6.A

6.A

Mgr. Hana Prachařová

Závěr školního roku

Vážení rodiče, milí žáci,

příští týden 29.6. již NEPROBÍHÁ VÝUKA!!!

Vysvědčení budeme rozdávat 30.6. v 8:30 - 9 hod. Pokud se žáci neúčastnili výuky, ani konzultací či přezkoušení v budově školy, je nutné vyplnit a přinést ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (ke stažení na stránkách školy) a vzít si roušku, jinak nebudu moci žáky do budovy pustit.

Pokud není možné si vysvědčení 30.6.vyzvednout, úřední hodiny budou o prázdninách (počínaje 13.7.) vždy v 9 - 13 hod. V těchto hodinách bude možné vysvědčení vyzvednout.

Krásné léto

závěr distanční výuky

Dobrý den vážení rodiče, milí žáci,

nejdříve bych chtěla poděkovat všem rodičům za skvělou spolupráci v této nelehké situaci. Chodit do práce, starat se o děti, které zůstaly doma, kontrolovat a pomáhat s úkoly do školy, to nebyla žádná procházka růžovou zahradou. Bez vás by to zvládnout nešlo.

      Děkuji také dětem, které pečlivě pracovali, i když se jim určitě někdy do školní dřiny nechtělo. I přes všechny problémy jste všichni pracovali tak skvěle, jak jen to bylo ve vašich silách. Naučili jste se tak spoustu nových věcí nejen v jednotlivých předmětech, ale i v dalších dovednostech.

      Zasloužíte si jedničky s hvězdičkou.

Přeji vám všem krásné a pohodové léto, odpočinek od počítačů, televize, mobilů a těším se na vás v září ve škole.

 

A ještě připomínám vrácení učebnic, klíčků od skříňky a žákovských knížek: pondělí 22.6. žáci, kteří chodí do školy

                                                                                                                             čtvrtek 25.6. žáci, kteří zůstali doma

český jazyk

matematika

Aj - Čuperová

Aj - Cenková

zeměpis

dějepis

Př + VO

hudební výchova

výtvarná výchova

 

UPOZORNĚNÍ

Prosím všechny žáky, kteří navštěvují pondělní školní docházku, aby přinesli v pondělí 22.6. všechny učebnice, žákovsklou knížku a klíček od skříňky.

Děkuji všem

učivo 15.6. - 19.6. a VYBÍRÁNÍ UČEBNIC

Dobrý den milí žáci, vážení rodiče,

konečně jsme se všichni dočkali a je tu poslední zasílání učiva. Další týden již bude pouze třídnický systém a zhodnocení distanční výuky.

S tím také souvisí ukončení školního roku a odevzdání učebnic, žákovské knížky, vyklizení skříněk a odevzdání klíče od skříňky.

ODEVZDÁVÁNÍ UČEBNIC, ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY A KLÍČE OD SKŘÍŇKY:

Naše třída VI.A bude odevzdávat učebnice ve čtvrtek 25.6. v době 10 - 12 hod. Učebnice a žákovskou knížku budu vybírat přes okno do sborovny, v tuto dobu si také vyklidíte skříňku a odevzdáte klíč - je tedy nutné přijít s rouškou!!!

Prosím vás zkontrolujte si učebnice a pokuste se zajistit, aby byly v co nejlepším stavu, pokud jste učebnice ztratili nebo budou výrazně poničené bude nutné uhradit škodu!

Zároveň připomínám toto pondělí 15.6. v době 15-17 hod. je možné zavolat mi v rámci hovorových hodin do školy a domluvit se v případě jakýchkoliv nejasností a potíží s termínem devzdání učebnic.

VŠEM DĚKUJI ZA SPOLUPRÁCI, JSTE SKVĚLÍ.

A teď už vytoužené poslední učivo:

český jazyk

matematika

anglický jazyk - Čuperová

anglický jazyk - Cenková

fyzika

dějepis

zeměpis

přírodopis

výchova k občanství

informatika

učivo 8.6. - 12.6.

Dobrý den vážení rodiče, milí žáci,

pomalu se blížíme ke konci školního roku a také tedy k závěrečnému hodnocení. Během pondělka budu posílat všem rodičům návrh klasifikace, tak vás všechny prosím, podívejte se na vaše známky a také se zaměřte na dodání úkolů, které jste ještě nestihly vyplnit.

