1.B

1.B

Mgr. Miluše Canová

Vítáme vás na stránkách třídy 1.B

Draví ptáci 17. června 2022

Více fotek najdete v naší fotogalerii :-)

SPANÍ VE ŠKOLE :-)

Ostatní fotky najdete v naší fotogalerii :-)

Tvoření v přírodě 16. června 2022

Ostatní fotky najdete v naší fotogalerii :-)

Výlet na HRAD VEVEŘÍ 15. června 2022

Ostatní fotky najdete v naší fotogalerii :-)

PLANETÁRIUM BRNO 14. června 2022

Ostatní fotky najdete v naší fotogalerii :-)

SPORTOVNÍ DEN 13. června 2022

Ostatní fotky najdete v naší fotogalerii :-)

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

V pondělí 6. června se budou konat třídní schůzky v 16.00 hodin v naší třídě 1.B

Bubnování v kruhu 31. května 2022

Ukázka softballu :-)

ČARODĚJNICKÝ DEN :-)

DEN ZEMĚ :-)

1.B PŘEJE VESELÉ VELIKONOCE :-)

SEJEME OSENÍČKO :-)

ZÁPIS Z TŘÍDNÍCH SCHŮZEK 11. dubna 2022

 

 • Nabídka možnosti účasti v nepovinném předmětu náboženství – více informací na letáku termín do konce dubna

 

 • Prázdniny velikonoční 14. 4. a státní svátky 15. 4 a 18. 4.

 

 • Seznámení ZZ s přijetím žáků z Ukrajiny – přizpůsobení výuky

 

 • Absence – omlouvání ŠOL + plavání, tělocvik - deníček

 

 • Třídní fond

- měli jsme za každé dítě 300,- Kč jako přebytek z platby pracovních sešitů, již je téměř vyčerpán

 

         - přednáška – asistenční psi

 • Mikulášský balíček
 • Vánoční koncert
 • nová pera do písanky
 • vánoční a velikonoční vyrábění – materiál
 • bubnování v kruhu v dubnu

 

 

 • Následující akce
 • Velikonoční soutěže – školní parlament úterý 13. 4.             
 • Bubnování v kruhu úterý 30. dubna
 • Výletní týden – druhý týden v červnu – ve středu 15. 6. výlet na hrad Veveří + ZOO, Vida centrum? -  ukončené spaním ve škole

Další případné akce již budu peníze vybírat zvlášť- vždy zpráva v deníčku + ve škole ŠOL

 

 • Zápis do 1. ročníku 22. a 25. 4.

 

 

 • Individuální konzultace s rodiči o prospěchu a chování

JARNÍ PRÁZDNINY

Od 7. do 11. března jsou jarní prázdniny. Děti dosaliy za úkol pořádně si odpočinout, trávit hodně času na čerstvém vzduchu, nezapomenout trénovat počítání do 15, psát krátké věty a slova. Ke čtení mají za úkol z pracovního sešitu ke slabikáři přečíst vše u písmene B. 

Přeji všem pohodu a hlavně zdraví :-)

Už se těšíme na jaro :-)

1.B přeje všem krásné a ničím nerušené VÁNOCE :-)

 

Více fotek naleznete ve fotogalerii :-)

Voňavé vánoční vyrábění 21. 12. 2021

Více fotek najdete ve fotogalerii :-)

Výukový program - VODÍCÍ A ASISTENČNÍ PSI - 15. listopadu

Více fotek ve fotogalerii :-)

PLAVÁNÍ PRVŇÁČKŮ

Více fotek najdete ve fotogalerii :-)

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Vážení rodiče, milé děti,

přeji vám krásné prázdniny, nezapomeňte přes prázdniny ČÍST. Trénujte čtení písmen a slabik na novém čtecím listě i v Živé abecedě. Vaše čtenářské snažení zaznačte do čtenářské tabulky.

Užijte si dny volna  KRÁSNÉ PRÁZDNINY  :-) 

Naše HALLOWEENSKÉ video najdete ZDE :-)

HALLOWEEN v 1.B

Více fotek najdete ve fotogalerii :-)

Ukázková hodina HÁZENÉ :-) 26. 10. 2021

DÝŇOBRANÍ :-) V 1.B

Více fotek najdete ve fotogalerii :-)

NAŠE TŘÍDA :-)

Vážení rodiče,

níže uvedený rozvrh hodin byl vytvořen pro případ uzavření školy nebo uvedení naší třídy do karantény.

V hlavních předmětech se žáci budou dělit na skupiny. Jelikož jsou děti zvyklé se dělit v rámci anglického jazyka na hochy a dívky, tyto skupiny jsem zachovala.

Další podrobné informace obdržíte až v případě distanční výuky.

 

Aktuálně probíhá prezenční výuka dle platného rozvrhu 1.B

 

ROZVRH PRO DISTANČNÍ VÝUKU

 

Informace k začátku školního roku 2021/2022

Vážení rodiče, milí žáci!


