6.B

6.B

Mgr. Petr Kolář

Vydání vysvědčení

Vážení rodiče, milí žáci,

v pondělí 29. 6. již výuka neprobíhá!

Vysvědčení budeme společně rozdávat v úterý 30. 6. v době 8:30 - 9:00 hod. ve třídě 6.B. Pokud se žáci neúčastnili výuky, ani konzultací či přezkoušení v budově školy, je nutné vyplnit a přinést ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (ke stažení na stránkách školy nebo třídy 6.B). Nošení roušky v budově školy bude ještě platit!

Pokud není možné si vysvědčení 30. 6. vyzvednout, úřední hodiny budou o prázdninách (počínaje 13. 7.) vždy v pondělí 9 - 13 hod. V tyto dny a hodiny bude možné si vysvědčení vyzvednout.

S přáním krásného léta

Petr Kolář

Zhodnocení distanční výuky

Vážení rodiče, moje milá třído 6.B.

Distanční výuku máme za sebou a nám nezbývá nic jiného, než ji na závěr zhodnotit. V následujících předmětech máte hodnocení od učitelů, kteří se vám snažili připravovat po dobu více než 3 měsíců učivo, které by za normálních okolností s vámi probírali ve škole.

ČESKÝ JAZYK 

MATEMATIKA

ANGLICKÝ JAZYK - Cenková

ANGLICKÝ JAZYK - Škvařilová

DĚJEPIS

ZEMĚPIS

PŘÍRODOPIS

FYZIKA

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

HUDEBNÍ VÝCHOVA

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Učebnice, klíče, žákovské knížky a peníze

V pondělí 22. 6. 2020 se odevzdávají učebnice, klíče od skříňky a žákovské knížky. Rovněž máte poslední možnost zaplatit hotově platbu za základní sešity a výtvarné potřeby na příští školní rok (265 Kč) - viz předchozí zpráva na webových stránkách 6.B.

Ten, kdo chodí do školy, vše odevzdá, popř. zaplatí peníze ve třídě v době výuky.

Ten, kdo do školy nechodí, vše odevzdá, popř. zaplatí peníze přes okno sborovny v době 10:00 - 12:00. Je nutné si také vyklidit skříňku a odnést kufříky.

Vysvědčení bude vydáváno 30. 6. 2020, přesný čas bude upřesněn.

Učivo 15. 6. - 19. 6. 2020 (14. týden)

Vážení rodiče, moje milá třído 6.B.

Níže posílám zadání z předmětů na poslední týden distanční výuky:-)

Prosím všechny, kteří mají ještě nějaké nedodělané úkoly nebo nerozhodnuté známky, aby co nejdříve vše napravili. V pondělí 15. 6. proběhnou v době 15:00 - 17:00 hovorové hodiny "na dálku" = učitelé vám budou k dispozici telefonicky i emailem. Závěrečná klasifikační porada proběhne 22. 6. => do pátku 19. 6. si ještě můžete známky poupravit ;-)

Připomínám platbu 265 Kč za sešity (ne pracovní sešity) a výtvarné potřeby na následující školní rok 2020/21. Prosím o zaplacení v hotovosti nebo na účet škoy do 19. 6. 2020.

Připomínám, že v pondělí 22. 6. se budou vracet učebnice. Ti, kteří chodí do školy, je vrátí ve škole.                                                        Ti, kteří do školy nechodí, je budou odevzdávat v době 10:00 - 12:00 přes okno sborovny.

Těším se na vás v pondělí!

ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

ANGLICKÝ JAZYK - Cenková

ANGLICKÝ JAZYK - Škvařilová

DĚJEPIS

ZEMĚPIS

PŘÍRODOPIS

FYZIKA

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

HUDEBNÍ VÝCHOVA

INFORMATIKA

Sešity na školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

jako každý rok jsme i letos připravili nabídku sešitů a školních potřeb pro následující školní rok 2020/2021. Žáci tak získají základní sešity a výtvarné potřeby (mimo pracovní sešity).

