3.A

3.A

Mgr. Miloslava Kouřilová

NAŠE TŘÍDA 3. A MOŘSKÝ SVĚT

Vítáme vás na stránkách naší mořské třídy. :-)

DRUHÉ POLOLETÍ

nám začalo opět distančně - tedy s nutností pracovat pomocí počítače, notebooku, tabletu, telefonu....

Doba je, bohužel, taková a ač z toho nadšeni nejsme - nemůžeme si vybírat....

Je to  náročné pro nás všechny, ale naprostá většina všech zúčastněných se snaží - leč jim síly stačí, což je moc dobře.

V tomto pololetí jsme nastavili převážnou část výuky na on - line vyučování -  vysvětlování, upevňování, procvičování i zadávání samostatných úkolů probíhá  on - line - pod vedením vyučujícího, děti tyto úkoly s rodiči pouze ofocují a posílají na classroom ke kontrole a samozřejmě individuálně - dle potřeby - samostatně s rodiči procvičují...

Většina dětí stále pracuje poctivě, s úsměvem a nadšením, za což patří dík především rodičům, kteří své děti správně vedou a umí  je namotivovat k poctivé, školní práci. Vést své děti k samostatnosti a poctivosti - je to nejlepší, co pro ně mohou udělat.

Jak dlouho bude tato divná doba trvat, neví nikdo z nás.... Každopádně si držme vzájemně pěsti, ať už to není na moc dlouho a můžeme začít zase normálně žít.

Nahlédněte k nám pod pokličku - na pár milých obrázků - jak děti umí krásně a vesele plnit zadané úkoly :-) 

Zvesela jde všechno lépe :-)

Distanční pracovní výchova - zvesela :-)

Třídní schůzky

i tentokrát proběhnou distančně. Zápis jsem vám všem zaslala emailem spolu s návrhem pololetního hodnocení.

V případě nejasností či dotazů mě můžete kontaktovat v pondělí 11. 1. 2021 mezi 16 - 17 hod na MEETU, popř. mailem.

VESELÉ VÁNOCE

3.A -Kam jsme došli v pracovních sešitech do 18. 12. 2020

ČJ – PS – do str. 39

ČJ - HVS – do str. 16

PÍSANKA – do str. 22

M – PS - do str. 31

PRV – do str. 31

POSLEDNÍ PÁTEČNÍ DISTANČNÍ UČIVO A OD PONDĚLÍ HURÁÁÁ DO ŠKOLY ! :-)

ČESKÝ JAZYK

ČTENÍ

MATEMATIKA

Vánoční prázdniny

Vážení rodiče,

     dle nařízení vlády bude konec vyučování v tomto kalendářním roce již v pátek 18. 12. 2020.

Běžná výuka bude probíhat ještě ve čtvrtek, v pátek bude již třídnický systém. Závěr vyučování v pátek bude dle rozvrhu.

Na pátek budou děti potřebovat pouzdro, deníček, svačinu, pití, čip na oběd a tašku na odnesení vánočních výrobků.

Budu se těšit, že se společně opět uvidíme ve školních lavicích v pondělí 4. 1. 2021, pokud Ministerstvo školství nerozhodne jinak....Proto sledujte, prosím, webové stránky školy a naše stránky.

Přeji všem krásné a klidné Vánoce a šťastnější nový rok 2021.   :-)

M. Kouřilová

UČIVO NA 26. 11. 2020

ČESKÝ JAZYK

ČTENÍ

PRVOUKA

1. ZÁPIS PRV

2. ZÁPIS PRV

MATEMATIKA   bude probíhat on-line :-)

UČIVO NA 25. 11. 2020

MATEMATIKA

UKÁZKY GEOMETRIE - pro zájemce

ČESKÝ JAZYK BUDE PROBÍHAT ON - LINE :-)

ČJ - procvičování na počítači :-)

UČIVO NA 24. 11. 2020

MATEMATIKA BUDE PROBÍHAT ON-LINE :-)

ČESKÝ JAZYK

ZÁPIS DO ČJ - VS

ČTENÍ-ČLÁNEK

ČTENÍ - PRÁCE S TEXTEM

UČIVO NA 23. 11. 2020

ČESKÝ  JAZYK    bude probíhat   on - line :-)

ČTENÍ

MATEMATIKA 

PRVOUKA 

UČIVO NA ČTVRTEK 19. 11. 2020

ČESKÝ JAZYK - ČTENÍ

MATEMATIKA

M-PŘÍKLADY

PRVOUKA

UČIVO NA STŘEDU 18. 11. 2020

ČESKÝ   JAZYK

MATEMATIKA   dnes bude probíhat   on - line. :-)

UČIVO NA PONDĚLÍ 16. 11. 2020

MATEMATIKA

M - zápis do sešitu

PRVOUKA

ČESKÝ JAZYK - VYJMENOVANÁ SLOVA PO L - k vytištění

Psaní - krasopisně vypíšete v písance str. 19 .

