9.B

9.B

Mgr. Petr Kolář

Úvodní informace k začátku školního roku 2022/23

TŘÍDA  IX.B

 

Čtvrtek 1. září 2022 - třídnický systém

- 1 vyučovací hodina

- vstup do školy od 7:45 do 7:55

- program: v 8:00 hodin uvítání ve třídách, seznámení s případnými novými spolužáky, seznámení s novinkami ve školním řadu, BOZP

- s sebou: psací potřeby, desky (stačí euroobal) na dokumenty pro rodiče

- odchod ze školy v 8:45

 

Pátek 2. září + pondělí 5. září 2022 - třídnický systém

- 5 vyučovacích hodin (po oba dny)

- program: třídnické práce – podrobné seznámení se školním řádem, rozdání chybějících učebnic, sešitů, pracovních sešitů, klíčků od skříněk, volba třídní samosprávy, domlouvání pravidel třídy, předání počátečních informací k výuce (nové předměty, noví vyučující), seznámení s plánem akcí apod. 

-  s sebou: školní batoh, přezuvky, základní pomůcky žáka (psací potřeby, pravítko, lepidlo), vyplněné dokumenty od rodičů, které děti dostaly 1. září; žáci si již mohou nosit do třídy kufřík do Vv a úbor do Tv.

 

Od úterý 6. září probíhá výuka dle rozvrhu (kromě nultých hodin a odpoledního vyučování); žáci s sebou nosí veškeré pomůcky, mají vypsaný a připravený kontaktní deník, mají obalené a podepsané sešity i učebnice a připravený úbor do Tv a kufřík do Vv.

Všechny informace jsou k nalezení i na webových stránkách školy – třídy – včetně rozvrhu hodin, přehledu vyučujících a organizace školního roku.

S dětmi se těším na viděnou ve čtvrtek 1. září a všem vám přeji pěkný den.

Mgr. Petr Kolář

Přehled vyučujících 9.B

Český jazyk a literatura                             Mgr. Johana Fialková

Anglický jazyk                                             Mgr. Jolana Cenková

                                                                    Mgr. Leona Škvařilová

Základy německého jazyka                         Mgr. Leona Škvařilová

Základy ruského jazyka                              Mgr. Antonie Laicmanová

Matematika                                                 Mgr. Radka Švehlová

Dějepis                                                        Mgr. Petr Kolář

Výchova k občanství                                   Mgr. Miroslav Kocáb

Fyzika                                                         Mgr. Radka Švehlová

Přírodopis                                                    Mgr. Hana Prachařová

Zeměpis                                                       Mgr. Petr Kolář

Chemie                                     Mgr. Martina Čuperová

Výchova ke zdraví                        Mgr. Hana Prachařová

Pracovní činnosti                          Mgr. Lenka Sklenářová

Hudební výchova                                         Mgr. Matouš Turoň

Výtvarná výchova                         Mgr. Lenka Vítková

Tělesná výchova                                          PaedDr. Marie Dejmalová
                                                                    Mgr. Petr Kolář

Termíny třídních schůzek a hovorových hodin ve školním roce 2022/2023

Úvodní třídní schůzky - 19. 9. 2022

Čtvrtletní hovorové hodiny, popř. třídní schůzky - 14. 11. 2022

Pololetní hovorové hodiny, popř. třídní schůzky - 9. 1. 2023

Čtvrtletní hovorové hodiny, popř. třídní schůzky - 17. 4. 2023

Závěrečné hovorové hodiny, popř. třídní schůzky - 5. 6. 2022

Rozvrh hodin

9.B 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Pondělí TV-d TV-d D ZNj/Pč Čj M TV-h
Úterý M Čj Z Aj Ch Vo Hv
Středa Aj M Čj D ZRj/Pč F Vv-sudý Vv-sudý
Čtvrtek Tv-h Tv-h Aj Ch M Čj Tv-d
Pátek F Aj ZNj/ZRj M Čj Vzd