5.A

5.A

Mgr. Jaromír Ševčík

Informace k závěru škol. roku

 

Vážení rodiče,

 

Žáci, kteří nebudou přítomní dne 30.6. mohou odevzdat učebnice, klíček od skřínky a vyzvednout si vysvědčení o prázdninách každé pondělí ve škole v době od 8.00 hod. do 13.00 hod.

Všem děkujeme za spoluprácí a přejeme hezké prázdniny.

Oznámení

                                           Vážení rodiče,

  oznamuji, že školní výlet se nekoná.

 

Ševčík

7.5

M - Opakování násobení.

cv.8 str.49

cv.5 str.49

Dú - cv.4 str.49

Čj - Opakování pádových otázek, určování, určování pádů.

Čt - str.145 - 146

Vl - Opakování - státy Jižní Evropy.

Učivo 6.5.

Čj - cv.2 str. 133 ( 129 )

M - Opakování dělení desetinných čísel.

Dne 7.5. je  začátek online výuky posunutý na 9.00 hod.

Učivo 5.5

Vl - Jižní a jihovýchodní Evropa.

Čj - Opakování pádů.

M - Dělení desetinných čísel.

G - Konsrukce  a poloha dvou kružnic.

Učivo 4.5.2021

M - Rýsování kružnic se žádným společným bodem, se dvěma společnými body,

s jedným společným bodem.

Čj - Zopakovat pádové otázky.

Vl - Zopakovat státy západní a střední Evropy.

Učivo 3.5.2021

Shoda podmětu s přísudkem.

cv.1 str.132 (128)

cv.2 str 133 (129)

Učivo 23.4.

M - cv.7 str.39

   - cv.1 str.41

   - cv.6 str. 41

Jednotky času.

Čj - Číslovky základní - určité, neurčité.

Vl - Opakování státy západní Evropy.

Učivo 22.4.

Čj - Opakování zájmen cv.6 str.111( 107), cv.7 str.111( 107)

M - Dělení přirozených čísel beze zbytku na desetinná čísla.

Učivo 21.4.

Vl - Státy severní Evropy.

Čj - Opakování slovních druhů.

M - Dělení desetinných čísel.

G - Tělesa - kužel,kvádr, válec.

Učivo 20.4.

Vl -Opakování - rostlinstvo  a živočišstvo Evropy.

Čj - Opakování základních skladebních dvojic.

M - cv.2 str.36

    - cv.5 str.36

    - cv.9 str.36

Učivo 19.4.

Čj - Urči základní skladebné dvojice - cv.7 str.26.

Učivo 9.4.

M - Násobení desetinných čísel cv.8 str.32

Třídní schůzky

 

 

Vážení rodiče,

třídní schůzky budou po telefonu 12.4. od 16.00 hod.do 17.30. hod.

Bude i možnost informovat se po telefonu na mé číslo také od středy 14.4 do pátku 16.4. v odpoledních hodinách.

 

Učivo 8.4.

Čj - Sklonování zájmen.

cv.4 str.106, cv.5 str.106, cv.7 str.107.

M - Opakování násobilky.

Učivo 7.4.

Vl - Opakování - Řeky Evropy

- Rostlinstvo a živočistvo Evropy.

Čj - Sklonování osobních zájmen.

M - Zlomky

G - Kružnice

Učivo 6.4.

M - Zlomky - cv.2 str.14, cv.3 str.14, dom. úkol - cv.9 str.14.

Čj - Opakování - zájmena.

Vl - Opakování probraného učiva.

 

 

                                          PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

Učivo 31.3.

Vl - Evropa - hranice
- Poloostrovy
- Ostrovy
Kdo nemá udělat zápis.
Zopakovat - Vodstvo v Evropě.

M - str.13 cv 10 - celé cvičení.

Čj - str.36 cv.2 - záporná zájmena.

Učivo 30.3.

M - Zlomky - cv. 9 str.12, Cv.10 str.12, cv.1 str.13, CV.3 str.13.

Dú - cv.10 str13.

Čj - Opakovat probraná zájmena.

Vl - Opakování - Evropa- hranice.

Učivo 29.3.

Čj - Zájmena, PS - cv.1 str.36, cv.2 str.36, cv 1 str.37. Diktát.

M - Zlomky: cv.3 str.12, cv.4 str.12, cv 6 str.12.

 

Učivo 26.3.

Čj - Zájmena neurčitá.

Čt - číst 142 - 144.

