1.B

1.B

Mgr. Kateřina Kubínová

Milí prvňáčci, vážení rodiče a prarodiče!

Dnes jsme s dětmi ukončili distanční výuku na historicky poslední video hodině v tomto školním roce a já pevně věřím, že byla poslední vůbec, a že jsme s ní udělali pomyslnou tečku za tímto podivným obdobím, které nám hodně vzalo, ale určitě i dalo. Ostatně myslím, že to jinak v životě ani nejde.

Dovolte mi, abych se ještě jednou pozastavila a ohlédla. Když nám 10. března přišla zpráva, že se od následujícího dne zavírají školy, asi nikdo z nás nepředpokládal, že se už v první třídě v lavicích nesejdeme. Bylo to náhlé, naprosto ojedinělé rozhodnutí a pro všechny úplně nová situace. Během prvních dnů se s ní každý musel vyrovnat a uspořádat si svůj soukromý i profesní život tak, aby obstál. A to se nám, myslím, podařilo na jedničku s hvězdičkou (omluvte moji profesionální deformaci 😊).

I pro mě byla situace nová, ze dne na den se všechno obrátilo vzhůru nohama a já se začala potýkat s technikou. Celý můj život jsem zapřisáhlým nepřítelem veškerých sociálních sítí, jsem pyšná na to, že se s lidmi potřebuji setkávat, a ne si s nimi chatovat, zážitky prožívat, a ne je fotit, a teď toto 😊. Moje práce se najednou otočila a já každodenně mailovala, skypovala, telefonovala, přijímala a odesílala zprávy v desítkách.

Ale jak jsem psala v úvodu, tento čas mě obohatil o to, že teď vím, že dokážeme sdílet mnohé i na dálku, a že pocit vzájemné náklonosti je silnější než technické problémy při vysílání nebo drobné komplikace v mailové poště.

Děkuji tedy všem! Děkuji za práci, laskavost, vedení, pomoc a péči. Děkuji všem 18 rodinám, se kterými jsme se pravidelně vídali. Ne každá hodina byla super, někdy jsme už cítili únavu nebo nechuť pracovat, ale dali jsme to. Nemyslela jsem, že to kdy řeknu nebo napíši, ale bude mi to chybět 😊. Byli jste skvělí!

Děkuji i ostatním, že byl vždy spoleh na to, že mi poskytnete zpětnou vazbu, i když ne všichni ve stejné míře. Ale tak to chodí. Jsme různí, díky bohu, ale právě proto si vážím toho, jak jsme celou situaci zvládli se ctí.

Přeji Vám krásné léto, ty nejlepší prázdniny na světě a já se budu těšit ve druhé třídě na děti, na Vás rodiče a vlastně i na všechno, co nám život připraví. Tak buďte zdraví!

                                                                                                                              Vaše Kateřina Kubínová

 

PROSÍM POZOR, 2 NOVÁ DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ!

 1. Napište mi, prosím, do mailu předběžné přihlášení Vašeho dítěte do ranní a odpolední družiny v příštím školním roce.

           Klasické zápisní lístky vyřešíme až v září.

                                                                                                                                                                                 Děkuji za rychlé vyřízení 😊.

 1. Z nařízení vlády je nutné, aby všichni žáci, kteří nenavštěvují školu, měli na předávání vysvědčení vyplněné čestné prohlášení. ZDE

           TOTO PROHLÁŠENÍ MUSÍ MÍT VYPLNĚNÉ I DOPROVOD KAŽDÉHO ŽÁKA.

           Prosíme Vás tedy o vyplnění formulářů, které budeme vybírat při vstupu na hřiště.

Věříme, že ani tyto drobné komplikace nám pěknou a slavnostní chvíli ukončení 1. třídy nepokazí.

Pak už nám bude chybět jen krásné slunečné počasí! Tak pokud někdo máte konexe na těch správných místech, je čas se za nás přimluvit 😊.

V NEDĚLI SLAVÍME DEN OTCŮ!

Milí tátové, krásný den Vám všem!

Děkujeme za podporu a nadhled, kterým nám často pomáháte!

A za smysl pro humor - ten potřebujeme jako sůl!

Učivo na poslední týden od 22.6. do 26.6.

A máme tu předposlední červnový pátek, tím i předposlední pozdrav a dozajista poslední zadávání úkolů. Světlo na konci tunelu 😊 nejenže už vidíme, já si dokonce myslím, že ho i celým tělem cítím 😊!!!

Vydržte ještě, prosím, ať si ten konec můžeme přisladit dobrým pocitem z dokončené práce!

ČTENÍ :

PSANÍ :

MATEMATIKA :

PRVOUKA :

M s Ferdou :

M s Beruškou :

M - dárečky:

V Aj je vše splněno :-).

Rozdávání vysvědčení

Vážení rodiče, milí žáci,

letošní podivný školní rok se blíží ke svému konci a my jsme velmi šťastní, že rozvolnění, která přicházejí, nám umožňují pozvat Vás na slavnostní rozdávání vysvědčení na školní hřiště...vrátíme se tedy tam, kde jsme letos v září začali :-).

ZAČÁTEK AKCE : 8.00 na školním hřišti ( vstup branou za parkovištěm)

S SEBOU : složku na vysvědčení a deštník v případě nepříznivého počasí :-)

UKONČENÍ AKCE : cca 8.40

Zváni jsou nejen všichni prvňáčci( tedy i ti, kteří školu v posledních dnech nenavštěvovali, vzhledem k tomu, že nepůjdeme do budovy školy, není nutné vyplnění žádného formuláře.), ale i jejich rodiče.

Věříme, že nám počasí bude nakloněno a my si budeme moci alespoň tento slavnostní okamžik náležitě užít. 

