3.B

3.B

Mgr. Lenka Pavlátová

Vysvědčení

30. června 2020            8:00 – 8:45

 

Žáci z distančního vzdělávání si mohou vyzvednout vysvědčení osobně ve třídě. Nezbytné je vytištěné a zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení.

 

Nevyzvednutá vysvědčení budou o prázdninách k dispozici v úředních hodinách školy, každé pondělí 9:00 – 13:00

Jsme ve finále! 22. - 26. 6. 2020

Vážení rodiče a neméně vážené děti,

Školní rok 2019-20 je ve finále. Nikoho z nás by ještě začátkem března nenapadlo, že i takhle může vypadat školní docházka. Několik generací dosud považovalo za naprostou samozřejmost a přirozenou součást života to, že děti jdou ráno do školy a rodiče do práce. Najednou bylo všechno ze dne na den vzhůru nohama.

Nejprve jsme nevěřili, později jsme se do toho všichni dali s překvapivou vervou, kterou si  zcela nová a podivná situace vynutila, v poslední třetině jsme zadoufali, že se vše vrací do starých kolejí, ale ony ty koleje taky nebyly tak úplně proježděné.

 

Dovolte mi tedy poděkovat především Vám rodičům, prarodičům, tetám, strýcům, starším sourozencům za perfektní spolupráci, za nebetyčnou trpělivost, za důslednost, za zodpovědný přístup, za přiměřený nadhled, za empatii a toleranci ve chvílích, kdy jste mi kladli důležité otázky a já jsem neměla lepší odpověď než… NEVÍM.

 

Dovolte mi poděkovat také Vám velkým malým třeťákům za snahu, píli, pečlivost, samostatnost, nápaditost a výdrž. Možná jste sami netušili, kolik dobrých vlastností máte, a že bude nutné jich tolik spotřebovat. Ale nebojte se, věřím, že máte stále ještě rezervy! Moc si je přes prázdniny nevyplýtvejte, ve čtvrté třídě je budete znovu potřebovat.

 

Všechny nás v tuto chvíli asi nejvíc zajímá, jak to bude s vysvědčením. Mám pro vás obvyklou odpověď:  NEVÍM.

Jakmile se to dozvím, okamžitě dám vědět.

 

 

 

Český jazyk, matematika, prvouka

 

 

Angličtina Mgr. Cenková

 

 

Angličtina Mgr. Turoň

Organizace předávání učebnic

Vážení rodiče a neméně vážené děti,

věnujte, prosím, pozornost organizaci vybírání učebnic:

 

17. 6. 2020   

Odevzdávají učebnice žáci, kteří zůstali doma na distančním vzdělávání.

Vzhledem k tomu, že těmto žákům ani jejich rodičům nelze umožnit přístup do budovy školy, bude předávání probíhat přes okno sborovny. (Vpravo od hlavního vchodu)

Učebnice převezmou třídní učitelky v době od 9:00 do 11:00

K předání, prosím, připravte:

Český jazyk

Čítanku

Anglický jazyk

Matematiku   -   3 díly

Prvouku

Žákovskou knížku

Klíč od šatní skříně

 

Pracovní sešity se neodevzdávají.

Učivo 8. - 12. 6. 2020

Vážení rodiče a neméně vážené děti,

prosím, věnujte pozornost nabídce školních sešitů a základních výtvarných potřeb. Byla bych velmi ráda, kdyby si balíček zakoupili všichni žáci třídy. Hodně nám to zjednoduší start do čtvrtého ročníku. Myslím, že komplikací jsme si letos užili až až.

A tady je další porce učiva pro studenty domácí.

