávají   ve škole).►

Jste šikulky a moc si toho vážím.►

Mějte se moc hezky .►

 


Český jazyk ►

8.6.                       9.6.                  10.6.                         11.6.      12.6.


Čtení ►

  projekt   čtení


Matematika ►


po                  út             stř                   čtvr               pá


Vlastivěda ► 


1. práce                                   2.práce-zábavná


Anglický jazyk ►


Aj-p.uč. Fialková                            Aj-p.uč.Vaníčková     p.uč.Čuperová


Výuka od 24.5.

Důležité....na školní rok 2020 / 2021

Dobrý den.

 

Prosím rodiče ....aby si vše  přečetli ...

sadu  sešitů a školních potřeb 

pro 5.ročník (na šk.rok 2020/2021)..

zaplatili do 19.6.

 

Děkuji.

 

..........

 

Prosím ...k přečtení 

sešity-nabídka


sešity


informace


Prosba

Dobrý den,

budu vracet peníze za výlet , který se neuskutečnil . 

Vrácení peněz bude ve středu 10.6.2020 od 13,00.

Prosila bych všechny rodiče dětí, kteří jsou doma na distanční výuce,

aby napsali...zda v tento termín přijdou ke škole.

Jestliže se vám termín nehodí....prosím zavolejte nebo mě napište na e-mail

( orselova@zshorni.cz).

Moc Vám děkuji.

 


Den dětí

Milé děti...užijte si tento krásný den

 

1.6.-5.6.2020

Milé děti a rodiče.

Moc Vás zdravím a děkuji za vypracovávání všech zadaných úkolů.

Jste moc šikovní. Samozřejmě  moc děkuji rodičům , kteří nadále 

pracují s dětmi z domova . Doufám , že se s vámi uvidím na konci roku.

 

 


ČJ


1.6.                              2.6.                       3.6.                         4.6.                5.6.

 


ČT


čtení


M


po                     út              stř                    čtv                           pá


VL


VL-práce


AJ...Van                                        AJ-Čup.                                     Aj-Fial.


Př---prosím dodělat PL do str.25 ,do sešitu  opis z uč.str.49-51..stručně,

dále opis str.52-53/stručně. Děkuji

namaluj si ...prosím 2 obrázky


V galerii máme fotečky  z 26.5. Moc zdravíme.

Upozornění pro rodiče

Prosím ... čestné prohlášení

v pondělí.

Nástup 25.5. před školou ..8,10 hod.

S sebou všechny učebnice-ČJ,M,VL,PŘ,AJ a PS

...také přezůvky,2 roušky, 2 pytlíky  ...


prosím...důležité...přečtěte si 


ÚKOLY -25.5.-29.5.

ČJ-po   ČJ-projekt   ČJ-út    ČJ-stř.  ČJ-čtvr.  ČJ-pá    dopis              

 


AJ-Van.                Aj-Čup.                              Aj -Fialk.

 

 


M-po        M-28.5.        M-29.5.


Vl   VL-test


 

M-27.5.

M-středa

 

Kdo nastoupí 25.5.2020

DOBRÝ DEN,►

každý žák , který bude pokračovat od 25.5. ve výukové aktivitě  na ZŠ....

bude mít  ► ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ► 

 Děkuji.►

ÚKOLY NA TÝDEN od 18.5.-22.5.2020

Dobrý den,

začínáme opět nový týden. Já doufám, že vše zvládáte dobře.

Prosím všechny , aby posílali vypracované úkoly.

Ti , co tak dělají vždy ...musím fakt moc pochválit.

Prosím doufám , že  fotíte..posílejte fota ..uděláme pak pro

všechny film ..(fotíte ,co děláte, jak pracujete, ale i jak 

trávíte čas venku..v přírodě)

Děkuji.


Nyní úkoly :

ČJ pondělí               ČJ úterý          ČJ středa      ČJ čtvrtek       ČJ pátek


M-po                M- út               M-stř.       M-čtvr.              M-pá


Vl


Aj-Č.                                 Aj-Fial.       Aj-Van.

 

 

úkoly od 11.5.  

 

 

 


ČJ.pondělí      ČJ-úterý    ČJ-středa   ČJ-čtvrtek   ČJ-pátek


M-1      M-2   M-3     M-4   M-5


VL


AJ-p.u.Čup.        AJ-p.u.Van.     AJ-p.u.Fialk.


