6.A

6.A

Mgr. Monika Foltýnová

Vítejte v novém školním roce 2020/2021.

Prezenční výuka 10. 5. - 14. 5.

Vážení rodiče a milí žáci,
v pondělí 10. 5. nastupuje třída 6. A na 1. týden prezenční výuky.
Děti přijdou do školy v 7.45, přezují se a půjdou do testovací místnosti (třída 8.A ) – je ve druhém patře vedle naší třídy. S paní učitelkou Laicmanovou se otestují neinvazivním antigenním testem, přejdou do naší kmenové třídy a budou pokračovat českým jazykem a dále předměty podle rozvrhu.
Pokud bude u některého dítěte test pozitivní, pak půjde domů nebo bude čekat v izolační místnosti pod dohledem dospělé osoby na příjezd rodičů. V případě, že chcete, aby dítě odešlo po pozitivním testu samostatně domů, musí mít vyplněný Souhlas v písemné nebo v elektronické podobě. Formulář Souhlasu najdete na webových stránkách školy.
Druhý test proběhne ve čtvrtek 13. 5. stejnou formou. Pokud bude některý žák ve čtvrtek pozitivní, musí do karantény celá třída.
Každý den děti přijdou do školy v 7.45. Prosím o dodržení tohoto času, aby nedocházelo k míchání tříd.
Hodiny tělesné výchovy proběhnou vždy na školním hřišti v rámci jedné třídy. Prosím dohlédněte, aby děti měly oblečení a obutí dle povětrnostních podmínek. Místo hodiny plavání bude rovněž hodina tělesné výchovy.
V týdnu od 17. 5. do 21. 5. bude výuka probíhat distančně.
Těším se moc.
Monika Foltýnová

Jarní prázdniny

Vážení rodiče, milí žáci,

od 22. 2. do 28. 2. máme jarní prázdniny - nebude probíhat výuka. 

Od 1. 3. budeme pokračovat v distanční výuce podle stávajícího rozvrhu. 

Užijte si volno a klidné dny.

Monika Foltýnová

Třídní schůzky 11. 1. 2021

Vážení rodiče, v pondělí 11. 1. 2021 proběhnou na naší škole plánované třídní schůzky. Budou se konat distančně, tj. bez osobní přítomnosti Vás rodičů ve škole.

Vyučující vám budou k dispozici v čase od 16.00 – 18.00, kdy je můžete kontaktovat na e-mailu či v aplikaci Škola online. Další formou komunikace je po předchozí domluvě možnost přihlášení na meet v učebně daného předmětu v Google Classroom přes účet Vašich dětí.

Paní učitelka Hana Prachařová vám bude k dispozici od 17.00 - do 19.00.

Zápis z třídních schůzek s důležitými informacemi obdržíte ve Škole online a v e-mailu.

Klidné dny.

Monika Foltýnová

Výuka v týdnu 4. 1. - 8. 1. 2021

Výuka v týdnu od 4. 1. do 8. 1. 2021 pro 6. A probíhá distančně (z domova). 

MF

Ukončení výuky v kalendářním roce 2020

 Vážení rodiče,

konec výuky v tomto kalendářním roce připadá na pátek 18. 12. 2020.

Výuka dle rozvrhu bude probíhat do pátku 18. 12. beze změn.

Vánoční přání

Vážení rodiče, milí žáci,

přeji vám krásné a klidné Vánoce, hodně úspěchů, štěstí a hlavně zdraví v roce 2021.

Monika Foltýnová

PF 2021

 

 

Výuka v následujících týdnech

Z důvodu mimořádných krizových opatření bude výuka od 12. do 23. října následující:

žáci 1. stupně pokračují ve stejném režim jako doposud (mimo plavání), žáci 2. stupně budou mít střídavou výuku, kterou ředitel školy stanovil takto:

v týdnu od 12. -16. řijna

  • výuku ve škole budou mít tyto třídy: 6.A, 6.B, 7.A a 7.B
  • distanční výuku buddou mít tyto třídy: 8.A, 8.B, 9.A a 9.B - všichni žáci těchto tříd mají odhlášené obědy

v týdnu od 19.-23. října 

  • výuku ve škole budou mít tyto třídy: 8.A, 8.B, 9.A a 9.B
  • distanční výuku buddou mít tyto třídy:6.A, 6.B, 7.A a 7.B - všichni žáci těchto tříd mají odhlášené obědy

Od 12. října jsou přerušeny všechny kroužky na naší škole. 26. a 27. října 2020 jsou vyhlášeny MŠMT jako dny volna. O formě distančního vzdělávání budete informování.   

