1.A

1.A

Mgr. Radka Zadražilová

2. září 2019 našich prvňáčků!

Především vítejte na půdě ZŠ a MŠ Horní!

Po otevření školní budovy, tj. v 7.40 na Vás budou čekat naše nejstarší žákyně a doprovodí Vás na školní hřiště, kde Vás přivítá pan ředitel a zástupce zřizovatele. Poté se odebereme každý do své třídy.

Děti ani jejich doprovod se 2. září nepřezouvají.

Ve třídě s Vámi paní učitelka třídní prožije dlouho očekávanou 1. vyučovací hodinu, ve které jsou milými hosty i všichni rodiče. Přibližně v 8.40 zůstávají prvňáčci s třídní učitelkou ve třídě, zatímco rodiče odchází do školní jídelny na informační schůzku s vychovatelkami školní družiny a paní zástupkyní školy. Tam dostanou jak zápisní lístky do ŠD, tak nabídku kroužků, které naše škola pro nastávající školní rok vyhlásí.

Po ukončení této schůzky si rodiče individuálně vyzvednou své děti ve třídě u paní učitelky.

Ostatní dny v 1. týdnu mají následující hodinovou dotaci:

3. 9. ÚT:                 2VH ( 9.40 )

4. 9. ST :                3VH (10.45 )

5. – 6. 9. ČT, PÁ :  4VH (11.40 )

V týdnu od 9. 9. probíhá vyučování plně dle rozvrhu, včetně plavání a 5. VH ve středu

 (12.35).

Na závěr nám dovolte popřát Vám hodně sil, klidu a příjemných zážitků spojených se školní docházkou na ZŠ a MŠ Horní.

                                                          Mgr. Radka Zadražilová a Mgr. Kateřina Kubínová

                                                 třídní uč. 1.A a 1.B

Vítáme Vás u nás !

Vítáme Vás u nás ve třídě, vlastně v trávě :-) .

Zahájili jsme spolu společnou cestu za prvním školním poznáním. Zatím se spíše učíme jak spolu "žít", jak se navzájem tolerovat, jak si pomáhat, jak se k sobě chovat, co se ve škole může , co se naopak do školy nehodí. Jinými slovy: "Jak se co nejlépe nastartovat do dalších studijních let." A bude jich ještě móóóóc. :-) 

Celým rokem nás bude provázet paní Housenka, které sbíráme listy(krmení) pro malé housenky. Každé pondělí začínáme s "čistým štítem" a celý týden se snažíme uhlídat krmení. Ztrácíme lístečky za porušování pravidel a naopak je můžeme získat i zpátky například za pomoc kamarádovi.

Určitě se naučíme všechno zvládat. K tomu budeme potřebovat Vaši pomoc, trpělivost a vlídné slovo. Někdy to budete mít s námi opravdu těžký, ale vrátíme Vám to našimi úspěchy, spokojeností a usměvem. 

Budeme se tady pravidelně hlásit a podávat zprávy o tom, jak se nám to daří.

S p. učitelkou se uvidíte v pondělí 30.9.2019 v 16.00 hodin ve třídě, na prvních třídních schůzkách. 

Rozvrh hodin

1.A 0 1 2 3 4
Pondělí Pl / Aj Čj M Čj
Úterý Čj M Čj Tv
Středa Čj M Čj Prv Vv
Čtvrtek Pl / Aj Čj Prv Pv
Pátek Čj M Čj Hv