Bylo zvykem, že třídní učitelé předali žákům nabídku a sady jste hradili v hotovosti ve škole.

Vzhledem k současným omezením Vás prosíme, abyste zaplatili částku dle ročníku, který bude Vaše dítě navštěvovat v příštím školním roce a uhradili ji jednou z těchto variant:

Sadu, prosím, uhraďte nejpozději do 19.6.2020.

Ceník – sady sešitů a školních potřeb

  1. ročník

Kč 240,-

  1. ročník

Kč 280,-

  1. ročník

Kč 380,-

  1. ročník

Kč 400,-

  1. ročník

Kč 315,-

  1. ročník

Kč 250,-

  1. ročník

Kč 265,-

  1. ročník

Kč 260,-

  1. ročník

Kč 265,-

Vzhledem k současné složité situaci prosíme všechny zákonné zástupce, aby naší nabídky využili a zajistili tak bezproblémový začátek školního roku 2020/2021.

Děkujeme za spolupráci.

vedení ZŠ a MŠ Horní 16, Brno

Náhled – sady sešitů a školních potřeb: ZDE

Učivo 8. 6. - 12. 6. 2020 (13. týden)

Vážení rodiče, moje milá třído 6.B.

Níže posílám zadání z předmětů na předposlední týden distanční výuky.

Prosím všechny, kteří mají ještě nějaké nedodělané úkoly, aby je co nejdříve vypracovali a poslali příslušným učitelům. V pondělí 8. 6. obdrží rodiče návrhy známek za II. pololetí. Závěrečná klasifikační porada proběhne 22. 6. => do pátku 19. 6. si ještě můžete známky poupravit ;-)

Připomínám těm, kteří se v pondělí vrací do školy, aby si s sebou nezapomněli vzít čestné prohlášení a dvě roušky. Čekat na sebe budeme před školou mezi 9:00 - 9:10.

Těším se na vás!

ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

ANGLICKÝ JAZYK - Cenková

ANGLICKÝ JAZYK - Škvařilová

DĚJEPIS

ZEMĚPIS

PŘÍRODOPIS + HMYZ - řešení

FYZIKA

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

INFORMATIKA

Učivo 1. 6. - 5. 6. 2020 (12. týden)

Vážení rodiče, moje milá třído 6.B.

Dětem přeji, aby si užili svůj svátek. 

Rodičům děkuji za zaslání výběru druhého cizího jazyka. Mám pro vás ještě jeden úkol, do úterní 10. hodiny mi, prosím, napište, zda se vaše děti budou účastnit od 8. 6. pondělní výuky - viz. předchozí zpráva na webových stránkách třídy 6.B.

Mějte se hezky a sledujte, prosím, školní webové stránky, i stránky třídy 6.B.

ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

ANGLICKÝ JAZYK - Cenková

ANGLICKÝ JAZYK - Škvařilová

DĚJEPIS

ZEMĚPIS

PŘÍRODOPIS

FYZIKA

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1.6.-14.6.)

VÝTVARNÁ VÝCHOVA (červen)

INFORMATIKA

Informace k nástupu žáků 2. stupně od 8. června 2020

Dle harmonogramu uvolnění škol a školských zařízení je umožněna přítomnost žáků 2. stupně ve škole. Účast je nepovinná a nadále probíhá i výuka distanční formou.

Pokud zákonný zástupce žáka přihlásí, výuka bude probíhat jeden den v týdnu dle ročníku:

Ročník

výuka

čas

6. ročník

pondělí

9,10-13,00

7. ročník

čtvrtek

9,10-13,00

8. ročník

úterý

9,10-13,00

9. ročník

středa

9,10-13,00

 

Výuka bude rozdělena do 4 bloků – třídnická hodina a hlavní předměty v maximálně 15-ti členných skupinách.

Na den výuky mají žáci možnost objednání obědů přes třídního učitele.

