4.A

4.A

Mgr. Jarmila Brázdilová

UČIVO NA MEET OD 3. KVĚTNA

PONDĚLÍ         ČJ+M

ÚTERÝ             ČJ+M

STŘEDA           ČJ+M

ČTVRTEK         ČJ+M

PÁTEK              ČJ+M

UČIVO NA MEET OD 19.DUBNA

PONDĚLÍ       ČJ+M

ÚTERÝ           ČJ+M

STŘEDA         ČJ+M

ČTVRTEK       ČJ+M

PÁTEK            ČJ+M

ZAHÁJENÍ ROTAČNÍ VÝUKY VE ŠKOLE

Vážení rodiče,

hodnocení vašeho dítěte za třetí čtvrtletí naleznete ve Škole online. Prosím o přečtení a zároveň o potvrzení zpětnou zprávou, že jste se s hodnocením obeznámili. Všechny případné dotazy můžeme řešit v pondělí 12.4. na třídních schůzkách. 

V pondělí od 12.4. zahajujeme rotační výuku. Prosím o spolupráci, dodržování pravidel, o vstřícnost a trpělivost.

Věřím, že se vše zvládne.

Přeji vám v následujících dnech pevné zdraví s očekáváním krásného jara.

Jarmila Brázdilová

 

 

UČIVO NA MEET OD 6. DUBNA

ÚTERÝ          ČJ+M

STŘEDA         ČJ+M

ČTVRTEK         ČJ+M

PÁTEK           ČJ+M

UČIVO NA MEET OD 29. BŘEZNA

PONDĚLÍ   ČJ+M

ÚTERÝ        ČJ+M

STŘEDA       ČJ+M

PŘEJI VÁM KRÁSNÉ A POHODOVÉ VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY :-)

UČIVO NA MEET OD 15. BŘEZNA

PONDĚLÍ             ČJ+M

ÚTERÝ                 ČJ+M

STŘEDA               ČJ+M

ČTVRTEK             ČJ+M

PÁTEK                  ČJ+M

UČIVO NA MEET OD 15. BŘEZNA

PONDĚLÍ    ČJ+M

ÚTERÝ        ČJ+M

STŘEDA       ČJ+M

ČTVRTEK     ČJ+M

PÁTEK         ČJ+M

UČIVO NA MEET OD 8.BŘEZNA - 12.BŘEZNA

PONDĚLÍ:   ČJ+M

ÚTERÝ:       ČJ+M

STŘEDA:    ČJ+M

ČTVRTEK:   ČJ+M

PÁTEK:       ČJ+M

UČIVO NA MEET OD 1.BŘEZNA - 5. BŘEZNA

PONDĚLÍ:        ČJ+M

ÚTERÝ:            ČJ+M

STŘEDA:          ČJ+M

ČTVRTEK:        ČJ+M

PÁTEK:             ČJ+M

UČIVO NA MEET OD 15. ÚNORA - 19. ÚNORA

PONDĚLÍ    ČJ+M

ÚTERÝ        ČJ+M

STŘEDA       ČJ+M

ČTVRTEK     ČJ+M

PÁTEK          ČJ+M

PŘEJI  KRÁSNÉ A POHODOVÉ JARNÍ PRÁZDNINY :-)

BUDU SE NA VÁS TĚŠIT 1. BŘEZNA :-)

 

UČIVO NA MEET OD 8. ÚNORA - 12. ÚNORA

PONDĚLÍ        ČJ+M

ÚTERÝ            ČJ+M

STŘEDA          ČJ+M

ČTVRTEK        ČJ+M

PÁTEK             ČJ+M        ČJ BODOVÝ TEST      M BODOVÝ TEST

UČIVO NA MEET OD 1. ÚNORA - 5. ÚNORA

PŘEJI VÁM ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ DRUHÉHO POLOLETÍ A TAKÉ NÁVRAT DO TŘÍDY V DOHLEDNÉM ČASE :-)

PONDĚLÍ    ČJ+M

ÚTERÝ        ČJ+M

STŘEDA      ČJ+M

ČTVRTEK    ČJ+M

PÁTEK         ČJ+M      ČJ TEST      M TEST

UČIVO NA MEET OD 25. LEDNA - 28. LEDNA

PONDĚLÍ         ČJ+M

ÚTERÝ             ČJ+M

STŘEDA           ČJ+M

ČTVRTEK         ČJ+M

PÁTEK = POLOLETNÍ PRÁZDNINY :-)

UČIVO NA MEET OD 18. LEDNA - 22. LEDNA

PONDĚLÍ     ČJ+M

ÚTERÝ         ČJ+M

STŘEDA       ČJ+M

ČTVRTEK     ČJ+M

PÁTEK          ČJ+M        ČJ-TEST       M-TEST     PŘV

TŘÍDNÍ SCHŮZKY a UČIVO NA MEET...