                              

Den maminek

Milé děti...v neděli ...10.5. ..mají svátek maminky.

Nezapomeňte své milé mamince popřát...a třeba 

ji dát nějaký pěkný dárek ( i třeba ručně vyrobený).

Máme zde úkoly od 4.5. - 7.5.

 Dobrý den milé děti i rodiče.

Je krátký týden . Máme Skype , když něčemu nerozumíte ...připravte si dotazy...vše vám ráda vysvětlím.

Musím , ale říci , že se moc snažíte.

Doufám , že fotíte ....co zažíváte během doby ...co jste doma.

Fotečky  můžete posílat na e mail ...nebo si je dejte do souboru..pak si ukážeme ve třídě.

Děkuji také rodičům za spolupráci .

    


AJ-p.uč.Čuperová                AJ-p.uč.Fialková              AJ-p.uč.Vaníčková


Vlastivěda


ČJ-pondělí               ČJ-úterý                 ČJ-středa               ČJ-čtvrtek


M-4.5.                      M-5.5                     M-6.5.                    M-7.5.


 

Tento týden : 27.4. - 30.4. ( 1.5. - pátek - svátek )

     

Milé děti...všechny moc zdravím.

Moc prosím  ... zkuste si fotit zajímavé věci , které 

se Vám líbí .( různé činnosti doma,ale i v přírodě) . Pošlete mě různé fotečky na e mail.

Samozřejmě si je uchovejte a ve škole si je pěkně ukážeme.

Jste šikovní , moc velká pochvala .Máte 2 projekty...

ale vy to zvládnete...

Dělejte si to pomalu a zbytečně nespěchejte ...co neuděláš , vrátíš se

k tomu další den. Co nepochopíš ..vysvětlíme ve škole .

Moc děkuji rodičům za spolupráci..


   Máte-li jakýkliv problém s AJ..kontaktujte Vaše p.učitelky 

na e mail ...vše vám vysvětlí. Přeji hezký týden.


ČJ-pondělí projekt                   ČJ-úterý                ČJ-středa        ČJ-čtvrtek   1.5. svátek


M-pondělí                                M-úterý test           M-středa          M-geometrie 


Vlastivěda                             VL-projekt  do 7.5.


AJ-p.uč.Čuperová

AJ-p.uč.Fialková

AJ-p.uč.Vaníčková

ÚKOLY NA TÝDEN 20.4.-24.4.2020

Dobrý den,

moc Vás všechny zdravím, posílám mnoho pozdravů.

Přeji krásné dny.


 

ČJ-projekt -pondělí 20.4.                      ČJ-úterý             ČJ-středa         Projekt ČJ,ČT.-23.4.-24.4. klikni NE


M-20.4.                             M-21.4.                       M-22.4.                   M-23.4.                    M-24.4.


VL...20.4.-24.4.


AJ-p.uč.Fialková

AJ-p.uč.Čuperová

AJ-p.uč.Vaníčková


Děti..můžete používat i SKYPE  ..mám tam telefon .od úterý : 10,00 hod.

 požádejte o pomoc rodiče..ráda bych vás taky slyšela.

Doufám,že se vám  vše daří..moc všechny chválím za poslané úkoly a práce . Jste fakt šikovní.

I když  práci  děláš pomaleji ,  nic se neděje...ale hlavně prosím ,  vydržte . Moc  pozdravuji i Vaše rodiče.

(pomáhají vám a snaží se vysvětlit to ,co třeba jste nepochopili) .Také ale choďte do přírody..

je krásná.

Od 14.4.-17.4.2020....úkoly

Milé děti a rodiče.

Posílám po krásných jarních velikonočních svátcích  něco málo 

k opakování. V matematice..máme nově zlomky.

Provádějte pomalu , tak aby jste si vše opakovali. Mějte se moc hezky .

...................................................................................................................

AJ- p.uč.Čuperová  


AJ-p.uč.Fialková


AJ-p.uč.VaníčkováVL-1.hodina                 https://slideplayer.cz/slide/2794292/   ...pro zajímavost z VL..Karel IV.            


VL-2.hodina


ČJ -úterý                         ČJ-středa                             ČJ-čtvrtek                 ČJ-pátek      u odkazu zmáčknout NE      


M-úterý                         M-středa                               M-čtvrtek                    M-pátek


 

Přírodověda-p.uč.Zadražilová


matematika https://www.youtube.com/watch?v=4s9tIyhUYIA

Založení etřídy

založena pro naší třídu ...etřída  .

máme zde :

Pěkné velikonoční svátky . Týden od 6.4.-8.4.2020

Pěkné velikonoční svátky přeji nejen dětem, ale  i rodičům .