Možnost individuálních konzultací s vyučujícími po předchozí domluvě.

Přihlášení na výuku je třeba provést do 2. 6. do 10,00 třídnímu učiteli. Na přihlášku připište, zda Vaše dítě bude chodit na oběd. V den nástupu musí každý žák odevzdat čestné prohlášení.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Více informací na:

https://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi,

Ochrana zdraví a provoz základních škol

 

DRUHÝ CIZÍ JAZYK

Vážení rodiče,

od 7. ročníku bude probíhat výuka druhého cizího jazyka. Prosím Vás o vyplnění přihlášky a její zaslání na moji emailovou adresu do 29. 5. 2020.

Děkuji Vám za Váš čas a spolupráci.

Druhý cizí jazyk - přihláška

Učivo 25. 5. - 29. 5. 2020 (11. týden)

Moje milá třído 6.B,

mám pro vás další porci úkolů na poslední květnový týden a jeden důležitý úkol navíc s termínem odevzádání 29. 5. 2020: výběr druhého cizího jazyka od 7. ročníku Druhý cizí jazyk - přihláška

Mějte se hezky, pečlivě si pročtěte na školních webových stránkách v aktualitách informace o způsobu závěrečného hodnocení v tomto pololetí, aby nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním a posílejte vše, co máte:-)

ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

ANGLICKÝ JAZYK - Cenková

ANGLICKÝ JAZYK - Škvařilová

DĚJEPIS

ZEMĚPIS

PŘÍRODOPIS + řešení hmyz 1 + řešení hmyz 2

FYZIKA

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

HUDEBNÍ VÝCHOVA

INFORMATIKA

Učivo 18. 5. - 22. 5. 2020 (10. týden)

Moje milá třído 6.B,

blíží se nám konec školního roku a my zatím nevíme, zda se ještě uvidíme. Co však již známe, je způsob závěrečné klasifikace. Všichni učitelé, včetně mě, vás chválí za to, jak plníte zadané úkoly.

Mějte se hezky a sledujete webové stránky naší školy.

ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

ANGLICKÝ JAZYK - Cenková

ANGLICKÝ JAZYK - Škvařilová

DĚJEPIS

ZEMĚPIS

PŘÍRODOPIS

FYZIKA

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

INFORMATIKA

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Učivo 11. 5. - 15. 5. 2020 (9. týden)

Moje milá třído 6.B,

dva měsíce utekly jako voda, pro některé možná tekoucí poněkud pomaleji, a my se ocitáme již v polovině května v týdnu se třemi zmrzlými, kteří se letos velmi zodpovědně zhostí svých jmen!

Dávejte na sebe pozor a pilně pracujte, co jiného vám také zbývá, že...?

ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

ANGLICKÝ JAZYK- Cenková

ANGLICKÝ JAZYK - Skvařilová

DĚJEPIS

ZEMĚPIS

PŘÍRODOPIS

FYZIKA

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ + pracovní list

INFORMATIKA

Učivo 4. 5. - 7. 5. 2020 (8. týden)

Moje milá třído 6.B,

zdravím vás na počátku krásného měsíce máje a věřím, že se vám daří dobře. Máme před sebou již osmý týden distanční výuky. Pro všechny je tento způsob výuky náročný, ale nezbývá nám než to vydržet. Většina učitelů vás chválí za plnění povinností, což mě moc těší!

Potěšte i vy svou nejbližší osobu, stačí se podívat do kalendáře na datum 10. 5., kdy mají svátek vaše maminky:-)

ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

ANGLICKÝ JAZYK - Cenková

ANGLICKÝ JAZYK - Škvařilová

DĚJEPIS

ZEMĚPIS

PŘÍRODOPIS

FYZIKA

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

HUDEBNÍ VÝCHOVA

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

INFORMATIKA

Učivo 27. 4. - 30. 4. 2020 (7. týden)

Moje milá třído 6.B,

všechny vás moc zdravím a věřím, že jste v pořádku vy i vaši nejbližší.

