5.A

5.A

Mgr. Jaromír Ševčík

Učivo na 23.10.2020

Učivo na 23.10. 2020.

Čj.-  učebnice str.44 cv.4

Čt.- str.22 " Píseń o moři", str. 23 "Svátek všech svatých ", Píseń co mě učil listopad."

M. - mat. učebnice 1 str.40 cv. 5 ( zápis, rovnice, výpočet, odpověd´)

Učivo na 22.10.2020

Učivo na 22.10. 2020

Čj. - pracovní sešit str.11 cv.3

M - str.43 cv 2

Vl. Přečti si tři krát pozorně v učebnici na str.25 - 26 " Hrúzy 1. světové války".

Dne 23.10. meet nebude.

Učivo na 21.10.2020, meeting 22.10.2020

 Učivo na 21.10.

Čj. učebnice str. 41 cv. 5

M. matematika 1 str.38 cv. 6

Meeting 22.10. v 8.30 ( přes učebnu Čj. )

Učivo 20.10, meet 21.10

Učivo 20.10.

Čj. - Pracovni sešit ( růžový ) str.5 cv.10

Ze cvičení 12 opiš první větu, označ základní skladební dvojici a slovní druhy ( číslicí ).

M.- Matematika 1 str. 37 cv.5.

Vl. - Pracovní listy - list 7 B str.14

Online hodina ( meet ) 21.10. v 10 hod.( přes učebnu Čj )

Učivo 19:10.

Čj.Pracovní sešit ( růžový ) str.4 cv. 6, cv.8 str.4

Vl. Nové uspořádání společnosti.

Důležité

Dobrý den,

do elektronického systému online škola jsme zaslali důležité pokyny a informace ohledně online výuky při povinném distančním vzdělávání!

Současně zasíláme učivo za pátek 16.10.:

ČJ - uč. str. 39/cv. 10 - opiš bez chyb!, pozor na psaní vlastních jmen!

Čtení - čít. str. 21-22 - "Dostal jsem Tě divoký Bille!" - 4x přečíst

M - M1 str.37/cv.5

Prosíme o spolupráci.

S přáním krásného víkendu

Učivo na 15.10.

 

Čj - Pracovní sešit cičení 24 str. 9b

M - Matematika 1 - cvičení 3 str.35 , cv. 6 str.36

AJ - Fialková: 15. - 16.10:

Hello, children, how are you? 

1) Všechna vyspelovaná slova zapiš, každé písmenko napiš tiskacím do seš. 2 - nadpis SPELLING. Výsledek vyfoť a pošli mi do 15.10. do 14:00 na classroom - budu známkovat. Kdo nepošle, má nedostatečnou za nesplněný úkol. Kdo ještě neumí s Google classroom pracovat, nevadí, pošlete mi na mail - jako na jaře (fialkova@zshorni.cz):

es í ví í en
tí ejč aj ár tí waj
es aj eks tí double í en
tí double jú ou
ef ou ár tí waj - en aj en í

2) Do seš. 1 si napiš informace o tvoření množného čísla v angličtině = opakování ze 4. roč. Nadpis PLURALS
- mn.č. tvoříme přidáním koncovky -S k podstatným jménům - např. one dog -> two dogs, a car -> ten cars, a book -> twenty books
POZOR! Neurčitý člen a/an používáme pouze v jednotném čísle
- nepravidelné tvoření množného čísla u některých podst.jmen:
a) někde kvůli výslovnosti přidáváme -es. Např. one orange -> two oranges, a box -> three boxes
b) někde se v mn.č. mění celé slovo (bez koncovky -s) - např. one man -> five men, a woman -> ten women, a child -> four children, one person -> twenty people

3) V učebnici na str. 10 a 11 si projdi dvě tabulky s množným číslem a poslechni si u toho nahrávku s výslovností. Vyslovuj společně se mnou. POZOR na výslovnost nepravidelného mn.č. u MEN, WOMEN, CHILDREN

4) V pracovním sešitě udělej na str. 8 / cv. 4

Zkouška meet

Text zprávy:

Milí žáci, v pátek 16.10. v 9.30 bude zkouška spojení google classroom v učebně Českého jazyka, je nutné se předem do učebny přihlásit pomocí zaslaného kódu.