M - Rýsování úseček, osa úsečky. Osa úhlu.

Vl - Opakování - vodstvo Evropy.

Učivo 25.3.

Čj - Zájmena - cv.1 str.35 ,PS - cv.1 str.36, učebnice cv.14 str.103.Diktát.

M - Sčít. a odčít. velkých čísel.

Domácí úkol - cv.5 str.9.

Tříd. hodina: " CHování a hygiena v době pandemie.

Učivo 24.3.

Vl - Vodstvo v Evropě.

Čj - Zájmena.

PS str.34 cv 1, str.35 cv 1, str.35 cv 1

M - Opakování sčítání a odčítání desetinných čísel.

Učivo 23.3.

M - Aritmetický průměr : cv.7 str.8, cv.8 str.8, cv. 3 str.9

dú - cv.9 str.8

Čj - Dú - naučit se zájmena osobní, přivlastńovací, tázací a ukazovací.

Vl - Dokončit úkoly z minulé hodiny.

Učivo 22.3.

Čj - Zájmena - osobné.

cv. 2,3,4, str.33 - Prac. sešit.

M - A ritmetický průměr.

cv.2 str. 8, cv.5 str.8

Dú - cv.4 str.8

 

Učivo 19.3.

M - Desetinná čísla.

cv.3 str.6

cv.4 str.6

Dú - cv.7 str.6, cv.8 str.6

Čj - Opakování pádů,rodů a vzorů.

Čt - Číst články na str.135 - 141.

Vl - Vypracovat úkoly zadané dne 18.3.

 

Učivo 18.3.

Čj - Sklonování podstatných jmen.

cv.3a str.137 - pád,rod, vzor,číslo.

M - Zápis desetinných čísel.

Učivo 17.3.

M - Desetinná čísla.

cv.8 str.5

cv-1 str.6

cv.5 str.6

G - krychle, kvádr

Čj - Podmińovací způsob u sloves

cv. 7 str.32 b

Úvod do učiva - zájmena.

Učivo 16.3.

M - desetinná čísla : cv.1,2,3 a 4 str.4, dú - cv.12 str.4

Čj - opakování pádových otázek a slovních druhů.

Vl - opakování učiva z učebnice " Obrazy z novějších českých dějin."

Učivo 15.3.

Čj - Opakování shody podmětu s přísudkem.

cv.4 str.95   ( cv.7a str.98 )

cv.5 str.95

M - Slovní úlohy - desetinná čísla.

cv.11 str.58

Učivo 12.3.

M - Sčítání a odčítání desetiných čísel.

cv.2 str.56, cv.3 str.56, cv.8 str.55, cv 9 str.55

ČJ - ČT - Číst články na str.128 - 134.

Vl - opakovat učivo z celé první učebnice.

Učivo 11.3.

M - opakování dělení dvojciferným číslem.

Čj - PS - opakování sloves.

str.31 cv. 0 , str.31 cv.1, str.31 cv 2, str.32 a cv.4

Informace

Prosím do pátku 12.3. 2021 odevzdat sešity matematiky a českého jazyka na vrátnici školy.

Vzbrat si učebnici matematiky č.3.

Děkuji. 

 

Učivo 10.3.

Vl - Evropa- pooha na Zemi - zápis.

- Nížiny a hory v Evropě.

dú - opakování 1. učebnice do konce.

Čj - Diktát cv. 4 str.30 PS

M - dú cv.2 str.57

Učivo 9.3.

M - Slovní úlohy- cv.6 str.56

- cv.12 str.58

Čj - opakování způsobu u sloves.

Vl - opakování učiva od začátku učebnice po kapitolu " Smutný život za okupace."

Učivo 8.3.

Čj - podmíńovací způsob u sloves.

PS - cv.1 str.30

cv.3 str.30

cv.4 str.30

M - desetinná čísla.

str. 58 cv.8

str. 58 cv. 10

 str.58 cv.2

 

Změna rozvrhu.

Vážení rodiče, od 8.3. přidávám do rozvrhu v pondělky 30 min.matematiky a ve středy 30 min. českého jazyka, vždy po 15.min. přestávce

po předchozí hodině.

Ve čtvrtek 11.3. bude třídnická hodina v 10.15.

PON - Čj - 9.30 - 10.15,  Mat. - 10.30 - 11.00 
UT - Mat - 9.30 - 10.15
STŘ - Vl -  9.30 -10.15, Čj - 10.30 - 11.00
ČTV - Čj - 9.30 - 10.15
PÁT - Mat - 9.30 - 10.15

Hezký vikend všem

Učivo 5.3.

