1.A

1.A

Mgr. Radka Zadražilová

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče,

v pondělí 19.9.2022 se konají třídní schůzky. Sejdeme se v naší třídě v 16.00 hod. Řekneme si jak jsme se zaklimatizovali, co ještě potřebujeme a jak budeme spolu komunikovat. 

Rodiče ukrajinských dětí mají schůzky v přízemí školy v učebně "KOUMES" v 15.30 hod.

Těším se na Vás!

R.Zadražilová

HURÁ DO ŠKOLY !!!

Milé děti, 

přeji vám krásné poslední prázdninové dny a moc se těším, až vás všechny 1. září přivítám v naší třídě 1. A.

Bude to váš velký den!

Tak se na něho pořádně vyspěte, ráno vyskočte včas z postele, ať vám ani minutka z toho startu neuteče! 

Budu tam na vás čekat.

P. uč. Radka Zadražilová

ORGANIZACE ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU

 

Vážení rodiče,

ráda bych Vás seznámila s prvními školními dny.

1.9. 2022  1VH : školní budova se otevírá v 7.40 hod. Před vchodem se Vás ujmou žáci 9. ročníků, kteří Vás odvedou na místo                                     setkání.

       8.00 hod -  slavnostní společné přivítání prvňáčků a rodičů ředitelem školy na školním hřišti (za deště v budově školy) 

       8.15 hod -  přivítání s p. uč. ve své třídě 1. A

       8.35 hod -  informativní schůzka pro rodiče ve školní jídelně (provoz ŠD, kroužky). Děti zůstávají v té době se mnou ve třídě a                               po  skončení schůzky si je zase  osobně vyzvednete.

2.9. 2022  2VH : tj.8.00 - 9.40 hod , děti ráno můžete přivést do třídy a v 9.40 hod ty, které nepůjdou ještě do ŠD přivedu a osobně                                předám rodičům v šatně.

Od 5.9. 2022 :   probíhá výuka již podle rozvrhu ( bez plavání), který najdete zde, na stránce třídy, ale i v deníčku.

 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Žáci, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, ji mohou navštěvovat od 1. 9. (po vyučování) a další dny v plném rozsahu, tj ranní od 6.30 do 7.45 a odpolední navazující na vyučování do 17.00. 

 Prosíme, abyste na informativní schůzce 1. 9. pečlivě vyplnili docházku zvlášť v prvním a druhém týdnu a na zbytek školního roku.

 Každou změnu je nutné napsat na adresu druzina@zshorni.cz daného dne do 11.00 hod.

Toto opatření přispěje ke klidnému předávání dětí po výuce buď zákonným zástupcům nebo vychovatelkám ŠD.

Těším na naši spolupráci.

Radka Zadražilová

 

Rozvrh hodin

1.A 1 2 3 4 5
Pondělí Čj M Čj Prv
Úterý Tv pl. Čj / Aj M Čj / Aj Hv
Středa Čj M Čj Vv
Čtvrtek Čj M Prv Pv
Pátek Čj M Tv Čj