8.B

8.B

Mgr. Jolana Cenková

DISTANČNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY

V pondělí 11. 1. 2021 proběhnou plánované třídní schůzky. Budou se konat opět distančně.

Všichni vyučující Vám budou k dispozici v čase od 16,00 do 18,00 hod., pouze paní učitelka Hana Prachařová (Př, Ch) bude k dispozici v čase od 17.00 do 19.00 hod.
V této době můžete kontaktovat  jednotlivé vyučující na školním e-mailu či v aplikaci skolaonline.cz. Další formou komunikace je po předchozí domluvě možnost přihlášení na Meet v učebně daného předmětu v Google Classroom přes účet Vašich dětí nebo se mnou v naší třídní učebně "Třída 8.B".

 

VÝUKA OD 4. LEDNA 2021

Vzhledem ke stávající situaci s pandemií se od 4. ledna učí 2. stupeň ZŠ opět pouze distančně. Platí již zavedený rozvrh on-line hodin. 

 

Merry Christmas

UKONČENÍ VÝUKY V KALENDÁŘNÍM ROCE 2020

Z nařízení vlády vyplývá, že konec výuky v tomto kalendářním roce připadá na pátek 18.12.2020. Výuka bude až do pátku probíhat podle rozvrhu beze změn.

Od pondělí 4.1. 2021 se  8. B učí distančně (doma), od pondělí 11.1. se učí prezenčně (ve škole). 

DISTANČNÍ VÝUKA

 

Distanční výuka pokračuje i po podzimních prázdninách.

Od pondělí 2.11. 2020 pokračuje distanční výuka. Rozvrh on-line hodin, kde je účast žáků povinná, najdete na webových stránkách školy v aktualitách.

VÝUKA OD 12. 10. 2020

Z důvodu mimořádných krizových opatření bude výuka od 12. do 23. října následující:

Žáci 2. stupně budou mít střídavou výuku, kterou ředitel školy stanovil takto:

v týdnu od 12. -16. řijna

  • výuku ve škole budou mít tyto třídy: 6.A, 6.B, 7.A a 7.B

  • distanční výuku budou mít tyto třídy: 8.A, 8.B, 9.A a 9.B - všichni žáci těchto tříd mají odhlášené obědy

v týdnu od 19.-23. října 

  • výuku ve škole budou mít tyto třídy: 8.A, 8.B, 9.A a 9.B

  • distanční výuku buddou mít tyto třídy: 6.A, 6.B, 7.A a 7.B - všichni žáci těchto tříd mají odhlášené obědy

Od 12. října jsou přerušeny všechny kroužky na naší škole.

26. a 27. října 2020 jsou vyhlášeny MŠMT jako dny volna. O formě distančního vzdělávání budete informováni.   

ZRUŠENÍ TŘÍDNÍCH SCHŮZEK

 

Třídní schůzky, které se měly konat v pondělí 21.9.2020, jsou z důvodu zhoršující se epidemiologické situace zrušeny.

 

ZVÝŠENÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Od 10.9. 2020 platí nové nařízení vlády ohledně nošení roušek ve vnitřních prostorách budov

Žádáme všechny žáky, zákonné zástupce a veškerou veřejnost o dodržování nařízení vlády ohledně používání roušky ve vnitřních prostorách budov. 

Rozvrh hodin

8.B 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Pondělí Aj M Čj D Vo IDT IDT
Úterý Tv - h Tv - h Z Aj F ZNj / ZRj Tv - d
Středa Ch Aj M Čj Vo Hv
Čtvrtek Z M Čj D Aj F Vv Vv
Pátek Tv - d Tv - d Čj M ZNj / ZRj Aj Tv - h