6.B

6.B

Mgr. Miroslav Kocáb

ZÁPIS TŘÍDNÍCH SCHŮZEK/HOVOROVÝCH HODIN ZE DNE 8. 1. 2024

Termíny písemných pololetních prací + jejich obsah.

Termíny případného ústního přezkoušení.

Upozornit ZZ neprospívajících žáků a žáků se slabým prospěchem.

Hodnocení chování: na základě záznamů (poznámek) v ŠOL.

Upřesnit ZZ způsob klasifikace a hodnocení – případné slovní

hodnocení či neklasifikování z předmětu.

II. stupeň: Kdo si hraje, nezlobí, vánoční Vídeň (výběr žáků)

Akce třídy 6.B v prvním pololetí

13.-15.9. Adaptační dny

Přehled třídních schůzek a hovorových hodin a prázdnin

Přehled třídních schůzek a hovorových hodin - 2. stupeň vždy v 17:00
Úvodní: 11. 9. 2023
1. čtvrtletí: 13. 11. 2023
2. čtvrtletí: 8. 1. 2024
3. čtvrtletí: 15. 4. 2024
4. čtvrtletí: 10. 6. 2024

Prázdniny ve školním roce 2023/24
Ředitelské volno              29. září 2023 (28. 9. – státní svátek)
Podzimní                          26. a 27. října 2023
Vánoční                            23. prosince 2023 až 2. ledna 2024
Pololetní                           2. února
Jarní                                 5. až 11. února 2024
Velikonoční                       28. března 2024
Hlavní                               29. června až 1. září 2024

 

Učitelé jednotlivých vyučovaných předmětů

 • Český jazyk - Mgr. Lenka Vítková
 • Matematika - Mgr. Lenka Sklenářová
 • Anglický jazyk - Mgr. Leona Škvařilová; Mgr. Luiza Valúšková
 • Fyzika - Mgr. Miroslav Kocáb
 • Přírodopis - Mgr. Hana Prachařová
 • Zeměpis - Mgr. Matouš Turoň
 • Dějepis - Mgr. Petr Kolář
 • Výchova k občanství - Mgr. Miroslav Kocáb
 • Informatika - Mgr. Miroslav Kocáb
 • Výtvarná výchova - Mgr. Lenka Vítková
 • Tělesná výchova - PaedDr. Marie Dejmalová; Mgr. Petr Kolář

 

Rozvrh hodin

6.B 1 2 3 4 5 6
Pondělí Aj M INF/Tv INF/Tv ČJ
Úterý F M Z Čj Aj Hv
Středa M Z Čj Aj Vv Vv
Čtvrtek M Tv D Čj Aj
Pátek Bazén Čj F Vo