Vážení rodiče,

v pondělí 11.1. 2021 proběhnou na naší škole třídní schůzky. Budou se konat distančně, tj. bez osobní přítomnosti Vás rodičů ve škole. Budu Vám k dispozici v čase od 16.00-18.00, kdy mě můžete kontaktovat na emailu. Zápis z třídních schůzek s důležitými informacemi jste obdrželi ve Škole online v mailu.

Děkuji Vám předem za potvrzující zprávu o seznámení hodnocení Vašeho dítěte.

Vaše třídní Jarmila Brázdilová

UČIVO NA MEET OD 11. LEDNA- 15. LEDNA

 

PONDĚLÍ      ČJ+M         VL

ÚTERÝ           ČJ+M

STŘEDA         ČJ+M

ČTVRTEK      ČJ+M        VL

PÁTEK            ČJ+M        ČJ TEST       M TEST

UČIVO NA MEET OD 4. LEDNA - 8. LEDNA

PONDĚLÍ           AJ           ČJ + M       VL

ÚTERÝ                             ČJ + M

STŘEDA             AJ          ČJ + M

ČTVRTEK                        ČJ + M       VL

PÁTEK               PŘV 1   PŘV2     ČJ + M       M-BODOVANÝ TEST     ČJ- BODOVANÝ TEST

ROZVRH HODIN NA MEET:  ZDE

VÝUKA OD 4. 1. 2021

Vážení rodiče, milí žáci!

Dovolte mi pozdravit Vás v novém roce a popřát všem pevné zdraví, pohodu a klid navzdory složité době, kterou všichni prožíváme. Přišel Vám mail od vedení školy, který Vás informoval, jak bude probíhat výuka od 4. ledna.

V pondělí 4. ledna v 8.00 se přihlásí všichni žáci naší třídy do našeho kurzu 4.A v rámci aplikace Google Classroom. Na meetu se společně pozdravíme a řekneme si, jak bude probíhat další distanční výuka. Pokusím se zachovat již zaběhnutý systém používaný v podzimní distanční výuce, ale vše bude ještě v pondělí upřesněno.

Přeji Vám hezký zbytek víkendu a úspěšný start do roku 2021 :-)

Vaše třídní učitelka Mgr. Jarmila Brázdilová

 

Zpráva od paní učitelky Oršelové: Vlastivěda

Konec výuky v tomto kalendářním roce

Vážené rodiče,

z nařízení vlády vyplývá, že konec výuky v tomto kalendářním roce připadá na pátek 18. 12. 2020.

Výuka dle rozvrhu bude probíhat do čtvrtka 17.12.

V pátek bude třídnický systém. Konec vyučování bude beze změn z důvodu zachování stávající organizace při vydávání obědů. Žádné změny se nebudou týkat ani provozu školní družiny.

Přeji Vám klidné prožití vánočních svátků.

Do nového roku Vám přeji pevné zdraví a štěstí.

Snad se sport a zpěv brzy do škol vrátí.

Těším se na společné setkání v lepších časech.

Vaše třídní Mgr. Jarmila Brázdilová

UČIVO NA MEET OD 23.11. - 27.11.

PONDĚLÍ       AJ         ČJ + M        VL1    

ÚTERÝ                        ČJ+M

STŘEDA          AJ        ČJ+M     

ČTVRTEK                    ČJ + M     ČJ-PL-VYJ.SLOVA       VL

PÁTEK          PŘV       ČJ + M      

UČIVO NA MEET OD 16. 11. - 20.11.

PONDĚLÍ        AJ     ČJ+M      VL    VL-ČAS   VL-TEST      

ÚTERÝ             STÁTNÍ SVÁTEK

STŘEDA          AJ      M+ČJ   

ČTVRTEK                  ČJ+M       VL -ČAS      VL-ŘEKY    VL

PÁTEK            PŘV    PŘV TEST1     PŘV TEST2        M+ČJ      ČJ - BODOVANÝ TEST      M-BODOVANÝ TEST

UČIVO NA MEET OD 9.LISTOPADU - 13. LISTOPADU

PONDĚLÍ  AJ     M+ČJ   VL   VL MEET

ÚTERÝ       ČJ+M

STŘEDA      AJ     M+ČJ 

ČTVRTEK      ČJ+M       ČJ -PRACOVNÍ LIST       VL     VL MEET

PÁTEK       PŘV    M+ČJ    BODOVANÝ TEST ČJ        BODOVANÝ TEST M

UČIVO 2. 11. - 6. 11. 2020 + MEET NA CLASSROOM

Vážení rodiče a milí žáci,

podzimní listí i prázdniny nám uletěly a zítra máme  pondělí 2. listopadu. Budeme pokračovat v distanční výuce on-line přes CLASSROOM na MEETu. Před podzimními prázdninami jste se všichni úspěšně přihlásili na kurz 4.A a výuku jsme si vyzkoušeli. Bylo nutné se také přihlásit na předměty přírodovědy, vlastivědy a angličtiny, kde jste měli připraveny úkoly k těmto předmětům. Kódy na přihlášení zůstávají stejné. Seznámím vás s rozvrhem hodin na MEETu. Dole pod zprávou máte odkaz na tisk rozvrhu hodin.