M - sčítání a odčítání velkých čísel.

cv.6 str.57, cv.7 str.57, cv.8 str.57

Čj - opakování rozkazovacího způsobu.

Čj - čítanka str.122 - 127

Vl - podnebné pásy, časová pásma

Učivo 4.3.

Čj - Rozkazovcí způsob sloves cv.4 str.29 - PS 2

Uč. cv.1 str 97

M - dú str.57 cv.4 - sčítání, odčítání.

Učivo 3.3.

Vl. - Časová pásma,Evropa - poloha na Zemi.

Čj - Opakovat osoby, čísla, časy.

M - Sčítání a odčítání desetinných čísel.

G - Výpočet povrchu kvádru.

 

Učivo 2.3.

M - zaokrouhlování desetiných čísel.

cv.1 str.52, cv.4 str.52

- násobení desetinných čísel.

Dú - cv.4 str.56

Čj - dú - str.95 cv.6 po " potřebovat".

Vl - Opakování podnebných pásů.

Učivo 1.3.

Čj - Slovesa - časování, oznamovací způsob.

cv.1 str.27.

cv.2 str.27

cv.3 str.27

Učivo 19.2.

M - Slovní úloha na porovnávání.

cv.16 str.53

dú - str.53 cv. 12

Čj - dú - str.25b cv.d

Čt - str. 116 - 119

Vl - Opakování učiva ze str.3

Hezké prázdniny všem a pevné zdraví.

Učivo 18.2.

Čj - Procvičování časování sloves.

cv.1a str. 26 PS

cv.2 str .26 PS

cv.1 str. 27 PS

cv.2 str. 27 PS

M - dú. cv.5 str.42

Učivo 17.2.

Vl - Podnebné pásy na Zemi.

Čj - dú Prac. sešit str 25 b cv. 13 d.

M - Porovnávání desetiných čísel,

dú - cv.13 str 43, první 4 příklady.

G - Rovnostranný trojúhelník.

Třídnická hodina

Vážení rodiče, milí žáci,

jelikož stále pokračujeme v online výuce, mám pro vás několik připomenutí a novinek. Připomínám, že je i nadále nutné připojovat se do meetů a plnit zadané úkoly. Pokud úkoly nebudou zpracovány a dodány, budou žáci hodnoceni NEDOSTATEČNOU. Právě kvůli tomu, aby k těmto situacím nedocházelo, budeme mít JEDNOU ZA 14 DNÍ třídnickoiu hodinu. Ta bude probíhat vždy ve ČTVRTEK v 10:15, tedy po naší online hodině, na kterou tedy plynule navážeme. Žákům sdělím novinky a budu je informovat o tom, kdo má nějaké mezery ať už ve výuce, nebo v odevzdávání úkolů. Třídnická hodina je povinná. 

Vím, že je toho na nás všechny moc a je to nelehké období. Pevně však věřím, že bude brzy lépe. Děkuji všem za spolupráci a pochopení a přeji všem pevné zdraví. 
Jaromír Ševčík  

 

Učivo 16.2.

M - Porovnávání desetinných číslel.

cv.15 str. 43, cv.3 str. 42

Dú. - cv. 12 str. 43

Čj - cv.13 c str.25b

Vl - Dú- nakresli do sešitu podnebné pásy, str.4.

Učivo 15.2. Oprava

Čj - Časování zvratných sloves.

cv.2 str.92, cv.4 str.93, cv.5 str.93

Učivo 15.2.

M. - cv.13 str.49 - 2 příklady dělení spočítat zbytek, cv.13 str.49

 - cv.5 str.50 odčít. desetin.čísel.

Čj. - Opakování pádů, časování sloves.

Vl. - opak." 1. prezident" až po " Smutný život za okupace".

Učivo 12.2.

M. - Porovnávání desetiných čísel.

cv.14 str 51 - slov. úloha, cv.17 str.51

Dú. - cv.10 str 51

Čj. - opakování - časování sloves.

Čt. - Čtení článků na str.113 -115

Vl. - Nakresli si do sešitu na str.3 obrázek " polokoule".

Je nutné přihlásit se do učebny výtvarné výchovy, míváte tam zadané úkoly.

Učivo 11.2.

Čj. - Čas budoucí u sloves, opakování přídavných jmen - cv. 13 a) str. 25 a , dú - cv.1 str.16.

