5.B

5.B

Mgr. Lenka Pavlátová

Jarní prázdniny 7. - 11. března 2022

Tři hlavní úkoly:

Chodit denně na vzduch.

Běhat, skákat, zkrátka blbnout, co se do nás vejde.

Myslet na všechny dobré lidi světa.

LINE Official Stickers - Animated Smile Brush Example with GIF Animation

Kdo je připravený, není překvapený!

ROZVRH MEETOVÝCH HODIN             5.B        Surprised Cartoon Images, Stock Photos & Vectors | Shutterstock

Blok hlavních předmětů tvoří český jazyk a matematika. Je vyučován skupinově (12 žáků.) Rozdělení do skupin je stejné jako v loňském roce.     

V bloku je zařazena vždy desetiminutová přestávka.

Vlastivědu a přírodovědu mají obě skupiny současně.

Výuka angličtiny odpovídá v nejvyšší možné míře běžnému rozvrhu.

 

 

Pondělí

8:00 – 9:10

ČJ + M          

sk. 1

10:00 – 10:30

AJ

11:00 – 12:10

ČJ + M         

sk. 2

 

Úterý

8:00 – 9:10

ČJ + M          

sk. 1

10:00 – 10:30

PŘ 

obě skupiny

11:00 – 11:30

AJ

12:00 – 13:10

ČJ + M         

sk. 2

Středa

8:00 – 9:10

ČJ + M          

sk. 1

10:00 – 11:10

ČJ + M         

sk. 2

 

12:00 – 12:30

Aj

Čtvrtek

8:00 8:30

VL 

obě skupiny

9:00 9:30

AJ

10:00 – 11:10

ČJ + M         

sk. 2

12:00 – 13:10

ČJ + M         

sk. 1

Pátek

8:00 – 9:10

ČJ + M          

sk. 1

10:00 – 10:30

AJ

11:00 – 12:10

ČJ + M         

sk. 2

 

 

KARANTÉNA II

Od čtvrtka 10. 2. do pondělí 14. 2. 2022 je naše třída opět v karanténě.

Nástup do školy v úterý 15. 2. 2022.

Výuka na CLASS ROOM podle zavedeného rozvrhu.

KARANTÉNA

Vážení rodiče a neméně vážené děti,

Předpokládám, že jste již dostali SMS z krajské hygienické stanice.

 

 Z toho plyne že:

***    V pondělí 31. 1. a v úterý 1. 2. je naše třída v karanténě.

***    Výuka bude probíhat distančně na CLASS ROOMu podle zavedeného rozvrhu, který  

           najdete na webu třídy a už jsme měli tu příležitost si ho vyzkoušet.

***   Do školy na prezenční výuku nastupujeme ve středu 2. 2. 2022

***    Bruslení je zrušeno, bude normální středeční rozvrh.

***    Výpis z vysvědčení vydám ve středu 2. 2. 2022

***    Se na sebe budeme těšit.   J

 

Karanténní opatření stanovené ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) z. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, se nařizují v minimální délce 5 dní od data posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.
Karanténní opatření zahrnují:
domácí karanténu minimálně po dobu 5 dnů, tedy do 1. 2. 2022 včetně (dle data posledního kontaktu).

Povinnost podrobit se karanténě se vztahuje nově i na osoby, kterým uplynulo nejméně 14 dní od ukončení očkování, a i na osoby, které prodělaly onemocnění Covid-19 v době ne delší než 180 dní od data diagnostického pozitivního testu.

 

V případě, že budete žádat o ošetřovné, formulář najdete ZDE

Plán pololetních písemek pro ty, kterým na jedničkách opravdu záleží.

17. 1.   Vlastivěda – orientace v čase, hlavní události a osobnosti probraného období   

18. 1.   Český jazyk – shrnutí pravopisných jevů – vyjmenovaná slova, shoda přísudku s podmětem, pravopis koncovek podstatných jmen,  předpony a předložky

19. 1.    Přírodověda – základní informace o podmínkách života na Zemi (vzduch, voda, teplo a světlo, horniny, nerosty, půda)

20. 1.   Matematika – základní matematické operace + - . :    Písemné dělení dvouciferným dělitelem, Slovní příklad se zlomky, kruh, kružnice (vzájemná poloha, průsečíky, poloměr, průměr)                             

Zahájení školního roku 2021 - 22

Vážení rodiče a neméně vážené děti,

Doba do začátku nového školního roku už se počítá jen v desítkách hodin. Pevně věřím, že tento rok už bude opravdu normální NORMÁLNÍ !!!

 

Tak tedy… začínáme:

1. září - středa    Přivítání a nezbytné antigenní testování        

                              Končíme v 8:45

2. září - čtvrtek   Seznámení s rozvrhem a novinkami v něm, rozdávání učebnic    

                              Končíme v 10:45

3. září - pátek     Rozdávání sešitů a příprava na ostrý pondělní start.

                             Končíme v 11:40

 

Od pondělka 6. září jedeme v plné palbě podle rozvrhu.

Těšíme se na sebe.

Chlapecké děti s hračkami kreslené ilustrace plakáty na zeď • plakáty  dospívající, skútr, zmrzlina | myloview.cz

 

                                                                                                            Mgr. Lenka Pavlátová

                                                                                                     Třídní učitelka  

Rozvrh hodin

5.B 0 1 2 3 4 5
Pondělí x ČJ M Aj Vl Tv
Úterý x Čj M Aj Čj
Středa x M Čj Vl Hv AJ
Čtvrtek x ČJ Aj M Inf Tv
Pátek x ČJ M Aj Vv Pv