                                                                    Těším se na Vás! Kateřina Kubínová

Učivo na týden od 15.6. do 19.6.

A je tu další páteční pozdrav. Postupně ukončujeme práci ve všech předmětech, po tomto týdnu zbydou poslední stránky ve Slabikáři a v písance a 1 stránka v Prvouce. Takže jsme borci, kteří splní vše do puntíku. Posílám v tomto týdnu i závěrečné práce, které bychom s dětmi ve škole vypracovávali. Není nutné mi je přeposílat, spíše si Vy můžete udělat představu, jak by děti uspěly. Pracovní list do matematiky je pouze pro nadšence, kteří mají stále mnoho sil a chutě do počítání 😊 a mě těší, že jich je mezi námi ještě pořád dost.

Znovu Vám děkuji za spolupráci, které si moc cením a taky za výdrž. Děti chválím za práci, kterou plní a všechny žáky z video hodin za obrovskou snahu a úsilí, které do učení dávají…jak říkám, jste borci😊!

V ponělí jsou dálkové hovorové hodiny :-), ale vzhledem k tomu, že jsme v častém kontaktu, není v žádném případě nutné se jich jakoukoli formou zúčastnit, pokud to z Vaší strany nepovažujete za nutné :-).

Užijte si krásný víkend!

ČTENÍ:

PSANÍ :

MATEMATIKA :

PRVOUKA :

ANGLICKÝ JAZYK :

M - opáčko:

Čj - opáčko:

M - pracovní list:

Vážení rodiče,

Vkládám důležité informace k organizaci konce školního roku.

 1. Sešity

Na stránky třídy jsem už vkládala nabídku sešitů i pomůcek na příští školní rok.

Vzhledem k současné složité situaci prosím všechny zákonné zástupce, aby naší nabídky využili a zajistili tak bezproblémový začátek školního roku 2020/2021.

 1. Hodnocení

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 provedli vyučující na základě těchto podkladů (dle doporučení MŠMT):

 • hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy byla umožněná osobní přítomnost žáků na vzdělávání, tedy z doby do 10. 3. 2020
 • podpůrně ze všech podkladů, které získali při vzdělávání na dálku („distanční formou“); v případě, že podklady hodnotili známkou, má toto hodnocení jen doporučující vliv; vyučující musí při hodnocení těchto podkladů zohlednit celkový přístup žáka k průběhu vzdělávání na dálku
 • zohlednění výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020; to zejména v případech, že nebude mít vyučující odpovídající podklady podle písm. a) a b)
 • celkový přístup žáka v komunikaci s vyučujícím; jeho aktivity nad rámec plnění zadaných distančních povinností

Na email Vám byl zaslán návrh známek Vašeho dítěte ze všech předmětů, prosím o potvrzující zprávu, že jste známky dostali a berete je na vědomí. Děkuji.

Dětem, které chodí do školy, jsem vložila zprávu fyzicky do deníčku, prosím o podpis a zaslání zpět.

 1. Hovorové hodiny

V pondělí 15. 6. od 15,00-17,00 budu k dispozici při tzv. distančních hovorových hodinách

(fyzická přítomnost dospělých osob není dle nařízení vlády možná):

 • můžete mi zavolat na mobilní telefon (775 068 682)
 • nebo napsat email (kubinova@zshorni.cz)
 • budu také k zastižení na Skypu
 1. Odevzdávání učebnic – vyklízení šatních skříněk

Vzhledem k tomu, že prvňáčci mají jedinou učebnici a to do anglického jazyka, který si letos moc neužili 😊, rozhodli jsme se požádat Vás o to, abyste si tuto učebnici i pracovní sešit k ní ponechali na opakování na začátku příštího školního roku.

Jedinou věc, kterou tedy budu vybírat je klíč od šatní skříňky. Děti, které chodí do školy ho odevzdají vyučujícímu ve čtvrtek 25.6. Do té doby, prosím, dohlédněte na vyklizení šatní skříňky.

Ostatní rodiče prosím o odevzdání ve středu 17.6. od 8.00 – 10.00. V této době budete mít připravené i věci, které zůstaly ve třídě – Tv a případné převlečení do ŠD (s sebou velkou igelitovou tašku 😊).

      5. Vydávání vysvědčení

Vysvědčení se bude vydávat v úterý 30. června od 8.00 hodin. Bližší informace vyzvednutí upřesníme. Pracujeme na možnosti setkání na školním hřišti, abychom se mohli s první třídou alespoň pěkně rozloučit, když už jsme si ji nemohli pořádně užít 😊.

       6. Třídní fond

Zbytek třídního fondu převedu do školního roku 2020/21.

                                                                                                           S pozdravem a poděkováním za spolupráci.  Kateřina Kubínová

Učivo na týden od 8.6. do 12.6.

Tentokrát posílám páteční pozdrav. První červnový týden už je za námi a čas teď začne bláznivě utíkat jako pokaždé, když se blíží konec a člověk má pocit, že toho má ještě spoustu stihnout a sil ubývá 😊. Ale my máme práci dobře rozplánovanou, takže se nám nemůže nic stát 😊.

ČTENÍ : 

PSANÍ :

MATEMATIKA  :

PRVOUKA :

ANGLICKÝ JAZYK :

Užijte si krásný víkend! A vydržte, myslím na Vás! :-)

Nabídka sešitů na školní rok 2020/21

Vážení rodiče,

 

jako každý rok jsme i letos připravili  nabídku sešitů a školních potřeb pro následující

školní rok 2020/2021. Žáci tak získají základní sešity a výtvarné potřeby (mimo pracovní sešity).

 

Bylo zvykem, že třídní učitelé předali žákům nabídku a sady jste hradili v hotovosti ve škole.