M. - Porovnávání desetinných čísel.

Učivo 10.2.

Vl. - Opakování " Planeta Země".

Čj. - Dom. úkol PS str.16.cv.1

M. - Zopakovat si římské číslice.

G.- Jednotky obsahu.

Učivo 9.2.

M. - cv.13 str.49, 2 příklady dělení spočítat zbytek cv.13 str.49 - za dom úkol( 8 přík.)

cv.5 str.50 odčít. desetin. číslel.

Čj. - opakování pádů, časování sloves.

Vl. - opak." 1. prezident" - po " Smutný život za okupace".

 

Učivo 8. 2.

Čj. - str. 14 a cv.3 - ústně - shoda podmětu s přísudkem.
Dú. - písemně cv.5 a str.14 a, cv.1 str. 15.

Učivo 5.2.

M. - Sčítání desetinných čísel, cv.5 str.48, cv. 12 str.49 - slovní úloha.

Čj. - Dom. úkol - písemně cv.4 str.12 - PS 2.

Čt. - články na str.110, 111 - 112, číst 4 krát.

Vl. - Opakování od " Tvář nového státu" až po " Republika se hroutí ".

Učivo 4.2.

M. - Dú. do sešitu cv 17 str.45 - násobení.

ČJ. - str.89 c..3 - časování sloves.

Učivo 3.2.

Vl. - Vznik České republiky.

Planeta Země - úvod.

M. - Desetinná čísla - cv. 3 str.42.

Geom. - výpočet obsahu čtverce a obdélniku.

Čj. - Opakování pádových otázek.

Učivo 2.2.

M. - cv. 11 str.41 slov. úloha na dělení.

Dú. dokončit cv. 14 str. 41 - dělení.

Čj. - cv.2 str 10 -  koncovky podsat. jmen.

cv.3 str.10 -  pády podstat. jmen.

Vl. - opakov. od kapitoly " Národ sobě " -až po kapitolu " Hrůzy 1. světové války" včetně.

( str.19 až 26 )

Učivo 28.1.2021

ČJ. - cv. 6 a ústně - vyjmenovaná slova. diktát - shoda podmětu s přísudkem.

M. - cv. 14 str.41 - dělení dvoucif. číslem.

Učivo 27.1.2021

M. - cv. 11 str.37 - slovní úloha.
Geom. - zopakovat co je to přímka, polopřímka a úsečka.

Čj. - Napsat 6 a str. 87 první 4 řádky.

Vl. - " Počátek nových nadějí."

Hv. - Stupnice C - dor.

Učivo 26.1. 2021

M. - cv.13str.35 slov. úloha na dělení a sčítání.
     - cv.5 str. 34 ústně, zlomky a desetinná čísla.

Čj. - Opakování učiva - slovesech - modré rámečky na str. 85 a 86.

Vl. - Celkové opakování od str. 4 do str.18.

Učivo 22.1.2021

M. - cv.11 str. 35

cv.10 str 37

cv.12 str 35 do sešitu.

Čj.- Opakování pádových otázek.

Článek na str.108 - 109 - 3 krát přečíst.

Vl. - " Počátek nových dějin".- přečíst kapitolu.

Učivo 21.1.2021

Učivo 21.1:
 

 

Č.j. - str. 9 cv.1 - frontální doplnování rod, čislo , pád
  
- cv.2 str. 7 - shoda podmětu s přísudkem, koncovky podst. jmen.

M. - cv.11 str. 35 slovní úloha

 

Učivo 20.1. 2021

M. - cv.11 str.33 opak.odčítání - písemně do sešitu.
Geometrie - obsahy čtverců a obdélníků.

Čj. - cv.1 str.78.

Vl. - Od totality k demokracii.

Učivo 19.1.2021

M. - Desetinná čísla - cv. 4 str.33, cv.9 str.33

Čj. -  cv.1 str.78 - sklonování příd. jmen.

Vl. - Od totality k demokracii.

Učivo 18.1. 2021

 

Č.j.- Opakování shody podmětu s přísudkem, sklońování přídavných jmen tvrdých a měkých.

čtení " Psohlavci" str. 102 - 104.

 

Učivo 15.1.2021

M. - cv. 6 str. 28 - slovní úloha.

Čj. - Čtení" Psohlavci" str. 102 - 104.
      - Opakování shody podmětu s přísudkem.

Vl. - Období komunistické vlády.


