3.A

3.A

Mgr. Radka Zadražilová

ODJEZD NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ

Sraz máme v pondělí 6.6.2022 v 8.00 hod za školou. Prosím nezapomenout na potvrzení bezinfekčnosti a kdo ještě neposlal kopii nebo originál pojišťovací kartičky. Vše po návratu vrátím. 

S dobrou náladou a v plném zdraví AHOOOJ v pondělí!!!!

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 15.6.2022

Milí rodiče, protože jedeme v době konání třídních schůzek (6.6.) na školu v přírodě, sejdeme se tedy o týden později,t.j. 15.6.2022 v 16.00 hod v naší třídě. Alespoň si řekneme zážitky a předáte si navzájem vyměněná trička, ručníky, boty..... :-)) R.Z.

VELIKONOCE

VESELÉ VELIKONOCE VŠEM VELRYBÍM RODINÁM A PŘÍZNIVCŮM !!!

Třídní schůzky

V pondělí 11.4. 20220 v 16.00 hod se konají třídní schůzky.

MATEMATICKÝ KLOKAN

Na naší škole proběhla soutěž Matematický klokan a máme ve třídě vítězku nejmladší kategorie " CVRČEK"!     

BLAHOPŘEJEME   BEATKO!!!!!

JARNÍ PRÁZDNINY

Dne 25.2. proběhla třídnická hodina o situaci na Ukrajině. S dětmi o situaci mluvíme, samozřejmě v rámci jejich věkové kategorie. 

Od 7.3. - 11.3 2022 jsou jarní prázdniny, proto přeji všem v co největším klidu nabrání sil do dalších školních týdnů, měsíců. 

Radka Zadražilová

Vánoční přání

SVÁTKY PLNÉ POHODY, KLIDU, LÁSKY

A DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ

PŘEJE

RADKA ZADRAŽILOVÁ

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

 

Dobrý den, 

27.10. a 29. 10.2021 jsou podzimní prázdniny. 28.10.2021 je státní svátek.

Přeji všem příjemně a ve zdraví strávené volno a těším se v pondělí 1.11. ve škole.

 

Tento rozvrh meetových hodin máme připravený pro případ distanční výuky. I nadále doufám, že ho nebudeme potřebovat.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021 / 2022

Zdravím všechny svoje třeťáky, kteří se už určitě těší jako já na 1.září a pro klidnější start zasílám Vám, rodičům, informace od vedení školy o průběhu zahájení nového školního roku. 

Můžete už nakouknout i na rozvrh hodin, máme ho zde vložený. 

Přeji Všem krásný poslední prázdninový víkend!

 

Vážení rodiče, milí žáci!

Dovolte nám seznámit Vás s průběhem začátku školního roku 2021/2022.

Jak vyplývá z vládního nařízení, proběhne ve všech školách preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3krát po sobě.

Na ZŠ a MŠ Brno, Horní 16 proběhne testování v následujících termínech:

1. 9. (ST) : 2. – 9. ročník

2. 9. (ČT) :  1. ročník

6. 9. (PO) : 1. – 9. ročník

9. 9. (ČT) :  1. – 9. ročník

Preventivní testování nemusí postupovat žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané namoci COVID-19.

Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.

Ve všech případech je nutné odevzdat třídnímu učiteli písemný doklad.

Více informací naleznete v Manuálu MŠMT ZDE.

Na naší škole budeme k testování používat antigenní testy zn. GENRUI. Návodné video můžete zhlédnout ZDE.

V případě pozitivního výsledku testu bude žák převeden do izolační místnosti, kde počká na vyzvednutí zákonným zástupcem. Ten je povinen kontaktovat neprodleně svého dětského lékaře a postupovat podle jeho pokynů.

ORGANIZACE TESTOVÁNÍ A ČASOVÁ DOTACE VYUČOVÁNÍ VE DNECH 1. – 3. 9. 2021:

Žáci I. stupně vchází do budovy přes šatny, žáci II. stupně učitelským vchodem a všichni přechází do svých kmenových tříd.

Žáci se nepřezouvají!

Ve všech třídách je třídnický systém.

