5.A

5.A

Vítáme všechny na stránkách 5. A.

Dozvíte se zde, co jsme ve škole zažili, co plánujeme v nejbližších dnech, co se nám povedlo, a co budeme  muset ještě vylepšovat. A s tím, co se nám ale opravdu fakt povedlo, se pochlubíme na těchto stránkách. Doufáme společně, že těch velkých plánů, báječných zážitků a povedených akcí bude o hodně víc.

ÓÓÓbrovská gratulace našim florbalistkám

Blahopřejeme a také děkujeme našim skvělým sportovkyním Kristýně, Nikole, Andulce a Julče k vítězství v Čeps cupu. Snad se kousek jejich úspěchu a slávy přenese do celé naší třídy.

V těchto dnech pro vás společně s 5. B připravujeme malé vylepšení školního vestibulu. Prostor pod hlavním schodištěm se nám zdá smutně prázdný. Chtěli bychom ho nějak rozveselit a "zabydlet." V hodinách výtvarné a pracovní výchovy vyrábíme celou tlupu malých školních skřítku, které tam hodláme nastěhovat. Vydržte, práce je to náročná hlavně na čas, ale o to snad budete více překvapení, co takoví páťáci dovedou.

Bruslení - jako každý rok v krasohale RONDO vždy ve středu 8:30 - 9:30

v lednu:   9.   16.   23.   30.

v únoru  6.   20.

Brusle, helma nebo aspoň čepice, rukavice !!!  Bez nich nemůžeme na led.

Po dobu bruslení se budeme v pondělí pátou hodinu učit to, co nám nejmíň jde a co bude nejvíc potřeba. 

Plán pololetních písemných prací

10. 1. 2019    VLASTIVĚDA

 Konec první republiky

 2. světová válka

14. 1. 2019    ČESKÝ JAZYK

Pravopisné jevy – vyjmenovaná slova

Koncovky podstatných jmen

Shoda přísudku s podmětem

Přepony a předložky s – z

Zdvojené souhlásky

Hláskové skupiny MĚ x MNĚ

17. 1. 2019    MATEMATIKA     

                       Matematické operace     nad 1 000 000

                                                              Zlomky – znázornění, výpočet

                                                               Slovní úloha s převodem jednotek

                              Geometrie       Výpočet obvodu

                                                      Konstrukce trojúhelníka

                                                      Souřadnice bodů

21. 1. 2019    PŘÍRODOVĚDA - Vesmír

Závěr školního roku

Poslední týden ve školním roce plánujeme takto:

 

PONDĚLÍ    Poslední šance odevzdat projekty, protože odpoledne je závěrečná  

                     pedagogická rada.

 

ÚTERÝ       Vybíráme staré a rozdáváme nové učebnice, taky si odneseme naše

                     výtvarné výtvory.

 

STŘEDA     Uklízíme třídu a pak se jde na zmrzlinu!

 

ČTVRTEK   Vystěhujeme šatní skříňky, odevzdáme KLÍČE  

                      A ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY a čtvrtou hodinu se jde do bazénu.

 

PÁTEK        Konečně vysvědčení!  Končíme už v 8:45 a hurá na prázdniny.

 

 

Závěrem udělujeme velkou pochvalu všem, všem, všem.

 

Ale tu úplně největší si zasloužil náš nejlepší matematik Jakub Procházka, který vyhrál okresní kolo matematické soutěže PYTHAGORIÁDA.

 

A jen o myší chlup menší pochvalu si zaslouží Honza Dozbaba, který byl ve stejné soutěži třetí.

 

 

Nezbývá než GRRRRRRRRRRATULOVAT.

Rozvrh hodin

5.A 1 2 3 4 5
Pondělí A Č M Tv
Úterý Č M A Vv Pv
Středa Č M VI A Hv
Čtvrtek Č M VI Č A
Pátek M Inf A PI Č