5.A

5.A

Mgr. Klára Endlicherová

Úkoly na týden 22. - 26. 6. 2020

Dobrý den,

zdravím  v závěru školního roku. Děkuji všem za vrácení učebnic a žákovských knížek, za potvrzení hodnocení a celkově za výbornou komunikaci, bez níž bych neuzavřela ročník. 

Poslední den školního roku 30.6.2020 proběhne rozdávání vysvědčení. Místem rozdávání vysvědčení naší třídy V.A bude hřiště školy. V 8.00 h přijdu pro vás všechny k hlavnímu vchodu a  odvedu vás přes šatnu na místo, kde vysvědčení rozdám. Nepůjdeme venkovním vstupem na hřiště z důvodu návštěvy rodičů prvňáků. Všichni žáci, kteří od 25.5.2020 nenavštěvovali školu, musí přinést čestné prohlášení o zdravotním stavu podepsané zákonnými zástupci. Bez tohoto prohlášení nebudou do školy vpuštěni a vystaví se problému s odebráním vysvědčení.

Formulář čestného prohlášení je ZDE

Přeji všem hezké prázdniny a šťastný nástup do nového školního roku. S pozdravem Endlicherová

Úkoly 22.6.

Úkoly 23.6.

Úkoly 24.6.

Úkoly 25.6.

Úkoly 26.6.

Angličtina - Mgr. Leona Škvařilová

Angličtina - Mgr. Jolana Cenková

Angličtina - Lucie Anna Vaníčková

Informatika 

Úkoly na týden 15. - 19. 6.

Vážení rodiče,

blíží se konec školního roku a s ním i poslední důležité informace.

1. Objednávka a platba sešitů do 6. ročníku.

Ceník sešitů je uveden na webových stránkách, pro 6. třídu je to částka 250 Kč.

2. Hodnocení za 2. pololetí obdrželi všichni rodiče, jejichž děti se účastní pouze distanční výuky, prostřednictvím e-mailu. Tyto rodiče prosím, pokud tak ještě neučinili, o potvrzení přijetí této zprávy. Žáci docházející do školy obdrželi formulář s hodnocením osobně. Tento, prosím, podepište a pošlete zpět.

3. Hovorové hodiny se konají v pondělí 15.6.2020, bez fyzické přítomnosti zákonných zástupců v budově školy, prostřednictvím telefonu 606 500 653 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese endlicherova@zshorni.cz

4. Odevzdání učebnic: učebnice žáků, kteří se učí doma, proběhne v pondělí

22.6.2020 ve 13.00 – 13.45 h přes okno sborovny. Připravte si, prosím všechny učebnice, které máte (Čj, M2, M3, Vl, Př, Aj), dejte je do pořádku a v tuto dobu je přineste. S učebnicemi budete také odevzdávat žákovskou knížku a klíč od skříňky (paní vrátná umožní žákům přístup do skříňky a její vyklizení). Všechny věci, které jste měli ve třídě v krabici (Tv, Vv) vám předám stejným způsobem.

Pokud by se stalo, že někdo nebude moci v tomto termínu do školy přijít a věci odevzdat, obraťte se na mě a zavolejte mi.

5. Vydávání vysvědčení: vysvědčení se bude vydávat v úterý 30.6.2020 od 8.00 h. Bližší informace vyzvednutí upřesníme.

Děkuji, s pozdravem Endlicherová

Úkoly 15. 6. 

Úkoly 16. 6. 

Úkoly 17. 6. 

Úkoly 18. 6. 

Úkoly 19. 6.

Angličtina - Mgr. Leona Škvařilová

Angličtina - Mgr. Jolana Cenková

Angličtina - Mgr. Lucie Anna Vaníčková

Informatika

Úkoly na týden 8. - 12. 6. 2020

Dobrý den v dalším červnovém týdnu.