V českém jazyce budeme dělat projekt : Velikonoce.

Český jazyk  6.4.-8.4.

Matematika  6.4.-8.4.

 

AJ-p.uč.Vaníčková

Aj -p.uč.Čuperová

Vlastivěda 6.4.-8.4.    podívejte se:       https://www.youtube.com/watch?v=MPZnuYUDC28

ukázky roušek...

AJ- p.uč.Fialková 6.4.-8.4.

http://slideplayer.cz/slide/2323691   doplnění k vlastivědě►

Poděkování

Velice ráda bych všem poděkovala za to , že mi 

pravidelně posílají ofocené práce .

Moc všechny chválím za pečlivé vypracování úkolů,

jste šikulky.

Ale já bych poděkovala také i vašim rodičům , kteří se 

snaží vám být nápomocni a dovedou vás k vypracovávání všech zadaných úkolů.

  Kdo pracuje sám...toho chválím moc.

Mějte se hezky.

   

Mimořádná situace

Dobrý den:

Společnost SCIO uvolnila testy a zdarma si je můžete objednat:

SCIO


Další testy zdarma,stačí se jen zaregistrovat:

TESTY


Procvičování zdarma:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida

https://skolakov.eu/matematika-4-trida

https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida


ČJ

https://procvicovani-uciva.webnode.cz/news/podstatna-jmena-rod-cislo-pad-vzor/   ...zde je ČJ a M, jsou tam i audio výklady

ZAČÍNÁ TÝDEN OD 30.3. - 3.4.2020

Milé děti.

Posílám jarní pozdravy i se sluníčkem . Moc Vás všechny chválím  za  zpracovávání zadaných úkolů , pochvala patří i 

rodičům , kteří Vám určitě také moc  pomáhají. Děkuji těm, od kterých jsem dostala jakoukoliv zprávičku . ⇔


Prosím  ,  někteří se ještě neozvali a nesdělili mě ,  jak  jim výuka na dálku pokračuje a nepotřebují ode mne 

třeba vysvětlení. 


       

 


Vkládám postupně úkoly od 30.3.-3.4.2020  ČJ

čeština -pondělí


český jazyk úterý


čeština středa


český jazyk -čtvrtek


čeština pátekNyní úkoly 30.3.-3.4. ...AJ p.uč.Fialková

AJ-p.uč.Fialková


AJ-p.uč.Čuperová

AJ p.uč.Vaníčkovávlastivěda 


matematika-pondělí

M-úterý

M-středa,čtvrtek ( pro otevření prosím použít NE)

M-pátek

kdo vše nezvládne -tak udělá i zkráceně ►

 

videa

Matematika


 

čeština

 


Tento deník si milé děti pište průběžně, je to součást ČJ.

moc vás všechny zdravím a děkuji , kdo poslal SMS nebo i email , tak vidím,

že vše zpracováváte v klidu a pohodě.

Zdravím  také rodiče a děkuji.


PROSÍM VŠECHNY , ABY MI NAPSALI NA e- mail  : orselova@zshorni.cz JAK ÚKOLY ZPRACOVÁVAJÍ

A JESTLI  JE MOŽNÉ OFOTIT NĚJAKÉ PL nebo I PS .Děkuji.


pochvala   všem dětem , ale také rodičům

Prosba rodičům 4.A

Dobrý den,

moc Vás zdravím...jak děti tak i rodiče.

Moc prosím, napište mi e mail,SMS nebo na WhatsApp , jak se Vám práce  daří.  

Od 23.3. - 27.3.   budu dávat další práci z VL,M,ČJ,AJ

 


Vlastivěda    zde jsou zápisy na týden od 23.3.- 27.3. 

 


zkuste si najít : dějiny udatného českého národa ...pěkné podívání

 


Anglický jazyk    pro skupinu AJ - p.uč.Fialková 23.3.-27.3.

 


Anglický jazyk pro skupinu p.uč.Čuperová....v tmavém obdelníku 23.3.-27.3.

