1.A

1.A

Mgr. Miloslava Kouřilová

Vítáme vás na stránkách třídy 1. A

Výletní týden prvňáčků

DRUMBENY - AKCE KE DNI DĚTÍ - 31. 5. 2022

Rozvrh hodin

Vážení rodiče,

tak, jak tomu bylo v době covidového testování, kdy jsme týdně přicházeli o 2 hodiny ČJ, které by dětem nenávratně chyběly, tak i nyní – s příchodem žáků z Ukrajiny – je potřeba upravit rozplánování rozvrhu hodin tak, aby výuka probíhala v ideálním rozsahu a všechny hlavní předměty byly odučeny efektivně - bez nutnosti chybějící učivo doplňovat doma. Každý den máme tedy všechny předměty, které jsou dle potřeby různě prolínány tak, aby děti nepřicházely o žádný předmět a zároveň  se jim dostaly informace, které mají mít.

JARNÍ PRÁZDNINY 2022

7. 3. -  11. 3. 2022  jsou  JARNÍ PRÁZDNINY.

Děti dostaly za úkol pořádně si odpočinout, trávit hodně času na čerstvém vzduchu, nezapomenout potrénovat sčítání a odčítání do 10, psát krátké věty a slova a kdykoliv bude chvilka času - přečíst libovolnou, minulý týden probranou stránku ve čtení.

Třídnická hodina 3. 3. 2022

Ve čtvrtek, dne 3. 3. 2022, v souladu s pokyny MŠMT a vedení školy - proběhla třídnická hodina za účelem objasnění četných dotazů dětí na téma válka na Ukrajině. 

1. A je v KARANTÉNĚ - úterý 1. 2. a středa 2. 2. 2022

PONDĚLÍ 31. 1. 2022

V pondělí 31. 1. 2022  bude v 1. hodině probíhat testování, 2. a 3. hodina bude probíhat běžně a ve 4. hodině si budeme rozdávat výpis z pololetního vysvědčení. Děti si přinesou euroobal nebo složku, do které si výpis dají. Družina funguje stejně jako v jiné dny.

V úterý, středu a čtvrtek se učíme podle rozvrhu, v pátek 4. 2. 2022 do školy nejdeme - máme POLOLETNÍ PRÁZDNINY.

PRO DÉLE CHYBĚJÍCÍ ŽÁKY je učivo probrané v daném týdnu koncem týdne vkládáno na GOOGLE CLASSROOM.

KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ CELÝ NOVÝ ROK 2022 přeje 1. A

PODZIMNÍ PRÁZDNINY - 27. - 30. 10. 2021

Milé děti,

užijte si PODZIMNÍ PRÁZDNINY, nezapomeňte však pravidelně číst.

Písmenka - M, m, A, a, L, l, E, e, S, s -už musíme bezpečně poznat a umět přečíst slabiky z nich složené.

Trénujte na čtecím listu a také v ŽA.

Vážení rodiče,

níže uvedený rozvrh byl vytvořený pro případ uzavření školy nebo uvedení naší třídy do karantény.

V hlavních předmětech se žáci budou dělit na skupiny, jelikož jsou děti zvyklé se dělit v rámci AJ na chlapce a dívky,

tyto skupiny jsme zachovali.

Další podrobné informace obdržíte až v případě, že by distanční výuka opravdu nastala.

Aktuálně probíhá prezenční výuka ve škole podle platného rozvrhu 1.A.

ROZVRH DISTANČNÍ VÝUKY

 

PRVNÍ TÝDEN VE ŠKOLE

Vážení rodiče, milí žáci!

Dovolte nám seznámit Vás s průběhem začátku školního roku 2021/2022.

Jak vyplývá z vládního nařízení, proběhne ve všech školách preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3krát po sobě.

Na ZŠ a MŠ Brno, Horní 16 proběhne testování v následujících termínech:

1. 9. (ST) : 2. – 9. ročník

2. 9. (ČT) :  1. ročník

6. 9. (PO) : 1. – 9. ročník

9. 9. (ČT) :  1. – 9. ročník

Preventivní testování nemusí postupovat žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané namoci COVID-19.

Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.

Ve všech případech je nutné odevzdat třídnímu učiteli písemný doklad.

Více informací naleznete v Manuálu MŠMT ZDE.

Na naší škole budeme k testování používat antigenní testy zn. GENRUI. Návodné video můžete vzhlédnout ZDE.

V případě pozitivního výsledku testu bude žák převeden do izolační místnosti, kde počká na vyzvednutí zákonným zástupcem. Ten je povinen kontaktovat neprodleně svého dětského lékaře a postupovat podle jeho pokynů.