 

Učivo 14.1. 2021

Čj.- Pracovní sešit 2. cv.7 str.4, shoda předmětu s přísudkem,

cv.8. str.4 koncovky podstat.jmen a sloves, vyjmenovaná slova.

 

M. - str.26 cv.5 slov.úloha na sčít. a odčít.

Učivo 13.1.2021

Učivo 13.1.

Čj. - Písemně cv. 1 str. 47( prac. sešit) Opakování všech mluvnických kategorií.

M. - cv. 8 str.28- dokončit cvičení do sešitu.

Vl. - Zrod nového Československa.

 

Učivo 12.1.2021

M. - cv.6 str.27 cv.9 str.24.,zlomky

Čj. - cv.6 str.79

Vl. - Opakování od " Republika se hroutí".

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

dne 11.1.2021 Vám budu k dispozici od 14.00 - 16.00 na telefonu a od 16.00 - 17.00 v učebně Českého jazyka ( přihlašte jse přes účet vašeho syna,dcery).

Učivo 8.1.2021

M. - cv.1 str.11 porovnávání čísel, cv.3 str. 12.

Čt. - Opakování článků na str 102 - 104.

Vl. - Opakování od kap." Republika se hroutí ".

Učivo 7.1.2021

Čj. - Sklońování příd. jmen měkých.

str.73. tabulka, str. 74.cv. 3.,str.74. cv. 6 - ústně.

M. - str.10. cv. 7. zlomky.

 

 

Vážení rodiče,

pokud zvažujete, že se Vaše dítě bude v letošním školním roce hlásit na víceletá gymnázia, sdělte toto prosím třídnímu učiteli Vašeho dítěte, abychom mu mohli připravit 2 přihlášky na na střední školy.

Děkujeme.

Učivo na 23.10.2020

Učivo na 23.10. 2020.

Čj.-  učebnice str.44 cv.4

Čt.- str.22 " Píseń o moři", str. 23 "Svátek všech svatých ", Píseń co mě učil listopad."

M. - mat. učebnice 1 str.40 cv. 5 ( zápis, rovnice, výpočet, odpověd´)

Učivo 6.1. 2021

Vl.- Konec 2.svět. války. Zrod nového Českolslovenska.

M - cv.3 str. 10 - 3.a 4. sloupec.

Čj. Opakování sklońování přídavných jmen tvrdých.

Učivo 5.1. 2021

M - str.9 cv.3 slov. úloha na dělení dvojcif. čís., str.10 cv.4 slov. úloha na dělenídvojcif. číslem.

Čj. - Zopakovat skl. příd. jmen( tabulka na str.70). Ústně - cv.4 str 71.

Vl. - Zopakovat kapitoly " Republika se hroutí", " Smutný život za okupace", "Boj proti nacistům".

 

Oznam

 Online výuka bude probíhat od zítra 5.1. 2021 podle daného rozvrhu od 9.30.h., rozdělení skupin a rozvrh hodin angličtiny se také nemění .
Je nutné se přihlásit do všech učeben, do učebny přírodovědy i učebny pracovní a výtvarné výchovy.

Oznam

Všem přejeme vše nejlepší v novém roce 2021!

V pondělí 4.1. bude probíhat výuka dle online rozvrhu jak jsme měli zaužíváno.

PŘEJEME VŠEM HEZKÉ A POHODOVÉ VÁNOCE

Oznam

Vážení rodiče, dle nařízení vlády výuka za letošní školní rok bude ukončena v pátek 18. 12. Konec vyučování bude beze změn z důvodu zachování stávající organizace při vydávání obědů .Žádné změny se nebudou týkat ani provozu školní družiny.

Učivo 27.11. 2020

Čj čtení - přečíst již zadané články z čítanky

Čj mluvnice - PS str.43/cv g = vyjmenovaná slova

M - slovní úlohy: str.57/ 5,6

Vl - opakování: Hrůzy 1. světové války

PŘEJEME VŠEM HEZKÉ A POHODOVÉ VÁNOCE

Učivo 26.11.2020

Čj. - str.43cv.f - vyjmenovaná slova po "v" ,str.61 cv.12 - určuj pád,číslo a rod podst. jmen.Zopakovat pády!.

M. - str.57 cv.5 slov. úkol na dělení a násobení. Zopakovat násobilku !

Vl. - Udělat výpisky z kapitoly " Smutný život za okupace." Třikrát přečíst výpisky.

Třídní schůzky, učivo 25.11.2020

M - cv.1 str.57 - sčítání, odčítání.

