5.A

5.A

Mgr. Monika Smutná

Organizace školního roku 2017/2018

Začátek školního roku:          4. září 2017

Podzimní prázdniny:             26. – 27. října 2017

Vánoční prázdniny:              23. prosince 2017 – 2. 1. 2018

Pololetní prázdniny:               2. února 2018

Jarní prázdniny:                    5.-11. února 2018

Velikonoční prázdniny:          29. – 30. března 2018

Konec školního roku:            29. června 2018

Hlavní prázdniny:                  2. července – 31. srpna 2018

AKTUALITY

  • Do pondělí 21. 5. odevzdat informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů.
  • Prosím o dodání souhlasu s účastí vašeho dítěte na třídním výletě.
  • 23. 5. Focení tříd

AKCE

23. 11. Hrej fér - preventivní program, Labyrint

4. 12. Rozsvěcování vánočního stromu, hala školy

5. 12. Mikuláš

15. 12. Anglické divadlo Pippi Longstocking, BuranTeatr

19. 12. Vánoční příběh, Palác Šlechtičen

15. 1. 2018 - Třídní schůzky

Leden 2018 - bruslení

27. 2. Bezpečně nejen na kole - preventivní program, Brno Riviéra

12. 4. Výstava Fimfárum

20. 4. Florbalový turnaj Ostrava

22. 4. Den Země

11. 5. Expedice Evropa

1. 6. Den dětí

11. 6. Třídní schůzky

14. 6. Školní výstava a jarmark, recitační soutěž

19. 6. Třídní výlet

27. 6. Železný Empík

29. 6. Vysvědčení