 

 

Český jazyk, matematika, prvouka

 


Angličtina Mgr. Cenková

 

Angličtina Mgr. Turoň

Školní potřeby a sešity pro šk. rok 2020/21

Obvyklou nabídku sešitů a základních výtvarných potřeb najdete    ZDE

Pracovní listy pro dobu ŠKOLY NEPOVINNÉ

ČESKÝ JAZYK  Slovní druhy I                                                                         MATEMATIKA   MIX I

ČESKÝ JAZYK  Slovní druhy II                                                                        MATEMATIKA    MIX II

ČESKÝ JAZYK  Slovní druhy III                                                                       MATEMATIKA    MIX III

ČESKÝ JAZYK   Mraveniště                                                                              MATEMATIKA  opakování I

ČESKÝ JAZYK   Mezi námi ufony                                                                     MATEMATIKA   opakování II

ČESKÝ JAZYK    Ve sportshopu                                                                        MATEMATIKA  opakování III

ČESKÝ JAZYK     Chyťte zloděje !                                                                     MATEMATIKA  jednotky času

Učivo 1. - 5. 6. 2020

Vážení rodiče a neméně vážené děti,

k Mezinárodnímu dni dětí Vám přeji dobrou náladu, šťastný smích a domácí pohodu.

Letos více než v jiné roky by se hodil i Mezinárodní den trpělivých rodičů. Přestože ho nemůžu v kalendáři najít, posílám Vám gratulaci a poděkování.

 

Prosíme rodiče, kteří nám do dnešního dne nezaslali požadované informace nutné k vyúčtování kroužků a školní družiny, zašlete na e-mail ekonomka@zshorni.cz:

 • Jméno dítěte
 • Třída
 • Kroužky, které Vaše dítě navštěvovalo
 • Informaci, zda Vaše dítě navštěvovalo ŠD
 • Číslo účtu, na který máme zaslat vyúčtování

 

 

Český jazyk, matematika, prvouka

 

 

Angličtina Mgr. Cenková

 

 

Angličtina Mgr. Turoň

Učivo 25. - 29. 5. 2020

Vážení rodiče a neméně vážené děti,

 

V tomto týdnu nás všechny čeká maturita. Hlavními předměty budou tolerance, trpělivost, empatie a ohleduplnost.

Jsem připravena je poskytnout všem. Dětem, se kterými se uvidím, dětem, se kterými se neuvidím, rodičům, se kterými se neuvidím zcela jistě a kolegům i kolegyním.

O totéž prosím všechny zúčastněné. Něco mi říká, že snadné to nebude. ☺

 

 

Český jazyk, matematika, prvouka

 

 

Angličtina Mgr. Cenková

 

 

Angličtina Mgr. Turoň

Organizace školních aktivit od 25. 5. 2020

Vážení rodiče a neméně vážené děti,

 

přesné informace ohledně organizace nástupu dětí do školy 25. 5. 2020 najdete už teď v aktualitách školy.  


Žáci budou potřebovat vybavené pouzdro, učebnice, pracovní sešity a obyčejné sešity do Čj, M, Prv a  Aj. Všechny věci si děti mohou, ale nemusí uložit ve skříňkách. Odpoledne je nebudou potřebovat. Učivo bude korespondovat s distanční výukou.

 

Všichni žáci třetích ročníků jsou rozděleni do dvou skupin podle doby odchodu ze školy.

Skupinu, která bude odcházet před obědem nebo hned po něm, povede Mgr. Lenka Pavlátová a tzv. anglický den bude mít ve středu. 

Skupinu, která se bude účastnit i odpoledních aktivit, povede Mgr. Tereza Gregušová a tzv. anglický den bude mít v úterý.

 

Odpolední program povede vychovatelka ŠD  Hana Mohelská

 

Do kontaktního deníku napište, prosím, zda dítě bude ze školy odcházet samo nebo v doprovodu.

Učivo 18. - 22. 5. 2020

Vážení rodiče a neméně vážené děti,

 

nadchází poslední týden, kdy do školy nesmíme a blíží se další podivná doba, kdy do školy sice můžeme, ale nemusíme. Opět to bude pro všechny zúčastněné úplně nová situace, se kterou se budeme muset chtě nechtě vypořádat.

Přečtěte si, prosím, znovu pečlivě pokyny ředitelství v sekci aktuality.