Děkuji všem, co jsou doma za splněné úkoly a hezké zprávy. Jsem ráda, že se máte dobře a učení vám jde. Máme před sebou už jen malé množství učiva, které jistě zvládnete bez problémů. Užívejte si i volna, odpočívejte, ale ještě chvíli se zkuste snažit, ať odcházíme na prázdniny s čistým svědomím.

Všem, kteří jdou v úterý k přijímacím zkouškám, přeji šťastný den, protože připravení jistě jste, pevné nervy, bystrou hlavu a pohotové myšlení! Budu na vás moc myslet, aby se vám dařilo a váš výkon byl co nejlepší! Napište mi, jak jste to zvládli.

S pozdravem Klára Endlicherová

Úkoly 8. 6.

Úkoly 9. 6. 

Úkoly 10. 6. 

Úkoly 11. 6.

Úkoly 12. 6. 

Angličtina - Mgr. Leona Škvařilová

Angličtina - Mgr. Jolana Cenková 

Angličtina - Mgr. Lucie Anna Vaníčková 

Informatika 

Nabídka sešitů na školní rok 2020/2021

 

Vážení rodiče,

 

jako každý rok jsme i letos připravili  nabídku sešitů a školních potřeb pro následující

školní rok 2020/2021. Žáci tak získají základní sešity a výtvarné potřeby (mimo pracovní sešity).

 

Bylo zvykem, že třídní učitelé předali žákům nabídku a sady jste hradili v hotovosti ve škole.

 

Vzhledem k současným omezením Vás prosíme, abyste zaplatili částku dle ročníku, který bude Vaše dítě navštěvovat v příštím školním roce a uhradili ji jednou z těchto variant:

 

 • Žáci, kteří dochází do školy,  mohou uhradit sadu v hotovosti svému vyučujícímu nebo na účet školy 382388003/0300. Do poznámky uveďte jméno dítěte a budoucí třídu.
 • Žáci, kteří se účastní distančního vyučování, uhradí částku převodem na účet školy 382388003/0300. Do poznámky uveďte jméno dítěte a budoucí třídu.

 

Sadu, prosím, uhraďte nejpozději do 19.6.2020.

 

             Ceník – sady sešitů a školních potřeb

 1. ročník

Kč 240,-

 1. ročník

Kč 280,-

 1. ročník

Kč 380,-

 1. ročník

Kč 400,-

 1. ročník

Kč 315,-

 1. ročník

Kč 250,-

 1. ročník

Kč 265,-

 1. ročník

Kč 260,-

 1. ročník

Kč 265,-

 

Vzhledem k současné složité situaci prosíme všechny zákonné zástupce, aby naší nabídky využili a zajistili tak bezproblémový začátek školního roku 2020/2021.

 

Děkujeme za spolupráci.

 

vedení ZŠ a MŠ Horní 16, Brno

  

Náhled – sady sešitů a školních potřeb

Úkoly na týden 1. - 5. 6. 2020

Informace pro rodiče

 

Prosíme rodiče, kteří nám do dnešního dne nezaslali požadované informace nutné k vyúčtování kroužků a školní družiny, zašlete na e-mail ekonomka@zshorni.cz:

 

 • Jméno dítěte

 • Třída

 • Kroužky, které Vaše dítě navštěvovalo

 • Informaci, zda Vaše dítě navštěvovalo ŠD

 • Číslo účtu, na který máme zaslat vyúčtování

 

Děkujeme

 

vedení ZŠ a MŠ Horní 16, Brno

 

Dobrý den v novém a současně prvním červnovém týdnu.

První dny školy máme někteří za sebou. Ty, kteří se učí doma moc zdravím a chválím za zasílané vypracované úkoly. Jste šikovní, že všechno zvládáte a úkoly plníte. Ráda si od vás přečtu příjemné a povzbuzující zprávy a přeji vám, aby vám i nadále učení šlo a zůstali jste se mnou ve spojení. Děkuji rodičům za velkou snahu a pochopení. Doufám, že se na konci školního roku s dětmi uvidíme a já  budu moci dětem předat vysvědčení. Uvidíme, veškeré informace k organizaci konce školního roku najdete zde. 

