1.A

1.A

Mgr. Klára Endlicherová

Prezenční výuka od 10.5.2021

Vážení rodiče,

od 10.5.2021 se vracíme do školy a opět začínáme testováním ve třídě I. B. Prosím všechny děti, které se budou testovat se mnou, aby se dostavily do školly včas, tedy 7:35 - 7:45 h. Po otestování bude následovat AJ. Nezapomeňte si vzít do školy všechny sešity, pracovní sešity i učebnice. 

Děkuji za pochopení a přeji příjemný víkend. S pozdravem Endlicherová.

Úkoly 3.5.-7.5.2021

Úkoly 3.5.-7.5.2021

Prezenční výuka 26.4.-30.4.2021

Dobrý den,

od pondělí 26.4.2021 se vracíme opět na týden do školy. Začneme ráno testováním ve třídě I.B a budeme pokračovat AJ. Konec vyučování je celý týden v 11:40 h. Další testování proběhne ve čtvrtek.

Přeji klidný týden, s pozdravem Endlicherová.

 

Úkoly 19.4.2021-23.4.2021

Úkoly 19.4.2021-23.4.2021

Distanční výuka 19.4.-24.4.2021

Dobrý den,

od pondělí 19.4.2021 se vracíme na týden opět k distanční výuce. Probíhat bude stejně jako v minulém období, ve stejných časech i ve stejném složení skupin. Výjimkou je čtvrtek, kdy začneme s první skupinou již v 8 h, s druhou skupinou pak v 9 h a se třetí v 10 h. Důvodem je moje výuka hodiny v jiné třídě. Časy by se kryly.

Děkuji za pochopení. Těším se na spolupráci, s pozdravem Endlicherová.

Informace k návratu do školy 12.4.2021 a konání třídních schůzek

Informace

Úkoly 6.4.-9.4.2021

Úkoly 6.4.-9.4.2021

Úkoly 29.3.-31.3.2021

Úkoly 29.3.-31.3.2021

Úkoly 22.3.-26.3.2021

Úkoly 22.3.-26.3.2021

Úkoly 15.3.-19.3.2021

Úkoly 15.3.-19.3.2021

Úkoly 8.3.-12.3.2021

Úkoly 8.3.-12.3.2021

Úkoly 1.3.-5.3.2021

Úkoly 1.3.-5.3.2021

Výuka od 1.3.2021

Vážení rodiče,

vzhledem k úplnému uzavření škol z nařízení vlády, bude i v prvních a druhých ročnících probíhat od pondělí 1.3.2021distanční výuka. Podrobné informace o rozdělení dětí do skupin a začátky jednotlivých hodin obdržíte v pondělí 1.3.2021.

Přeji pevné nervy a zdraví, s pozdravem Endlicherová.

Rozdávání pololetního vysvědčení

Dne 28.1.2021 dostanou žáci výpis vysvědčení - hodnocení za I. pololetí. Vyučování proběhne podle čtvrtečního rozvrhu. Výpis vysvědčení děti obdrží během 4. vyučovací hodiny, která končí v období omezení v 11,30 h. Družina je v provozu.

V pátek 29.1.2021 jsou pololetní prázdniny.

Třídní schůzky 11.1.2021

Vážení rodiče,

třídní schůzky proběhnou distančně, tj. bez osobní účasti v budově školy.

Bližší informace o hodnocení 1. pololetí obdrží každý zákonný zástupce nejpozději do pondělí 11.1.2021 do 14,00 od třídního učitele. Přehled klasifikace budou mít děti v žákovských knížkách.

Pro případnou konzultaci budou všichni učitelé k dispozici v pondělí 11.1.2021 od 16,00 do 18,00 v aplikaci Škola online nebo na telefonu, který máte v ŽK.

S pozdravem Mgr. Klára Endlicherová

 

 

Informace k výuce od 4.1.2021

Informace k výuce od 4.1.2021

Informace k závěru kalendářního roku

Informace k závěru kalendářního roku

Třídní schůzky

proběhnou distančně, tj. bez osobní účasti v budově školy.

Bližší informace o hodnocení 1. čtvrtletí obdrží každý zákonný zástupce nejpozději do středy 25. 11 do 14,00 od třídního učitele. Přehled klasifikace je k dispozici v aplikaci Škola online (vyjímku tvoří žáci 1. a 2. ročníku, kteří budou mít hodnocení i klasifikaci v žákovských knížkách).

Pro případnou konzultaci budou všichni učitelé k dispozici ve středu 25. 11. od 16,00 do 18,00 v aplikaci Škola online.

Úkoly pondělí 16.11.2020

Úkoly pondělí 16.11.2020

Informace k návratu do škol od vedení školy

Informace k návratu do škol od vedení školy

Úkoly 9.11.-13.11.2020

Úkoly 9.11.-13.11.2020

Zrušení třídních schůzek, jejich přeložení

Zrušení třídních schůzek, jejich přeložení

Úkoly 2.11.-6.11.2020

Úkoly 2.11.-6.11.2020

Podzimní prázdniny

Podzimní prázdniny

Leták MŠMT

Leták MŠMT

Zpráva pro rodiče od vedení školy

Zpráva pro rodiče od vedení školy

Úkoly 19.10.-23.10.2020

Úkoly 19.10.-23.10.2020

Úkoly 14.10.-16.10.2020

Úkoly 14.10.-16.10.2020

13.10.2020

Vážení rodiče,

z nařízení vlády bude od 14.10.2020 probíhat distanční výuka.