Z nich si dovoluji zdůraznit naprosto nezbytné čestné prohlášení, které musí mít každý žák 25. 5. před vstupem do školy vytištěné a podepsané zákonným zástupcem.

 

Čestné prohlášení.

 

 

Český jazyk, matematika, prvouka

 

 

Angličtina Mgr. Cenková

 

 

Angličtina Mgr. Turoň

Učivo 11. - 15. 5. 2020

Vážení rodiče a neméně vážené děti,

 

děkuji všem:

Dětem za perfektně vypracované a nesmírně inspirující projekty do prvouky.

 

Rodičům za zpětnou vazbu na informace ohledně otvírání školy 25.  května.

 

Přikládám další pokračování učiva.

 

 

Český jazyk, matematika, prvouka

 

 

Angličtina Mgr. Cenková

 

 

Angličtina Mgr. Turoň

Učivo 4. - 7. 5. 2020

Vážení rodiče a neméně vážené děti,

 

Po čarodějném víkendu jsem stále zde i s učivem na další krátký týden.

 

 

Český jazyk, matematika, prvouka

 

 

Angličtina Mgr. Cenková

 

 

Angličtina Mgr. Turoň

Učivo 27. - 30. 4. 2020

Vážení rodiče a neméně vážené děti,

 

společnost SILCOM poskytuje zdarma své výukové programy po dobu distančního vzdělávání.

Nejsou to jen suché nudné doplňovačky ani časově limitované stresující testy. Je to zábavné, legrační, chytré a originální. Vřele doporučuji všem. Troufám si hádat, že to bude bavit i rodiče.

 

Zkuste to  TADY a uvidíte!

 

Máme tu další zkrácený týden. V pátek je Svátek práce a já Vám přeji, abyste ho mohli oslavit když ne přímo zahálkou, tak alespoň odpočinkem.

 

 

Český jazyk, matematika, prvouka

 

ČJ pondělí

ČJ úterý

ČJ středa

ČJ čtvrtek

 

 

Angličtina Mgr. Cenková

 

 

Angličtina Mgr. Turoň

Učivo 20. - 24. dubna 2020

Vážení rodiče a neméně vážené děti,

malé povelikonoční opakování máme za sebou. Všechny pracovní listy, které se mi dostaly „do rukou,“ byly na velmi vysoké úrovni. Pokud se u někoho objevily chybičky, byla to spíš nepozornost než neznalost, nebo bezvýznamná drobnost.

Velmi si vážím práce Vás rodičů. Vím,  kdo by to už měl vědět lépe, že udržet režim, disciplínu, pozornost a elán Vašich ratolestí je mnohdy nadlidský výkon. Proto vám z celého srdce učitelského děkuji za spolupráci.

Neméně si vážím práce dětí. Takovou snahu, samostatnost a vytrvalost můžu v této době jen z dálky obdivovat. A také  ji obdivuji.

Nezbývá mi než si přát, aby nám ta samostatnost, vytrvalost a snaha o co nejlepší výsledky ještě nějaký čas vydržely, a aby ten čas byl co možná nejkratší.

 

Český jazyk , matematika, prvouka

 

Angličtina Mgr. Cenková

 

Angličtina Mgr. Turoň

Učivo 14. - 17. dubna 2020

Vážení rodiče a neméně vážené děti,

jak jsem slíbila, připravila jsem na povelikonoční týden malé, nenáročné, opatrné a celkem ochočené opakování.

Na každý den v týdnu je určen jeden pracovní list z českého jazyka a jeden z matematiky.

Objevíte v nich většinu jevů, které se děti za čas strávený školou domácí naučily.

Pokud prahnete po hodnocení, pošlete mi je buď jako fotku a nebo jako přílohu.

Práce projdu, oboduji, podtrhnu, sečtu a výsledek Vám pošlu v nejkratší možné době.