UČIVO NA 13. 11. 2020

ČESKÝ JAZYK - HVS - prac. sešit - str. 9

ČTENÍ / PSANÍ

MATEMATIKA - pracovní sešit str. 19

PRVOUKA dnes bude probíhat on - line. :-)

Výtvarná výchova

Pracovní výchova

Hudební výchova

UČIVO NA STŘEDU 11. 11. 2020

MATEMATIKA

ZÁPIS-GEOMETRIE

PŘÍKLADY  K  OPSÁNÍ  DO SEŠITU

ČESKÝ JAZYK BUDE PROBÍHAT ON - LINE :-)

UČIVO NA PONDĚLÍ 9. 11. 2020

ČESKÝ JAZYK - bude probíhat on - line :-)

MATEMATIKA

PRVOUKA

ZÁPIS - PRV

OBRÁZEK - PRV

Učivo na čtvrtek 5. 11. 2020

ČESKÝ JAZYK

ČTENÍ   

+   PRACOVNÍ LIST

MATEMATIK bude on-line :-)

Učivo na středu 4.11.2020

MATEMATIKA

ČESKÝ JAZYK bude probíhat na meetové hodině.

 

Učivo na úterý 3. 11.

ČESKÝ JAZYK

BÁSNIČKA

MATEMATIKA

Učivo na pondělí 2. 11.

ČESKÝ JAZYK

ČJ - TISK

MATEMATIKA

M - TISK

PRVOUKA

PRV-ZÁPIS

PRV - TISK

DOPIS

Na vrátnici školy mají děti nachystané nové pracovní sešity k procvičování vyjmenovaných slov, stavte se pro ně, prosím.

CLASSROOM od 19. 10. 2020

19. 10. 2020 se sejdeme takto:

Učivo distanční výuky - pátek 16. října

Český jazyk - mluvnice

Matematika

Český jazyk - čtení

Výchovy  

Učivo distanční výuky - čtvrtek 15. října

Český jazyk - mluvnice

Matematika

Prvouka

Český jazyk - psaní

Učivo distanční výuky - středa 14. října

Český jazyk

Matematika

Anglický jazyk - skupina paní učitelky Čuperové

Anglický jazyk - skupina paní učitelky Cenkové

Distanční výuka od 14. října 2020

Vážení rodiče,

Z nařízení vlády je od středy 14. října distanční výuka.

Do pátku 16. října budeme úkoly zadávat přes webové stránky třídy. Děti dostaly pro jistotu úkoly i nalepené do deníčku.

Do konce týdne vás budu kontaktovat a pošlu vám spojení (email + heslo) na naši internetovou učebnu na Google Classroom.

Prosím vás o přihlášení na Google Classroom do pátku 16. října.

Od pondělí 19. října už bude výuka probíhat přes tuto internetovou učebnu.

Velice vám děkuji za trpělivost a spolupráci 😊

Třídní schůzky - září 2020 - zrušeny

Třídní schůzky

Vzhledem k zhoršení epidemiologické situace se v pondělí nemůžou konat třídní schůzky. Posíláme tedy základní informace, které jsme měli projednat.

 

1. Platba pracovních sešitů – pracovní sešity pro 3. ročník  -  ČJ 1. a 2. díl

                                                                                                           + Vyjmenovaná slova

                                                                                                           -   M 1. a 2. díl

                                                                                                           -  Prv

                                                                                                           -  Stírací tabulka

  Celková cena pracovních sešitů je 465,- Kč, platbu vybírá třídní učitel nejpozději do konce září.

 

2. V letošním roce přecházíme na elektronický systém žákovské knížky pomocí aplikace Škola on-line. V prvním týdnu jsme po dětech poslali přihlašovací údaje. Do této aplikace je nutné  se co nejdříve přihlásit, je to jediný dokument, kam budete o dětech dostávat zprávy o prospěchu a chování.

 

3. Vzhledem k nejisté situaci je možné, že bude naše třída, i když jen na určitou dobu, muset přejít na distanční vyučování. Dle zákona je distanční vyučování povinné pro všechny žáky. Naše škola bude k distanční výuce využívat aplikaci classroom.google.com. V nejbližší době dostanete přihlašovací údaje do naší internetové třídy.

 

4. Modrý deníček, který jsme motivačně nazvali Palubní deník, bude sloužit ke komunikaci, k omlouvání absence a zapisování domácích úkolů. Každý týden lepíme do deníčku list z palubního deníku, který slouží k hodnocení a sebehodnocení práce za celý týden. Prosíme o každodenní kontrolu deníčku, popřípadě stvrzení podpisem, že jste informaci v deníku četli.

Jelikož se epidemiologická situace a podmínky pro školy mění každý den, prosíme sledujte pravidelně webové stránky školy.

Pokud máte jakýkoliv dotaz můžete nás kontaktovat telefonem, emailem nebo přes aplikaci školaonline. ( https://www.skolaonline.cz/ )

Děkujeme za spolupráci 

Rozvrh hodin

3.A 1 2 3 4 5
Pondělí Čj M AJ PRV ČJ
Úterý Čj TV M ČJ PV
Středa Čj M AJ VV VV
Čtvrtek AJ ČJ M PRV ČJ
Pátek Čj M ČJ HV TV-PL