5.B

5.B

Vítáme všechny na stránkách 5. B

Tak už nám uběhly tři měsíce v naší nové třídě, kam jsme se přestěhovali. Zvykli jsme si na velký prostor a pohodu.

V uplynulém čase proběhly akce, na které budeme rádi vzpomínat. 

17. 9.     EXPEDICE EVROPA

              Oblíbená, vyzkoušená akce

              Soutěž družstev v parku pod  Špilberkem

              Tentokrát na téma EVROPSKÉ STÁTY A JAZYKY

3. 10.   UKÁZKA VÝCVIKU VODÍCÍCH PSŮ

15. 10.  PČR nás ve třídě formou besedy informovala, jak si máme chránit data a informace o sobě při práci s počítačem.

1. 11.  Naše třída slavila Halloween a připomínali jsme si také náš svátek  - Památku zesnulých. Proběhla netradiční výuka, která všechny velmi pobavila.

Velká gratulace našim florbalistkám a florbalistům :-)

Děkujeme našim skvělým sportovkyním Helence a Catherine za  vítězství v Čeps cupu.

Za chlapce nás vystřelili až na  první místo Patrik, Lukáš, Adam, Vojta.

Byl zajištěn postup do krajského kola pro dívky i chlapce. V lednu se rozhodne, jestli  postoupí do Olomouce, kde se bude odehrávat další zápas, který rozhodne, zda se pojede  s velkým odhodláním do Ostravy na finále ČR.

ZÁPIS Z TŘÍDNÍ SCHŮZKY ZE DNE 12.11.2018

1. Přivítání rodičů dětí, prezence

2. Organizace školního roku 2018/2019 , seznam plánovaných akcí:

3.   Úspěchy žáků 5. B

4.  Informace k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia

                       Přihlášky zajišťuje ZŠ Horní – nutno podat do 1. 3. 2019

                        Termíny zkoušek   16. 4. 2019

                                                   17. 4. 2018

                        Veletrh SŠ – brněnské výstaviště   22. – 24. 11. 2019

5.   Informace o třídě:

6.   Individuální pohovory

Rozvrh hodin

5.B 1 2 3 4 5
Pondělí A Č M VI Vv
Úterý Č M A Tv
Středa Č M Inf A Hv
Čtvrtek Č M VI Č A
Pátek Č M A Pv PI

Galerie