Ale není to nutné. Pracovní listy nemají nic společného s klasifikací. Jde o to, aby si děti uvědomily, v jakém oboru jsou „pevné v kramflecích,“ a v jakém mají případné, dozajista zanedbatelné rezervy.  ☺

 

Český jazyk na úterý                            Matemtika na úterý

 

Český jazyk na středu                          Matematika na středu

 

Český jazyk na čtvrtek                         Matematika na čtvrtek

 

Český jazyk na pátek                           Matematika na pátek

 

Angličtina - Mgr. Cenková na celý týden

 

Angličtina - Mgr. Turoň na celý týden

 

Prvouka na celý týden

Učivo na týden 6. - 8. dubna 2020

Vážení rodiče a neméně vážené děti,

na zkrácený předvelikonoční týden jsem naplánovala přibližně stejné množství učiva jako obvykle. Ale nezoufejte, na ten další povelikonoční zase plánuji opatrné a celkem krotké shrnutí, opakování a procvičování. Co se nepodaří zvládnout do Velikonoc, jistě se podaří po nich.

V provozu je také komunikační kanál aplikace WhatsApp. Funguje skupina 3.B, vládne v ní čilá a přátelská konverzace a jsou v ní  rodiče i děti. S potěšením zařadím každého, kdo bude mít zájem. Ale pozor! Nic se tam neutají!☺

Přeji všem co možná nejpříjemnější svátky.

Český jazyk, matematka, prvouka

Angličtina Mgr. Cenková

Angličtina Mgr. Turoň

 

Učivo na týden 30. 3. - 3. 4. 2020

Vážení rodiče a neméně vážené děti,

startujeme třetí celý týden školy bez školy.

Chtěla bych vypíchnout to nejdůležitější:

 1. Pevně věřím, že jste všichni zdraví.
 2. Že v češtině považujete za nejdůležitější vyjmenovaná slova. Na všechno ostatní bude určitě ještě dost času.
 3. Že v matematice vyhráváte lítý boj s násobilkou a s dělením se zbytkem.
 4. Že logický úsudek stavíte vysoko nad formální, zdlouhavé a dětem nic nepřinášející zápisy.
 5. Že na prvouku pohlížíte jako na veskrze praktickou vědu, která se nejlépe studuje v přírodě.
 6. Že ti, kteří se mi ještě neozvali, vyslyší mou prosbu a napíší pár řádek.  

 

 

Český jazyk, matematika, prvouka

 

Angličtina Mgr. Cenková

 

Angličtina Mgr. Turoň

Prosba o zpětnou vazbu

Dobrý den,

prosím všechny rodiče, ale klidně i děti o krátkou zpětnou vazbu.

Jak jste na tom s učením, se zdravím, s náladou…

Zároveň bych všechny chtěla z celého svého srdce učitelského uklidnit. Povinná školní docházka má devět let, tedy devadesát měsíců. Jestli děti zameškají tři měsíce, pak je to pouhá jedna třicetina z celého základního vzdělávání. A lidský život? Ten trvá, ať se to dobře počítá, i devadesát let! Všechno hravě doženeme, až se zase uvidíme.

 

           Lenka Pavlátová – třídní učitelka

 

Malá motivace

Nejčastější dotazy

A odpovědi na ně

Učivo 23. - 27. 3. 2020

Vážení rodiče a neméně vážené děti,

první celý týden máme za sebou a už teď je jisté, že nebyl poslední a docela určitě ani předposlední.

Věřím, že Vám dětem to doma jde. Ve škole Vám to šlo parádně, tak proč by tomu mělo být doma jinak. Koukáte na televizní Učítelku? Koukejte, je dobrá!

 

A tady je zase pár úkolů od těch opravdických:

 

 

Český jazyk, matematika, prvouka

 

 

Angličtina – Mgr. Cenková

 

 

Angličtina – Mgr. Turoň

Karanténa nejsou prázdniny

Vážení rodiče a neméně vážené děti,

vzhledem k situaci, jakou jsme  ještě nikdy nezažili, pokusím se vyučovat způsobem, jaký si ještě nikdo z nás nikdy nevyzkoušel.  