 

Vzhledem k současným omezením Vás prosíme, abyste zaplatili částku dle ročníku, který bude Vaše dítě navštěvovat v příštím školním roce a uhradili ji jednou z těchto variant:

 

 • Žáci, kteří dochází do školy,  mohou uhradit sadu v hotovosti svému vyučujícímu nebo na účet školy 382388003/0300. Do poznámky uveďte jméno dítěte a budoucí třídu.
 • Žáci, kteří se účastní distančního vyučování, uhradí částku převodem na účet školy 382388003/0300. Do poznámky uveďte jméno dítěte a budoucí třídu.

 

Sadu, prosím, uhraďte nejpozději do 19.6.2020.

 

             Ceník – sady sešitů a školních potřeb

 1. ročník

Kč 240,-

 1. ročník

Kč 280,-

 1. ročník

Kč 380,-

 1. ročník

Kč 400,-

 1. ročník

Kč 315,-

 1. ročník

Kč 250,-

 1. ročník

Kč 265,-

 1. ročník

Kč 260,-

 1. ročník

Kč 265,-

 

Vzhledem k současné složité situaci prosíme všechny zákonné zástupce, aby naší nabídky využili a zajistili tak bezproblémový začátek školního roku 2020/2021.

 

Děkujeme za spolupráci.

vedení ZŠ a MŠ Horní 16, Brno

 

Náhled – sady sešitů a školních potřeb:

Informace pro rodiče

Prosíme rodiče, kteří nám do dnešního dne nezaslali požadované informace nutné k vyúčtování kroužků a školní družiny, zašlete na e-mail ekonomka@zshorni.cz:

 • Jméno dítěte
 • Třída
 • Kroužky, které Vaše dítě navštěvovalo
 • Informaci, zda Vaše dítě navštěvovalo ŠD
 • Číslo účtu, na který máme zaslat vyúčtování

Děkujeme

vedení ZŠ a MŠ Horní 16, Brno

 

Já i paní žirafa přejeme suprový den dětí!

Učivo na první červnový týden

A zase je tu víkend a jako vždy i zadání nových týdenních úkolů. Začíná poslední měsíc tohoto zvláštního školního roku. Tak se do něj pustíme ze všech sil, i když jich možná už začíná ubývat. Konec je na blízku a přijde navzdory koronaviru a všem ostatním překážkám :-) a krása prázdnin je i v tom, že si člověk napřed může říct A MÁM TO HOTOVO! 

Krásně si užijte neděli a práce ať Vám jde od ruky. 

Děkuji všem těm, kteří se mnou vzorně spolupracují! Myslím na Vás a držím palce. A taky se skláním nad Vašimi výkony.

ČTENÍ :

PSANÍ :

MATEMATIKA :

PRVOUKA :

ANGLICKÝ JAZYK :

Chybička se vloudila

Do sešitu u Rákosníčka se vloudila chybička. Díky Evelínce byla odhalena! Najdete ji také? Nápověda zní : je to příklad na odčítání na stránce s 12 :-).

Učivo na týden od 25.5. do 29.5.

Posílám nové úkoly, které jsou jen pro děti, které pokračují v distanční výuce!!!!

ČTENÍ :

PSANÍ :

MATEMATIKA :Video 1, Video 2

PRVOUKA :

ANGLICÝ JAZYK : 

Holky: https://1drv.ms/p/s!AlyOl4tFxlH2tRAilNtAaF7C_SZ1?e=ndFjBX

Kluci: https://1drv.ms/p/s!AlyOl4tFxlH2tQ2wDuWZN6o0vdOO?e=tASGmo

Prosím všechny, od kterých jsem neobdržela opakování do matematiky, aby si na mě vzpomněli :-).

Ostatním děkuji za spolupráci a těším se na další.

POZOR! DŮLEŽITÉ HLÁŠENÍ PRO DĚTI PŘIHLÁŠENÉ od 25. 5. DO ŠKOLY :-) !

Vážení rodiče, milí žáci!

22.5. se pro přihlášené děti opět otevře budova školy. Z naší třídy se přihlásilo na výuku pouze 6 žáků, kteří se zapojí do dopoledních a odpoledních výukových aktivit. Všechny potřebné informace k docházce naleznete v aktualitách školy a prosím o mimořádně pozorné prostudování. Dovolím si nyní jen to nejdůležitější shrnutí:

V pondělí 25. 5.  přijdou žáci v 7.40 před budovu školy a nadále se budou řídit pokyny pracovníků školy. Dopolední výukové aktivity jsou rozděleny do dvou bloků, které jsou odděleny 1/2 hodinovou přestávkou, kterou budou děti za příznivého počasí trávit na školním hřišti. Po dopoledních aktivitách jedna skupina prvňáčků končí ( obědem nebo bez něj) a druhá skupina je předána na odpolední volnočasové aktivity. Toto bylo výchozím kritétiem rozdělení do skupin ( není tedy důležité, zda běžně jde o žáky 1.A či 1.B). Obě skupiny ale budou pracovat podle stejného plánu, který navíc koresponduje s úkoly pro distanční výuku.

S SEBOU:

 1. aktovka: vybavené pouzdro, kontaktní deník s vyjádřením o odchodu ze školy (sami nebo s doprovodem) + učebnice, sešity a pracovní sešity do matematiky, českého jazyka, anglického jazyka a prvouky
 2. svačina: nezapomeňte na pitný režim v teplých dnech
 3. 2 roušky + 2 igelitové sáčky: jedna rouška na ústech + jedna rezervní
 4. čestné prohlášení zákonných zástupců s datem 25. 5. 2020 ( ke stažení na webových stránkách školy)

BEZ VYPLNĚNÉHO ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ NEBUDE ŽÁK VPUŠTĚN DO BUDOVY ŠKOLY. Možno vyplnit též před školou 25.5.

