7.A

7.A

PaedDr. Marie Dejmalová

Poděkování třídní učitelky

Milí žáci, vážení rodiče,

děkuji vám všem za květiny a krásné dárky, které jsem od vás dostala. Moc si toho vážím.

Ještě jednou přeji krásné léto.

 

Závěr školního roku

Milí žáci a vážení rodiče,

vysvědčení se bude rozdávat v úterý 30.6. v době od 8.30 hod. do 9.00 hod. v naší třídě. Žáci, kteří ještě vůbec nebyli ve škole, musí mít čestné prohlášení a všichni roušku.

Pokud si nebudete moci vyzvednout vysvědčení 30.6., je možné tak učinit o prázdninách vždy v pondělí od 13.7. od 9.00 hod. do 13.00 hod.

Přeji všem krásné léto a těším se na vás všechny v září.

Vybírání učebnic

Žáci, kteří nechodí do školy, budou odevzdávat učebnice, žákovskou knížku a klíček od vyklizené skříňky ve středu 24.6. od 10.00 hod. u okna do sborovny.

Výuka ve čtvrtek 11.6.2020

Žáci, kteří přijdou ve čtvrtek 11.6. do školy, musí mít 2 roušky, 2 igelitové sáčky a čestné prohlášení podepsané rodiči. Sraz před školou je v 9.10 hod., výuka začíná v 9.15 hod. a končí ve 13.00 hod.

1. blok - třídnická hodina

2. blok - český jazyk

3. blok - matematika 

4. blok - anglický jazyk

Vezměte si také žákovskou knížku, kontaktní deník a případně sešity z ostatních předmětů, pokud chcete mít s vyučujícími individuální konzultaci.

Nabídka sešitů pro příští školní rok 2020/2021


Sešity pro školní rok 2020/21

Nabídka sešitů

 

 

Informace k nástupu žáků 2. stupně do škol od 8.6.2020

Dle harmonogramu uvolňování škol a školských zařízení je od 8.6.2020 umožněna přítomnost žáků 2. stupně ve škole. Účast na výuce je nepovinná a nadále probíhá distanční výuka. Pokud zákonný zástupce žáka přihlásí na výuku, bude probíhat jeden den v týdnu, dle ročníku:

Ročník

výuka

čas

6. ročník

pondělí

9,10-13,00

7. ročník

čtvrtek

9,10-13,00

8. ročník

úterý

9,10-13,00

9. ročník

středa

9,10-13,00


 

Výuka bude rozdělena do 4 bloků – třídnická hodina a hlavní předměty v maximálně 15-ti členných skupinách. V den výuky mají žáci možnost objednání obědů, přes třídního učitele. Možnost individuálních konzultací s vyučujícími po předchozí domluvě.

Přihlášení na výuku je třeba provést do 2. 6. do 10,00 třídnímu učiteli na školní e-mail (kde připíšete, zda Vaše dítě bude chodit na oběd). V den nástupu musí každý žák odevzdat čestné prohlášení.

Čestné porhlášení.  https://www.zshorni.cz/files/files/IMG_0002(2).pdf.

 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za 2. pololetí školního roku 2019-2020

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 provedou vyučující na základě těchto podkladů:

  1. hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy byla umožněná osobní přítomnost žáků na vzdělávání, tedy z doby do 10. 3. 2020
  2. podpůrně ze všech podkladů, které získali při vzdělávání na dálku („distanční formou“); v případě, že podklady hodnotili známkou, má toto hodnocení jen doporučující vliv; vyučující musí při hodnocení těchto podkladů zohlednit celkový přístup žáka k průběhu vzdělávání na dálku
  3. zohlednění výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020; to zejména v případech, že nebude mít vyučující odpovídající podklady podle písm. a) a b)
  4. celkový přístup žáka v komunikaci s vyučujícím; jeho aktivity nad rámec plnění zadaných distančních povinností

 

Více informací najdete ve vyhlášce 211/2020 ze dne 27. dubna 2020
o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

 

Moje milá 7.A, tak máme po Velikonocích a zatím žádná změna. Takže pracujete v týdnu od 14.4. do 17.4.2020 samostatně dál. Napište mi, jak to zvládáte. A nezapomeňte si zacvičit. Přeji hezké a slunečné dny.

Český jazyk

Matematika

Matematika - 2. čast

Anglický jazyk - p.uč. Čuperová

Anglický jazyk - p.uč. Škvařilová

Základy německého jazyka

Základy ruského jazyka

Fyzika

Dějepis

Zeměpis

Přírodopis

Informatika

Výchova k občanství

Hudební výchova

Moje milá 7.A , zdravím vás i vaše rodiče a doufám, že se vám všem daří dobře. Posílám učivo na týden od 23.3. do 27.3.2020. Dále vás prosím, abyste mi všichni napsali mail, jak zvládáte tuto složitou situaci a jak vám jde samostudium.

