8.A

8.A

PaedDr. Marie Dejmalová

Výuka v následujících týdnech

Předmět: informace o vydání krizových opatření vlády s účinností od 12. 10. 2020
 

Vážení rodiče a milí žáci,

z důvodu mimořádných krizových opatření bude výuka od 12. do 23. října následující:

žáci 1. stupně pokračují ve stejném režim jako doposud (mimo plavání), žáci 2. stupně budou mít střídavou výuku, kterou ředitel školy stanovil takto:

v týdnu od 12. -16. řijna

  • výuku ve škole budou mít tyto třídy: 6.A, 6.B, 7.A a 7.B
  • distanční výuku buddou mít tyto třídy: 8.A, 8.B, 9.A a 9.B - všichni žáci těchto tříd mají odhlášené obědy

v týdnu od 19.-23. října 

  • výuku ve škole budou mít tyto třídy: 8.A, 8.B, 9.A a 9.B
  • distanční výuku buddou mít tyto třídy: 6.A, 6.B, 7.A a 7.B - všichni žáci těchto tříd mají odhlášené obědy

Od 12. října jsou přerušeny všechny kroužky na naší škole. 26. a 27. října 2020 jsou vyhlášeny MŠMT jako dny volna. O formě distančního vzdělávání budete informováni.   

                                                             Mgr. Martin Petržela, ředitel  školy

Zkrácená výuka

V pátek dne 2.10.2020  končí výuka z důvodu voleb ve 12.00 hod.

Kódy učeben v google class room

Vážení rodiče, milí žáci, v případě distanční výuky bude naše škola pracovat v systému google class room. Posílám kódy pro přihlášení do jednotlivých učeben - předmětů. Prosím, aby se děti přihlásily. 

Čj   ydj3vv4

M   qoghuls

Aj Škvařilová   hgu4vi7

Aj Čuperová   d2x5ceu

ZNj   m5sbz6w

ZRj   53nhonb

F   3h22kce

Z   3q3jqv3

D   7lrs6eb    

Př   ft3bc74

Ch   xll7n4n

Vo   tvm4lbe

Hv   kovnddc

Zrušení třídních schůzek

Vážení rodiče,

třídní schůzky, které se měly konat v pondělí 21.9.2020, jsou z důvodu zhoršující se epidemiologické situace zrušeny.

 

Další důležité informace:

Od pátku 18.9. platí ve školách dle nařízení vlády zvýšená hygienická opatření. Žáci 2.stupně budou nosit roušku i během vyučování. Prosím zajistěte dětem alespoň 2 roušky.

V novém školním roce naše škola využívá  internetový program Online škola. Pokud ještě nejste Vy nebo Vaše děti do tohoto systému přihlášeni, prosím, abyste tak učinili. Kdyby nastal nějaký problém, dejte mi prosím vědět.

K omlouvání nepřítomnosti žáka můžete využívat mail nebo systém Online škola, ale po příchodu žáka do školy, musí mít písemnou omluvenku v omluvném listě v kontaktním deníku.

Třídní a školní akce a sportovní soutěže jsou během 1. pololetí omezeny nebo úplně zrušeny.

Hodnocení žáků během měsíce září je motivační, od října již bude hodnocení řádné.

Nyní probíhá školení všech vyučujících na aplikaci Google Classroom, přes kterou bude v  případě uzavření školy probíhat distanční výuka, která je již podle školského zákona povinná.

Prosím Vás všechny, abyste i nadále sledovali webové stránky školy i naší třídy a četli zprávy na Online škole.

Děkuji a přeji Vám všem hezké dny a hlavně pevné zdraví.

 

 

Pondělí 21.9.2020 - třídní schůzky v 17.00 hod.

Výuka v 1. týdnu školního roku 2020/2021

1. září - zahájení nového školního roku 8.00 - 8.45 hod.

2. září - třídnický systém 8.00 - 11.40 hod.

3. září - třídnický systém 8.00 - 12.35 hod.

4. září - výuka podle rozvrhu 8.00 - 13.30 hod.

Vítejte v novém školním roce 2020/2021.

Rozvrh hodin

8.A 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Pondělí Aj Vo Čj D F Hv D/Tp D/Tp
Úterý Tv h Tv h M Aj Z ZRj/Nj Tvd
Středa Čj Aj Vo M Ch
Čtvrtek F M Čj Z Aj D Vv Lt Vv Lt
Pátek Tv d Tv d Čj M ZNj/Rj Aj Tv h