3.A

3.A

Mgr. Miloslava Kouřilová

NAŠE TŘÍDA 3. A MOŘSKÝ SVĚT

Vítáme vás na stránkách naší mořské třídy. :-)

CLASSROOM od 19. 10. 2020

19. 10. 2020 se sejdeme takto:

Učivo distanční výuky - pátek 16. října

Český jazyk - mluvnice

Matematika

Český jazyk - čtení

Výchovy  

Učivo distanční výuky - čtvrtek 15. října

Český jazyk - mluvnice

Matematika

Prvouka

Český jazyk - psaní

Učivo distanční výuky - středa 14. října

Český jazyk

Matematika

Anglický jazyk - skupina paní učitelky Čuperové

Anglický jazyk - skupina paní učitelky Cenkové

Distanční výuka od 14. října 2020

Vážení rodiče,

Z nařízení vlády je od středy 14. října distanční výuka.

Do pátku 16. října budeme úkoly zadávat přes webové stránky třídy. Děti dostaly pro jistotu úkoly i nalepené do deníčku.

Do konce týdne vás budu kontaktovat a pošlu vám spojení (email + heslo) na naši internetovou učebnu na Google Classroom.

Prosím vás o přihlášení na Google Classroom do pátku 16. října.

Od pondělí 19. října už bude výuka probíhat přes tuto internetovou učebnu.

Velice vám děkuji za trpělivost a spolupráci 😊

Třídní schůzky - září 2020 - zrušeny

Třídní schůzky

Vzhledem k zhoršení epidemiologické situace se v pondělí nemůžou konat třídní schůzky. Posíláme tedy základní informace, které jsme měli projednat.

 

1. Platba pracovních sešitů – pracovní sešity pro 3. ročník  -  ČJ 1. a 2. díl

                                                                                                           + Vyjmenovaná slova

                                                                                                           -   M 1. a 2. díl

                                                                                                           -  Prv

                                                                                                           -  Stírací tabulka

  Celková cena pracovních sešitů je 465,- Kč, platbu vybírá třídní učitel nejpozději do konce září.

 

2. V letošním roce přecházíme na elektronický systém žákovské knížky pomocí aplikace Škola on-line. V prvním týdnu jsme po dětech poslali přihlašovací údaje. Do této aplikace je nutné  se co nejdříve přihlásit, je to jediný dokument, kam budete o dětech dostávat zprávy o prospěchu a chování.

 

3. Vzhledem k nejisté situaci je možné, že bude naše třída, i když jen na určitou dobu, muset přejít na distanční vyučování. Dle zákona je distanční vyučování povinné pro všechny žáky. Naše škola bude k distanční výuce využívat aplikaci classroom.google.com. V nejbližší době dostanete přihlašovací údaje do naší internetové třídy.

 

4. Modrý deníček, který jsme motivačně nazvali Palubní deník, bude sloužit ke komunikaci, k omlouvání absence a zapisování domácích úkolů. Každý týden lepíme do deníčku list z palubního deníku, který slouží k hodnocení a sebehodnocení práce za celý týden. Prosíme o každodenní kontrolu deníčku, popřípadě stvrzení podpisem, že jste informaci v deníku četli.

Jelikož se epidemiologická situace a podmínky pro školy mění každý den, prosíme sledujte pravidelně webové stránky školy.

Pokud máte jakýkoliv dotaz můžete nás kontaktovat telefonem, emailem nebo přes aplikaci školaonline. ( https://www.skolaonline.cz/ )

Děkujeme za spolupráci 

Rozvrh hodin

3.A 1 2 3 4 5
Pondělí Čj M AJ PRV ČJ
Úterý Čj TV M ČJ PV
Středa Čj M AJ VV VV
Čtvrtek AJ ČJ M PRV ČJ
Pátek Čj M ČJ HV TV-PL