Čj. - Prac.sešit str.43 cv - e .

Vl. -" Smutný život za okupace."

Dnes Vám budu k dispozici v čase od 16.h. do 18.h.-zodpovím Vaše dotazy v Online škole.

Učivo 24.11.2020

M. - cv.2 str.54 slovní úloha na sčítání, cv.5 str.53,slovní úloha - zlomky,cv.6 str.53.

Čj.- Doplnit cv.d na str 43. pracovní sešit - vyjmenovaná slova po "p".

Vl.- Opakování učiva od - " hrůzy 1.světové války.

Učivo 23.11.2020

Čj.- vyjmenovaná slova po " m " - cv.13 c ,str.43, vyjmenovaná slova po " v " str.43, cv.13 f

Učivo 20.11.2020

M. - Římské číslice str.47 cv.2 - b,c.,str.54.cv1 - zlomky, str.54 cv.8 str.54.

Vl. - Opakování " Republika se hroutí".

Čj. - Písemné doplnění - cv.3 str.44- vyjmenovaná slova.

Učivo 18.11.

Vl. - " Republika se hroutí".

M.- Opakování násobilky a římských číslic."

Čj.- Čtení - str.41 až 47.

Učivo 16.11.2020

Čj. - Prac.sešit str.41 cv.6 -ústně - vyjmenovaná slova,str.41 cv.8 - ústně, str.42 cv.10 - písemně - vyjmenovaná slova

Vl. - Opakování učíva od - " Hrůzy první světové války". po - " Jak se žilo v první republice."

Učivo 13.11.2020

M. - str.52 cv. 1 - příklady se závorkami, str.52 cv. 2 - slov. úloha,str.52 cv. 4

Čj. prac. sešit 1, str.40 cv.4 - doplnit vyjm.slova

Učivo 12.11.2020

Čj-.str.58 cv.4, ústně vyjmenovaná slova, shoda podmětu s prísudkem, v 1. odstavci urči pád podstatných jmen ( ústně )

M.- str.50 cv.9 písemně Dú,dělení jednociferným číslem.

Vl. - Opakování kapitol " První prezident", "Jak se žilo v 1. republice."

Oznam- odevzdávání sešitů,k a učivo 11.11.

Zítra dne 12. 11. 2020 je potřeba přinést ke kontrole sešity z matematiky a češtiny na vrátnici školy, kde je převezme služba v čase od 8.00 h. do 15.00 h.současně vám předá i dva ks. nových sešitů, 

Vl.- Jak se žilo v první republice

M.-cv.4 str 48 - zlomky

Čj. - cv.2 str 40 -prac. sešit - doplńování slov do vět -vyjmenovaná slova

 

Učivo 10.11:2020

M. - Římské číslice cv.1 str.47,cv.2 str.47, cv.5 str.46

Čj. - Sloh - ( slohový sešit ) Popis prac.postupu(vánoční řetězy na stromek).

Vl.- 3 krát si přečíst zápisy v sešitě z kapitoly "Hrůzy 1. světové války"," Tvář nového státu"," První prezident"

Učivo 9.11.

ČJ. cv.11. str.55 - Doplńte spojky a čárky mezi větami.

M. - Opakování římskych číslic.

Vl.- Přečíst kapitolu " Jak se žilo v první republice."

UČIVO 6.11.2020

M. Zlomky - str.48 cv.6, str.50 cv.3, Dú - str.49 cv.7

Čj. str.54 cv.10 - napsat do sešitů, Čtení - str. 28 - 31

Vl.- Prvni prezident - přečíst

Učivo 5.11.2020

 Č j - .prac.sešit str.16 cv.6 , učebnice str.53 cv 4

M.- str.48 cv.6

 

Učivo 4.11.

Čj. - Opakování vyjmenovaných slov.

M. - Naučit se římské číslice do 30.

 

 

Konzultace , učivo 3.11.2020

KONZULTACE -Pro děti , které chtějí konzultovat problém s učením budu k dispozici každé pondělí od 9.h. do 9.30.h.

Učivo 3.11.

ČJ. - Čteni,opakovaně str.23 - 27

M. - cv.7 , cv.9 str.43

Vl.Tvář nového státu,zápis, nakresli mapu nového státu.

Informace k učivu

 

Dobrý den,

Veškeré informace týkajíci se zadaného učiva budou VŽDY zveřejneny v učebnách google clasroom pro daný předmět. 

