8.B

8.B

Mgr. Jolana Cenková

ZVÝŠENÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Od 10.9. 2020 platí nové nařízení vlády ohledně nošení roušek ve vnitřních prostorách budov

Žádáme všechny žáky, zákonné zástupce a veškerou veřejnost o dodržování nařízení vlády ohledně používání roušky ve vnitřních prostorách budov. 

Rozvrh hodin

8.B 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Pondělí Aj M Čj D Vo IDT IDT
Úterý Tv - h Tv - h Z Aj F ZNj / ZRj Tv - d
Středa Ch Aj M Čj Vo Hv
Čtvrtek Z M Čj D Aj F Vv Vv
Pátek Tv - d Tv - d Čj M ZNj / ZRj Aj Tv - h