 

Docházkou na dopolední výukové aktivity a prací ve třídě budou mít děti veškeré školní povinnosti splněny. Nemusí tedy nadále nijak jinak plnit úkoly v rámci distanční výuky, nebudou mít ani žádné domácí úkoly.

Věřím, že se dětem ve škole bude líbit a přeji všem klidný víkend a dobré vyšlápnutí do další neobvyklé výuky, kterou máme před sebou.

 

 

A PRO VŠECHNY OSTATNÍ :-) !

Vážení rodiče a milé děti!

Protože jste se rozhodli nevyužít znovuotevření školy, vlastně se pro nás nic závažného nemění. I nadále bude probíhat distanční výuka, i nadále budete na našich stránkách dostávat zadané úkoly, které budou korespondovat se školními aktivitami žáků ve škole. Nadále budu velmi vděčná za spolupráci, které si u všech velmi cením. Bez ní distanční výuka nemůže dobře fungovat.Budu se snažit  co nejčastěji vídat s dětmi a alespoň na dálku vést video hodiny tak, abychom v klidu dokončili látku 1. ročníku, zopakovali jsme již probrané učivo a v pohodě dokončili tento zvláštní školní rok :-).

 

 

Učivo na nový týden od 18.5. do 22.5.

Hezký víkend!

Všechny Vás zdravím a než se podíváte na úkoly, dovolte mi, abych Vám vysekla poklonu za Vaši dosavadní práci. Určitě si ji zasloužíte! Pravda je, že u některých mi chybí častější kontakt, ale vzhledem k tomu, jak dopadlo Vaše rozhodnutí stran přítomnosti dětí z naší třídy ve škole, věřím, že práci zvládají i Ti, kteří se se mnou neučí a nejsou v tak těsném kontaktu.

Znovu zde prosím ty z Vás, kteří mi nezaslali práci dětí za poslední období, aby mi dali vědět. Spojení na mě už všichni velmi dobře znáte.

Všem přeji spoustu sil a taky dobrou náladu – té není nikdy dost! :-)

ČTENÍ :

PSANÍ :

MATEMATIKA :

PRVOUKA :

RÁKOSNÍČKŮV PRAC. LIST :

ANGLICKÝ JAZYK : 

Holky: https://1drv.ms/p/s!AlyOl4tFxlH2tHzbaSJaNgJYIG3g?e=bMWWTS

Kluci: https://1drv.ms/p/s!AlyOl4tFxlH2tHu2EinCmqaMp6Ns?e=mXX1Mj

 

POZOR, DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ !

Vážení rodiče,

v průběhu měsíce  května bude provedeno vyúčtování úhrad za kroužky pořádané naší školou (vrácena částka za neodučené hodiny) a školní družinu (vrácena úhrada za duben – červen/2020)

Prosím, zašlete na e-mail ekonomka@zshorni.cz  následující informace:

 • Jméno dítěte
 • Třída
 • Název kroužků, které dítě navštěvovalo
 • Zda dítě navštěvovalo školní družinu
 • Číslo účtu, na který máme zaslat zůstatek peněz

Děkujeme

vedení ZŠ a MŠ Horní 16, Brno

Učivo na nový týden od 11.5. do 15.5.

Další týden domácího učení je před námi, ale jak jistě víte, 25.5. 2020 se pro žáky I. stupně už škola otevře. Docházka ale zůstává dobrovolná, rozhoduje o ní zákonný zástupce každého žáka. Všechny důležité informace o této skutečnosti najdete na webových stránkách školy v sekci aktuality.  Tam také naleznete formulář, který, prosím, pečlivě a uvážlivě vyplňte a pošlete zpět do 14.5. 2020. V něm vyjádříte svůj zájem či nezájem o docházku Vašeho dítěte do školy. My na základě přihlášení rozdělíme děti do skupin, které musí zůstat až do konce školního roku neměnné. Každá skupina bude mít jednoho pedagoga  na dopolední vzdělávací a druhého na odpolední volnočasové aktivity. Pokud budete mít nějaké nejasnosti, neváhejte mě kontaktovat.

A teď k neméně důležité záležitosti :-) . Posílám pozdravy všem maminkám k dnešnímu svátku a přeji ze srdce hodně štěstí, spoustu sil na všechno, s čím se musíte poprat a kopu radosti nad vším, co Vám život přináší. Jste báječné!

A teď už k učení:

ČTENÍ :

PSANÍ :

MATEMATIKA :

PRVOUKA :

ANGLICKÝ JAZYK :

Holky: https://1drv.ms/p/s!AlyOl4tFxlH2sijwRHYo5fmkYrLz?e=SekpLU

Kluci: https://1drv.ms/p/s!AlyOl4tFxlH2siop2OIC2Z2XNz_E?e=ucIGhD

Tak držím palce a předem děkuji všem za vzornou spolupráci, zasílání učiva a kontakty. Moc si toho cením. Hezkou neděli!

Učivo na další zkrácený týden od 4.5. do 8.5.

Všechny moc zdravím a posílám další zadání. Čeká nás opět zkrácený týden a tak je stránek zase o něco méně :-).

Děkuji všem těm, kteří se se mnou pravidelně kontaktují a díky kterým mám pocit, že se nám práce společně daří i v těchto podivných a těžkých podmínkách. Je to pro mě důležité a moc si toho cením.  

Vyřizuji i poděkování malé čarodějnice, moc se jí práce dětí líbila :-).

A teď zadání úkolů:

ČTENÍ :

PSANÍ :

MATEMATIKA : Video 1., Video 2.

