7.B

7.B

Mgr. Lujza Valúšková

Organizace posledního školního týdne

Organizace posledního týdne (26. 6. – 30. 6. 2023)

 • třídnický systém: 8.00 – 12.30

Pondělí 26. 6.

 • kontrola učebnic
 • odevzdávání učebnic
 • s sebou nůžky, gumu, izolepu

Úterý 27. 6.

Den s Integrovaným záchranným systémem – Kraví hora

 • celý den budeme v terénu
 • vhodné oblečení, svačinu, pití, šalinkartu (jízdenku)
 • sraz – 8.00 Mendlovo náměstí
 • začátek akce 8.30
 • konec akce cca 12.15 Kraví hora
 • odevzdat před touto akcí lísteček – Souhlas s účastí
 • odhlásit si oběd

Středa 28. 6., Čtvrtek 29. 6.

Třídnické práce

 • kompletace učebnic
 • výměna učebnic
 • vyklízení šatních skříněk, odevzdávání klíčků
 • úklid třídy

Pátek 30. 6.

 • 8.00 – 8. 45 hod
 • rozdávání vysvědčení
 • slavnostní ukončení školního roku

KDO NÁS UČÍ

Český jazyk: Mgr. Antonie Laicmanová

 

Anglický jazyk: Mgr. Jolana Cenková

                          Mgr. Lujza Valúšková

 

Základy německého jazyka: Mgr. Martin Petržela

 

Základy ruského jazyka: Mgr. Martina Čuperová

 

Matematika: Mgr. Jitka Maradová

 

Dějepis: Mgr. Petr Kolář

 

Zeměpis: PaedDr. Marie Dejmalová

 

Fyzika: Mgr. Miroslav Kocáb

 

Přírodopis: Mgr. Hana Prachařová

 

Výchova k občanství: Mgr. Lujza Valúšková

 

Pracovní činnosti: Mgr. Miroslav Kocáb

 

Hudební výchova: Mgr. Matouš Turoň

 

Výtvarná výchova: Mgr. Lenka Vítková

 

Tělesná výchova: PaedDr. Marie Dejmalová (dívky)

                             Mgr. Petr Kolář (chlapci)

                             

Třídní schůzky ve školním roce 2022/2023

Úvodní: 19.9.2022

1. čtvrtletí: 14.11.2022

2. čtvrtletí: 9.1.2023

3. čtvrtletí: 17.4.2023

4. čtvrtletí: 5.6.2023

Prázdniny pro školní rok 2022/2023

Podzimní

26. a 27. října 2022

Vánoční

23. prosince 2022 až 2. ledna 2023

Výuka začíná

3. ledna 2023

Pololetní

3. února 2023

Jarní

13. - 19. března 2023

Velikonoční

6. dubna 2023

Hlavní

1. července až 3. září 2023

ORGANIZACE ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Čtvrtek 1.9.2022 (1VH) 

Pátek 2.9.2022 (5VH)

Pondělí 5.9.2022 (5VH) 

Úterý 6.9. - pátek 9.9.2022

Od 12.9.2022 

ORGANIZACE POSLEDNÍHO ŠKOLNÍHO TÝDNE V PROSINCI

Pondělí 19. 12. – Výuka podle rozvrhu

Úterý 20. 12. – Výuka podle rozvrhu

Středa 21. 12. – Třídnický systém (zkrácená výuka)

 Kdo si hraje, nezlobí

- sportovní den v budově školy (8.00 – 12.10 hod)

- sportovní oblečení, sportovní obuv

- kdo necvičí – bude se svoji třídou

Čtvrtek 22. 12. – Vánoční den – vánoční posezení ve třídě (8.00 – 12.10 hod)

 

Vánoční prázdniny: pátek 23. 12. 2022 – pondělí  2. 1. 2023

Nástup do školy – úterý 3. 1. 2023

Rozvrh hodin

7.B 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Pondělí Aj ZNj / Pč M D Čj F Vv Vv
Úterý M Čj Aj Z Hv
Středa Tv (dívky) Tv (dívky) Čj M ZNj / ZRj Tv (chlapci) Tv (chlapci)
Čtvrtek M Čj D Aj F
Pátek Aj Vo Z M ZRj / Pč

Galerie