8.A

8.A

PaedDr. Marie Dejmalová

Školní výlet

Ve čtvrtek 10.6. jsme měli školní výlet nebo spíš školní akci - návštěva Laser Game na Jugoslávké ulici.

Krásně jsme si zahráli.

Bylo to moc pěkné.

Důležité informace

V pondělí 7.6. se v 17.00 konají v naší třídě třídní schůzky.

Ve čtvrtek 10.6. máme školní akci - návštěva Laser Game na Jugoslávské ulici. Cena je 210 Kč.

Vybíráme 35 Kč na fotku a 210 Kč na sešity na příští školní rok.

Focení třídy

V pátek 28.5. se v 10.00 hod. ve škole fotíme. 

Prezenční výuka od 17.5.2021

Vážení rodiče, milí žáci,

od 17. 5. nastupují na prezenční výuku žáci 8. a 9. ročníků. Prezenční výuka bude dle původního rozvrhu. V pondělí a ve čtvrtek budou žáci testováni. Doporučuji vyplnit souhlas se samostatným odchodem v případě pozitivního testu (k dispozici na webu školy) – dodat třídnímu učiteli v první den nástupu na prezenční výuku.

Hodiny Tv proběhnou dle rozvrhu, ale zatím pouze na školním hřišti. Myslete na vhodné oblečení dle povětrnostních podmínek.

Těším se vás. 

Marie Dejmalová

 

Distanční výuka pokračuje i od 1.3.2021

Vážení rodiče, milí žáci,

s platností od pondělí 1. 3. 2021 je naše škola pro žáky 2. stupně i nadále uzavřena. Pro všechny žáky trvá povinná distanční výuka. 

Přeji pevné zdraví.

Marie Dejmalová

 

Jarní prázdniny

Vážení rodiče, milí žáci, 

v týdnu od 22.2. do 26.2. máme všichni zasloužené jarní prázdniny. Hezky si je užijte a odpočněte si. 

Uvidíme, co nás čeká od 1. 3.

Přeji pevné zdraví. 

Marie Dejmalová

 

Distanční výuka pokračuje

Vážení rodiče,  milí žáci,

distanční výuka pokračuje i ve 2 pololetíí. Žáci by již měli mít vytvořený systém ve své práci. Základem je účast na on line hodinách a dále plnění zadaných úkolů. Pokud nebou úkoly splněny ani v náhradním termínu, je žák hodnocen nedostatečnou.

V případě problémů s pochopením učiva, je po domluvě možná individuální konzultace s vyučujícím.

Zameškané on line hodiny musí být omluvené.

Vím, že je to pro vás všechny nelehké období, ale snad se celá situace zlepší a my se budeme moci vrátit k normální výuce.

Děkuji za spolupráci a pochopení a přeji pevné zdraví.

Marie Dejmalová

11.1. Třídní schůzky

Vážení rodiče,

v pondělí 11. 1. 2021 proběhnou plánované třídní schůzky. Budou se konat distančně, tj. bez osobní přítomnosti Vás rodičů ve škole.

Všichni vyučující Vám budou k dispozici v čase od 16,00 do 18,00 hod., výjimkou je paní učitelka Hana Prachařová ( Př, Ch ), která bude k dispozici v čase od 17.00 do 19.00 hod..V této době můžete kontaktovat  jednotlivé vyučující na školním e-mailu či v aplikaci Škola online. Další formou komunikace je po předchozí domluvě možnost přihlášení na meet v učebně daného předmětu v Google Classroom.

Zápis z třídních schůzek s důležitými informacemi obdržíte ve Škole online a v e-mailu.

Přeji pevné zdraví.

Marie Dejmalová

 

Výuka od 4. ledna 2021

Vážení rodiče, milí žáci, 

vzhledem k nelepšící se situaci s pandemií se od 4. ledna učí 2. stupeň ZŠ opět pouze distančně. Platí již zavededený rozvrh on line hodin. 

Přeji pevné zdraví.

 

PF 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

přeji Vám všem klidné vánoční svátky a do nového roku 2021 jen to nejlepší.

Marie Dejmalová

 

 

 

Ukončení výuky v kalendářním roce 2020

Vážení rodiče, 

z nařízení vlády vyplývá, že konec výuky v tomto kalendářním roce připadá na pátek 18.12.2020. Výuka bude až do pátku probíhat podle rozvrhu beze změn.

Po prázdninách se od pondělí 4.1. 2021 učí 8.A distančně (doma), od pondělí 11.1. se učí prezenčně (ve škole). 

Výuka od 30.11. 2020

Od pondělí 30.11. se naše třída uči prezenčně, to znamená, že jsme ve škole. Příští týden zůstáváme doma a učíme se distančně. On-line hodiny zůstavají stejně podle rozvrhu. Další týden jsme zase ve škole. 

Přeji pevné zdraví.

Distanční výuka pokračuje i po podzimních prázdninách.

Od pondělí 2.11.  pokračuje distanční výuka. Rozvrh on- line hodin, kde je účast žáků povinná, najdete na webových stránkách školy v aktualitách.

Přeji pevné zdraví.