 


Anglický jazyk p.uč.Vaníčková

 Český jazyk

možnost trochu k odlehčení   : https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida

 


Matematika

k odlehčení   : https://www.matmat.cz

násobení  video ( dvojciferným činitelem ) :https://m.youtube.com/watch?v=2u9h67FEiEw          

                            

Nová informace o mimořádné situaci pro 4.A

 DOBRÝ DEN.

Moc vás všechny zdravím...tedy rodiče i vás děti.

Veškeré úkoly prosím budou na volných listech , pracujte tak..jako kdybyste byli

ve škole, vždy si udělejte přestávečku , aby jste měli zase sílu pokračovat .


pro opakování nabízím tyto stránečky :  http://matematika.hrou.cz  a   http://cestina.hrou.cz

Vše máte do 25.3.2020 a pak zase napíši zprávičku.

Mějte se moc hezky a dávejte všichni na sebe pozor. 


 —– ANGLIČTINA - p.uč.Čuperová

Zdravím  čtvrťáčky.Doufám,že jste to z minulého týdne  vše už máte :-)

za odměnu mám tady písničku:

https://www.youtube.com/watch?v=HGeuA4ij8vl

 Teď nás čeká  21.lekce

PO -  do slovníčku vypiš slovíčka z uč.str.44(výslovnost dohledej vzadu ve slovníčku v PS)

     -uč.čtení str.44( výslovnost podle počítače-do vyhledávače na seznamu napiš anglické slovíčko-klikni na slovník-vyhledat-

     u slovíčka se objeví " trumpetka " - kliknutím na ni ti počítač slovíčko přečte)

ÚT- PS str.44,cv.1,2,3

ST -   do šk.seš. Numbers - číslovky

  10 - ten           60 -sixty

20  - twenty     70 - seventy             Zkus sám(sama)    33 -                     68 -

30 - thirty        80 - eighty                                                45 -                     99 -

40 - forty        90 - ninety

50 - fifty        100 - hundred

21    twenty - one

ČT -  PS str. 45/ 4,5,6,7

Pá   -  https// skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/numbers


 

 

 

Mimořádná událost od 11.3.2020

  • Dobrý den,

ohledně mimořádné události  , prosím dávám okruhy z ČJ,M,VL -    

prosím úkoly si děti budou dělat na  volné listy.Moc děkuji.(úkoly jsou na 14 dní  do 25.3. 2020 )


 

ČJ  ►  PS (zelený) ...od str. 4 možnost dodělávat cv.  k opakování (tedy , co kdo nemá).

      ►ČJ kniha...opáčko r.stř. ,ž.,m......►..str.49 cv.18  výpis podst.jm.-vzor

                                                         ►  str.54. c.17  věty - 4 řádky

                                                        ►  str.55 celou str. ústně

                                                       ►  str.56 cv.3 vzor pán všechny pády,ale podst.jmen pouze 4

                                                        ► str. 57 cv. 9  vzor hrad  pouze 3 podst.jména (str. 57 pak ústně)

ČJ  ► růžový PS    některá cv. od str.14 (jak zvládnete....kdo byl nemocný od str.11)

 

ze žlutého PS -pravopis podsst.jmen rodu mužského ----str.4 vzor HRAD


ČT ►   prosím každý si čte svou knihu , budeme psát slohovou práci.


M ►   2.díl   str.56 cv.33,cv.35 -tabulka pro 3 čísla, cv.38-- 3 př.,cv.39 a 40


M  ►3 díl....⇒str.4 rozvinutý zápis čísel cv.11   (2 čísla),⇒str.5 cv.13,cv.14-3 př.,cv.17 - 4 př.

                ► str.6 pouze ústně  

               ► str.7 cv.1  pouze 2 př. a zk.

              ► str.7 cv.4...slovní úloha (prosím zápis,výpočet a odpověď)

             ►  str.7 cv. 6.... 3př.

            ►  str.8 cv.12   3 př. a zk. 

             ►  str.9  cv. 19   2 sloupce 


Vlastivěda ►  do sešitu jen stručné zápisy (někde i obr.)

 ► str.14  Slavníkovci a s.Vojtěch    ...popsat hlavně vše o sv.Vojtěchovi -jen odkazy obr.Vojtěcha

str.15 .►..vše přečíst a jen stručně o Oldřichovi

str.16 ►Břetislav a Jitka  od věty ..Stalo se.. konec synů...stručné vyprávění  6 vět.

str.17 ►Kosmova kronika   odpovědi č.1,2,3  na str.18

►  Další bych zadala  dle toho, jak se bude vyvíjet situace.