On-line vyučovací hodiny jsou povinné, absenci žáka omlouvají rodiče zprávou (omluvenkou) ve Škole online či zprávou třídnímu učiteli. Online konzultace jsou dobrovolné a slouží k dotazům žáků k učivu, absenci není nutné omlouvat. Konzultace budou probíhat od pondělí do pátku mimo čtvrtek v čase 12.00-12.30. Pokud se do 10 minut nepřipojí žádný žák ani zákonný zástupce, bude konzultace ukončena.

Na základě pokynů pro 1. stupeň bude on-line výuka anglického jazyka probíhat každé pondělí a středu od 8.00-8.30. Žáci se přihlásí do skupiny podle vyučujících učitelů -  paní učitelky Cenkové a Čuperové.

Vlastivěda on-line je naplánovaná v pondělí od 10.45-11.15. a ve čtvrtek od 11.45 - 12.15. 

Náš kurz 4.A na český jazyk a matematiku bude zahájen pro 1. skupinu v 8.45, pro 2. skupinu v 9.15 a pro 3. skupinu v 9.45. Rozdělení do skupin zůstává z naší předešlé říjnové on-line výuky. Následně po ukončení on-line výuky nastává čas pro samostatnou práci žáků. Těším se na vás :-)

Znovu zdůrazňuji, pokud se vám přihlášení nedaří, nastanou technické problémy, prosím zachovejte klidnou hlavu. Pracovní listy k výuce i plán společné práce na MEETu budou vždy i na webu třídy. Stačí si listy k výuce vytisknout.

Přeji vám v následujících dnech hlavně pevné zdraví. Případné dotazy i připomínky mně pište na Školu on-line nebo mě kontaktujte na mobil. Předem děkuji za vaši spolupráci i komunikaci.

ROZVRH HODIN K TISKU: ZDE

UČIVO NA MEETu A PRACOVNÍ LISTY:

PONDĚLÍ 2.11.   AJ CENKOVÁ   AJ ČUPEROVÁ    M+ČJ MEET   M-pracovní list    VL-ZÁPIS   VL-DÚ   VL-on-line

ÚTERÝ 3.11.        ČJ+M MEET      ČJ-pracovní list

STŘEDA 4.11.      AJ CENKOVÁ    AJ ČUPEROVÁ      M+ČJ MEET     M-pracovní list

ČTVRTEK  5.11.   ČJ+M MEET    ČJ-pracovní list               VL-ZÁPIS

PÁTEK  6.11.        Přv   Přv -dýchání  ČJ+M MEET      Bodovaný test ČJ        Bodovaný test M

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Děkuji všem rodičům za spolupráci v distanční výuce. Chtěla bych velmi pochválit celou třídu v plnění úkolů a zapojení do našeho kurzu CLASSROOM a na MEET.

Přeji všem klidné prázdniny, které se nám prodlužují na celý týden a těším se na společné setkání ve třídě. Sledujte proto webové stránky třídy, kde budou čerstvé informace o listopadové výuce. :-)

 

Informace pro rodiče o distanční výuce od 2.11. 2020 pro 1. stupeň

Prosím o přečtení zprávy od vedení školy.

Zpráva

INFORMAČNÍ LETÁK MŠMT

ZDE....

UČIVO 19.ŘÍJNA - 23.ŘÍJNA 2020 + ZAHÁJENÍ MEET NA CLASSROOM

PONDĚLÍ 19.10.        ČJ      M      AJ-ČUPEROVÁ      AJ-CENKOVÁ        VL-ZÁPIS   VL-DÚ

ÚTERÝ   20.10.          ČJ     M      AJ-ČUPEROVÁ      AJ-CENKOVÁ

STŘEDA   21.10.        ČJ     M      AJ-ČUPEROVÁ      AJ-CENKOVÁ

ČTVRTEK   22.10.      ČJ     M      AJ-ČUPEROVÁ      AJ-CENKOVÁ        VL

PÁTEK   23.10.           ČJ     M      AJ-ČUPEROVÁ      AJ-CENKOVÁ       

MANUÁL JAK NA CLASSROOM-ÚKOLY

Vážení rodiče a milí žáci,

v pondělí 19. října v 8.00 se společně pokusíme navázat spojení a zahájíme výuku přes obrazovku PC na MEET přes CLASSROOM:-).  Pozor! Pokud se vám přihlášení nezdaří, prosím zachovejte klidnou hlavu. Pracovní listy k výuce budou vždy i na webu třídy. Stačí si listy vytisknout a v listopadu je předáte ke kontrole ve škole. Ještě malá připomínka. AJ jsou sice na každý den, ale stačí vytisknout jen jednou:-)

Manuál - jak na classroom - úkoly

MANUÁL - JAK NA CLASSROOM

úkoly na čtvrtek 15.10.