Učivo budu zadávat vždy na týden dopředu. To základní najdete v učebnicích a v pracovních sešitech. Nespěchejte, učivo je skutečně plánované na týden, přestože se možná některým z Vás bude zdát, že je ho málo. Do učebnic, prosím, nic nevpisujte, použijte domácí nebo i školní sešity. Záleží na tom, aby úkoly byly vypracované a ne na tom, kde je najdu. Věřte nebo ne, já umím hledat.

Kdybyste si s čímkoliv nevěděli rady nebo měli pochybnost, pište, kopírujte, přikládejte soubory a odesílejte na: pavlatova@ zshorni.cz

Každé odpoledne budu reagovat.

Doporučuji hodně a v podstatě cokoliv číst, o obsahu knížek si povídat, v ideálním případě o přečteném textu i pár vět napsat. Při psaní se pak soustředit na tvary velkých písmen, která nejsou v češtině příliš častá. (F,G,Q,Y,W)  Také matematický úsudek se dá tímhle způsobem procvičovat. (O kolik víc je v knížce kluků než holek, o kolik je bráška mladší než sestřička, jak si děti rozdělí určitý počet bonbónů a kolik jich zbude na babičku…) 

Dětem přeji kopec radosti z neobvyklé práce a rodičům pak velehoru trpělivosti.

Tak tedy…STARTUJEME:

Týden 16. – 20. března

Český jazyk, matematika, prvouka

 

Angličtina Mgr. Cenková

 

Angličtina Mgr. Turoň

 

 

 

 

 

Vítáme všechny na stránkách 3. B.

 

Dozvíte se zde, co jsme ve škole zažili, co plánujeme v nejbližších dnech, co se nám povedlo, a co budeme možná muset ještě vylepšovat. Doufáme společně, že těch velkých plánů, báječných zážitků a povedených akcí bude o hodně víc.

 

Tak tedy:

 

Plánujeme školu v přírodě.  Ale teď vůbec nevíme, jak to dopadne.

 

Vážení rodiče,

chtěla bych Vás seznámit s nabídkou pro letošní školní rok na školu v přírodě, která je v plánovaném termínu 11. května – 15. května 2020.

Škola v přírodě je v rámci školní výuky. Byla bych velmi ráda, pokud se podaří většině dětem z naší třídy tuto nabídku využít a společně prožijeme školní týden jinak, než v lavicích ve třídě.

Školu v přírodě je zajištěna v rekreačním centru Mladočově u Litomyšle. Pobyt je již vyzkoušený a vždy se u dětí setkal s velkým nadšením a příslibem, že další rok se jede zase.

Rekreační zařízení Mladočov se nachází v krásném prostředí Českomoravské vysočiny nedaleko města Litomyšl. V jeho blízkosti je chráněné krajinné území, kterému dominují skalní útvary zvané Toulovcovy Maštale. Celý objekt je umístěn u lesa na okraji vesničky Mladočov. Jeho poloha je ideální pro pěší výlety a svým vybavením nabízí široké sportovní využití.

Rekreační zařízení splňuje ve všech bodech požadavky vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., (a její pozdější změny č. 148/2004 Sb. a 320/2010 Sb.).

Ubytování

Rekreační zařízení Mladočov má po stránce ubytování charakter turistický a nabízí pro nás ubytování v chatkách se čtyřmi lůžky. V areálu je 22 elektrifikovaných chatek.

K dispozici v chatce je prostěradlo a deka. Děti spí ve vlastních spacácích. Peřina, polštář a lůžkoviny se mohou za poplatek zapůjčit. Myslím, že spacák je pro každého v chatce více praktický.

Vybavení areálu

V přízemí hlavní budovy je jídelna, kterou lze využít jako společenskou místnost, nově vybudované moderní umývárny, sprchy a sociální zařízení. Teplá voda je k dispozici po celý den. Areál je vybaven ošetřovnou a izolací s odpovídajícím počtem lůžek.