Moc zdravím a přeji klid a pohodu s dětmi.

 


►►  DOBRÝ DEN... nové zprávičky  ze dne 16.3.2020 

 


  •    Vzhledem k tomu , že nadále je mimořádná situace ...ředitelství   ZŠ a MŠ rozhodlo , že se na výlet do ZOO nepojede ( peníze budu vracet všem, co zaplatili) .
  • doufám , že všichni v klidu tuto situaci zvládneme.      
  •  

Nyní  vše z AJ ( kontaktovat můžete na e mail : fialkova@zshorni.cz  nebo vanickova@zshorni.cz

P O Z O R       najděte si  dle skupin AJ

 Milí žáci a rodiče, 

posíláme Vám slíbené učivo na tento týden od 16.3.-20.3.2020.´Koly budou zadávány takto než budou otevřeny školy.

 Děti prosíme ,aby pracovaly samostatně a pravidelně, rodiče prosíme o kontrolu či dohled.Poslané učivo si vždy  rozvrhněte tak, abyste každý den zvládlinějakou část.Rozhodně to nedělejte v jeden den...není vhodné.Rozhodně nemůžeme  zadávat učivo jen  na procvičování ( vzhledem k absencím žáků) , ale musíme zadávat i látku novou,kterou musí žáci zvládnout sami.       ( p.uč. Fialková, p.uč.Vaníčková).

 

UČIVO AJ :  ( pro skupinu p.uč.Fialkové a Vaníčkové

 

1.    slovíčka L 19 - z učebnice str.40,41 - zapsat do sešitů zezadu i s výslovností (vzadu v učebnici)-

 všechna slovíčka se nauč přeložit a vyslovit (možnost na google...translator,kde slovíčko zapsat,pak kliknout na ikonku  " trumpety"  a slovíčko uslyšíš. Aktivita už v hodinách byla).

 

2.     do sešitu 1 zapiš následující poučku ( datum 16 th March ): v angličtině jsou všechna zvířátka rodu středního - it ( ono), its (jeho)

 

3.    PS  - str. 41 - všechna cvičení ( cv.5 - výsledky pro rodiče : his cap, its ball, her cap, its bal )

 

4.    slovíčka  L 20  - z učenice  str.42,43 - zapsat do sešitú zezadu i s výslovností ( je vzadu v uč.) 

 

   všechna slovíčka se nauč, přeložit  a vyslovit ( opět translator,kde slovíčko zapiš- kliknout na ikonku 

  " trumpety " a slovíčko uslyšíš).

5.    učebnice str.42 číst cv.1,3 ...str.43/ číst cv.5

 

6.      do sešitů napsat nadpis : Vazba s of , datum  18 th March - přepis z učebnice str.43/ cv.4

 

7.     pracovní sešit  - str.42/ cv. 1,2 ;   str.43 / cv.4,6,7

 


Skupina AJ u p.uč.Vaníčkové ještě  dodělá do AJ :

 

a/ slovíčka napsat do slovníčku a naučit se : uč. str.42--45

b/ učebnice str.43 , cv.4 s cv.5 opsat a doplnit do sešitu AJ

c/ pracovní sešit str.42 a 43

možnost i : http://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida

poslech,písničky,inter.hry:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/

angličtina na youtube:

https://www.youtube.com/results?search   query=wow+english

dotazy na email  : vanickova@zshorni.cz


Skupina AJ u p.uč.Čuperové udělá :

 

Po - čtení a překlad str.41,42

    - dopsat slovíčka 20.lekce

 

ÚT-čtení a překlad str.42

   -PS str.42 cv.1,2

    procvičuj slovíčka  - http://testi.cz/testy/anglictina/

 

St - uč.str.42/1,2,3...str.43/ cv.4 čtení

    do šk.sešitu přeložit: miska cukru,lžíce vody,talíř sýrů,5 hrnků čaje, 3 lžičky jogurtu,sklenice mléka

 

Čt - do šk.sešitu str.43/5 (cvičení 6 - obrázky pomohou)

    - opakuj slovíčka

 

Pá - Přečti si celou lekci 20 , zopakuj slovíčka

      PS str.42,43 / 3,4,5   

 

jestli někdo něco nebude vědět možnost kontaktu na p.uč.Čuperovou  :

email :     cuperova@zshorni.cz


               

 

Prosba rodičům 4.A

Další akce

27.2.2020 malý testík z VL .....číselné osy,pravěk,kupec Sámo

.............::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.......................