Vůbec mě netěší, určitě ani Vás, že k tomuto způsobu práce dochází, ale musíme vše zvládnout. Tady na tomto místě najdete úkoly do pátku 16.10.2020. Na středu 14.10. mají děti práci zadanou přímo v pracovních sešitech. Během dne upřesním některé úkoly, sledujte, prosím, tuto stránku nebo volejte.

Do konce týdne budu posílat spojení (email+heslo) na naši internetovou učebnu na Google Classroom. Prosím o přihlášení na Google Classroom do pátku 16.10.2020. Od pondělí 19.10. by měla výuka probíhat již přes tuto internetovou učebnu. S případnými dotazy se na mě můžete obrátit na mém telefonním čísle.

Moc všechny zdravím a děkuji za pochopení a trpělivost. S pozdravem Endlicherová.

Informace předané vedením školy :

Distanční výuka od 14.10. 2020

  • Dle nařízení vlády se od středy 14. 10. učí distančně všichni žáci 1. i 2. stupně.
  • Distanční výuka je pro všechny žáky povinná.
  • Všichni žáci mají k dispozici školu online a webové stránky třídy, nově také Google Classroom.

 

Informace pro žáky 1. stupně:

  • Sledujte webové stránky své třídy a řiďte se pokyny svých třídních učitelů.
  • Učit se budete dle svého rozvrhu s důrazem na český jazyk, matematiku, anglický jazyk, prvouku, přírodovědu a vlastivědu. Výchovy budou řešeny jen okrajově.
  • Zadané úkoly plňte svědomitě a odevzdávejte v termínu, který určí vyučující, případné nesplnění úkolu bude považováno za absenci, kterou musí zákonný zástupce řádně omluvit třídnímu učiteli nejpozději do 72 hodin.

První fáze distanční výuky, která bude končit podzimními prázdninami,  bude pro všechny náročná tím, že se musí do každodenní práce začlenit novinky, které při jarní distanční výuce ještě nefungovaly, tedy zejména práce v rámci Google Classroom. Nezapomeňte se tedy, po obdržení pokynů od třídního učitele (webové stránky třídy), pokusit o připojení do aplikace. Spojení bychom rádi vyzkoušeli do pátku 16. 10. Případné problémy diskutujte, prosíme, s třídním učitelem.

Naší snahou bude zprostředkovat dětem výuku podle jejich věku, s ohledem na individuální a technické možnosti žáka.

Situace bude jistě vyžadovat nejen vzájemnou spolupráci školy a rodiny, ale i dávku tolerance při řešení situací, které jsou pro všechny náhlé a nové.

Hodně sil a zdraví.                  Vedení  ZŠ a MŠ Brno, Horní 16

Vážení rodiče,

vzhledem ke špatnému vývoji koronavirové epidemie jsou třídní schůzky v pondělí 21.9.2020 zrušeny.

Podrobné informace o protiepidemických opatřeních najdete v aktualitách školy.

Protože se v pondělí neuvidíme, rozdala jsem dětem pokyny  pro Vaše přihlášení do elektronické ŽK. My letos zápis hodnocení jednotlivých předmětů do elektronické ŽK nebudeme využívat, ale mohou se tam objevit informace o organizaci výuky. Sledujte ale, prosím, především zápisy zde na našich webových stránkách a informace v deníčku. Hodnocení budete mít v papírové ŽK zapsáno a tam také, prosím, pište omluvenky absence Vašich dětí. S případnými dotazy se na mě můžete obrátit na mém telefonním čísle, které najdete v ŽK.

Přeji příjemný víkend, s pozdravem Endlicherová.

Vážení rodiče,

v pondělí 21.9.2020 v 16 h se konají ve třídě I. A třídní schůzky.

Sledujte, prosím, aktuální informace o vývoji epidemie. O případné změně budete včas informováni.

Budu se těšit, s pozdravem Endlicherová.

Vážení rodiče,

Vítám Vás na stránkách třídy I.A.

Zde vždy naleznete informace týkající se naší třídy a informace plynoucí z rozhodnutí vedení školy.

 

Elektronická dokumentace

V letošním školním roce přechází naše škola na elektronickou třídní knihu a elektronickou žákovskou knížku. Elektronická třídní kniha se rodičů netýká a žákovská knížka je aktuální zatím pro žáky 3.-9.ročníků. 1. ročník bude mít zapsané hodnocení jednotlivých předmětů známkou, hodnocení chování a omluvenky absencí v žákovské knížce, která se nearchivuje (červený obal). Jiné informace najdete v deníčku (žlutý obal).

Při této příležitosti bych Vás chtěla moc požádat o jejich pravidelnou kontrolu.

 

Nařízení vlády

Z nařízení vlády, ze dne 9.9.2020 s platností od 10.9.2020, vyplývá nošení roušek v uzavřených prostorách. Toto nařízení platí ve školách aktuálně ve společných prostorách, tj. na chodbách, toaletách, v jídelně před a po konzumaci jídla. Ve třídách mohou mít žáci aktuálně roušky sundané.

Proto, prosím, vybavte děti na každý den 2 kusy čistých roušek a dvěma igelitovými sáčky pro jejich uložení.

Budeme sledovat aktuální nařízení vlády, řídit se pokyny MŠMT a MZ.

Přeji všem pohodu a hlavně zdraví.

 

Rozvrh hodin

1.A 1 2 3 4 5
Pondělí Čj/Aj Čj/Aj M Prv
Úterý Čj Tv(pl) M Čj
Středa Čj M Čj Vv Prv
Čtvrtek Čj M Tv Pv
Pátek Čj M Čj Hv

Galerie