Český jazyk

Matematika

Základy ruského jazyka

Základy německého jazyka

Anglický jazyk - p.uč. Čuperová

Anglický jazyk - p.uč. Škvařilová

Fyzika

Zeměpis

Přírodopis

Dějepis

Výchova k občanství

Tělesná výchova

Hudební výchova

Informatika

Moje milá 7.A, posílám učivo na samostudium v týdnu od 16. do 20.3.2020. Všechny vás zdravím a přeji pevné zdraví. Kdyby bylo cokoliv potřeba, pište mi na školní mail.

Fyzika

Zeměpis

Výchova k občanství

Český jazyk

Matematika 

Informatika

Anglický jazyk - p.uč. Čuperová

Anglický jazyk - p. uč. Škvařilová

Přírodopis

Základy německého jazyka

Dějepis

Základy ruského jazyka

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Tělesná výchova

Uzavření škol

Od středy 11.3. 2020 jsou z důvodu šíření koronaviru uzavřeny všechny základní, střední a vysoké školy.

V pondělí 16.3. 2020 bude na webovvých stránkách třídy zveřejněno učivo pro žáky.

Třídní akce 1. pololetí

2.9. Zahájení školního roku 2019 - 2020

3. a 4.9. Třídnický systém

5.9. Výuka podle rozvrhu

Vybíráme 510 Kč do třídního fondu a za pracovní sešity - Čj 80 Kč, Aj 243 Kč, ZNj 170 Kč a ZRj 208 Kč.

Celkem 1 040 Kč - žáci s ruštinou, 1 000 Kč - žáci s němčinou

24.9. Beseda s Městskou policií na téma - Šikana a kyberšikana - zdarma

9.10. Záchranná stanice Ptačí centrum - představení volně žijících zvířat v naší republice - školní hřiště - cena 50 Kč

14.10. Brněnské pověsti - procházka Brnem - cena 30 Kč

15.10. Totalita - prohlídka výstavy v centru Brna - zdarma

19.11. Beseda s Městskou policií na téma - Šikana a kyberšikana - pokračování - zdarma

19. 11. Dívčí koutek - povídání jenom pro dívky - zdarm

28.11. Chlapecký koutek - povídání jenom pro chlapce - zdarma

4.12. Cimbálový koncert skupiny Réva v tělocvičně školy - cena 60 Kč

19.12. "Kdo si hraje, nezlobí!"

20.12. Návštěva vánočních trhů na náměstích v centru Brna 

13.1. Třídní schůzky v 16.30 hod

30.1. Rozdávání výpisu vysvědčení

31.1. Pololetní prázdniny

 

 

Třídní akce 2. pololetí

9.  - 14.2. Lyžařský a snowboardový výcvik v Petříkově

17. - 21. 2. Jarní prázdniny

Od 11.3. uzavření škol - mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví v souvislosti s onemocněním způsobeném novým koronavirem

16.3. Zveřejnění učiva pro žáky ne webových stránkách třídy

30.6. Rozdávání vysvědčení

Výukový program s Městskou policií Brno

 

V úterý 24.9. jsme v naší třídě měli  výukový program zaměřený na prevenci kriminality a prevenci rizikového chování dětí. Strážník Městské policie Brno nás interaktivní formou seznámil s prolematikou šikany a kyberšikany.

Byli jsme informováni, jak máme postupovat, pokud by nám někdo ubližoval a šikanoval a na koho se máme v takovém případě obrátit. 

"Kdo si hraje, nezlobí!"

Ve čtvrtek 19.12. se naše třída zúčastnila sportovně preventivní akce "Kdo si hraje, nezlobí!" Spolu s ostatními třídami 2. stupně jsme na jednotlivých stanovištích plnili sportovní disciplíny a potom jsme vyplnili dotazník na téma vztahy ve třídě. Následovalo slavnostní vyhlášení výsledků sportovní části v tělocvičně školy, ale ještě předtím nás vánočně naladili naši zpěváci - Nátálie Smrčková, Monika Šebelová a  Matěj Dadák, kteří nám zazpívali koledy.

Ve sportovní části jsme obsadili 5. místo z 8 tříd 2. stupně.

 

Vánoční trhy v Brně

V pátek 20.12. jsme se vydali do centra Brna na vánoční trhy. Nejprve jsme navštívili Zelný trh, potom jsme si prohlédli betlém na Dominikánském námětí a nakonec jsme se byli podívat na náměstí Svobody. Popřáli jsme si hezké Vánoce a šťastný nový rok 2020.

Děkuji všem za krásné vánoční dárky a přeji klidné svátky a vše nejlepší v roce 2020.

Rozvrh hodin

7.A 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Pondělí Čj Z M Aj D Vv Vv
Úterý Čj ZNj/Rj Aj F IDT IDT
Středa TVd Tvd M Hv Čj Tvh Tvh
Čtvrtek D Aj ZNj/Rj M Z F
Pátek Čj M Aj Vo