16. 1.  Dopravní výchova - Riviéra

           Výuka první a druhou hodinu - Čj a M

            (2 jízdenky MHD - 15 min)

 

21. 1. Divadlo Radost    "O líné babičce"

                                         Výuka první a druhou hodinu - Aj a Čj

                                         (2 jízdenky MHD - 60 min)

 

Třídní schůzky    13. 1. 2020  budou probíhat formou hovorových hodin

                                     16:00 - 17:00

 

Bruslení

 

Kdy?   Každou středu počínaje 8. 1. 2020

                8:30  -  9:30

Kolikrát?    Šestkrát

Kde?  V krasohale stadionu Rondo

S sebou povinně:  Brusle v pevném batohu nebo tašce přes rameno

                                       (Zapomeňte, prosím, že existují igelitky. Brusle se   

                                        z nich vyklubou při první příležitosti.)

                                        Helma (nebo alespoň čepice)

                                        Rukavice

                                        Bez této výbavy nesmí děti na led!

S sebou nepovinně:  Termoska s teplým čajem

                                             Sladká kalorická bombička v podobě čokolády

Doprava:  Chodíme pěšky!

 

Adventní program – skanzen Rožnov pod Radhoštěm   6. 12. 2019

 

Cena: 400,- Kč   (uhraďte, prosím do  konce listopadu)

Sraz:  7:00 u školy

Odjezd: 7:15  (na nikoho se nečeká)

Návrat: 15:30 – 16:00  ke škole

S sebou:  Jídlo a pití na celý den, teplé oblečení, (nezapomeneme na čepici a rukavice)

                menší kapesné

S sebou určitě ne: Sladkosti (Autobus není cukrárna a Mikuláš, doufejme, něco přinese)

                             Drahé mobily, tablety, foťáky

                             (Kdo si je přece jen vezme, bude si je sám hlídat.)

 

Pokud mají vaše děti zaplacené školní svačiny a obědy, odhlaste si je, prosím, ve školní jídelně.

 Tel. 543211871

 

11. 11.        Hovorové hodiny    16:00 - 17:00

 

24. 10.  První velký test z matematiky

                    - násobení a dělení v oboru malé násobilky

                    - pamětné sčítání a odčítání v oboru do 100

                   - slovní úloha s dvěma neznámými

                   - příklady se závorkami

                   - měření úseček s přesností na mm

 

16. 10.   První velký test z českého jazyka
 • tvrdé x měkké slabiky
 • pravopis u, ú, ů
 • řazení podle abecedy
 • podstatná jména a slovesa  (rozpoznání v textu)
 • spodoba znělosti   (problémové dvojice hlásek B-P, Z-S, D-T, H-CH, V-F)
     -    porozumění textu

 

9.  10.  Záchranná stanice Ptačí centrum, která se ročně postará o více jak tisíc zvířátek.

Ukáže nám své svěřence. Uvidíme mimo jiné vydru, hranostaje, obrovskou kočku Balouška a čtrnáctikilovou králici Droběnu.

Pokud děti chtějí přispět do potravinové sbírky, stanice uvítá tvrdé pečivo, mrkve, jablka, ovesné vločky, granule, misky, staré ručníky i deky.

 

 

26. září

EXPEDICE EVROPA - výukový program   8:30 - 10:30

Akce probíhá v parku na Špilberku. Nepotřebujeme nic zvláštního, jen sportovní teplé oblečení, jízdenky na MHD a zkušenosti z našich zahraničních prázdninových cest. Ty se nám tady určitě budou hodit.

 

30. září    

16:00   Třídní schůzky

Rozvrh hodin

3.B 0 1 2 3 4 5
Pondělí x ČJ AJ M Prv ČJ
Úterý x Aj M ČJ Vv Vv
Středa x ČJ Tv M - G ČJ AJ
Čtvrtek x ČJ M ČJ Prv Pv
Pátek x ČJ M ČJ Tv - Pl Hv