Dne 5.3. máme divadlo  v tělocvičně  3VH.

:-----------------------------------------------------------------------------------------------

  10.3.2020  Empík  cyklista ..... 2.část projektu soutěže  Empík cyklista

na dopravním hřišti Bauerova 7.

Další informace  budou v KD.   

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Divadlo Bolka Polívky  ....Tři mušketýři  ...divadelní představení.....duben 2020.

(vše v KD)

 

Roboti

Pěkně jsme si polepili a namalovali a také vytvořili krásné roboty

21.století.

Vše jsme vyfotili a fotečky jsou v galerii.

     

2.pololetí

Od února ...2.pololetí

JARNÍ PRÁZDNINY  17.2. - 23.2. 2020

pololetní prázdniny

Výpis vysvědčení : 30.1.2020.

Pololetní prázdniny : 31.1. 2020 .

30.1.2020 k nám přišel  Kouzelník - pěkné představení .

(fota jsou v galerii )

divadelní představení

Dne 21.1.2020  budeme  mít  divadelní  představení

v divadle Radost  (10,00 - 12, 40 ).

Název : O líné babičce 

Pojedeme tramvají ( 2 jízdenky nebo šalinkarta ) .

 

 

Fotečky v galerii.

13.1.2020  ... v 16,00 hod. budou  hovorové třídní schůzky .

27.1.2020 ....  klasifikační porada .

Informace o termínech  prověření  z  ČJ, M, VL  a PŘ....budou vždy  v KD.

( vše k ukončení  1.pololetí )

Bruslení od 8.1.2020

 Od 8.1.2020....středa od 8,00-10,30  začínáme s bruslením. Už se těšíme.

Bruslení bude v Krasohale Rondo.

Půjdeme pěšky tam i zpět.

    

Budeme mít vždy AJ,pouzdro a odpolední výuku, vše v KD.

Je třeba mít i rukavice,čepici( popř. helma ).

Brusle , prosím , 

vložit do pevné tašky.

S sebou :  pití, jídlo , teplé podkolenky .

7.1. ...žáci poučeni o bezpečnosti a chování

         během výuky bruslení . (zapsáno v KD )

Fotogalerie nabízí další fotečky.

vánoční prázdniny

 

 

Od 21.12..2019 - 5.1.2020 ...vánoční prázdniny .

Odpočinek  ....kapr, cukroví, stromeček, koledy, Štědrý večer, dárky

                       a Silvestr ).

6.1.2020 ...nástup do školy.

Prosinec ...projekt Čas vánoc

 

Od 2.12. - 20.12. máme ve třídě projekt  Čas vánoc s

vypracovanými úkoly na jednotlivé dny Adventu.

Třeba v ČJ ...hledáme slovesa(slovní druhy),dále i doplňování

i,í, a y,ý do vyjmenovaných nebo i příbuzných slov- také velká

písmena atd., v M - sčítání a

odčítání do 1000, slovní úkol - finanční gramotnost ...počítání

nákupu na pečení lineckého pečiva. Vše je v projektu

rozděleno dle důležitých dní v Adventu.

Nakonec budeme vyrábět i přání a svícínek v vánočnímu stolu.

Ale i vybarvování obrázku staročeských vánoc nás baví , v HV-

se seznamujeme s novými koledami.. Tak nám hezky plyne čas před

vánočními svátky.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

20.12.2019 ......besídka ve třídě (koledy,pohoda,výroba svícnů...moc pěkné

to bylo) .

               KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY.

Zimní výlet

5.12.2019  ...   jsme byli na krásném výletě..

Strážnice...viděli jsme  vánoční tradice a mnohé 

jsme si také zkusili.

Nakoupili jsme i dárečky a spokojení jsme se  vraceli

 domů. FOTEČKY V GALERII.

 

Nové akce 4.A

21.11. bude program ve třídě 1.a 2. VH  beseda " Modrá linka "

Strach má velké oči.

_____________________________________________________________

22.11. budeme vyrábět poslední 2 VH výrobky na vánoční jarmark.