1. 9. 2021 (ST)

1. ročník:

Žáci testováni nebudou. Z tohoto důvodu budou mít všichni přítomní v budově školy chráněné dýchací cesty rouškou, resp. respirátorem. Spolu s rodiči se zúčastní slavnostního uvítání na hřišti, následně se všichni s třídními učitelkami odeberou do tříd. Rodiče absolvují krátkou informační schůzku s vychovatelkami ŠD a po jejím skončení si děti osobně vyzvednou v 1.A nebo v 1.B.

Předpokládaný konec je cca 9:00.

Dětem i rodičům pomohou v orientaci v budově žáci devátých tříd.

TESTOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ

2. 9. 2021 (ČT)

V prostorách šatny a vestibulu proběhne v době od 7.15 do 7:45 pod vedením určených pedagogů testování prvňáčků, u kterého bude přítomen rodič. Po negativním vyhodnocení se dítě odebere v doprovodu žáků 9. ročníku do své třídy, kde bude dále pracovat se svojí třídní učitelkou. Po vyučování odchází zapsaní žáci do ŠD, ostatní před budovu školy, kde budou předáni zákonným zástupcům.

6. 9. (PO)

Žák buď sám,  nebo s 1 doprovodem,  přijde do své třídy, kde proběhne testování pod vedením třídní učitelky.

9. 9. (ČT)

Platí stejná pravidla jako u žáků 2. – 3. tříd, tzn. v ideálním případě se žáci  dostaví do třídy bez doprovodu rodičů a testy absolvují samostatně se svojí třídní učitelkou. Pokud potřebují asistenci doprovodu, musí se otestovat v prostorách šatny pod vedením k tomu určených pracovníků školy.

 

2. – 9. ročník 1VH, tj. 8:00-8:45

V rámci této hodiny se žáci otestují ve svých kmenových třídách pod vedením třídních učitelů, příp. k tomuto účelu jmenovaných pedagogů. Dále obdrží informace k následujícím dnům.

2. 9. 2021 (ČT)

1. ročník: 2VH, tj. do 9:40

2. – 5. ročník: 3VH, tj. do 10:45

6. – 9. ročník: 4VH, tj. do 11:40

3. 9. 2021 (PÁ)

1. ročník: 3VH, tj. do 10:45

2. – 5. ročník: 4VH, tj. do 11:40

6. – 9. ročník: 5VH, tj. do 12:35

Prosíme rodiče všech žáků, aby nevstupovali do budovy školy. V nezbytných případech se musí řídit pokyny zaměstnanců školy. (Pro rodiče prvňáčků bude v prvních dnech platit výjimka).

Od pondělí 6. 9. se všechny ročníky učí dle rozvrhu. Žáci se přezouvají a ukládají si své věci do přidělené šatní skříňky (klíče získají v pátek 3. 9.).

Nařízené testování 6. a 9. 9. proběhne v kmenových třídách. Žákům 1. – 3. ročníku bude opět umožněno testování s asistencí doprovodu v šatnách.

Pokud žák není přítomen v den testování ve škole, je otestován první den po příchodu do školy. Pokud žák navštěvuje v testovací den ranní družinu, je otestován vychovatelkou při vstupu do oddělení ŠD.

PRAVIDLA NOŠENÍ ROUŠEK, RESP. RESPIRÁTORŮ V BUDOVĚ ŠKOLY:

Všichni žáci, pracovníci i návštěvníci školy jsou povinni nosit roušky, resp. respirátory ve všech společných vnitřních prostorách školy. V případě negativního testu není rouška či respirátor nutný při výuce v učebnách.

Podrobnější informace naleznete také ve výše zmíněném manuálu.

 

Děkujeme za spolupráci a přejeme klidný a úspěšný školní rok.                      

 

 

 

 

 

JARNÍ PRÁZDNINY

Dne 25.2. proběhla třídnická hodina o situaci na Ukrajině. S dětmi o situaci mluvíme, samozřejmě v rámci jejich věkové kategorie. 

Od 7.3. - 11.3 2022 jsou jarní prázdniny, proto přeji všem v co největším klidu nabrání sil do dalších školních týdnů, měsíců. 

Radka Zadražilová

Rozvrh hodin

3.A 1 2 3 4 5
Pondělí Čj M Prv Čj Hv
Úterý Aj Čj Tv M Čj
Středa Čj Aj M Vv Vv
Čtvrtek Čj M Prv Pv Čj
Pátek Aj Čj M Čj Tv-pl