PRVOUKA :

ANGLICKÝ JAZYK : 

Holky: https://1drv.ms/p/s!AlyOl4tFxlH2shShRu6_jn0qSAWt?e=GW0eAr

 

Kluci: https://1drv.ms/p/s!AlyOl4tFxlH2shbBSM1ioEoEuWJH?e=4uQgkI

Ať se práce daří! Posílám spoustu májových pozdravů!

Prosba o kontakt

Kdo mi neposlal zprávu ani úkoly celičký týden, prosím o kontakt, ať mám jistotu, že jste v pořádku, že se Vám daří dobře a taky školní úkoly, že plníte bez problémů.

                                                                    Děkuji všem a zdravím!

Malá čarodějnice má úkol

Ano, je to tak. Malá čarodějnice dostala úkoly , které musí zvládnout dřív, než skončí filipojakubská noc. Nechcete jí pomoci? Stačí si práci vytisknout a pustit se do toho. Bude to zábava, nebojte se! Záleží ale jen na Vás, jestli úkoly uděláte všechny, jen některé nebo žádný :-). Jasná věc, že budu ráda, když mi práci pošlete a já ji předám na čarodějnickém sletu :-).

Tak čarování zdar!!!

TAJNÉ ÚKOLY :  

1.

2.

3.

4.

 

Víkendový pozdrav pro děti i jejich rodiče

Dobrý den,

tentokrát píši v sobotu odpoledne. Doufám, že si užíváte hezké počasí, třeba jste zrovna někde venku - to by bylo nejlepší. Já se taky snažím, i v této podivné době, dělat něco, co mě baví a nezapomínám chodit na procházky, nejlépe do lesa, někam do přírody. Je pravda, že je teď všechno trošku jiné, ale určitě už to brzo skončí. Vím, že všechno zvládáte i takto na dálku a jsem na Vás hrdá, ale stejně už se moc těším, až budeme zase spolu v naší třídě. 

Jsem moc ráda, že se na Skypu vídám už se spoustou dětí a znovu lákám i další. Za pokus to určitě stojí :-), protože se spolu můžeme nejen učit, ale i pobavit a hlavně - pořád víme, že školu zvládáme a držíme krok. Vím, že učení není málo, ale o to víc si cením, kolik práce zvládáte. Jste dobří, fakt dobří :-).Taky mi udělalo radost, že si paní žirafa pochvaluje, že jí přibývají Vaše fotky ( kdo ještě neposlal, určitě to udělejte, ať nám nechybíte do party). 

Tak ještě jednou - mějte se moc hezky, práce ať jde pořád od ruky, i když je jasné, že je to pořád těžší. A hlavně - buďte zdraví !

P.S. Obrázek se parádně hodí - paní žirafa vyhlíží pátek - třeba tento sváteční, na který jsem myslela i při zadávání úloh, tak snad budete mít radost.

 

FOTKY PRO PANÍ ŽIRAFU

Ahoj prvňata!

Dostala jsem super fotky, u některých jsem se tuze nasmála. Teď čekám na všechny ostatní. Nenechte se zahanbit a posílejte! Až se sejdete ve třídě, určitě Vás promítání pobaví. To Vám slibuji!

Tak se dejte do focení, protože já čekám!!!! Posílám pusu!!!

                                                                                Vaše paní žirafa

Učivo na týden od 20. 4.do 24. 4.

ČTENÍ :

PSANÍ :

MATEMATIKA :

PRVOUKA :

ANGLICKÝ JAZYK :    Holky:  https://1drv.ms/p/s!AlyOl4tFxlH2sT9ojHn8bvDCyzi3?e=FeH5IJ

                                     Kluci:  https://1drv.ms/p/s!AlyOl4tFxlH2sUHpxx0JItsHGlJo?e=mivJKk

 

Všechny moc zdravím!

Mám velkou radost z toho, jak doma plníte zadanou práci a uvědomuji si, že to mnohdy není nic jednoduchého. O to cenější je pro mě Vaše zpětná vazba, kterou mi předáváte. Všichni jsme v kontaktu a já věřím, že forma, kterou jste si vybrali pro naši spolupráci, je přesně ta, která Vám nejvíce vyhovuje. Přesto znovu ujišťuji, že můžete kdykoli zavolat či napsat zprávu nebo mail a znovu nabízím i výuku přes Skype, která se už s mnoha dětmi daří ( vyhledat mě můžete pod mým celým jménem nebo mailovou adresou). Ráda bych Vás viděla i slyšela :-).

Děkuji všem rodičům a prarodičům za to, jak úžasně se dětem věnujete a přeji všem pevné zdraví a ať se Vám i tento týden práce daří!

Pozdravy posílá také pan kolega Turoň a samozřejmě paní asistentka. Držte se. Kateřina Kubínová

Nové díly učebnic

Pokud si někdo ještě nevyzvedl ve škole nový díl písanky a matematiky, nemusí zoufat. Ve středu od 11.00 - 16.00 máte další šanci :-).

Mějte se dobře! 

Učení na zkrácený týden od 14. - 17. 4.

ČTENÍ :

PSANÍ :

MATEMATIKA :

PRVOUKA :

ANGLICKÝ JAZYK :        Holky:  https://1drv.ms/p/s!AlyOl4tFxlH2sRGOMmuePoJDdZ_5?e=4LvmRx

                                        Kluci:  https://1drv.ms/p/s!AlyOl4tFxlH2sRN-9XzqS0kf0Lws?e=xWTWN7

Dopis pro všechny děti z 1.B

Ahoj holky a kluci!

Tentokrát se obracím hlavně na Vás, i když možná budete pomoc velkáčů potřebovat.