 

_____________________________________________________________

3.12.  vánoční besídka s jarmarkem

4.12.  hudební program..Réva 

       a pěkné koledy

5.12. zimní výlet  ...Advent ve Strážnici

_____________________________________________________________

Prosinec 2019

PROSINEC  2019

3.12.   besídka , rozsvěcování vánočního stromku

    

4.12.  hudební program ...cimbál..Réva    60 Kč

5.12.  Mikuláš ve škole , bude i pro naši třídu překvapení

MĚSÍC  LISTOPAD 2019

 

státní svátek  28.10........malý projekt ►

 

podzimní prázdniny  . 29.10. - 30.10. 2019 ►

31.10.  Halloween   projekt

 

 

5.11.   čtvrtletní písemné prověření z ČJ

8.11.   čtvrtletní prověření z M

 

6.11.   dopravní výchova  " EMPÍK CYKLISTA "   8,30-12,00

na dopravním hřišti MěP Brno, Bauerova 14. S sebou : cyklistická přilba.

 

třídní schůzky  11.11. 2019  v  16, 00 hod  ve tř. 4.A ►

21.11.      LINKA BEZPEČÍ ..." Strach má velké oči "

beseda ...upevnění pěkných vztahů ve třídě .

Pro všechny ....máme nové fotečky z projektu  HALLOWEEN

 

Barevný týden 14.10.-18.10.2019

ŘÍJEN 2019

  Týden od 14.10. - 18.10. 2019 byl  Školním parlamentem

vyhlášen  s názvem " BAREVNÝ TÝDEN ".

Co to pro nás znamená....  v  určený  den...jiná barva oblečení.

Následuje počítání žáků třídy ( i p. uč.)

a pak počty jdou do tabulek a budeme-li  mít , jako

třída  , větší počet žáků s oblečením zadané

barvy...možná bude i odměna.

PONDĚLÍ    červená , ÚTERÝ...modrá , STŘEDA ...zelená ,

ČTVRTEK ...žlutá , PÁTEK...black and white .►►►

Záchranná stanice pro volně žijící živočichy

 Dne 9.10.2019 nás navštívila zvířátka  ze záchranné stanice - Křenová ulice.

Také mají sídlo i ve Slatině..vše popsal i pan vedoucí. Někteří žáci ze školy, ale

i z naší třídy donesli nějaké mlsky pro zvířátka, za co vlastně moc pan vedoucí poděkoval.

Také jsme vypustili holubičku do přírody...moc pěkný zážitek .

   Zvířátek bylo hodně, měli jsme k tomu pěkný výklad . Každé zvířátko

mělo pěkné jméno  no popsali bychom to asi takto  ...akce se moc vydařila.

Ale mohli jsme si i zvířátka pohladit a vůbec je vidět z blízkosti.

Projekt ....Den české státnosti ( 26.9. - 27.9. 2019 )

MŠÍC  ZÁŘÍ 2019

  Ve dnech 26.9. - 27.9. 2019 jsme si připomněli ( v ČJ,M,VL, ČT ) vše  o státním svátku - a také i o Václavovi.

Zazpívali jsme si i píseň ...Boleslav, Boleslav .  Projektová práce byla ve skupinkách..aby si všichni vzájemně pomáhali,

ale měli úspěch v poznání o této historické postavě. Také jsme si zkusili portrét Václava a naprojektovali 

kostel , který postavil. Matematiku jsme si hezky opakovali výpočty příkladů a sestavením věty ze slabik.

  Projekt byl pěkný, poučný a hlavně nás bavil ( každý všechny zadané úkoly zvládl...sladká odměna 

nás neminula ) .

Nový školní rok 2019/2020

 Moc Vás všechny vítáme na našich školních stránkách . Nyní jsme se již posunuli výše ...tedy jsme 4.A.

Letos máme opět předmět  -  anglický jazyk  (již 5 krát týdně).

Budeme mít i jednu novinku ...  jeden den  v týdnu  bude výuka do 13,30.

≈ ROZVRH  JIŽ  NA  WEB  STRÁNKÁCH 4.A

 

Máme ve třídě i novou p.asistentku.

 

 

            

    

Přeji dětem , ale i rodičům pěkný a pohodový školní rok.                                          

Ukázka tanců v tělocvičně

V pondělí 16.9.2019 budeme mít krásnou ukázkovou hodinu tanců v tělocvičně .

Bude to hezký zážitek.

Dopravní výchova 2019/2020

 V letošním roce  máme dopravní výchovu zaměřenou na soutěž s názvem

" Empík cyklista " . 

