7.A

7.A

PaedDr. Marie Dejmalová

Třídní akce 1. pololetí

2.9. Zahájení školního roku 2019 - 2020

3. a 4.9. Třídnický systém

5.9. Výuka podle rozvrhu

Vybíráme 510 Kč do třídního fondu a za pracovní sešity - Čj 80 Kč, Aj 243 Kč, ZNj 170 Kč a ZRj 208 Kč.

Celkem 1 040 Kč - žáci s ruštinou, 1 000 Kč - žáci s němčinou

24.9. Beseda s Městskou policií na téma - Šikana a kyberšikana - zdarma

9.10. Záchranná stanice Ptačí centrum - představení volně žijících zvířat v naší republice - školní hřiště - cena 50 Kč

14.10. Brněnské pověsti - procházka Brnem - cena 30 Kč

15.10. Totalita - prohlídka výstavy v centru Brna - zdarma

19.11. Beseda s Městskou policií na téma - Šikana a kyberšikana - pokračování - zdarma

19. 11. Dívčí koutek - povídání jenom pro dívky - zdarm

28.11. Chlapecký koutek - povídání jenom pro chlapce - zdarma

4.12. Cimbálový koncert skupiny Réva v tělocvičně školy - cena 60 Kč

19.12. "Kdo si hraje, nezlobí!"

20.12. Návštěva vánočních trhů na náměstích v centru Brna 

13.1. Třídní schůzky v 16.30 hod

30.1. Rozdávání výpisu vysvědčení

31.1. Pololetní prázdniny

 

 

Třídní akce 2. pololetí

7.4. Beseda - Šikana, kyberšikana a sociálně patologické jevy ohrožující mládež 

5.6. Planeta Země 3 000  -  kino Scala, 10.00 hod., cena 70 Kč

Výukový program s Městskou policií Brno

 

V úterý 24.9. jsme v naší třídě měli  výukový program zaměřený na prevenci kriminality a prevenci rizikového chování dětí. Strážník Městské policie Brno nás interaktivní formou seznámil s prolematikou šikany a kyberšikany.

Byli jsme informováni, jak máme postupovat, pokud by nám někdo ubližoval a šikanoval a na koho se máme v takovém případě obrátit. 

"Kdo si hraje, nezlobí!"

Ve čtvrtek 19.12. se naše třída zúčastnila sportovně preventivní akce "Kdo si hraje, nezlobí!" Spolu s ostatními třídami 2. stupně jsme na jednotlivých stanovištích plnili sportovní disciplíny a potom jsme vyplnili dotazník na téma vztahy ve třídě. Následovalo slavnostní vyhlášení výsledků sportovní části v tělocvičně školy, ale ještě předtím nás vánočně naladili naši zpěváci - Nátálie Smrčková, Monika Šebelová a  Matěj Dadák, kteří nám zazpívali koledy.

Ve sportovní části jsme obsadili 5. místo z 8 tříd 2. stupně.

 

Vánoční trhy v Brně

V pátek 20.12. jsme se vydali do centra Brna na vánoční trhy. Nejprve jsme navštívili Zelný trh, potom jsme si prohlédli betlém na Dominikánském námětí a nakonec jsme se byli podívat na náměstí Svobody. Popřáli jsme si hezké Vánoce a šťastný nový rok 2020.

Děkuji všem za krásné vánoční dárky a přeji klidné svátky a vše nejlepší v roce 2020.

Rozvrh hodin

7.A 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Pondělí Čj Z M Aj D Vv Vv
Úterý Čj ZNj/Rj Aj F IDT IDT
Středa TVd Tvd M Hv Čj Tvh Tvh
Čtvrtek D Aj ZNj/Rj M Z F
Pátek Čj M Aj Vo