Ten nápad jsem dostala, protože se mi po Vás už pořádně stýská 😊.

A proto vyhlašuji velkou soutěž s názvem FOTKA PRO PANÍ ŽIRAFU.

Každý ze třídy mi může poslat 2 fotografie: jednu, jak se doma učí a jednu podle svého výběru. Bude super, když nás fotky po návratu do školy pobaví a my se společně zasmějeme.

Moc se těším na Vaše super nápady!  Vaše paní učitelka

POZOR ZMĚNA ZADÁNÍ !!! MÁME TU VELIKONOČNÍ NADÍLKU!!!

Učivo na týden od 6. 4. do 10. 4.

A máme tu další pátek a také další úkoly. Tak ať Vám jde práce od ruky :-).

A protože nás čekají Velikonoce, dáme si trošku méně práce a hlavně...další zadání úkolů očekávejte až v úterý!!

Užijte si svátky i v tomto zvláštním čase a těšte se z jarního sluníčka!

ČTENÍ :

PSANÍ :

MATEMATIKA :

PRVOUKA :

ANGLICKÝ JAZYK :
Holky:  https://1drv.ms/p/s!AlyOl4tFxlH2sGvPBFqcBjapjK22?e=9PKRx8

Kluci:  https://1drv.ms/p/s!AlyOl4tFxlH2sGw6IJr3PJf0ythT?e=LWPnLa

 

Žádost o vyzvednutí dalších dílů učebnic

Žádám Vás o vyzvednutí dalšího dílu matematiky a písanky, ke kterým ještě přidám 1 sešit na matematiku, který budeme později potřebovat.

Vše bude nachystáno na vrátnici školy a paní hospodářka mi laskavě slíbila, že bude vydávat v pondělí ( 6.4.) a ve středu (8.4.) vždy v době 11.00 - 13.00 hodin.

Stačí tedy zazvonit u hlavního vchodu do školy .      Děkuji za spolupráci.

Tento týden posílám velké poděkování!

Poděkování patří všem, protože už není nikdo z naší třídy, o kom bych neměla žádné zprávy. Každý pracuje tak,jak je to v daný okamžik pro něj nejlepší. Někteří mi posílají ofocenou práci, s některými se pravidelně vídám na skypu, s mnohými jsem mluvila telefonicky nebo si vyměnila SMS...všechno je dobře! Jsme v kontaktu a to je fajn. Těší mě také to, že mi posíláte pozdravy s přáním zdraví a pohody a já teď moc ráda využívám toho, že Vám to mohu oplatit. Tak tedy: opatrujte se, buďte zdraví a užijte si každý den co nejlépe to jde.

 

A přidávám i anglický jazyk

Holky:  https://1drv.ms/p/s!AlyOl4tFxlH2sENgHQRhTQCyFgnY?e=yCXol3

Kluci:  https://1drv.ms/p/s!AlyOl4tFxlH2sEc_h6YluYLlUOjs?e=EqFrwS

Pan učitel všem posílá spoustu pozdravů!

Učivo na týden : 30.3. - 3. 4.

ČTENÍ :

PSANÍ :

MATEMATIKA :

PRVOUKA :

Všechna práce vychází na 1 stránku každý všední den ( kromě prvouky ). Doporučuji takto práci skutečně plnit, nepracovat v blocích - nedělat si nejprve celou matematiku, pak písanku atd. Tím se co nejvíce přiblížíme běžné výuce, která také střídá činnosti každý den.

Děkuji za pochopení a spolupráci.

Další páteční pozdrav

Vážení rodiče, milí žáci!
zdravím Vás na konci dalšího týdne, kdy jsme nuceni pracovat každý ze svého domova a posílám učení na týden od 30. 3. do 3. 4.
Věřte mi, že bych si nic nepřála více, než být už zase ve třídě s dětmi a vrátit se ke klasické výuce, ale to zatím není možné, proto nám nezbývá nic jiného než se s tím vypořádat takto na dálku.
Velmi děkuji všem, kteří jsou se mnou v kontaktu, děkuji za Vaše slova podpory i přání pevného zdraví. Jsem ráda, že se Vám daří a nemáte s učením žádné velké problémy.
Děkuji za ofocené písanky či jiné práce, které mi posíláte. Věřte, že je pro mě zpětná vazba velmi důležitá a budu ráda za každou Vaši připomínku.
Stále se se mnou nespojili všichni. Velmi tedy prosím těch pár rodičů, kterých se to týká, aby byli tak laskaví a jakoukoli formou mi dali vědět, že s námi spolupracují, že se k nim dostává zadání učiva a v neposlední řadě, že jsou v pořádku. Připomínám, že můžete použít moje mobilní číslo, WhatsApp, skype či mailovou adresu.

Držte se!  

 

Anglický jazyk

A je to tu :-). Pan učitel posílá odkaz, tak ať se daří!

Holky: https://1drv.ms/p/s!AlyOl4tFxlH2sB3hEzm0ibgVWPF_?e=yLbkvb

Kluci: https://1drv.ms/p/s!AlyOl4tFxlH2sCDPPl0KF3cGa5w4?e=fknH59

Učení na týden od 23. 3. - 27. 3.

ČTENÍ :

PSANÍ :

MATEMATIKA :

PRVOUKA :

Pozdrav a učení na další týden

Dobrý den všem!

Mám pro Vás další dávku učení, tentokrát na týden od 23. 3. do 27. 3. Zatím bez AJ, ale pan kolega se jistě přidá 😊.

