8. A

8. A

Mgr. Leona Škvařilová

Kdo nás učí...

Český jazyk - Mgr. Lenka Vítková

Anglický jazyk - Mgr. Jolana Cenková, Mgr. Leona Škvařilová

Základy německého jazyka - Mgr. Leona Škvařilová

Základy ruského jazyka - Mgr. Martina Čuperová

Matematika - Mgr. Jitka Maradová

Zeměpis - PaedDr. Marie Dejmalová

Dějepis - Mgr. Petr Kolář

Přírodopis - Mgr. Hana Prachařová

Chemie - Mgr. Hana Prachařová

Fyzika - Mgr. Jitka Maradová

Výchova k občanství - Mgr. Leona Škvařilová

Hudební výchova - Mgr. Matouš Turoň

Tělesná výchova - PaedDr. Marie Dejmalová, Mgr. Petr Kolář

Výtvarná výchova - Mgr. Lenka Vítková

Praktické činnosti - Mgr. Lenka Sklenářová

 

Organizace prvního týdne školy - 4. 9. - 8. 9. 2023

Milí žáci a žákyně,

školní rok 2023/2024 začíná v pondělí 4. 9.

Škola se otevírá klasicky v 7:40, vyučování trvá jen 1VH, tj. do 8:45.

Přezouvat se začneme v následujících dnech, poté, kdy obdržíte klíče od šatních skříněk.

Ostatní dny v 1. týdnu mají následující hodinovou dotaci:

6. -9. tř.:

5. - 6. 9. ÚT, ST: třídnický systém, 4VH, tj. do 11:40

7. - 8. 9. ČT, PÁ: výuka dle rozvrhu od 1.VH do 5.VH, tj. do 12:35

Od PO 11. 9. bude výuka probíhat dle rozvrhu včetně nulté hodiny a odpoledního vyučování.

Výdej obědů (navazuje na konec výuky):

4. 9.: 8:45 – 9:30

5. 9.: 9:40 – 12:30

6. 9.:  10:45 – 12:30

7. – 8. 9.: 11:40 – 13:15

Svačiny budou k dispozici od PO 11.9.

Rozvrh hodin

8. A 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Pondělí M Z Pč/ ZRj Čj D Aj
Úterý Tv h TV h Aj M Čj TV d
Středa F Čj Aj M Ch Pč/ ZNj Hv Vo
Čtvrtek M Čj ZNj/ZRj Z D VV sudý VV sudý
Pátek TV d TV d Čj Ch M F Tv h

Galerie