8.B

8.B

PaedDr. Marie Dejmalová

Seznam žáků

1. Monika Bielčiková

2. Jan Borkovec

3. Dominik Dobeš

4. Pavel Dobšík

5. Oliver Drahovzal

6. Tereza Dvořáčková

7. Tereza Gruberová

8.  Miroslav Havlík

9.  Jan Havránek

10. Eliška Huňařová

11. Veronika Kleinová

12. Tereza Kratinová

13. Radek Lukeš

14. Markéta Macholánová

15. František Vincent Rosecký

16. Jan Straškraba

17. Ondřej Tlačbaba

18. Petr Trubačík

19. Filip Walla

Třídní schůzky:

1. čtvrtletí        14.11.2016

2. čtvrtletí        16.1.2017

3. čtvrtletí        10.4.2017

4. čtvrtletí         12.6.2017

Klasifikační porady:

14.11.2016

23.1.2017

10.4.2017

19.6.2017

Prázdniny: 

Podzimní            26.10. a 27.10.2016

Vánoční              23.12.2016 - 2.1.2017 

Pololetní             3.2.2017

Jarní                    13.3. - 19.3.2017

Velikonoční        13.4. a 14.4.2017

Hlavní                  1.7. - 31.8.2017

Ředitelská volna:

26.9., 27.9., 7.10., 18.11.2016

Třídní akce v 1. pololetí:

1.9. Zahájení nového školního roku - 2  vyučovací hodiny

2.9. Třídnický systém - 4 vyučovací hodiny

5.9. - 9.9. Vyučování podle rozvrhu - 1.- 5. vyučovací hodina

30.9.  Zdravotnický kurz 1. pomoci - zdarma

25.10. Vánoční dílny 

3.11. Letohrádek Mitrovských - Svět stavebnic a kostek - výstava - cena 50 Kč

20.12."Na zdraví" - preventivní akce - Krizové centrum Hapalova - zdarma

21.12. "Kdo si hraje, nezlobí" - sportovně preventivní akce pro žáky 2. stupně - 4 vyučovací hodiny

22.12. Vánoční besídka - 4 vyučovací hodiny

19.1. Výukový program na téma finanční gramotnost - "Doktor Zdědil a pan Zdražil" - cena 90 Kč

31.1. Rozdávání vysvědčení

Třídní akce v 2. pololetí

25.2. - 4.3.  Školní lyžařský a snowboardový výcvik v Petříkově

9.3. "Zločin kolem nás" - přednáška s besedou Josefa Klímy - cena 55 Kč

28.3. Návštěva výstavy na Špilberku - Victor Vasarely - cena 35 Kč

21.4. Den Země - výuka od 8.00 do 11.40 hod

23.5. Školní výlet - na raftech po Svratce - cena 250 Kč, sraz v 8.30 hod. na Mendlově náměstí

1.6. Den dětí - návštěva kina ve Špalíčku - film Anthropoid - cena 114 Kč, sraz v 9.00 hod. na Mendlově náměstí

6.6. Fotografování tříd - cena velké fotky 30 Kč, malé 25 Kč

12.6. Vybíráme peníze na sešity pro 9. třídu - cena 225 Kč

V týdnu od 19. do 23.6. probíhá výuka podle rozvrhu, ale ve zkrácené formě, odpadají 0. 7.a 8. hodiny.  

V týdnu od 26. do 29.6. je od 8.00 do 11.40 třídnický systém, obědy se vydávají od 12.00 do 13.00.

28.6. Sportovní den na 2. stupni

30.6. Rozdávání vysvědčení

Poděkování třídní učitelky

Děkuji žákům a rodičům za květiny a krásné dárky, které jsem od vás dostala. Moc si toho vážím.

Přeji všem krásné léto a těším se na vás po prázdninách. Marie Dejmalová

Rozvrh hodin

8.B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pondělí Tvd Tvd Aj M ZNj/ZRj Čj Tvh
Úterý M Ch Čj Aj Z F pauza Vv/It Vv/It
Středa Aj M Hv D Vo
Čtvrtek M Aj ZNj/ZRj Čj Vo D pauza IDT IDT
Pátek Tvh Tvh Aj Čj Z F Tvd