Toto pondělí se také s některými s vámi uvidím ve škole, tak vás prosím, nezapomeňte čestné prohlášení a 2 roušky a sáčky na jejich uložení. Na výuku budete potřebovat věci do českého jazyka, matematiky a fyziky. 

Výuka dál probíhá stejně jako doposud, prosím tedy sledujte stránky třídy a celé školy.

Děkuji všem za spolupráci, ještě to chvilku musíme vydržet...

 

český jazyk

matematika

anglický jazyk - Čuperová

anglický jazyk - Cenková

fyzika

dějepis

zeměpis

přírodopis

informatika

Nabídka sešitů na školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

jako každý rok jsme i letos připravili  nabídku sešitů a školních potřeb pro následující 
školní rok 2020/2021. Žáci tak získají základní sešity a výtvarné potřeby (mimo pracovní sešity).

Bylo zvykem, že třídní učitelé předali žákům nabídku a sady jste hradili v hotovosti ve škole.

Vzhledem k současným omezením Vás prosíme, abyste zaplatili částku dle ročníku, který bude Vaše dítě navštěvovat v příštím školním roce a uhradili ji jednou z těchto variant:

Žáci, kteří dochází do školy,  mohou uhradit sadu v hotovosti svému vyučujícímu nebo na účet školy 382388003/0300. Do poznámky uveďte jméno dítěte a budoucí třídu.
Žáci, kteří se účastní distančního vyučování, uhradí částku převodem na účet školy 382388003/0300. Do poznámky uveďte jméno dítěte a budoucí třídu.

Sadu, prosím, uhraďte nejpozději do 19.6.2020. 

             Ceník – sady sešitů a školních potřeb
1. ročník    Kč 240,-
2. ročník    Kč 280,-
3. ročník    Kč 380,-
4. ročník    Kč 400,-
5. ročník    Kč 315,-
6. ročník    Kč 250,-
7.ročník    Kč 265,-
8. ročník    Kč 260,-
9. ročník    Kč 265,-

Vzhledem k současné složité situaci prosíme všechny zákonné zástupce, aby naší nabídky využili a zajistili tak bezproblémový začátek školního roku 2020/2021.

Děkujeme za spolupráci.

vedení ZŠ a MŠ Horní 16, Brno

            
Náhled – sady sešitů a školních potřeb:

VÝUKA OD 8. ČERVNA

Vážení rodiče,

v rámci uvolňovacích opatření ve školství dochází od 8. června k možnosti nástupu žáků 2. stupně do školy. Účast ve výuce je dobrovolná, dále probíhá distanční výuka. Bližší informace společně informací o termínu přihlášení dětí do výuky naleznete v přiloženém dokumentu.

 

informace k nástupu žáků 2. stupně

učivo 1.6. - 5.6.

Dobrý den vážení rodiče, milí žáci.

Nejdříve bych vás, vážení rodiče, ráda požádala o zaslání informace o dobrovolné docházce vašich dětí od 8.6. do školy. Také bych ráda požádala o dodání přihlášky k druhému cizímu jazyku na sedmý ročník.

Všem dětem bych chtěla popřát KRÁSNÝ DEN DĚTÍ, všichni si jej užijte, co nejlépe můžete. 

A teď k učivu:

Zasílám jako každý týden pokyny k samostudiu a všechny předem chválím, za jejich vyplnění, protože se blíží termín pololetní porady a tedy i zhodnocení vaší pilné práce za toto pololetí.

Mějte se krásně a děkuji vám za spolupráci, všichni jste skvělí.

český jazyk

matematika

anglický jazyk - Čuperová

anglický jazyk - Cenková

fyzika

dějepis

zeměpis

přírodopis

výchova k občanství

informatika

hudební výchova

výtvarná výchova

 

DRUHÝ CIZÍ JAZYK

Vážení rodiče,

od sedmého ročníku bude probíhat výuka druhého cizího jazyka. Prosím vás o vyplnění přihlášky a její zaslání na moji emailovou adresu do 29.5. 2020.

Děkuji vám za váš čas a spolupráci.

přihláška druhý cizí jazyk 

Učivo 25.5. - 29.5.

Dobrý den vážení rodiče, milí žáci,

děkuji všem za skvělou spolupráci, kterou stále vykazujete.

Velice prosím všechny rodiče, aby vyplnili přihlášku pro druhý cizí jazyk a odeslali ji na můj email. Předem děkuji.