                                                             Mgr. Martin Petržela, ředitel  školy

Kódy učeben

Vážení rodiče, milí žáci,

v případě distanční výuky, bude naše škola pracovat v systému Google classroom. Proto posílám kódy pro přihlášení do jednotlivých učeben - předmětů. Prosím, aby se děti přihlásily a mohli jsme zkontrolovat jejich přístupy.

Český jazyk     g4lxiev

Anglický jazyk – Škvařilová    smgv7yv

Anglický jazyk – Valúšková    rgaib7v

Matematika    vttacsf

Fyzika    6igsqlu

Přírodopis    d64dqp5

Zeměpis    pe56n5k

Dějepis    g5okzlt

Hudební výchova    hwupwcp

Výchova k občanství    oblooda

Informatika   xkmsjnh

Zrušení třídních schůzek

Vážení rodiče a milí žáci, vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci se třídní schůzky v pondělí 21. 9. nebudou konat.

 

Další důležité informace

 

Od pátku 18. 9. platí ve školách dle nařízení vlády zvýšená hygienická opatření. Žáci 2.stupně budou nosit roušku i během vyučování. Prosím zajistěte dětem alespoň 2 roušky.

V novém školním roce využívá naše škola internetový program Online škola. Pokud by s aplikací nastal nějaký problém, dejte mi prosím vědět.

K omlouvání nepřítomnosti žáka můžete využívat mail nebo systém Online škola, ale po příchodu žáka do školy, musí mít písemnou omluvenku v omluvném listě v kontaktním deníku.

Třídní a školní akce a sportovní soutěže jsou během 1. pololetí omezeny nebo úplně zrušeny.

Hodnocení žáků během měsíce září je motivační. Od října již bude hodnocení řádné.

V současné době probíhá školení všech vyučujících s aplikací Google Classroom, přes kterou bude v  případě uzavření školy probíhat distanční výuka. Ta je již podle školského zákona povinná.

Cena pracovních sešitů do českého a anglického jazyka je celkem 320 Kč. V třídním fondu, který mi předala paní učitelka Endlicherová, je částka 210 Kč na jednoho žáka. Tyto peníze použiji na pracovní sešity a tím třídní fond zruším. Proto budu vybírat 110 Kč. Prosím, aby mi děti peníze během příštího týdne přinesly. Děkuji.

Prosím vás všechny, abyste i nadále sledovali webové stránky školy i naší třídy a četli zprávy na Online škole.

Všem vám mnohokrát děkuji za spolupráci, přeji klidné dny a hlavně zdraví.

 

Monika Foltýnová

Výuka v prvním týdnu školního roku 2020/2021

1. září  8.00 - 8.45 -  zahájení nového školního roku

2. září 8.00 - 11.40 - třídnický systém

3. září 8.00 - 12.35 - třídnický systém

4. září 8.00 - 13.30 - výuka podle rozvrhu

Pondělí 21. září v 17.00 - třídní schůzky

Adaptační dny

 

Vážení rodiče, milí žáci,

 

stejně jako každý rok jsme i na letošní září naplánovali adaptační kurz pro 6. ročníky, kdy děti společně se svými novými třídními učiteli vyráží na několik dní do přírody, hrají hry a poznávají se navzájem. Bohužel vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci byla naše škola nucena tyto plány trochu pozměnit. Žáci 6. ročníků absolvují v rámci školy dva tzv. adaptační dny, kdy zůstanou ve své třídě nebo se budou pohybovat v blízkém okolí školy. (Vše se bude řídit aktuální epidemiologickou situací.) Hlavní náplní programu těchto dnů bude opět: seznámit se s novými spolužáky a naučit se lépe spolupracovat, komunikovat, pomáhat si.

Adaptační dny pro VI.B: úterý 22.9. - středa 23.9. - třídní učitelka Mgr. J. Fialková a školní psycholožka Mgr. Aneta Kuncová

Adaptační dny pro VI.A: čtvrtek 24.9. - pátek 25.9. - třídní učitelka Mgr. M. Foltýnová a školní psycholožka Mgr. Aneta Kuncová

 

Podrobnější informace budou rodičům včas předány.

Rozvrh hodin

6.A 1 2 3 4 5 6
Pondělí ČJ M INF/TV INF/TV AJ F
Úterý AJ ČJ M Z
Středa AJ HV D ČJ VO
Čtvrtek ČJ TV/PL M F VV VV
Pátek M PL/TV AJ ČJ Z