Zjistila jsem, že nemáte v učebnici ČJ stranu se cvičeními na úterý a středu.  V úterý si přečtěte  modrý rámeček na str.131 - přísudek jmenný se sponou a vypracujte si na str. 131cvičení 2 dle zadání. Ve středu vypracujte na str.131 cv. 3, 4 - dle zadání. Omlouvám se a děkuji za pochopení. Mám jinou učebnici.

Přeji hezký týden, s pozdravem Endlicherová.

Úkoly 1. 6.

Úkoly 2. 6. 

Úkoly 3. 6. 

Úkoly 4. 6.

Úkoly 5. 6. 

Angličtina -  Mgr. Leona Škvařilová

Angličtina - Mgr. Jolana Cenková 

Angličtina - Mgr. Lucie Anna Vaníčková

Informatika 

Úkoly na týden 25. - 29. 5. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že se 25.5. vracíme do školy a někteří žáci naší skupiny se hlásí na gymnázia a zúčastní se 9.6. přijímacích zkoušek, chtěla bych požádat všechny rodiče, aby každý den před odchodem do školy zvážili zdravotní stav svého dítěte.

Při jakémkoli projevu onemocnění je povinností školy dítě izolovat a informovat hygienickou stanici.

Nástup páťáků do školy je každý den v  8.20 h. Odchod před obědem je ve 12.50 h, odchod po obědě je ve 13.10 h. V pondělí budou potřebovat při vstupu do školy čestné prohlášení, učení a všechny pomůcky do českého jazyka, anglického jazyka, matematiky, vlastivědy a přírodovědy. 2 roušky a 2 čisté pytlíky, svačinu, pití.

Pro žáky, kteří zůstávají doma bude probíhat dále distanční výuka. Učivo najdou jako každý týden tady,  na webových stránkách třídy.

Přeji příjemný školní i neškolní týden, v každém případě s učením a pevné zdraví. S pozdravem Klára Endlicherová

Úkoly 25. 5.

Úkoly 26. 5. 

Úkoly 27. 5. 

Úkoly 28. 5. 

Úkoly 29. 5. 

Angličtina - Mgr. Leona Škvařilová

Angličtina - Mgr. Jolana Cenková

Angličtina - Lucie Anna Vaníčková

Informatika 

Úkoly na týden 18. - 22. 5. 2020

Žádám rodiče žáků, kteří nastupují 25.5. do školy, aby byli tak laskavi a napsali mi informaci o odchodu svých dětí ze školy (odchází sám nebo s doprovodem) na papír či do deníčku. Děkuji, s pozdravem Endlicherová.

Dobrý den v dalším týdnu domácího učení. Chtěla bych vás pochválit za pilnou práci a domácí přípravu. Jste moc šikovní, že učivo zvládáte. V pátečním úkolu máte slohové cvičení, které mi pošlete ke kontrole a stejně tak mi, prosím, pošlete ke kontrole na stejný mail úterní cvičení z matematiky - ty dva sloupečky příkladů s desetinnými čísly. Pro přesnost: endlicherova@zshorni.cz  

Přeji vám hezký týden, mějte se dobře a snažte se. S pozdarvem Klára Endlicherová

Úkoly 18. 5.

Úkoly 19. 5. 

Úkoly 20. 5. 

Úkoly 21. 5. 

Úkoly 22. 5. 

Angličtina - Mgr. Leona Škvařilová

Angličtina - Mgr. Jolana Cenková

Angličtina - Mgr. Lucie Anna Vaníčková 

Informatika

Vážení rodiče,

v průběhu měsíce  května bude provedeno vyúčtování úhrad za kroužky pořádané naší školou (vrácena částka za neodučené hodiny) a školní družinu (vrácena úhrada za duben – červen/2020)

 

Prosím, zašlete na e-mail ekonomka@zshorni.cz  následující informace:

 

