7.B

7.B

Uvítání

Vítám v naší třídě nového žáka Sašu. Všem dětem přeji úspěšný nový školní rok a rodičům pevné nervy. Těším se na další spolupráci.

Harmonogram

Září

3.9.- 5.9. - třídnický systém 1- 4VH

Říjen

1.10. - beseda - výcvik vodícího psa  (5VH)

16.10. - exkurze s VV - výstava (30,- Kč placeno z tř. fondu)

29.- 30.10 podzimní prázdniny

Listopad

12.11. - třídní schůzky v 17:00 hod

14.11. - 4VH - koncert- písničky z divadla Semafor (50,- Kč placeno z tř. fondu)

19.12. - Kdo si hraje nezlobí - sportovně-preventivní akce

20.12. - Tajný deník Adriana Molea - Anglické divadelní představení, procházka vánočním Brnem (70,- Kč)

21.12. - vánoční besídka

 

Leden

8.1. - Kyberšikana-bezpečně na internetu - MěP (3VH)

14.1. - třídní schůzky

21.1. - uzavření klasifikace za I. pololetí

Únor

1.2. - pololetní prázdniny

5.2. - 3D kino (1-2VH, 60,- Kč)

        - Kyberšikana-bezpečně na internetu - MěP (3-4VH)

        - Výstava (7-8VH 30,- Kč)

11.-17.2. - jarní prázdniny

Březen

5.3. -  MěP-bezpečně na internetu (kyberšikana)

28.3. - soutěž Matematický klokan

Duben

3.4. - koncert - hudba 70.-90-tých let (50,- Kč)

15.-17.4. - testování z Aj,M,Čj a Člověk a jeho svět

8.4. - třídní schůzky

26.4. - Den Země 

Květen

24.5. -  sportovní den (40,- Kč)

Červen

10.6. - focení tříd

         - třídní schůzky

12.6. - výlet do Oslavan (Permonium)

21.6. - zeměpisný pořad - Kolumbie

25.6. - Den s Integrovaným záchraným sborem (Kraví hora)

Rozvrh hodin

7.B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pondělí ZNj/ZRj Č M A F
Úterý A D Z Č IDT IDT pauza Vv Vv
Středa Tvd Tvd A M Č Tvh Tvh
Čtvrtek M A ZNj/ZRj D Hv
Pátek Vo M F Z Č