4.B

4.B

Mgr. Lucie Anna Vaníčková

Informace k začátku školního roku

Organizace testování

Milé děti,

1.9. se na vás těším od 8.00 do 8.45. Třídu najdete v přízemí na konci chodby.

2.9.bude vyučování od 8.00 do 10.45, přineste si pouzdro a aktovku.

Vaše paní učitelka Lucie Anna Vaníčková.

Třídní schůzky 16.9.2021

Třídní schůzky se konají v 16.00 dne 16.9. ve třídě 4.B v přízemí.

Informace k distanční výuce od 29.9. do 4.10.

Meetové hodiny

Probírané učivo v týdnu od 8.11. do 12.11.

Pro děti, které jsou tento týden nemocné, nebo v karanténě: Probírané učivo najdete na Google Classroom.

Rozvrh hodin

4.B 1 2 3 4 5 6
Pondělí ČJ meet Vl meet M meet AJ meet PV HV
Úterý ČJ meet AJ meet M meet TV
Středa ČJ meet M meet AJ meet Př meet VV VV
Čtvrtek ČJ M meet Vl ČJ meet AJ meet
Pátek ČJ meet M meet TV ČJ AJ