 • Jméno dítěte
 • Třída
 • Název kroužků, které dítě navštěvovalo
 • Zda dítě navštěvovalo školní družinu
 • Číslo účtu, na který máme zaslat zůstatek peněz

 

Děkujeme

 

vedení ZŠ a MŠ Horní 16, Brno

 

Úkoly na týden 11.- 15. 5. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že se blíží otevření škol i pro nižší ročníky, je potřeba školu informovat o tom, zda Vaše dítě nastoupí nebo ne. Podrobné informace a kriteria najdete  na webových stránkách školy v aktualitách. Najdete tam také dotazník, který má každý zákonný zástupce povinnost vyplnit i v případě, že jeho dítě do školy nenastoupí (vyplnit v kolonce VOLBA DOCHÁZKY) a zaslat škole do 14.5.2020. Přečtěte si, prosím, pozorně všechny informace vedení školy, aby bylo děti možné bez problémů následně zařadit do školních skupin. Při nástupu do školy je třeba odevzdat také čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte. I tento formulář je v aktualitách. Docházka do školy je po celou dobu do konce školního roku dobrovolná, rozhodují o ní sami zákonní zástupci a vytvořené školní skupiny budou neměnné. Pokud budete potřebovat další informace, můžete mě kontaktovat na telefonu.

Všem maminkám přeji všechno nejlepší k dnešnímu svátku, zasloužíte si to.

S pozdravem Klára Endlicherová

Úkoly 11. 5. 

Úkoly 12. 5. 

Úkoly 13. 5. 

Úkoly 14. 5. 

Úkoly 15. 5.

Angličtina - Mgr. Leona Škvařilová

Angličtina - Mgr. Jolana Cenková

Angličtina - Mgr. Lucie Anna Vaníčková 

Informatika

Úkoly na týden 4. - 7. 5. 2020

Dobrý den v květnu, včechny srdečně zdravím a doufám, že s hezkým počasím máte i dobrou náladu. Děkuji všem za zpětnou vazbu a dobré zprávy, že jste v pořádku a škola pro vás není problém. Všechny vás moc opět chválím, přeji příjemný týden a snadné zvládnutí úkolů. Zadání máte opět jen na čtyři dny, protože v pátek je volno. Alespoň vám to hezky rychle uteče a zase si odpočinete.Mějte se hezky, buďte zdraví a hodní!

Úkoly 4. 5. 

Úkoly 5. 5. 

Úkoly 6. 5. 

Úkoly 7. 5. 

Angličtina - Mgr. Leona Škvařilová 

Angličtina - Mgr. Jolana Cenková 

Angličtina - Mgr. Lucie Anna Vaníčková 

Informatika 

Úkoly na týden 27. - 30. 4. 2020

Dobrý den po víkendu. Jsem ráda,že jste se mi velká většina, až na výjimky, ozvali na WhatsApp a potvrdili, že stíháte. Moc vás všechny chválím a přeji příjemný následující týden. S nákladem učení je to ode mě nefér, ale nedá se nic dělat. Určitě bych vám raději přála volno, ale s blížícím se termínem přijímaček, to jinak nejde. Musíte všechno umět. Už nám toho nového moc nezbývá, jen nepolevit. V pátek je svátek, úkoly máte, tedy, jen na čtyři dny, což je fajn. O víkendu si odpočiňte a užijte si hezkého počasí. V případě potřeby volejte nebo pište! Jsem stále na telefonu.

S pozdravem Klára Endlicherová

Úkoly 27. 4. 

Úkoly 28. 4. 

Úkoly 29. 4. 

Úkoly 30. 4. 

Angličtina - Mgr. Leona Škvařilová 

Angličtina - Mgr. Jolana Cenková 

Angličtina - Mgr. Lucie Anna Vaníčková 

Infromatika 

Úkoly na týden 20. - 24. 4. 2020

Dobrý den v dalším týdnu. Tentokrát jedeme od pondělí do pátku bez volna, ale vy jste šikovní, to zvládneme. Pokračujeme v zájmenech a desetinných číslech, takže nic hrůzostrašného.Věřím, že vám učení jde, ale kdyby přece někdo potřeboval, klidně volejte nebo pište. Přeji vám všem příjemné dny a hezký následující víkend. Užívejte tepla a hezkého počasí a taky se pěkně učte. S pozdravem Klára Endlicherová

Úkoly 20. 4. 