Učivo 14.10. - 16.10.

Zdravím třídu 5A, posílám učivo pro tenhle týden

Anglický jazyk - Valúšková

Anglický jazyk - Fialková

Anglicý jazyk - Vaničková

 

Učivo na 14.10.

Prosím, vypracovávejte jen úkoly na daný den!

Český jazyk - pracovní sešit str. 8 cv. 17

Matematika 1 - str. 32 cv. 6, str. 32 cv. 7

Anglický jazyk -

Hudební výchova - zazpívejte se "Petře, zavolej Jakuba."

 

 

Distanční výuka

Distanční výuka od 14.10. 2020

 

Informace pro žáky 1. stupně:

První fáze distanční výuky, která bude končit podzimními prázdninami,  bude pro všechny náročná tím, že se musí do každodenní práce začlenit novinky, které při jarní distanční výuce ještě nefungovaly, tedy zejména práce v rámci Google Classroom. Nezapomeňte se tedy, po obdržení pokynů od třídního učitele (webové stránky třídy), pokusit o připojení do aplikace. Spojení bychom rádi vyzkoušeli do pátku 16. 10. Případné problémy diskutujte, prosíme, s třídním učitelem.

Naší snahou bude zprostředkovat dětem výuku podle jejich věku, s ohledem na individuální a technické možnosti žáka.

Situace bude jistě vyžadovat nejen vzájemnou spolupráci školy a rodiny, ale i dávku tolerance při řešení situací, které jsou pro všechny náhlé a nové.

Hodně sil a zdraví.                  Vedení  ZŠ a MŠ Brno, Horní 16

 

Platba za pracovní sešity

Prosím uhradit 460,- Kč za pracovní sešity pro  5.ročník 

Zrušení třídních schůzek

Vážení rodiče,

z důvodu zhoršení epidemiologické situace, jsou zrušeny plánované  třídní schůzky 21.9. 2020.

Níže vám zasílám několik důležitých informací:

  • v celé škole od pátku 18.9. platí zvýšená hygienická pravidla – kromě pravidelné dezinfekce a větrání budou muset žáci nosit roušku po celý den, a to i během vyučování. Prosím tedy o zajištění alespoň dvou roušek na den
  • během prvního školního týdne jsem vám zasílala PINy do nové školní online aplikace. Velmi prosím všechny, kteří se ještě nestihli přihlásit, aby tak co nejdříve učinili. Prosím o dohlédnutí na přihlášení vašich dětí. V případě jakýchkoliv potíží s přihlášením se na mne obraťte.
  • momentálně probíhá zaškolení vyučujících na aplikaci Google Classroom, přes kterou bude probíhat, v případě vyhlášení karantény na škole, distanční výuka. Všichni žáci budou s aplikací řádně seznámeni. Prosím tedy všechny rodiče o poskytnutí zpětné vazby, zda mají děti možnost počítače, tabletu či chytrého telefonu a přístupu na internet do 28.9. 2020, jelikož podle nového školského zákona je distanční výuka povinná
  • v měsíci září byla výuka přizpůsobena především opakování učiva z minulého školního roku a veškerá klasifikace byla spíše motivační, od října začne již řádné hodnocení žáků ve výuce
  • v 1. pololetí budou vzhledem k aktuální situaci omezeny veškeré akce školy a třídy

 

Děkuji Vám za pochopení a spolupráci a přeji všem pevné zdraví

Rozvrh hodin

5.A 1 2 3 4 5
Pondělí Čj Tv Aj Přv Pv
Úterý Čj M Vl Inf Aj
Středa M Aj Čj M Hv
Čtvrtek Aj Vv Čj M Tv
Pátek Čj M Vl Aj Čj