5.B

5.B

Mgr. Lucie Anna Vaníčková

Informace pro rodiče

Milí rodiče,

prosím o prostudování informací v aktualitách školy. Děti mají tento letáček také v kontaktním deníku.

Novinkou je práce v Google Classroom. Děti se již přihlásily a zapsaly se do kurzu v tomto programu. Úkoly budou zadávány každý den ráno  - jednak na webu školy a také na v Google Classroom.

Přeji, ať se vám vše daří, hodně zdraví.

Mgr. Lucie Anna Vaníčková

 

 

 

 

Vážení rodiče,

vzhledem k novým hygienickým opatřením se třídní schůzky nekonají.

Zde jsou informace, které bych vám na tř. schůzkách předala:

1.Zaregistrujte se a používejte, prosím, aplikaci Škola on-line.
  Najdete tam probrané učivo a zadané úkoly. Od října také hodnocení. V září děti hodnotíme pouze slovně.
2.Učitelé se seznamují s aplikací Google Classroom pro případnou distanční výuku, dejte mi prosím vědět, zda by někdo měl problém s využitím tohoto způsobu výuky.
3.Akce školy jsou v prvním pololetí omezeny.
4.Dbejte, prosím, na dodržování hygienických pravidel ve škole.

Přeji ať se vám i dětem daří.
Mgr. Lucie Anna Vaníčková

Změna vyučování dne 2.10.2020

V pátek 2.10.2020 končí vyučování z důvodu voleb v 11.40.

Úkoly pro distanční výuku

Úkoly na 14.10.2020

Český jazyk

Matematika

Angličtina Mgr. Vaníčková - projekt na 14.10. - 16.10.

Angličtina Mgr. Fialková

Angličtina Mgr. Valúšková - učivo na 14.10. - 16.10., podrobnosti na Google Classroom

Hudební výchova - poslech oblíbeného interpreta

Google Classroom - informace

Jak na Google Classroom

 

Úkoly na 15.10.

Vlastivěda - tento týden prosím přečíst v učebnici strany 18 - 20 a do sešitu opsat zápis

ČJ

Matematika

Přírodověda

Angličtina Mgr. Fialková

Angličtina Mgr. Fialková - video

Kód kurzu na přírodovědu: hxdwglb

Kód kurzu na vlastivědu: uhxzxct

 

Úkoly na 16.10.

ČJ

Matematika

Týden od 19.10. - 23.10

Angličtina Mgr. Valúšková

Český jazyk 19.10.

Matematika 19.10.

Angličtina 19.10. - Mgr. Vaníčková


Výtvarná a pracovní výchova

V úterý 20.10. v 11.00 se setkáme na Google Classroom v kurzu Matematika. Kliknete na odkaz na Meet a připojíte se. Těším se na vás.

Angličtina Mgr. Fialková - viz. Google Classroom

ČJ 20.10.

Matematika 20.10.

Angličtina Mgr. Vaníčková - 20.10.

AJ - Mgr. Vaníčková 21.10.

ČJ 21.10.

Matematika 21.10.

Nezapomeňte se připojit zítra 22.10. v 8.45 a nachystat si ČJ.

ČJ 22.10. - uděláme společně on-line

Matematika 22.10.

AJ Mgr. Vaníčková

Přírodověda

Vlastivěda 22.10.

Nezapomeňte se zapsat do kurzů vlastivědy a přírodovědy.

ČJ 23.10.

Matematika 23.10.

Angličtina Mgr. Vaníčková 23.10.

Vlastivěda 23.10.

 

 

Rozvrh hodin

5.B 1 2 3 4 5 6
Pondělí Čj Aj M Vv Pv
Úterý Čj M Inf Tv Aj
Středa Čj Aj M Čj Hv
Čtvrtek Aj Vl Čj M
Pátek Tv Čj M Aj Vl