Výuka v následujících týdnech

Předmět: informace o vydání krizových opatření vlády s účinností od 12. 10. 2020
 

Vážení rodiče a milí žáci,

z důvodu mimořádných krizových opatření bude výuka od 12. do 23. října následující:

žáci 1. stupně pokračují ve stejném režim jako doposud (mimo plavání), žáci 2. stupně budou mít střídavou výuku, kterou ředitel školy stanovil takto:

v týdnu od 12. -16. řijna

  • výuku ve škole budou mít tyto třídy: 6.A, 6.B, 7.A a 7.B
  • distanční výuku buddou mít tyto třídy: 8.A, 8.B, 9.A a 9.B - všichni žáci těchto tříd mají odhlášené obědy

v týdnu od 19.-23. října 

  • výuku ve škole budou mít tyto třídy: 8.A, 8.B, 9.A a 9.B
  • distanční výuku buddou mít tyto třídy: 6.A, 6.B, 7.A a 7.B - všichni žáci těchto tříd mají odhlášené obědy

Od 12. října jsou přerušeny všechny kroužky na naší škole. 26. a 27. října 2020 jsou vyhlášeny MŠMT jako dny volna. O formě distančního vzdělávání budete informováni.   

                                                             Mgr. Martin Petržela, ředitel  školy

Zkrácená výuka

V pátek dne 2.10.2020  končí výuka z důvodu voleb ve 12.00 hod.

Kódy učeben v google class room

Vážení rodiče, milí žáci, v případě distanční výuky bude naše škola pracovat v systému google class room. Posílám kódy pro přihlášení do jednotlivých učeben - předmětů. Prosím, aby se děti přihlásily. 

Čj   ydj3vv4

M   qoghuls

Aj Škvařilová   hgu4vi7

Aj Čuperová   d2x5ceu

ZNj   m5sbz6w

ZRj   53nhonb

F   3h22kce

Z   3q3jqv3

D   7lrs6eb    

Př   ft3bc74

Ch   xll7n4n

Vo   tvm4lbe

Hv   kovnddc

Zrušení třídních schůzek

Vážení rodiče,

třídní schůzky, které se měly konat v pondělí 21.9.2020, jsou z důvodu zhoršující se epidemiologické situace zrušeny.

 

Další důležité informace:

Od pátku 18.9. platí ve školách dle nařízení vlády zvýšená hygienická opatření. Žáci 2.stupně budou nosit roušku i během vyučování. Prosím zajistěte dětem alespoň 2 roušky.

V novém školním roce naše škola využívá  internetový program Online škola. Pokud ještě nejste Vy nebo Vaše děti do tohoto systému přihlášeni, prosím, abyste tak učinili. Kdyby nastal nějaký problém, dejte mi prosím vědět.

K omlouvání nepřítomnosti žáka můžete využívat mail nebo systém Online škola, ale po příchodu žáka do školy, musí mít písemnou omluvenku v omluvném listě v kontaktním deníku.

Třídní a školní akce a sportovní soutěže jsou během 1. pololetí omezeny nebo úplně zrušeny.

Hodnocení žáků během měsíce září je motivační, od října již bude hodnocení řádné.

Nyní probíhá školení všech vyučujících na aplikaci Google Classroom, přes kterou bude v  případě uzavření školy probíhat distanční výuka, která je již podle školského zákona povinná.

Prosím Vás všechny, abyste i nadále sledovali webové stránky školy i naší třídy a četli zprávy na Online škole.

Děkuji a přeji Vám všem hezké dny a hlavně pevné zdraví.

 

 

Pondělí 21.9.2020 - třídní schůzky v 17.00 hod.

Výuka v 1. týdnu školního roku 2020/2021

1. září - zahájení nového školního roku 8.00 - 8.45 hod.

2. září - třídnický systém 8.00 - 11.40 hod.

3. září - třídnický systém 8.00 - 12.35 hod.

4. září - výuka podle rozvrhu 8.00 - 13.30 hod.

Vítejte v novém školním roce 2020/2021.

Prezenční výuka od 17.5.2021

Vážení rodiče, milí žáci,

od 17. 5. nastupují na prezenční výuku žáci 8. a 9. ročníků. Prezenční výuka bude dle původního rozvrhu. V pondělí a ve čtvrtek budou žáci testováni. Doporučuji vyplnit souhlas se samostatným odchodem v případě pozitivního testu (k dispozici na webu školy) – dodat třídnímu učiteli v první den nástupu na prezenční výuku.

Hodiny Tv proběhnou dle rozvrhu, ale zatím pouze na školním hřišti. Myslete na vhodné oblečení dle povětrnostních podmínek.

Těším se vás. 

Marie Dejmalová

Rozvrh hodin

8.A 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Pondělí Aj Vo Čj D F Hv D/Tp D/Tp
Úterý Tv h Tv h M Aj Z ZRj/Nj Tvd
Středa Čj Aj Vo M Ch
Čtvrtek F M Čj Z Aj D Vv Lt Vv Lt
Pátek Tv d Tv d Čj M ZNj/Rj Aj Tv h