6.A

6.A

Mgr. Petr Kolář

Akce třídy 6.A a školy

13. 9. - 15. 9. 2023   Adaptační kurz 6.A

21. 9. - 22. 9. 2023   Oslavy 50. let školy

4. 10. 2023   Preventivní program "Vzpoura úrazům"

1. 11. 2023   Program "Dušičky a Halloween"

21. 12. 2023  Sportovně preventivní program "Kdo si hraje, nezlobí"

14. 5. 2024   Focení tříd

24. 5. 2024   Výukový program ve VIDA! centru

28. 5. 2024   Školní výlet - Permonium Oslavany

31. 5. 2024   Zeměpisný program Planeta Země - Kambodža

21. 6. 2024   Dravci

Začátek školního roku

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně,

školní rok 2023/2024 začíná v pondělí 4. 9.

 

Ostatní dny v 1. týdnu mají následující hodinovou dotaci:

5. a 6. 9. (úterý a středa): třídnický systém, 4VH, tj. do 11:40

- program: třídnické práce – podrobné seznámení se školním řádem, rozdání chybějících učebnic, sešitů, pracovních sešitů, klíčků od skříněk, volba třídní samosprávy, domlouvání pravidel třídy, předání počátečních informací k výuce (nové předměty, noví vyučující), seznámení s plánem akcí apod. 

-  s sebou: školní batoh, přezuvky, základní pomůcky žáka (psací potřeby, pravítko, lepidlo), vyplněné dokumenty od rodičů, které děti dostaly 4. září; žáci si již mohou nosit do třídy kufřík do Vv a úbor do Tv.

 

7. a 8. 9. (čtvrtek a pátek): výuka dle rozvrhu od 1.VH (= 8:00) do 5.VH (= 12:35)

- žáci s sebou nosí veškeré pomůcky, mají obalené a podepsané sešity i učebnice a připravený úbor do Tv a kufřík do Vv.

 

Výdej obědů (pro 1. – 9. roč.) v 1. školním týdnu:

 

Od pondělí 11. 9. bude výuka probíhat dle rozvrhu včetně nulté hodiny a odpoledního vyučování.

Svačiny budou až od pondělí 11. 9.

Mgr. Petr Kolář

Přehled vyučujících 6.A

Český jazyk a literatura                   Mgr. Johana Fialková                 

Anglický jazyk                                   Mgr. Jolana Cenková                  

                                                          Mgr. Lujza Valúšková                 

Matematika                                       Mgr. Radka Švehlová                 

Dějepis                                              Mgr. Petr Kolář                         

Výchova k občanství                         Mgr. Petr Kolář                         

Fyzika                                               Mgr. Miroslav Kocáb                              

Přírodopis                                          Mgr. Hana Prachařová               

Zeměpis                                             Mgr. Matouš Turoň                               

Informatika                         Mgr. Miroslav Kocáb                  

Hudební výchova                               Mgr. Matouš Turoň                    

Výtvarná výchova                   Mgr. Lenka Vítková

Tělesná výchova                                                          PaedDr. Marie Dejmalová           
                                                         Mgr. Petr Kolář 

Přehled třídních schůzek a hovorových hodin - 2. stupeň vždy v 17:00

 

Úvodní: 11. 9. 2023

1. čtvrtletí: 13. 11. 2023

2. čtvrtletí: 8. 1. 2024

3. čtvrtletí: 15. 4. 2024

4. čtvrtletí: 10. 6. 2024

Prázdniny ve školním roce 2023/24

 

+ Ředitelské volno            29. září 2023 (28. 9. – státní svátek)

Podzimní                          26. a 27. října 2023

Vánoční                            23. prosince 2023 až 2. ledna 2024

Pololetní                           2. února

Jarní                                 5. až 11. února 2024

Velikonoční                       28. března 2024

Hlavní                               29. června až 1. září 2024

Rozvrh hodin

6.A 1 2 3 4 5 6
Pondělí Aj Z Inf-d/Tv-h Inf-h/Tv-d Čj
Úterý D M Čj Aj F
Středa M Čj Vo Aj Z Hv
Čtvrtek Čj Tv-h/Plavání-d M Aj
Pátek M Tv-d/Plavání-h F Čj Vv Vv

Galerie