7.B

7.B

Mgr. Petr Kolář

Informace pro rodiče (náhrada za ZRUŠENÉ třídní schůzky 21.9.2020)

Vážení rodiče,

zasílám Vám důležité informace, které se týkají chodu školy i naší třídy.

  1. Prosím všechny zákonné zástupce, kteří se ještě nezaregistrovali do ŠkolyOnline, aby tak co nejdříve učinili (nejpozději do 25. září). Zde můžete najít všechny informace, které se týkají školní docházky Vašeho dítěte, můžete vidět jeho rozvrh, známky i omluvené hodiny.

  2. Od 18.9.2020 až do odvolání platí na všech školách zvýšená hygienická opatření – nosíme roušky po celý den – kromě výuky TV, svačin a obědů. Žáci jsou poučeni i o tom, jak je důležité dbát na zvýšenou hygienu rukou a na časté větrání v místnostech. Žáci by také měli mít s sebou ve škole více než jednu roušku, aby ji mohli během dne vyměnit.

  3. Ti z Vás, kteří jste mi již začali své děti omlouvat online přes ŠkoluOnline, klidně v tom pokračujte, ale velmi prosím, abyste mi do omluvenek vždy psali, jak dlouho bude Vaše dítě ve škole chybět – např. Dobrý den, omlouvám syna …... z výuky od pondělí 21.9. do středy 23.9.2020. Děkuji. Podpis. Pokud by Vaše dítě bylo nemocné i dál, napište mi znovu. Je to kvůli kontrole případného záškoláctví.

Dále prosím, aby omluvenky vždy přicházely pouze z účtu zákonného zástupce – z žákovského účtu je nelze akceptovat!

Ti z Vás, pro které je lepší omlouvat děti klasicky přes omluvný list, v tom také mohou pokračovat. I tyto omluvenky poprosím s daty absence.

Rovněž prosím o omlouvání případného pozdního příchodu do školy!

  1. Naše škola se připravuje na případnou distanční výuku, která je dle nového zákona pro všechny žáky povinná, proto Vás velmi prosím, abyste mi mailem nebo zprávou ve ŠkoleOnline odpověděli na následující otázku:

                        Má Vaše dítě přístup k PC nebo vlastní mobilní telefon s přístupem na internet?

  1. Z důvodu zpřísněných hygienických opatření budou v tomto pololetí omezeny veškeré školní akce mimo budovu školy, proto nevybírám žádné peníze do třídního fondu. Pokud bychom se rozhodli nějaké placené akce zúčastnit, využiji peněz z loňského školního roku.

  2. Od pondělí 21.9. do pátku 25.9. vybírám peníze na pracovní sešity do Čj, Aj, NJ popř. RJ. Kdo má NJ, platí 490 Kč, kdo má RJ, platí 510 Kč. Převzetí platby Vám potvrdím v KD.

  3. Po státním svátku 28.9.2020 již na webu ŠkolaOnline uvidíte první známky Vašich dětí. Do té doby používáme pouze motivační formy hodnocení.

Sledujte pravidelně webové stránky školy a kontrolujte zprávy na ŠkoleOnline – o všech změnách Vás budu průběžné informovat.

Velmi děkuji za spolupráci a s případnými dotazy se na mě kdykoliv obraťte emailem nebo zprávou přes ŠkoluOnline.

Petr Kolář

 

VÝUKA V 1.TÝDNU ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

1. září - zahájení nového školního roku: 8:00 - 8:45

2. září - třídnický systém: 8:00 - 11:40

3. září - třídnický systém: 8:00 - 12:35

4. září - výuka podle rozvrhu: 8:00 - 13:30

Na první týden je možné si již objednat obědy.

Těším se na vás :-)

Váš třídní učitel Petr Kolář

Rozvrh hodin

7.B 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Pondělí Čj Pč/ZNj F Aj M
Úterý Hv Aj M Čj Z Vo Vv Vv
Středa Tv-d Tv-d D M ZNj/ZRj Tv-h Tv-h
Čtvrtek M Čj Aj F
Pátek Pč/ZRj Čj M Z D Aj

Galerie