Mám velkou radost z toho, že mi voláte a píšete, jak se Vám práce daří. S několika dětmi jsme už často na skypu a tak si můžeme trochu i pomáhat s učením. Je mi jasné, že každá rodina má jiné podmínky a taky jiný způsob práce a v žádném případě nechci, aby pro Vás moje snaha pomáhat i z domova byla spíše zátěží. Je to jen nabídka. Byla bych velmi ráda, kdybych dostala zprávu i od rodičů, kteří mě zatím nekontaktovali ( email, SMS, WhatsApp,… ), že jsme ve spojení.

Mějte se co nejlépe! Hodně zdraví, sil a optimismu!

 

Pozdrav a přání o kontakt

Dobrý den všem,

pokud je to možné, bylo by moc fajn, kontaktovat se společně na skypu, kde si mě můžete najít pod mým jménem nebo kubinova@zshorni.cz. Pokud Vám tento způsob spojení nevyhovuje, znovu připomínám, že mi můžete kdykoli napsat SMS nebo zavolat na mobil nebo napsal email. 

Všechny zdravím, dětem připomínám, že nemáme prázdniny a že se těším, až se budu moci přesvědčit, jak doma pracujete a co nového už umíte. Nezapomeňte na hlasité čtení a taky na psaní podle diktátu. Stačí třeba jen 6 slov nebo 1 větu. Pokud to zvládnete každý den, budete potom ve škole za superhrdiny a já budu psát jen samé jedničky... s hvězdičkou :-).

Učivo od 16. - 20. 3. 2020

ANGLICKÝ JAZYK-holky

ANGLICKÝ JAZYK-kluci

ČTENÍ

PSANÍ

MATEMATIKA

PRVOUKA

Nedělní pozdrav

Pěkné nedělní odpoledne všem ! 

Ještě jedenkrát píši, protože stále přemýšlím, jakým způsobem Vám teď můžu být užitečná. A narážím na jeden problém...nemám žádný  facebook ani nenavštěvuji jiné sociální sítě a to vše proto, že jsem neuvěřitelný zpátečník a tyto věci mě spíše děsí než cokoli jiného. Ale mám rodinu, která mi včera přislíbila pomoci se zavedením nějaké sítě, pomocí které se s Vámi dostanu do spojení :-))). Podle mých nesouvislých slov asi chápete, že jsem touto technikou opravdu nepolíbená, ale je pravda, že je situace pro všechny nová a my ji můžeme uchopit i jako výzvu posunout se dál. Nejlépe zatím vyznívá založení skypu. Zítra ráno máme poradu vedení školy a následně pracovní poradu všech pedagogů. Hned po ní se Vám znovu ozvu.

Tak si užijte hezký zbytek neděle, pozdravujte děti a držte palce, ať je dcera po mně a naučí mě nějaký ten zázrak používat:-))). 

Začátek nuceného volna

Všechny Vás zdravím!

Včera jsme se rozloučili ve velkém spěchu. Vše proběhlo během poslední vyučovací hodiny a situace ani dnes není o nic jasnější, respektive není jisté, kdy se školy opět otevřou. Z toho důvodu jsem přesvědčená, že je nutné, ady děti pracovaly i doma pod Vaším vedením. První třída je totiž mimořádná mimo jiné i tím, že si nemůžeme dlouhotrvající přerušení výuky dovolit. Situace jistě není nijak zoufalá, ale na druhé straně ani nijak jednoduchá. Prosím Vás tedy o to, aby děti dělaly zatím 1 stránku denně v matematice, písance i slabikáři. Vzhledem k tomu, že děti dobře znají náš systém  čtení, psaní i počítání, jistě Vás rádi povedou :-). Všem děkuji za spolupráci a věřím, že se situace rychle zlepší. 

Teď víc než dřív je jasné, že přání pevného zdraví není klišé! Držte se a udržujte si dobrou jarní náladu :-))))! 

Pokud budu mít cokoli nového, hned se Vám zase ozvu.

Poslední fotky jsou z moc pěkného představení Milenci z bedny neboli Pohádka z bedny. 

 

 

2. září 2019 našich prvňáčků!

Především vítejte na půdě ZŠ a MŠ Horní!

Po otevření školní budovy, tj. v 7.40 na Vás budou čekat naše nejstarší žákyně a doprovodí Vás na školní hřiště, kde Vás přivítá pan ředitel a zástupce zřizovatele. Poté se odebereme každý do své třídy.

Děti ani jejich doprovod se 2. září nepřezouvají.

Ve třídě s Vámi paní učitelka třídní prožije dlouho očekávanou 1. vyučovací hodinu, ve které jsou milými hosty i všichni rodiče. Přibližně v 8.40 zůstávají prvňáčci s třídní učitelkou ve třídě, zatímco rodiče odchází do školní jídelny na informační schůzku s vychovatelkami školní družiny a paní zástupkyní školy. Tam dostanou jak zápisní lístky do ŠD, tak nabídku kroužků, které naše škola pro nastávající školní rok vyhlásí.

Po ukončení této schůzky si rodiče individuálně vyzvednou své děti ve třídě u paní učitelky.

Ostatní dny v 1. týdnu mají následující hodinovou dotaci:

3. 9. ÚT:                 2VH ( 9.40 )

4. 9. ST :                3VH (10.45 )

5. – 6. 9. ČT, PÁ :  4VH (11.40 )

V týdnu od 9. 9. probíhá vyučování plně dle rozvrhu, včetně plavání a 5. VH ve středu

 (12.35).

Na závěr nám dovolte popřát Vám hodně sil, klidu a příjemných zážitků spojených se školní docházkou na ZŠ a MŠ Horní.