Źáci mají povinnost účastnit se veškerých online hodin (meet) v jednotlivých předmětech, ostatní práci, která bude zveřejněná budou vypracovávat a odevzdávat podle pokynů vyučujících. Všechny úkoly si plní v době, kdy mají předmět ve svém rozvrhu.

 

VEŠKERÉ POVINNÉ MEET HODINY:

ČJ, M, VL = třídní učitel v 9:30  PO  = ČJ

                                                  ÚT= M

                                                 ST = Vl

                                                 ČT = Čj

                                                 PÁ = M  

Aj Vaníčková - út a pá 8 - 8:30

Aj Fialková - út a čt - 8:30

Aj Valúšková - út a pá 8 - 8:30

přírodověda  PRAVIDELNÝ meet NEBUDE 

Učivo na 2.11.2020

Čj.prac.sešit str.47 cv 14 vyjmenovaná slova

Online výuka AJ

Dobrý den, 

na základě pokynů pro 1. stupeň od 2.11. bude online hodina angličtiny (skupina Valúšková) probíhat každé úterý v čase 8:00-8:30. 

Děkuji a přeji hezký víkend. 

L. Valúšková 

Učivo na 22.10.2020

Učivo na 22.10. 2020

Čj. - pracovní sešit str.11 cv.3

M - str.43 cv 2

Vl. Přečti si tři krát pozorně v učebnici na str.25 - 26 " Hrúzy 1. světové války".

Dne 23.10. meet nebude.

Učivo na 21.10.2020, meeting 22.10.2020

 Učivo na 21.10.

Čj. učebnice str. 41 cv. 5

M. matematika 1 str.38 cv. 6

Meeting 22.10. v 8.30 ( přes učebnu Čj. )

Učivo 20.10, meet 21.10

Učivo 20.10.

Čj. - Pracovni sešit ( růžový ) str.5 cv.10

Ze cvičení 12 opiš první větu, označ základní skladební dvojici a slovní druhy ( číslicí ).

M.- Matematika 1 str. 37 cv.5.

Vl. - Pracovní listy - list 7 B str.14

Online hodina ( meet ) 21.10. v 10 hod.( přes učebnu Čj )

Učivo 19:10.

Čj.Pracovní sešit ( růžový ) str.4 cv. 6, cv.8 str.4

Vl. Nové uspořádání společnosti.

Učivo 9.11.

Čj. cv.11 str. 55 - doplńte spojky a čárky mezi větami

M. Opakování římskych číslic.

Vl. Přečíst kapitolu " Jak se žilo v první republice ".

Důležité

Dobrý den,

do elektronického systému online škola jsme zaslali důležité pokyny a informace ohledně online výuky při povinném distančním vzdělávání!

Současně zasíláme učivo za pátek 16.10.:

ČJ - uč. str. 39/cv. 10 - opiš bez chyb!, pozor na psaní vlastních jmen!

Čtení - čít. str. 21-22 - "Dostal jsem Tě divoký Bille!" - 4x přečíst

M - M1 str.37/cv.5

Prosíme o spolupráci.

S přáním krásného víkendu

Učivo na 15.10.

 

Čj - Pracovní sešit cičení 24 str. 9b

M - Matematika 1 - cvičení 3 str.35 , cv. 6 str.36

AJ - Fialková: 15. - 16.10:

Hello, children, how are you? 

1) Všechna vyspelovaná slova zapiš, každé písmenko napiš tiskacím do seš. 2 - nadpis SPELLING. Výsledek vyfoť a pošli mi do 15.10. do 14:00 na classroom - budu známkovat. Kdo nepošle, má nedostatečnou za nesplněný úkol. Kdo ještě neumí s Google classroom pracovat, nevadí, pošlete mi na mail - jako na jaře (fialkova@zshorni.cz):

es í ví í en
tí ejč aj ár tí waj
es aj eks tí double í en
tí double jú ou
ef ou ár tí waj - en aj en í

2) Do seš. 1 si napiš informace o tvoření množného čísla v angličtině = opakování ze 4. roč. Nadpis PLURALS
- mn.č. tvoříme přidáním koncovky -S k podstatným jménům - např. one dog -> two dogs, a car -> ten cars, a book -> twenty books
POZOR! Neurčitý člen a/an používáme pouze v jednotném čísle
- nepravidelné tvoření množného čísla u některých podst.jmen:
a) někde kvůli výslovnosti přidáváme -es. Např. one orange -> two oranges, a box -> three boxes
b) někde se v mn.č. mění celé slovo (bez koncovky -s) - např. one man -> five men, a woman -> ten women, a child -> four children, one person -> twenty people

