3.B

3.B

Mgr. Lenka Pavlátová

 

 

Vítáme všechny na stránkách 3. B.

 

Dozvíte se zde, co jsme ve škole zažili, co plánujeme v nejbližších dnech, co se nám povedlo, a co budeme možná muset ještě vylepšovat. Doufáme společně, že těch velkých plánů, báječných zážitků a povedených akcí bude o hodně víc.

 

Tak tedy:

 

Plán písemných prací – 1. pololetí

 

16. 1.        Prvouka

                 Město Brno

                 Česká republika

                 Mapa – barvy na mapě, světové strany

                 Krajina, voda

                 Orientace v čase, časové jednotky

 

 

21. 1.       Český jazyk

                Vyjmenovaná slova B + L

                 Slova příbuzná

                 Porozumění textu

                 Slovní druhy – podstatná jména, slovesa

 

 

23. 1.      Matematika

               +  -  .   :  v oboru do 1000

               Slovní příklad

               Úlohy řešené úsudkem (vzor v PS str. 25/4   26/7)

               Měření, jednotky délky

 

16. 1.  Dopravní výchova - Riviéra

           Výuka první a druhou hodinu - Čj a M

            (2 jízdenky MHD - 15 min)

 

21. 1. Divadlo Radost    "O líné babičce"

                                         Výuka první a druhou hodinu - Aj a Čj

                                         (2 jízdenky MHD - 60 min)

 

Třídní schůzky    13. 1. 2020  budou probíhat formou hovorových hodin

                                     16:00 - 17:00

 

Bruslení

 

Kdy?   Každou středu počínaje 8. 1. 2020

                8:30  -  9:30

Kolikrát?    Šestkrát

Kde?  V krasohale stadionu Rondo

S sebou povinně:  Brusle v pevném batohu nebo tašce přes rameno

                                       (Zapomeňte, prosím, že existují igelitky. Brusle se   

                                        z nich vyklubou při první příležitosti.)

                                        Helma (nebo alespoň čepice)

                                        Rukavice

                                        Bez této výbavy nesmí děti na led!

S sebou nepovinně:  Termoska s teplým čajem

                                             Sladká kalorická bombička v podobě čokolády

Doprava:  Chodíme pěšky!

 

Adventní program – skanzen Rožnov pod Radhoštěm   6. 12. 2019

 

Cena: 400,- Kč   (uhraďte, prosím do  konce listopadu)

Sraz:  7:00 u školy

Odjezd: 7:15  (na nikoho se nečeká)

Návrat: 15:30 – 16:00  ke škole

S sebou:  Jídlo a pití na celý den, teplé oblečení, (nezapomeneme na čepici a rukavice)

                menší kapesné

S sebou určitě ne: Sladkosti (Autobus není cukrárna a Mikuláš, doufejme, něco přinese)

                             Drahé mobily, tablety, foťáky

                             (Kdo si je přece jen vezme, bude si je sám hlídat.)

 

Pokud mají vaše děti zaplacené školní svačiny a obědy, odhlaste si je, prosím, ve školní jídelně.

 Tel. 543211871

 

11. 11.        Hovorové hodiny    16:00 - 17:00

 

24. 10.  První velký test z matematiky

                    - násobení a dělení v oboru malé násobilky

                    - pamětné sčítání a odčítání v oboru do 100

                   - slovní úloha s dvěma neznámými

                   - příklady se závorkami

                   - měření úseček s přesností na mm

 

16. 10.   První velký test z českého jazyka
  • tvrdé x měkké slabiky
  • pravopis u, ú, ů
  • řazení podle abecedy
  • podstatná jména a slovesa  (rozpoznání v textu)
  • spodoba znělosti   (problémové dvojice hlásek B-P, Z-S, D-T, H-CH, V-F)
     -    porozumění textu

 

9.  10.  Záchranná stanice Ptačí centrum, která se ročně postará o více jak tisíc zvířátek.

Ukáže nám své svěřence. Uvidíme mimo jiné vydru, hranostaje, obrovskou kočku Balouška a čtrnáctikilovou králici Droběnu.

Pokud děti chtějí přispět do potravinové sbírky, stanice uvítá tvrdé pečivo, mrkve, jablka, ovesné vločky, granule, misky, staré ručníky i deky.

 

 

26. září

EXPEDICE EVROPA - výukový program   8:30 - 10:30

Akce probíhá v parku na Špilberku. Nepotřebujeme nic zvláštního, jen sportovní teplé oblečení, jízdenky na MHD a zkušenosti z našich zahraničních prázdninových cest. Ty se nám tady určitě budou hodit.

 

30. září    

16:00   Třídní schůzky

Rozvrh hodin

3.B 0 1 2 3 4 5
Pondělí x ČJ AJ M Prv ČJ
Úterý x Aj M ČJ Vv Vv
Středa x ČJ Tv M - G ČJ AJ
Čtvrtek x ČJ M ČJ Prv Pv
Pátek x ČJ M ČJ Tv - Pl Hv