                                                          Mgr. Radka Zadražilová a Mgr. Kateřina Kubínová

                                                 třídní uč. 1.A a 1.B

Co nás čeká v nejbližších měsících

ZÁŘÍ :

30.9. 16.00 hod. : třídní schůzky

ŘÍJEN :

29. -30. 10. : podzimní prázdniny

LISTOPAD :

20.11. : zimní výlet do Dolních Kounic

PROSINEC :

4. 12. : předvánoční koncert cimbálové skupiny Réva

 Tradiční rozsvěcení vánočního stromečku na naší škole a jarmark.

… máme za sebou první měsíc

Čas rychle utíká a my máme za sebou první měsíc ve škole. Všichni máme plné ruce práce a taky plnou hlavu nových informací, zkušeností, nápadů… Všichni děláme co je v našich silách, abychom uspěli. Je jasné, že každý začátek je těžký a o první třídě to platí dvojnásobně. Ale statečně jsme se dali do práce a tak to jistě vybojujeme 😊. Budeme moc rádi, když nám budete držet palce a víme, že pro nás vždy budete pevnou oporou a jistotou, když to někdy nepůjde. K tomu přeji hodně sil a pevné nervy. Předem posílám naše díky.

O školních radostech a starostech si popovídáme už v pondělí 30.9. na první třídní schůzce, která proběhne v naší třídě v 16.00 hod.

                                                                                                                                                   Těším se na Vás a na další spolupráci. Kateřina Kubínová

 

Záchranáři zvířátek

Měli jsme ve škole velmi zajímavou návštěvu - záchrannou stanici pro volně žijící zvířata. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací a společně se pobavili. Podívejte se na fotky a uvidíte sami.

P.S. Děkujeme všem za dárky v podobě dobrot, dek, ručníků atd.

Barevný týden

Děkujeme všem maminám a tátům za bezvadnou spolupráci. Užili jsme si to! Koukněte na fotky.

A mám dodatek : obsadili jsme spolu s II.A druhé místo !!!

Posílám další sadu fotografií

Zdravím Vás na konci října a posílám další dvě sady fotografií. Ta první s názvem " o nás " je ze dne, který jsme si užili s paní psycholožkou a povídali si o tom, jak to udělat, aby z nás byla správná parta, ve které má každý své místo a cítí se v ní dobře.

Druhá je z oslav halloweenu. Přeji stále tak krásný podzim, jako byl doposud!

Hovorové hodiny

V pondělí 11. 11. 2019 od 16,00 se uskuteční plánované hovorové hodiny. Vzhledem k třídní schůzce, která se konala v říjnu, není účast všech rodičů nutná. Proto jsem to některým dětem napsala do žákovské knížky, což neznamená, že mě navštívit nemůžete :-), ale pouze to, že se vše vyvíjí tím správným směrem a také to, že jsem s prací ve škole spokojená. Je to teď podle očekávání dřina, ale statečně bojujeme a daří se nám zvládat vše se ctí :-).

Na rodiče, které jsem požádala o schůzku, se těším a budu je očekávat v I.B.

 

 

Pracovní výchova

Někdy nám k prima hodině a dobré náladě stačí maličkost. Tentokrát hra nebo spíše skládačka, kterou jistě pamatují naše babičky, možná i prababičky :-). Podívejte na fotky.

Zimní výlet do Dolních Kounic

Navštívii jsme společně zámek v Dolních Kounicích a setkali se s hodným a krásným andělem a poťouchlým čertem. Oba nás provedli peklem, naučili nás kouzla a hlavně v bezpečí dovedli za svatým Mikulášem do samotného nebe. Podívejte se na fotky a sami uvidíte.

Mikulášská ve škole

Jako každý rok i letos nás ve škole navštívil svatý Mikuláš i s čerty a spoustou andělů. My jsme byli pečlivě připravení, nachystané kornouty jsme nechali za oknem a byli opravdu hodní, ale přesto jsme si užili trošičku strachu...on člověk nikdy neví :-). Ale všechno dobře dopadlo, někteří kluci museli slíbit, že budou více poslouchat, někteří byli pochválení před nastoupenou jednotkou a všichni dostali své první pero a svolení jej používat v písance i jinde. Paní učitelka obdržela novou červenou propisku a dostala za úkol začít známkovat jako u velkáčů, tak musíme pořádně bojovat.

Podívejte se na pár fotek.

Poslední dny roku 2019 a první roku 2020 v I. B

Poslední dny v roce 2019 byly hektické. Ostatně jako vždy. Ale my jsme si je zpříjemnili  zpíváním a posloucháním koled, povídáním, promítáním  pohádky, ochutnáním Vašeho úžasného cukroví a tak nám čas zase uběhl jako voda. A teď už nás čeká konec I. pololetí. A protože je všechno bleskově rychlé, začneme v pondělí 6.1. naplno :-). S rodiči se těším na viděnou další pondělí 13.1. na třídních schůzkách.

Tak ještě jednou: spoustu sil, fůru štěstí a hlavně pevné zdraví všem! Krásný a úspěšný rok 2020...ať už to pro každého z nás znamená cokoli :-). Posílám poslední fotky 2019.

Půlku máme za sebou

Máme za sebou první pololetí a taky první vysvědčení! Všichni jsme se snažili a tak to dopadlo výborně. Všechna vysvědčení byla krásná. Taky jsme si řekli, v čem by bylo dobře přidat a v čem jsme naopak borci. Super bylo, že nám vysvědčení přišel vyčarovat sám kouzelník Lukáš. Bylo to neuvěřitelně zábavné a nepochopitelné... a to nejen pro děti :-) !

Do galerie posíláme fotky !

Rozvrh hodin

1.B 1 2 3 4 5
Pondělí Čj M Prv Čj
Úterý Čj PL/Aj M Čj
Středa Aj/PL Čj Prv Čj Vv
Čtvrtek Čj M Čj Pv
Pátek Čj M Tv Hv

Galerie