5.B

5.B

Mgr. Lenka Pavlátová

Nechystají se žádná překvapení ani nepříjemné přepadovky. A proto...

Plán třičtvrtěletních písemek

Pondělí 22. dubna

ČJ  -  Pravopis zájmen s důrazem na JÁ, MĚ, MNĚ, MI, MNE

          Pravopisná doplňovačka

          Porozumění a doplnění textu                       

 

M  -  Úterý 23. dubna

        Desetinná čísla   + -  .

        Porovnávání a zaokrouhlování desetinných čísel

        Převody jednotek

        Osová souměrnost         KRUŽÍTKO!!!  Bez něj to opravdu nejde.

 

Př  -  Pondělí 29. 4.

         Člověk - opěrná, pohybová, oběhová, dýchací, trávící a vylučovací soustava

Třídní schůzky

15. dubna 2024   v 16:00 hod 

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 15. února jsou pro všechny děti a jejich rodiče dveře školy otevřené.

Od 8:30 do 14:00

Přijďte se na nás podívat.

KDO JE PŘIPRAVEN, NENÍ PŘEKVAPEN :)

Plán pololetních písemek

 

PÁTEK  12. 1.   Český jazyk

Pravopisná doplňovačka, podstatná jména a jejich mluvnické kategorie, určování pádů,  vkládání slov do zadaných vět podle vzorů podst. jmen, převádění vět z jednotného do množného čísla tak, aby text neztrácel smysl

 

ÚTERÝ   16. 1. Vlastivěda

Okupace, druhá světová válka, osvobození  (učebnice srt. 34 – 43)

 

STŘEDA   17. 1.  Přírodověda

Vesmír, planety, hvězdy, jednoduché souvislosti na základě základních znalostí kosmu.              Výzkum vesmíru

 

PÁTEK   19. 1.  Matematika

 Dvojciferné dělení se slovním příkladem, jednoduchá aplikace převodů jednotek a výpočtu zlomku.

Obvod nebo obsah čtverce a obdélníku, konstrukce čtverce a obdélníku          

Hovorové hodiny

Všem rodičům bude třídní učitelka k dispozici 8. ledna v čase 16:00 - 17:30

Bruslení

Vítejte v roce 2024.

V lednu si dvakrát půjdeme zabruslit do krasohaly RONDO

1. lekce     5. ledna       odchod ze školy po velké přestávce, návrat během páté vyučovací hodiny

2. lekce     18. ledna     odchod ze školy v první hodině, návrat po velké přestávce

Nutné vybavení - brusle, rukavice, helma

Bez této výstroje nemohou děti vstoupit na ledovou plochu.

Zahájení školního roku 2023 - 2024

Vážení rodiče a neméně vážené děti.

Už je to tu zas!

Školní rok 2023/2024 začíná v pondělí 4. 9.

Škola se otevírá klasicky v 7:40, vyučování trvá jen 1VH, tj. do 8:45.

Přezouvat se začneme v následujících dnech, poté, kdy obdržíte klíče od šatních skříněk.

Ostatní dny v 1. týdnu mají následující hodinovou dotaci:

 

5. - 6. září             ÚT   a    ST:   3VH     do  10.45

7. - 8. září             ČT    a    PÁ :  4VH    do  11.40

Od 11. 9. končí na I. stupni třídnický systém a vyučování probíhá plně dle rozvrhu, včetně plavání.

Výdej obědů navazuje na výuku. Svačiny se budou podávat až od pondělí  11. září.

Rozvrh hodin

5.B 0 1 2 3 4 5
Pondělí x Čj Tv M Aj Hv
Úterý x Čj M Vl Čj Aj
Středa x M - G Čj Aj Čj
Čtvrtek x Čj M Vl Inf Tv - pl
Pátek x ČJ M Aj Pv Vv