Úkoly 21. 4. 

Úkoly 22. 4. 

Úkoly 23. 4.

Úkoly 24. 4. 

Angličtina - Mgr. Leona Škvařilová 

Angličtina - Mgr. Jolana Cenková 

Angličtina - Mgr. Lucie Anna Vaníčková 

Informatika 

Úkoly na týden 14.4. – 17.4.2020

Všechny vítám v novém pracovním týdnu, který je opět příjemně kratší díky Velikonocím. Doufám, že jste si užili hezkého teplého počasí, odpočinuli si a nabrali síly do další práce. Moc vás chválím za samostatnost a píli, za plnění úkolů a vykonanou práci. Rodičům děkuji za dohled a zastoupení mé osoby v plném rozsahu a přeji pevné nervy a zdraví do dalšího období.  Je to nelehké, ale útěchou nám může být, že všechno obtížné učivo máme za sebou. Pravopis jsme splnili. I v matematice budeme jen nabalovat na již probranou látku. Všechno určitě společnými silami zvládneme. Bez obav volejte, kdy budete potřebovat, ráda vás uslyším. Ještě jednou všechny zdravím a přeji klidné dny. Klára Endlicherová

Úkoly 14. 4. 

Úkoly 15. 4. 

Úkoly 16. 4. 

Úkoly 17. 4. 

Angličtina - Mgr. Leona Škvařilová 

Angličtina - Mgr. Jolana Cenková 

Angličtina - Mgr. Lucie Anna Vaníčková 

Informatika 

Úkoly na týden 6. - 8. 4. 2020

Zdravím všechny v novém pracovním týdnu a myslím na vás. Tentokrát bude učení méně, protože ve čtvrtek a v pátek máme velikonoční prázdniny, tak doufám, že si od té práce všichni trošku odpočinete.

Opět, prosím, strany v učebnici čj nemusí souhlasit, hlídejte si témata.

Úkoly 6. 4. 

Úkoly 7. 4. 

Úkoly 8. 4. 

Angličtina - Mgr. Leona Škvařilová 

Angličtina - Mgr. Jolana Cenková 

Angličtina - Mgr. Lucie Anna Vaníčková 

Informatika 

Přeji příjemné prázdniny, pohdové Velikonoce a hodně zdraví.

Úkoly na týden 30. 3. - 3. 4.

Dobrý den, zdravím všechny v novém týdnu. Doufám, že se vám bude dařit jako v minulém období všechno splnit. Připomínám, kdybyste něco potřebovali, volejte nebo pište.

Prosím POZOR, při práci s učebnicí ČJ, jde o úkoly na pondělí, středu a pátek, hlídejte si spíše témata než strany, mám asi jiné vydání učebnice než někteří žáci, mohlo by dojít k omylu. Úkoly jsou ale popsány, takže rámečky jistě najdete, jen na jiné straně. Děkuji za pochopení, v případě problému volejte. S pozdravem Endlicherová.

Úkoly 30. 3. 

Úkoly 31. 3. 

Úkoly 1. 4. 

Úkoly 2. 4. 

Úkoly 3. 4. 

Anglický jazyk - Mgr. Leona Škvařilová 

Anglický jazyk - Mgr. Jolana Cenková 

Anglický jazyk - Mgr. Lucie Anna Vaníčková 

Informatika  

Máte hotovo a hezky si užijte víkend!

26.3.2020 PROSÍM ZNOVU O ZPĚTNOU VAZBU RODIČE, KTEŘÍ MI NENAPSALI

Znovu žádám rodiče, kteří mi nenapsali informaci o probíhající domácí výuce, aby tak co nejdříve učinili a tuto zprávu mi,prosím, poslali na kontakty v níže uvedené žádosti ze dne 24.3.2020. Děkuji, s pozdravem Endlicherová.