3) V učebnici na str. 10 a 11 si projdi dvě tabulky s množným číslem a poslechni si u toho nahrávku s výslovností. Vyslovuj společně se mnou. POZOR na výslovnost nepravidelného mn.č. u MEN, WOMEN, CHILDREN

4) V pracovním sešitě udělej na str. 8 / cv. 4

Zkouška meet

Text zprávy:

Milí žáci, v pátek 16.10. v 9.30 bude zkouška spojení google classroom v učebně Českého jazyka, je nutné se předem do učebny přihlásit pomocí zaslaného kódu.

Učivo 14.10. - 16.10.

Zdravím třídu 5A, posílám učivo pro tenhle týden

Anglický jazyk - Valúšková

Anglický jazyk - Fialková

Anglicý jazyk - Vaničková

 

Učivo na 14.10.

Prosím, vypracovávejte jen úkoly na daný den!

Český jazyk - pracovní sešit str. 8 cv. 17

Matematika 1 - str. 32 cv. 6, str. 32 cv. 7

Anglický jazyk -

Hudební výchova - zazpívejte se "Petře, zavolej Jakuba."

 

 

Distanční výuka

Distanční výuka od 14.10. 2020

 

Informace pro žáky 1. stupně:

První fáze distanční výuky, která bude končit podzimními prázdninami,  bude pro všechny náročná tím, že se musí do každodenní práce začlenit novinky, které při jarní distanční výuce ještě nefungovaly, tedy zejména práce v rámci Google Classroom. Nezapomeňte se tedy, po obdržení pokynů od třídního učitele (webové stránky třídy), pokusit o připojení do aplikace. Spojení bychom rádi vyzkoušeli do pátku 16. 10. Případné problémy diskutujte, prosíme, s třídním učitelem.

Naší snahou bude zprostředkovat dětem výuku podle jejich věku, s ohledem na individuální a technické možnosti žáka.

Situace bude jistě vyžadovat nejen vzájemnou spolupráci školy a rodiny, ale i dávku tolerance při řešení situací, které jsou pro všechny náhlé a nové.

Hodně sil a zdraví.                  Vedení  ZŠ a MŠ Brno, Horní 16

 

Platba za pracovní sešity

Prosím uhradit 460,- Kč za pracovní sešity pro  5.ročník 

Zrušení třídních schůzek

Vážení rodiče,

z důvodu zhoršení epidemiologické situace, jsou zrušeny plánované  třídní schůzky 21.9. 2020.

Níže vám zasílám několik důležitých informací:

  • v celé škole od pátku 18.9. platí zvýšená hygienická pravidla – kromě pravidelné dezinfekce a větrání budou muset žáci nosit roušku po celý den, a to i během vyučování. Prosím tedy o zajištění alespoň dvou roušek na den
  • během prvního školního týdne jsem vám zasílala PINy do nové školní online aplikace. Velmi prosím všechny, kteří se ještě nestihli přihlásit, aby tak co nejdříve učinili. Prosím o dohlédnutí na přihlášení vašich dětí. V případě jakýchkoliv potíží s přihlášením se na mne obraťte.
  • momentálně probíhá zaškolení vyučujících na aplikaci Google Classroom, přes kterou bude probíhat, v případě vyhlášení karantény na škole, distanční výuka. Všichni žáci budou s aplikací řádně seznámeni. Prosím tedy všechny rodiče o poskytnutí zpětné vazby, zda mají děti možnost počítače, tabletu či chytrého telefonu a přístupu na internet do 28.9. 2020, jelikož podle nového školského zákona je distanční výuka povinná
  • v měsíci září byla výuka přizpůsobena především opakování učiva z minulého školního roku a veškerá klasifikace byla spíše motivační, od října začne již řádné hodnocení žáků ve výuce
  • v 1. pololetí budou vzhledem k aktuální situaci omezeny veškeré akce školy a třídy

 

Děkuji Vám za pochopení a spolupráci a přeji všem pevné zdraví

Přejeme hezké a pohodové Vánoce

Rozvrh hodin

5.A 1 2 3 4 5
Pondělí Čj Tv Aj Přv Pv
Úterý Čj M Vl Inf Aj
Středa M Aj Čj M Hv
Čtvrtek Aj Vv Čj M Tv
Pátek Čj M Vl Aj Čj