9.B

9.B

Mgr. Jolana Cenková

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Úvodní třídní schůzky se konají ve čtvrtek 16.9. 2021 v 17:00 v učebně 9.B.

ORGANIZACE ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU

1. 9. 2021     08:00 - 08:45 -  přivítání ve škole, v rámci této hodiny se žáci ve své třídě otestují 

2. 9. 2021     08:00 - 11:40 - třídnický systém

3. 9. 2021     08:00 - 12:35 - třídnický systém

Od pondělí 6. 9. se učí dle rozvrhu - včetně nultých hodin (Tv) a odpoledního vyučování

 

Od středy do pátku žáci 2. stupně vstupují do školy učitelským vchodem a NEPŘEZUTÍ přechází do kmenových tříd.

 

PRAVIDLA NOŠENÍ ROUŠEK, RESP. RESPIRÁTORŮ V BUDOVĚ ŠKOLY:

Všichni žáci, pracovníci i návštěvníci školy jsou povinni nosit roušky, resp. respirátory ve všech společných vnitřních prostorách školy. V případě negativního testu není rouška či respirátor nutný při výuce v učebnách.

 

TESTOVÁNÍ NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU

Jak vyplývá z vládního nařízení, proběhne ve všech školách preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě.

Termíny: 1. 9. 2021, 6. a 9. 9. 2021

  • Preventivní testování nemusí postupovat žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19.
  • Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.
  • Ve všech případech je nutné odevzdat třídnímu učiteli písemný doklad.
  • Více informací naleznete v Manuálu MŠMT  - odkaz v Aktualitách na webu školy
  • Na naší škole budeme k testování používat antigenní testy zn. GENRUI - odkaz v Aktualitách na webu školy

 

V případě pozitivního výsledku testu bude žák převeden do izolační místnosti, kde počká na vyzvednutí zákonným zástupcem nebo může odejít sám domů, pokud třídní učitelce odevzdá formulář Souhlas se samostatným odchodem (žáci jej obdrží 1.9. nebo je ke stažení na webu školy) . Zákonný zástupce je v případě pozitivity žáky povinen kontaktovat neprodleně dětského lékaře a postupovat podle jeho pokynů.

 

 

Rozvrh hodin

9.B 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Pondělí Tv - d Tv - d Aj - Meet ZNj / ZRj M - Meet Ch - Meet Tv - h
Úterý M - Meet Hv Čj - Meet Př - Meet F Aj Dom/Tp Dom/Tp
Středa Aj - Meet M - Meet ZNj / ZRj - Meet Čj - Meet Vo - Meet PInf / Vp Vv Vv
Čtvrtek Tv - h Tv - h M - Meet Aj - Meet Z - Meet Čj - Meet Tv - d
Pátek D - Meet Čj - Meet F - Meet Aj - Meet Vzd Ch