24.3.2020 ŽÁDOST O ZPĚTNOU VAZBU  

Vážení rodiče,

již druhý týden se s dětmi učíte doma. Je to pro Vás jistě velmi náročné, ale zatím se nedá nic jiného dělat. Sama bych raději učila normálně a s dětmi se viděla. Práci zadávám na každý den, abych rozložila množství a doufám, že to děti zvládají. Ráda bych všechny rodiče touto cestou požádala o potvrzení domácího učení (stačí napsat, že se k Vám informace dostávají a děti úkoly plní). Můžete mi napsat na endlicherova@zshorni.cz nebo zatelefonovat na  telefon: 606 500 653.

Děkuji za pochopení od těch, kteří jsou se mnou ve spojení sami nebo alespoň jejich děti na WhatsApp.

Přeji nám všem brzké shledání ve zdraví. S pozdravem Endlicherová

 

Učivo během uzavření škol

Vážení rodiče,

z důvodu uzavření škol během období šíření koronaviru budeme žákům posílat úkoly na stránky školy (naší třídy 5.A). V pokynech najdete i termín splnění těchto úkolů, aby nedocházelo ke zbytečným obavám z prodlení. Buďte tak laskavi a sledujte pravidelně tuto stránku, kde všechny informace najdete. Jsem stále na telefonu k Vaší potřebě. Neostýchejte se, volat nebo psát můžete kdykoli, ráda Vám vše vysvětlím. Chápu, že je těžké plnit tuto práci, ale společně to zvládneme. Pozdravujte děti a přeji hlavně zdraví. 

                                                                             S pozdravem Klára Endlicherová

                                            Akce třídy V. A na školní rok 2019/2020

Září            - zahájení školního roku

Říjen          - 29.10. - 30.10. 2019  podzimní prázdniny

Listopad     - 11.11.2019 - klasifikační porada a třídní schůzky (16 h ve třídě V.A)

                   - vyrábění na jarmark

Prosinec     - 3.12.2019 - rozsvěcení vánočního stromku, vánoční jarmark s pogramem

                   - 4.15.2019 - předvánoční koncert - cimbálová skupina Réva

                   - 5.12.2019 - Mikuláš ve škole

                   - 21.12.2019 - 5.1.2020 - vánoční prázdniny

Leden         - bruslení v krasohale Křídlovická

                   - 13.1.2020 - třídní schůzky

                   - 17.1.2019 - divadlo Reduta - představení Pověsti

                   - 27.1.2020 - klasifikační porada

                   - 30.1.2020 - rozdávání vysvědčení

                   - 31.1.202 - pololetní prázdniny

Únor           - pokračování bruslení

                   - 13.2.2020 - preventivní program na Riviéře - dopravní výchova

                   - 17.2. - 21.2.2020 - jarní prázdniny

Březen        

Duben        - 2.4.2020 - divadlo - Tři mušketýři

                   - 6.4.2020 - klasifikační porada a třídní schůzky (16 h ve třídě V.A)

                   - 9.4.2020 - velikonoční prázdniny

                   - 24.4.2020 - projektový den ke Dni Země

Květen        - 1.5. a 8.5.2020 - státní svátky

Červen       - 1.6.2020 - Den dětí

                   - focení tříd

                   - letní školní výlet

                   - 8.6.2020 - třídní schůzky

                   - výstava a recitační soutěž

                   - 22.6.2020 . klasifikační porada

                   - rozdávání vysvědčení

Další plánované akce během školního roku budou včas uvedeny na této stránce ne v ŽK.

 

Rozvrh hodin

5.A 1 2 3 4 5
Pondělí Čj Pv M Aj Vl
Úterý Čj Inf M Aj Vv
Středa Čj Aj M Vl Hv
Čtvrtek Čj M AJ Pl
Pátek Čj M Aj Tv Čj

Galerie