7.A

7.A

Mgr. Antonie Laicmanová

Vítejte v novém školním roce 2021/2022

Testování

 

 • Testování žáků bude probíhat ve dnech 1., 6. a 9. 9. pomocí antigenního testu Genrui BioTech. (na webových stránkách školy je k dispozici instruktážní video.) Pokud vyjde dítěti pozitivní test, bude odvedeno do izolační místnosti a škola okamžitě kontaktuje jeho zákonného zástupce, aby si dítě vyzvedl.

 • Preventivní testování nemusí podstupovat žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa. Ve všech případech je nutné odevzdat třídnímu učiteli písemný doklad.

 • Děti netestované nebo neočkované musí mít až do odvolání roušku na ústech po celou dobu pobytu ve škole.

 • Ve škole stále platí zvýšená hygienická opatření: důsledné mytí rukou, preferování jednorázových kapesníků, pravidelné větrání, intenzivní úklid a dezinfekce všech prostor, omezení vstupu třetích osob do budovy školy atd.

1. - 3. září - třídnický systém

Středa 1. 9. (1 vyučovací hodina)

 • - roušky/respirátory s sebou (1. den na obličeji po celou dobu pobytu ve škole, kromě testování)

 •  - 7:45 – vstup do školy vchodem pro 2. stupeň (jako na jaře), děti se nepřezouvají, odchází okamžitě do své třídy VII.A (2. patro – jako loni)

 • - plán 1. vyučovací hodiny: uvítání, testování, poučení BOZP, plán 1. týdne školy, seznámení s rozvrhem, předání dokumentů pro rodiče

 • - 8:45 – odchod ze školy

 

čtvrtek 2. 9. (4 vyučovací hodiny), pátek 3. 9. (5 vyučovacích hodin)

 • - od 7:45 vstup do školy vchodem pro 2. stupeň, děti se nepřezouvají a odchází okamžitě do své třídy

 • - všechny otestované děti nasazují roušky jen ve společných prostorech (chodby, šatna, WC...), ve výuce jsou bez roušek

 • - s sebou školní batoh, základní pomůcky žáka: psací potřeby, pravítko, lepidlo, vyplněné dokumenty z předchozího dne

 • - třídnické práce: seznámení se školním řádem, rozdání chybějících učebnic, sešitů, pracovních sešitů, klíčků od skříněk, stanovení pravidel třídy, předání počátečních informací k výuce (nové předměty, noví vyučující), seznámení s plánem akcí apod.

 

Od 6. 9. bude probíhat výuka plně dle rozvrhu, žáci se již přezouvají a s sebou nosí veškeré pomůcky, mají obalené a podepsané sešity i učebnice, připravený úbor do TV a kufřík do VV.

Rozvrh hodin

7.A 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Pondělí Čj meet ZNj/ZRj M meet Aj meet D VV VV
Úterý Čj F meet M meet Z meet Aj meet HV
Středa TVd TVd ZNj /ZRj meet Pč D meet M meet TVh TVh
Čtvrtek Čj meet Vo meet Z M Aj meet
Pátek M meet Čj meet ZRj/Pč Př meet F Aj