8.A

8.A

Mgr. Johana Fialková

Vítáme Vás v novém školním roce!

V osmé třídě nás čeká něco neznámého a naštěstí i známého. Máme nový předmět (chemie), nové lavice ve třídě a nového spolužáka. Přibyl k nám Jarda Krška, tak ať se mu u nás líbí! Zůstáváme ve stejné třídě, máme stejnou třídní učitelku a stejnou spoustu povinností, které musíme zvládat ;-)

Během září si zopakujeme vše, co jsme přes prázdniny zapomněli, vysvětlíme znovu všechna pravidla a směle vykročíme za dalšími znalostmi! 

Shruba do poloviny října se na naší ZŠ opravuje hlavní vchod do budovy, proto po celou dobu budeme chodit zadem před hřiště. Prosíme o dodržování všech bezpečnostních pravidel o zákazu vstupu na staveniště. 

Také bych Vás ráda upozornila na občasné pozdní příchody žáků do školy. Žák má být v budově školy minimálně deset minut před začátkem vyučování a sposta dětí toto pravidlo nedodržuje. 

Do konce září také poprosím rodiče o zaplacení pracovních sešitů a třídního fondu, ze kterého budu brát peníze na všechny školní akce. V říjnu už máme totiž domluvené dva výukové programy. 

Na těchto stránkách Vás budeme celý rok informovat o všech našich akcích, třídních schůzkách a projektech - tak, jak jste již zvyklí. Vše důležité bude posíláno rodičům mailem a dětem se bude diktovat do KD. Tímto prosím o podepisování KD i ŽK - nejlépe v pátek - kontrolujeme to pravidelně v pondělí. 

Velmi děkuji za spolupráci a přeji všem úspěšný a příjemný školní rok!

Harmonogram

ZÁŘÍ:

15.9. - ZAPOJENÍ DO PROJEKTU "ZÁLOŽKY"

28. 9. - STÁTNÍ SVÁTEK

29.9. - ŘEDITELSKÉ VOLNO

ŘÍJEN:

5.10. - VÝUKOVÝ PROGRAM "REKLAMA" - 2. - 4. VH

11.10. - ANGLICKÉ DIVADLO "A NUT FROM ARIZONA" - 2. - 4. VH

20.10. - ŘEDITELSKÉ VOLNO - VOLBY DO PČR

26. - 27.10. - PODZIMNÍ PRÁZDNINY

LISTOPAD:

3.11. - VÁNOČNÍ DÍLNY - 3. - 5. VH

10.11. - PREVENTIVNÍ PROGRAM "ŠIKANA" - ORGANIZACE PODANÉ RUCE - 1. - 3. VH (přesunuto na březen 2018)

13.11. - TŘÍDNÍ SCHŮZKY

17.11. - STÁTNÍ SVÁTEK

30.11. - OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA - 1. - 3. VH (přihlášení žáci)

PROSINEC:

4.12. - ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMKU A VÁNOČNÍ JARMARK

5.12. - MIKULÁŠ VE ŠKOLE

6.12. - BESEDA S HANDICAPOVANÝM ČLOVĚKEM "PREVENCE ÚRAZŮ"

21.12. - SPORTOVNÍ AKCE "KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ"

22.12. - VÁNOČNÍ BESÍDKA - 1. - 4. VH

23.12. - 2.1. - VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

LEDEN:

15..1. - TŘÍDNÍ SCHŮZKY - 17 HODIN

18.1. - BESEDA  O NEVIDOMÝCH A O VÝCVIKU VODÍCÍCH PSŮ - 5.VH

31.1. - 1. + 2.VH - VÝUKA, 3. + 4. VH - "MINITANEČNÍ", 5.VH - PŘEDÁVÁNÍ VÝPISU VYSVĚDČENÍ

ÚNOR:

2.2. - POLOLETNÍ PRÁZDNINY

5. - 9.2. - JARNÍ PRÁZDNINY

18. - 24.2. - LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ

BŘEZEN:

7.3. - VÝUKOVÝ PROGRAM S ORGANIZACÍ "PODANÉ RUCE" - ŠIKANA

13.3. - BESEDA O KRIMINALITĚ S J. KLÍMOU - DIVADLO BOLKA POLÍVKY - 2. - 4. VH

29. - 30.3 + 2.4. - VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

DUBEN:

9.4. - TŘÍDNÍ SCHŮZKY - 17:00

23.4. - DEN ZEMĚ - ZOO BRNO - OD 8:45 (MENDLOVO NÁMĚSTÍ) DO 12:35 (OBĚD VE ŠKOLE)

KVĚTEN:

9.5. - VÝSTAVA "FIMFÁRUM"

23.5. - FOCENÍ TŘÍD

ČERVEN:

1.6. - KINO ŠPALÍČEK - "ČERTOVINY"

11.6. - TŘÍDNÍ SCHŮZKY

14.6. - POETICKÁ VÝSTAVA

20.6. - ZEMĚPISNÝ FILM "PLANETA ZEMĚ" 

22.6. - BRANNÝ ZÁVOD - BRNO, PISÁRKY

25.6. - TŘÍDNICKÝ SYSTÉM, PŘEDÁVÁNÍ UČEBNIC

26.6. - ŠKOLNÍ VÝLET - RAFTY

27, 28.6 - VYKLÍZENÍ SKŘÍNĚK, ÚKLID TŘÍDY, PŘEDÁVÁNÍ VÝKRESŮ APOD.

29.6. - PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ

Přeji všem žákům i rodičům krásné léto plné zaslouženého odpočinku a zábavy. A buďte na sebe opatrní!

Potkáme se společně 3.9.2018 na začátku devátého ročníku! 

J. Fialková

Rozvrh hodin

8.A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pondělí Čj Aj M Vo Hv D pauza IDT IDT
Úterý Tvd Tvd Čj F Aj ZNj/ZRj Tvh
Středa Čj Ch Aj Z M Vo pauza Vvs Vvs
Čtvrtek Tvh Tvh Aj M Čj D Tvd
Pátek Aj ZNj/ZRj Z M F