Na školních webových stránkách v aktualitách najdete informace o způsobu závěrečného hodnocení v tomto pololetí. Doporučuji vám tyto informace pečlivě pročíst, aby nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním.

Přeji krásné jarní dny.

český jazyk

matematika

anglický jazyk - Čuperová

anglický jazyk - Cenková

fyzika

dějepis

zeměpis

přírodopis + řešení1 + řešení2

informatika

hudební výchova

 

 

Učivo 18.5. - 22.5.

Zase po týdnu zdravím všechny žáky a vážené rodiče,

jsem ráda, že se vám práce daří a děkuji za to, že skvěle komunikujete a spolupracujete s námi učiteli. Všem vám patří velké díky.

Tak tedy hodně zdaru v práci a prosím ještě to chvíli vydržme.

český jazyk

matematika

anglický jazyk - Čuperová

anglický jazyk - Cenková

fyzika

dějepis

zeměpis

přírodopis

informatika

hudební výchova

Učivo 11.5. - 15.5.

Dobrý den,

posílám učivo na další týden, děkuji všem, že se snažíte a věřím, že vše zvládáte.

český jazyk

matematika

anglický jazyk - Čuperová

anglický jazyk - Cenková

fyzika

dějepis

zeměpis

přírodopis

výchova k občanství

informatika

 

 

učivo 4.5. - 7.5.

Dobrý den v prvním květnovém týdnu,

jsem moc ráda, že se vám daří dobře a zvládáte svoji práci, také mě těší, že píšete, odpovídáte, odevzdáváte své práce. Jste moc šikovní.

Než přistoupím k dalšímu zadání učiva, mám pro vás ještě jeden úplně speciální úkol! Tuto neděli 10. května všichni běžte za maminkou a dejte jí velikou pusu a třeba i nějakou další drobnost! A proč? Je přece DEN MATEK

PRO MAMINKU

 

A nyní už učivo na další týden.

 

Mějte se všichni krásně a hodně zdraví.

 

český jazyk

matematika

anglický jazyk - Čuperová

anglický jazyk - Cenková

fyzika

zeměpis

přírodopis

informatika

hudební výchova

výtvarná výchova

učivo 27.4. - 30.4.

Dobrý den zase po dalším týdnu,

všem vám přeji krásný týden a posílám další učivo a k tomu prosbu od nás vyučujících.

Chválím všechny, kteří pravielně pracují a hlásí se nám učitelům a děkuji za to. Zároveň musím poprosit VŠECHNY, kteří tak nečiní, aby TENTO TÝDEN odepsali VŠEM VYUČUJÍCÍM  a poslali práci, kterou jsme v minulých ŠESTI TÝDNECH zadávali a vyžadovali.

Je to velmi důležité, blížíme se pomalu k závěru, a i když máme tuto zvláštní  formu výuky, budeme muset vaši práci nějakým způsobem zhodnotit!!!   

Prosím tedy všechny o spolupráci. Děkuji a zdravím a přeji všem krásný páteční 1. máj.

český jazyk

matematika

anglický jazyk - Čuperová

anglický jazyk - Cenková

fyzika

zeměpis

přírodopis

hudební výchova

informatika

 

Učivo 20.4. - 24.4.

Dobrý den vážení rodiče, milí žáci,

uplynul další týden domácí výuky a já přicházím s dalšími úkoly, prosbami a pochvalami. Velice chválím, vaši pracovitost, protože sama vím, že doma se nikomu moc nechce. 

Chválím také vaši komunikaci s učiteli, ale současně musím připomenout, že domácí výuka trvá již šestý týden a my všichni o to víc potřebujeme zasílat od vás všechny úkoly, které jsme zadávali. Prosím tedy všechny, kteří ještě neposlali úkoly z minulých týdnů do některého předmětu, posílejte je vyučujícím co nejdříve, úkolů bude stále přibývat!  A prosím nezapomeňte taky na mne!!!

A ještě jeden důležitý vzkaz od paní asistentky: Všechny vás moc pozdravuje, samozřejmě se těší, až se zase všichni uvidíme a do té doby kdokoli by potřeboval pomoct s domácí přípravou nebo si třeba jen tak popovídat, napište na školní email paní asistenkta vám ráda odpoví a pomůže. Pro všechny email: bartova@zshorni.cz

A teď už zbývá jen pozdrav ode mne a učivo na další týden: 

Moc vás všechny zdravím a přeji nám všem, abychom vše zvládli a ještě chvíli vydrželi. :-)

český jazyk

matematika

anglický jazyk - Čuperová

anglický jazyk - Cenková

 

fyzika

dějepis

zeměpis

přírodopis

přírodopis - řešení

výchova k občanství

hudební výchova

informatika

 

 

 

Učivo 14. .4 - 17.4.