Karanténa se nám trochu uvolňuje, duben pomalu končí a všichni se určitě těšíme na krásný měsíc květen - máj, lásky čas:-)

Pracujte pilně a posílejte vyučujícím to, co žádají! Do letních prázdnin = do konce školního roku nám zbývá ještě dlouhá doba:-(

ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

ANGLICKÝ JAZYK - Cenková

ANGLICKÝ JAZYK - Škvařilová

DĚJEPIS

ZEMĚPIS

PŘÍRODOPIS

FYZIKA

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

HUDEBNÍ VÝCHOVA

INFORMATIKA

Učivo 20. 4. - 24. 4. 2020 (6. týden)

Moje milá třído 6.B,

moc vás všechny zdravím v těchto slunečných jarních dnech a věřím, že vy i vaši nejbližší jste zdraví.

Trochu se nám začíná ozřejmovat, jaký bude vývoj v letošním školním roce, proto na vás apeluji, dodržujte - vypracovávejte - posílejte učitelům vše, co máte! Většina z vás pracuje pěkně, za což je vyučující, včetně mě, chválí:-). Ale jsou i ti, kteří neposílají nic! Nikdo se mi neozval, že má problém s touhle formou výuky, proto se opravdu snažte plnit své povinnosti zodpovědně!

 ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

ANGLICKÝ JAZYK - Cenková

ANGLICKÝ JAZYK - Škvařilová

DĚJEPIS

ZEMĚPIS

PŘÍRODOPIS + řešení

FYZIKA

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

INFORMATIKA

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Učivo 14. 4. - 17. 4. 2020 (5. týden)

Moje milá třído 6.B,

zdravím vás po velikonočních svátcích, které jste si jistě užili se svými nejbližšími.

Máme za sebou již měsíc distančního vzdělávání a před sebou???

Většina z vás pěkně pracuje i komunikuje s vyučujícími, což mě moc těší! Pokud má někdo z vás problém s vytištěním úkolů, dejte mi, prosím, vědět. Zajistím to pro vás ve škole, kde byste si to v konkrétním dohodnutém termínu vyzvedli.

Věřím, že vás zaujala velikonoční soutěž, kdo se jí chce ještě zúčastnit, termín odeslání je ve středu 15. 4.

ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

ANGLICKÝ JAZYK - Cenková

ANGLICKÝ JAZYK -  Škvařilová

DĚJEPIS

ZEMĚPIS

PŘÍRODOPIS

FYZIKA

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

INFORMATIKA

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Učivo velikonočního týdne od 6. 4. 2020

Moje milá třído 6.B,

zdravím vás na začátku nového, již 4.týdne bez naší společné docházky do školy. Přeji vám i vašim nejbližším požehnané a ve zdraví prožité svátky Velikonoc.

Školní týden je tentokrát kratší a většinou je tomu tak i s učivem.

Moc vás chválím, že se snažíte plnit úkoly a případně je posílat vyučujícím ke kontrole.

ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

ANGLICKÝ JAZYK - Cenková

ANGLICKÝ JAZYK - Škvařilová

DĚJEPIS

ZEMĚPIS

PŘÍRODOPIS + řešení I. + řešení II.

FYZIKA

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ + řešení

INFORMATIKA

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Učivo na 30. 3. - 3. 4. 2020

Moje milá třído 6.B,

opět se vám po týdnu ozývám s novou porcí samostudia. Věřím, že jste vy i vaši nejbližší zdraví a tuto nelehkou dobu zvládáte.

Děkuji všem, že jste se mi ozvali, někteří i se splněnými úkoly do dějepisu a zeměpisu. Znovu připomínám, že pokud vás učitelé žádají o zpětnou vazbu, napište jim a případně jim dle instrukcí, posílejte vypracované úkoly! Je to vaše povinnost, prázdniny nemáte, ty by měly být v červenci a srpnu:-). Učitelé mi píší, že někteří z vás s nimi nekomunikujete. Zejména v předmětech Český jazyk a Matematika je důležité, abyste plnili své povinnosti zodpovědně, tam je toho učiva nejvíce!