ORGANIZACE TESTOVÁNÍ A ČASOVÁ DOTACE VYUČOVÁNÍ VE DNECH 1. – 3. 9. 2021:

Žáci I. stupně vchází do budovy přes šatny, žáci II. stupně učitelským vchodem a všichni přechází do svých kmenových tříd.

Žáci se nepřezouvají!

Ve všech třídách je třídnický systém.

1. 9. 2021 (ST)

1. ročník:

Žáci testováni nebudou. Z tohoto důvodu budou mít všichni přítomní v budově školy chráněné dýchací cesty rouškou, resp. respirátorem. Spolu s rodiči se zúčastní slavnostního uvítání na hřišti, následně se všichni s třídními učitelkami odeberou do tříd. Rodiče absolvují krátkou informační schůzku s vychovatelkami ŠD a po jejím skončení si děti osobně vyzvednou v 1.A nebo v 1.B.

Předpokládaný konec je cca 9:00.

Dětem i rodičům pomohou v orientaci v budově žáci devátých tříd.

TESTOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ

2. 9. 2021 (ČT)

V prostorách šatny a vestibulu proběhne v době od 7.15 do 7:45 pod vedením určených pedagogů testování prvňáčků, u kterého bude přítomen rodič. Po negativním vyhodnocení se dítě odebere v doprovodu žáků 9. ročníku do své třídy, kde bude dále pracovat se svojí třídní učitelkou. Po vyučování odchází zapsaní žáci do ŠD, ostatní před budovu školy, kde budou předáni zákonným zástupcům.

6. 9. (PO)

Žák buď sám,  nebo s 1 doprovodem,  přijde do své třídy, kde proběhne testování pod vedením třídní učitelky.

9. 9. (ČT)

Platí stejná pravidla jako u žáků 2. – 3. tříd, tzn. v ideálním případě se žáci  dostaví do třídy bez doprovodu rodičů a testy absolvují samostatně se svojí třídní učitelkou. Pokud potřebují asistenci doprovodu, musí se otestovat v prostorách šatny pod vedením k tomu určených pracovníků školy.

 

2. – 9. ročník 1VH, tj. 8:00-8:45

V rámci této hodiny se žáci otestují ve svých kmenových třídách pod vedením třídních učitelů, příp. k tomuto účelu jmenovaných pedagogů. Dále obdrží informace k následujícím dnům.

2. 9. 2021 (ČT)

1. ročník: 2VH, tj. do 9:40

2. – 5. ročník: 3VH, tj. do 10:45

6. – 9. ročník: 4VH, tj. do 11:40

3. 9. 2021 (PÁ)

1. ročník: 3VH, tj. do 10:45

2. – 5. ročník: 4VH, tj. do 11:40

6. – 9. ročník: 5VH, tj. do 12:35

Prosíme rodiče všech žáků, aby nevstupovali do budovy školy. V nezbytných případech se musí řídit pokyny zaměstnanců školy. (Pro rodiče prvňáčků bude v prvních dnech platit výjimka).

Od pondělí 6. 9. se všechny ročníky učí dle rozvrhu. Žáci se přezouvají a ukládají si své věci do přidělené šatní skříňky (klíče získají v pátek 3. 9.).

Nařízené testování 6. a 9. 9. proběhne v kmenových třídách. Žákům 1. – 3. ročníku bude opět umožněno testování s asistencí doprovodu v šatnách.

Pokud žák není přítomen v den testování ve škole, je otestován první den po příchodu do školy. Pokud žák navštěvuje v testovací den ranní družinu, je otestován vychovatelkou při vstupu do oddělení ŠD.

PRAVIDLA NOŠENÍ ROUŠEK, RESP. RESPIRÁTORŮ V BUDOVĚ ŠKOLY:

Všichni žáci, pracovníci i návštěvníci školy jsou povinni nosit roušky, resp. respirátory ve všech společných vnitřních prostorách školy. V případě negativního testu není rouška či respirátor nutný při výuce v učebnách.

Podrobnější informace naleznete také ve výše zmíněném manuálu.

 

Děkujeme za spolupráci a přejeme klidný a úspěšný školní rok.                      

Rozvrh hodin

1.A 1 2 3 4 5
Pondělí ČJ M PRV ČJ
Úterý TV-PL M AJ/ČJ AJ/ČJ
Středa ČJ M ČJ VV PV
Čtvrtek ČJ M PRV HV
Pátek ČJ M TV ČJ

Galerie