Vše probíhá ve třech cyklech tříhodinových

( teorie , praxe  jee spojena s jízdou na kole ).

Termíny : 6.11.2019      8,30-12,00

               10.3.2020       8,30-12,00

               21.4.2020       8,30-12,00

Cílem tohoto projektu je zvyšování ochrany života dětí v silničním

provozu. Akce probíhají vždy za každého počasí na dopravním

zastřešeném hřišti na Riviéře  Městské policie Brno.

S sebou bude mít každý žák/žákyně cyklistickou přilbu,

v chladném počasí teplé oblečení, rukavice i čepici.

Pojedeme od školy připraveným autobusem.

Soutěž jednotlivců i škol bude vyhodnocena v červnu 2020.

Akce,které nás čekají

26.9.-27.9.   projekt   Den České státnosti (státní svátek)

 listopad           Halloween

6.11.                dopravní výchova  " Empík cyklista"

21.11.              preventivní program - Modrá linka bezpečí 2 VH

                        " Strach má velké oči "

                       výroba na jarmark

prosinec         3.12.   vánoční program , rozsvěcení vánočního stromku

                        4.12.  hudební program s cimbálem

                        5.12.  ZIMNÍ VÝLET Strážnice

                        6.12.  Mikuláš ve třídě 

                        vánoční tvoření , zpěv koled

..........................................................................................

Akce v novém roce 2020

                       10.3 .2020    Empík cyklista

                        2.4. 2020     Divadlo Bolka Polívky : Tři mušketýři

                       21.4 .2020    Empík cyklista

leden             bruslení  v krasohale  Křídlovická 

                      13.1. 2020  třídní schůzky

                      21.1.  divadlo Radost ...O líné babičce

                      27.1.2020  klasifikační porada

únor              pokračování bruslení

březen          10.3.  Empík cyklista              

duben          2.4.2020   divadlo  - Tři mušketýři

                     6.4.2020  klasifikační porada a třídní schůzky ( 16 h. ve třídě 4.A)

                   24.4.2020  projektový den ke Dni Země

květen        1.5. a 8.5.2020  státní svátky

červen         1.6.  Den dětí

                     focení tříd

                     8.6.   třídní schůzky

                     výstava , recitační soutěž

                    22.6.    klasifikační porada

                   rozdávání vysvědčení     

                     

 

                       

 

Expedice Evropa na Špilberku

V  pátek 20.9.2019  bude   probíhat akce...Expedice Evropa.

(letos se budeme seznamovat s kontinenty).

Za hezkého počasí bude vše probíhat  v parku kolem hradu Špilberk,

za špatného počasí  -  bude akce v Knihovně J.Mahena. Vše v KD.

  Akce 20.9. byla moc pěkná,prováděli jsme tzv.cestu  napříč kontinentů.

Také jsme si zkusili japonské  a egypské písmo, počasí také vyšlo.

Vlastivěda

Máme nový předmět v letošním roce...vlastivěda.

Zápisy děláme stručně, také lepíme obrázky a vybarvujeme.

Je třeba zápisy s dětmi pročíst , prosím , protože pak budou

vždy malá prověření .Zatím se nám informace moc líbí .

Třídní schůzky - prázdniny 2019/2020

►►Třídní chůzky

 

11. listopadu 2019

• 13. ledna 2020

• 6 dubna 2020

8.  června 2020

 

Prázdniny v tomto školním roce  

 

 

29.10  - 30. 10. 2019  -  podzimní prázdniny ⇒

23.12.2019 - 3.1.2020  -  vánoční prázdniny ⇒

31.1.2020   -  pololetní prázdniny ⇒

17.2. 2020 - 23.2.2020   -  jarní prázdniny ⇒

9.4.2020 - 10.4.2020   -  velikonoční prázdniny ⇒

Důležité

Rodiče...prosím ...vše důležité k novému školnímu roku

sešity

Čtvrtek 12.11.2020

Pondělí 29.3.

Dobrý den

Nová zpráva

Třídní schůzky

Třídní schůzky budou 6.6.2022

v 16,00 hodin.

Nábor do koužku- taneční soubor

Rozvrh hodin

4.A 1 2 3 4 5 6
Pondělí Čj Aj M Čj
Úterý Vl Tv M Pv Aj
Středa M Čj Aj Vv Vv Hv
Čtvrtek M Vl Čj Aj Čj čt
Pátek Aj M g Tv pl Čj Čj čt

Galerie