úkoly na čtvtek 15.10.

vlastivěda 15.10.     značky VL

ÚKOLY NA středu 14.10.

Úkoly na středu 14.10.

 

Zahájení distanční výuky

Vážení rodiče,

jak jistě víte, od zítřka zahajujeme distanční výuku. Dnes jsem dětem rozdala mnoho informací do kontaktního deníku. Mimo jiné jsem dětem zadala i práci. Prosím sdělte dětem, aby práci prozatím neplnily. Je změna. Úkoly budu zasílat každý den dle rozvrhu. Práce tedy bude rozdělena. Zítra dostanou žáci zprávu, co ten den mají vypracovat. Do pátku bych také ráda rozběhla zkušební provoz aplikace Classroom. V kontaktním deníku mají žáci přístupové údaje. Ve třídě jsme si vyzkoušeli přihlášení. Kód do naší třídy 4.A jsem vám napsala do mailu. Pokud se nebude dařit přihlášení, tak mě kontaktujte. Učivo zadávané  v této aplikaci bude totožné s i s učivem zde na webu třídy. 

Pokud není něco jasné, pište prosím mně. Domluvíme se.

Děkuji.

Mnoho trpělivosti a hlavně zdraví vám přeje vaše třídní Jarmila Brázdilová.

Třídní schůzky

TŘÍDNÍ SCHŮZKY - OSOBNÍ ÚČAST RODIČŮ JE ZRUŠENA !

Důležité informace

 

1. Sledujte, prosím stále aktuální informace ohledně hygienických zásad v budově školy.

  1. Ke komunikace se školou používejte v co největší míře aplikaci On-line škola. Důležité a aktuální informace najdete právě tam.

  2. Škola se připravuje na případnou distanční výuku. Vzhledem k tomu, že distanční výuka je dle školského zákona povinná, zavádíme využívání výukové platformy Gogole Classroom. Učitelé se s ní postupně seznamují. Informujte mě, prosím přes On-line školu, zda máte k dispozici alespoň základní techniku a internetové připojení.

  3. Veškeré školní akce jsou v prvním pololetí omezeny na minimum.

  4. V září hodnotím školní práci pouze slovně. Snažím se děti motivovat a povzbudit. Skutečná klasifikace se rozběhne od října 2020.

  5. Prosím o úhradu pracovních sešitů do ČJ, M, Př, AJ. 

Celková cena 330,- Kč

Děkuji všem rodičům za bezproblémový a nekonfliktní start do nového školního roku.

Jarmila Brázdilová

 

 

IV.A ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Věřím, že se všem prázdniny náležitě vydařily. Už se těším na společné setkání, které plánuji na pondělí 21. září v 16.00, kdy máme na škole třídní schůzky.

ŠKOLA ONLINE

V letošním školním roce nás čeká nový systém vzájemného předávání informací ze života školy, hodnocení a omlouvání žáka. Naše škola přechází na elektronickou podobu třídní knihy (pro učitele) a žákovské knížky (pro rodiče a žáky). Bez aktivace přiděleného PINU tento nový systém ovšem nebude funkční. Snad se vám všem již podařilo přihlášení. Chtěla bych vás požádat o kontrolní zprávu pomocí elektronické adresy, zda jste přihlášení na Školu OnLine.

Elektronická Žákovská knížka, se týká žáků od 3. do 9. ročníku, kteří se budou známky a hodnocení dozvídat výhradně touto cestou. Do Kontaktního deníku si budeme zapisovat důležitá sdělení i omlouvání žáka.Omlouvání můžete provést i elektronickou cestou. Budeme se snažit o písemné dublování všech informací. V letošním školním roce budeme tedy ve spojení přes Kontaktní deníky, tyto naše webové stránky třídy a také přes Školu OnLine. Tento systém bude jistě důležitý, pokud by nastala situace distanční výuky.

Mgr. Jarmila Brázdilová

Rozvrh hodin

4.A 1 2 3 4 5 6
Pondělí ČJ AJ M VL PV
Úterý ČJ M ČJ AJ TV HV
Středa VV ČJ M ČJ AJ
Čtvrtek ČJ M TV AJ VL
Pátek PŘV AJ M ČJ VV