Dávejte na sebe pozor, buďte opatrní a ohleduplní a dodržujte vyhlášená nařízení, ať se můžeme brzy setkat :-) Pozdravujte také své rodiče a sledujte webové stránky naší školy.

ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA + pracovní list

ANGLICKÝ JAZYK - Cenková

ANGLICKÝ JAZYK - Škvařilová

FYZIKA

DĚJEPIS

ZEMĚPIS

PŘÍRODOPIS

INFORMATIKA

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

HUDEBNÍ VÝCHOVA

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Učivo 23. 3. - 27. 3. 2020

Moje milá třído 6.B,

opět se vám ozývám a posílám vám práci na další týden.

Děkuji všem, kteří se mi ozvali, někteří i se splněnými úkoly do dějepisu a zeměpisu. Prosím ty z vás, o kterých nic nevím, aby mi napsali, jak se jim daří. Pokud vás učitelé žádají o zpětnou vazbu, napište jim a případně jim dle instrukcí, posílejte vypracované úkoly.

Dávejte na sebe pozor, buďte opatrní a ohleduplní a dodržujte vyhlášená nařízení, ať se můžeme brzy setkat :-) Pozdravujte také své rodiče a sledujte webové stránky naší školy.

ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

ANGLICKÝ JAZYK - Cenková

ANGLICKÝ JAZYK - Škvařilová

DĚJEPIS

ZEMĚPIS

PŘÍRODOPIS

FYZIKA

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

INFORMATIKA

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Učivo 16. 3. - 20. 3. 2020

Moje milá třído 6.B, posílám učivo do jednotlivých předmětů a přeji pevné zdraví a dobrou mysl.

Myslí na vás i Česká televize, která připravila pro školáky pořad "Odpoledka", který začíná každý všední den na ČT2 od 12:00. V rámci tohoto vysílání vás čekají pořady, které vám pomohou v samostudiu. Nebudou scházet témata, která rozšíří znalosti fyziky, přírodopisu nebo zeměpisu.

A v předmětech, ve kterých máte učebnice nakladatelství NOVÁ ŠKOLA se vám nabízí bezplatný přístup k multimediálním interaktivním učebnicím pro předměty matematika, český jazyk, dějepis, zeměpis, přírodopis, výchova k občanství i anglický jazyk. MIUč+ zahrnují – kromě obsahu totožného s tištěnou učebnicí – více než 10 000 interaktivních cvičení a množství doplňkového materiálu jako jsou videa, zajímavosti atd.

K bezplatnému používání se stačí pouze zaregistrovat a kteroukoli MIUč+ pak mohou žáci, rodiče i učitelé zdarma používat 30 dní. Pokud by uzavření škol trvalo déle, licence prodloužíme do 30. 6. 2020.

Všechny MIUč+ lze používat zdarma na www.ucebnice-online.cz nebo přes instalovaný program Media Creator.

 

Prosím o potvrzení na mou emailovou adresu, že o učivu víte.

ČESKÝ JAZYK

ANGLICKÝ JAZYK - Škvařilová

ANGLICKÝ JAZYK - Cenková

MATEMATIKA

FYZIKA

PŘÍRODOPIS

DĚJEPIS

ZEMĚPIS

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

INFORMATIKA

HUDEBNÍ VÝCHOVA

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Rozvrh hodin

6.B 1 2 3 4 5 6
Pondělí Aj M Tv-h/Inf-d Tv-d/Inf-h Čj
Úterý M D Čj Z Hv
Středa Aj Čj M F Vo
Čtvrtek Aj Tv-h/Pl-d Čj Vv Vv
Pátek Z Tv-d/Pl-h M Čj Aj F

Galerie