Dovolte nám seznámit Vás s průběhem začátku školního roku 2021/2022.
Jak vyplývá z vládního nařízení, proběhne ve všech školách preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3krát po sobě. 
Na ZŠ a MŠ Brno, Horní 16 proběhne testování v následujících termínech:

1. 9. (ST) : 2. – 9. ročník
2. 9. (ČT) :  1. ročník
6. 9. (PO) : 1. – 9. ročník
9. 9. (ČT) :  1. – 9. ročník

Preventivní testování nemusí postupovat žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané namoci COVID-19.
Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.
Ve všech případech je nutné odevzdat třídnímu učiteli písemný doklad.
Více informací naleznete v Manuálu MŠMT ZDE.
Na naší škole budeme k testování používat antigenní testy zn. GENRUI. Návodné video můžete zhlédnout ZDE.
V případě pozitivního výsledku testu bude žák převeden do izolační místnosti, kde počká na vyzvednutí zákonným zástupcem. Ten je povinen kontaktovat neprodleně svého dětského lékaře a postupovat podle jeho pokynů. 

ORGANIZACE TESTOVÁNÍ A ČASOVÁ DOTACE VYUČOVÁNÍ VE DNECH 1. – 3. 9. 2021:

Žáci I. stupně vchází do budovy přes šatny. 

Žáci II. stupně učitelským vchodem a všichni přechází do svých kmenových tříd.
Žáci se nepřezouvají!
Ve všech třídách je třídnický systém.

1. 9. 2021 (ST)

1. ročník:
Žáci testováni nebudou. Z tohoto důvodu budou mít všichni přítomní v budově školy chráněné dýchací cesty rouškou, resp. respirátorem. Spolu s rodiči se zúčastní slavnostního uvítání na hřišti, následně se všichni s třídními učitelkami odeberou do tříd. Rodiče absolvují krátkou informační schůzku s vychovatelkami ŠD a po jejím skončení si děti osobně vyzvednou v 1.A nebo v 1.B.
Předpokládaný konec je cca 9:00. 
Dětem i rodičům pomohou v orientaci v budově žáci devátých tříd.

TESTOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ 
2. 9. 2021 (ČT)
V prostorách šatny a vestibulu proběhne v době od 7.15 do 7:45 pod vedením určených pedagogů testování prvňáčků, u kterého bude přítomen rodič. Po negativním vyhodnocení se dítě odebere v doprovodu žáků 9. ročníku do své třídy, kde bude dále pracovat se svojí třídní učitelkou. Po vyučování odchází zapsaní žáci do ŠD, ostatní před budovu školy, kde budou předáni zákonným zástupcům.

6. 9. (PO)
Žák buď sám,  nebo s 1 doprovodem,  přijde do své třídy, kde proběhne testování pod vedením třídní učitelky.

9. 9. (ČT)
Platí stejná pravidla jako u žáků 2. – 3. tříd, tzn. v ideálním případě se žáci dostaví do třídy bez doprovodu rodičů a testy absolvují samostatně se svojí třídní učitelkou. Pokud potřebují asistenci doprovodu, musí se otestovat v prostorách šatny pod vedením k tomu určených pracovníků školy.

2. – 9. ročník 1VH, tj. 8:00-8:45
V rámci této hodiny se žáci otestují ve svých kmenových třídách pod vedením třídních učitelů, příp. k tomuto účelu jmenovaných pedagogů. Dále obdrží informace k následujícím dnům.
2. 9. 2021 (ČT)
1. ročník: 2VH, tj. do 9:40
2. – 5. ročník: 3VH, tj. do 10:45
6. – 9. ročník: 4VH, tj. do 11:40
3. 9. 2021 (PÁ)
1. ročník: 3VH, tj. do 10:45
2. – 5. ročník: 4VH, tj. do 11:40
6. – 9. ročník: 5VH, tj. do 12:35


Prosíme rodiče všech žáků, aby nevstupovali do budovy školy. V nezbytných případech se musí řídit pokyny zaměstnanců školy. (Pro rodiče prvňáčků bude v prvních dnech platit výjimka).
Od pondělí 6. 9. se všechny ročníky učí dle rozvrhu. Žáci se přezouvají a ukládají si své věci do přidělené šatní skříňky (klíče získají v pátek 3. 9.).
Nařízené testování 6. a 9. 9. proběhne v kmenových třídách. Žákům 1. – 3. ročníku bude opět umožněno testování s asistencí doprovodu v šatnách. 
Pokud žák není přítomen v den testování ve škole, je otestován první den po příchodu do školy. Pokud žák navštěvuje v testovací den ranní družinu, je otestován vychovatelkou při vstupu do oddělení ŠD.


PRAVIDLA NOŠENÍ ROUŠEK, RESP. RESPIRÁTORŮ V BUDOVĚ ŠKOLY:
Všichni žáci, pracovníci i návštěvníci školy jsou povinni nosit roušky, resp. respirátory ve všech společných vnitřních prostorách školy. V případě negativního testu není rouška či respirátor nutný při výuce v učebnách. 
Podrobnější informace naleznete také ve výše zmíněném manuálu.

Děkujeme za spolupráci a přejeme klidný a úspěšný školní rok.      

Rozvrh hodin

1.B 1 2 3 4 5
Pondělí ČJ M ČJ/AJ ČJ/AJ
Úterý ČJ TV M PRV
Středa PL ČJ M PV VV
Čtvrtek ČJ M ČJ HV
Pátek ČJ M PRV ČJ

Galerie