Dobrý den vážení rodiče, milí žáci,

doufám, že jste si pondělní velikonoční mrskut a nadílku všichni užili i v tomto obtížném období. Opět velmi děkuji, že pracujete zodpovědně, odevzdáváte úkoly včas a komunikujete s vyučujícími. Nepřestávejte, pracujte, pište. A ještě jednou poprosím, ozvěte se postupně všichni i mě, jak se vám vše daří.

A tady velikonoční nadílka na zkrácený týden od nás učitelů.

Zdraví vaše třídní učitelka

český jazyk

matematika

anglický jazyk - Čuperová

anglický jazyk - Cenková

fyzika

zeměpis

dějepis

přírodopis

informatika

hudební výchova

  

VESELÉ VELIKONOCE

Krásné velikonoční svátky přejí paní asistentka Hana Bartová a třídní učitelka Hana Prachařová

Učivo 6.4. - 8.4.

Zdravím všechny svoje žáky a všechny rodiče. Jsem moc ráda, že se vám daří plnit všechny úkoly a moc děkuji, že stále komunikujete se všemi učiteli.

Děkujeme.

Český jazyk

Matematika

Anglický jazyk - Čuperová

Anglický jazyk - Cenková

Zeměpis

Přírodopis

PŘÍRODOPIS - ŘEŠENÍ

Fyzika

Informatika

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Učivo 30.3. - 4.3.

Zdravím svoji 6.A a všechny rodiče,

děkuji všem, kteří mi odpověděli na zpětnou vazbu ohledně učiva. Budu velmi ráda, pokud mi budete i nadále posílat informace o zvládání množství učiva, které děti dostávají. 

A všechny moje děti ze 6.A, jsem ráda, že jste tak šikovní a pracujete doma stejně pilně jako ve škole. Pokud by přece jenom byl nějaký problém, pište vyučujícím, určitě poradíme.

Zdraví vaše třídní učitelka a samozřejmě také vaše paní asistentka Bartová

český jazyk

matematika

matematika - pracovní list

anglický jazak - Čuperová

anglický jazyk - Čuperová kontrola PS

anglický jazyk - Cenková

fyzika

zeměpis

přírodopis

informatika

hudební výchova

 

 

Tisk materiálů pro děti

Vážení rodiče, protože doba domácího vyučování je náročná a stále více pracovních listů je zasíláno k vytisknutí, máte možnost každé pondělí a středu v době 10-13 hodin přijít do školy za paní hospodářkou, která Vám pracovní listy vytiskne.

Děkuji Vám za spolupráci

Zpětná vazba k výuce

Dobrý den vážení rodiče a milí žáci.

Vím, že výuka z domova je velmi náročná na čas a na také na množství informací. A právě proto Vás, milí rodiče, v tomto složitém období žádám o  zpětnou vazbu, která i nám učitelům pomůže upravit výukový program pro Vaše děti a tím usnadnit všem práci.

Informace prosím zašlete do 30. března na můj mail: pracharova@zshorni.cz a průběžně Vás prosím o zasílání informací o splnění úkolů i mým kolegům, kteří Vás o zpětnou vazbu žádají ve svých instrukcích.

Velice Vám děkuji za Vaši spolupráci, přeji všem především hodně zdraví.

Hana Prachařová

UČÍME SE DOMA

UČÍME SE DOMA

Učivo 16.3.-20.3.

Milí žáci 6.A

Zdravím vás a posílám úkoly k samostudiu. Pokud by si někdo nevěděl rady , může mi napsat

na školní mail: pracharova@zshorni.cz

 

český jazyk

matematika

anglický jazak - Cenková

anglický jazyk - Čuperová

fyzika

dějepis

zeměpis

přírodopis

výchova k občanství

informatika

hudební výchova

výtvarná výchova

 

 

Rozvrh hodin

6.A 1 2 3 4 5 6
Pondělí Aj Tv-h/Inf-d Tv-d/Inf-h Čj Z
Úterý Vo M Hv Čj F
Středa Aj M Čj Vv Vv
Čtvrtek Aj Tv-h/Pl-d Čj Z M F
Pátek M Tv-d/Pl-h D Čj Aj

Galerie