6.A

6.A

Mgr. Monika Foltýnová

Vítejte v novém školním roce 2020/2021.

Výuka v následujících týdnech

Z důvodu mimořádných krizových opatření bude výuka od 12. do 23. října následující:

žáci 1. stupně pokračují ve stejném režim jako doposud (mimo plavání), žáci 2. stupně budou mít střídavou výuku, kterou ředitel školy stanovil takto:

v týdnu od 12. -16. řijna

  • výuku ve škole budou mít tyto třídy: 6.A, 6.B, 7.A a 7.B
  • distanční výuku buddou mít tyto třídy: 8.A, 8.B, 9.A a 9.B - všichni žáci těchto tříd mají odhlášené obědy

v týdnu od 19.-23. října 

  • výuku ve škole budou mít tyto třídy: 8.A, 8.B, 9.A a 9.B
  • distanční výuku buddou mít tyto třídy:6.A, 6.B, 7.A a 7.B - všichni žáci těchto tříd mají odhlášené obědy

Od 12. října jsou přerušeny všechny kroužky na naší škole. 26. a 27. října 2020 jsou vyhlášeny MŠMT jako dny volna. O formě distančního vzdělávání budete informování.   

                                                             Mgr. Martin Petržela, ředitel  školy

Kódy učeben

Vážení rodiče, milí žáci,

v případě distanční výuky, bude naše škola pracovat v systému Google classroom. Proto posílám kódy pro přihlášení do jednotlivých učeben - předmětů. Prosím, aby se děti přihlásily a mohli jsme zkontrolovat jejich přístupy.

Český jazyk     g4lxiev

Anglický jazyk – Škvařilová    smgv7yv

Anglický jazyk – Valúšková    rgaib7v

Matematika    vttacsf

Fyzika    6igsqlu

Přírodopis    d64dqp5

Zeměpis    pe56n5k

Dějepis    g5okzlt

Hudební výchova    hwupwcp

Výchova k občanství    oblooda

Informatika   xkmsjnh

Zrušení třídních schůzek

Vážení rodiče a milí žáci, vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci se třídní schůzky v pondělí 21. 9. nebudou konat.

 

Další důležité informace

 

Od pátku 18. 9. platí ve školách dle nařízení vlády zvýšená hygienická opatření. Žáci 2.stupně budou nosit roušku i během vyučování. Prosím zajistěte dětem alespoň 2 roušky.

V novém školním roce využívá naše škola internetový program Online škola. Pokud by s aplikací nastal nějaký problém, dejte mi prosím vědět.

K omlouvání nepřítomnosti žáka můžete využívat mail nebo systém Online škola, ale po příchodu žáka do školy, musí mít písemnou omluvenku v omluvném listě v kontaktním deníku.

Třídní a školní akce a sportovní soutěže jsou během 1. pololetí omezeny nebo úplně zrušeny.

Hodnocení žáků během měsíce září je motivační. Od října již bude hodnocení řádné.

V současné době probíhá školení všech vyučujících s aplikací Google Classroom, přes kterou bude v  případě uzavření školy probíhat distanční výuka. Ta je již podle školského zákona povinná.

Cena pracovních sešitů do českého a anglického jazyka je celkem 320 Kč. V třídním fondu, který mi předala paní učitelka Endlicherová, je částka 210 Kč na jednoho žáka. Tyto peníze použiji na pracovní sešity a tím třídní fond zruším. Proto budu vybírat 110 Kč. Prosím, aby mi děti peníze během příštího týdne přinesly. Děkuji.

Prosím vás všechny, abyste i nadále sledovali webové stránky školy i naší třídy a četli zprávy na Online škole.

Všem vám mnohokrát děkuji za spolupráci, přeji klidné dny a hlavně zdraví.

 

Monika Foltýnová

Výuka v prvním týdnu školního roku 2020/2021

1. září  8.00 - 8.45 -  zahájení nového školního roku

2. září 8.00 - 11.40 - třídnický systém

3. září 8.00 - 12.35 - třídnický systém

4. září 8.00 - 13.30 - výuka podle rozvrhu

Pondělí 21. září v 17.00 - třídní schůzky

Adaptační dny

 

Vážení rodiče, milí žáci,

 

stejně jako každý rok jsme i na letošní září naplánovali adaptační kurz pro 6. ročníky, kdy děti společně se svými novými třídními učiteli vyráží na několik dní do přírody, hrají hry a poznávají se navzájem. Bohužel vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci byla naše škola nucena tyto plány trochu pozměnit. Žáci 6. ročníků absolvují v rámci školy dva tzv. adaptační dny, kdy zůstanou ve své třídě nebo se budou pohybovat v blízkém okolí školy. (Vše se bude řídit aktuální epidemiologickou situací.) Hlavní náplní programu těchto dnů bude opět: seznámit se s novými spolužáky a naučit se lépe spolupracovat, komunikovat, pomáhat si.

Adaptační dny pro VI.B: úterý 22.9. - středa 23.9. - třídní učitelka Mgr. J. Fialková a školní psycholožka Mgr. Aneta Kuncová

Adaptační dny pro VI.A: čtvrtek 24.9. - pátek 25.9. - třídní učitelka Mgr. M. Foltýnová a školní psycholožka Mgr. Aneta Kuncová

 

Podrobnější informace budou rodičům včas předány.

Rozvrh hodin

6.A 1 2 3 4 5 6
Pondělí ČJ M INF/TV INF/TV AJ F
Úterý AJ ČJ M Z
Středa AJ HV D ČJ VO
Čtvrtek ČJ TV/PL M F VV VV
Pátek M PL/TV AJ ČJ Z