8.A

8.A

Mgr. Hana Prachařová

Organizace úvodu školního roku

ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ VE DNECH 1. – 3. 9. 2021:

Žáci II. stupně učitelským vchodem a všichni přechází do svých kmenových tříd.

Žáci se nepřezouvají!

 

Ve všech třídách je třídnický systém:

1. 9. (ST)

8. ročník 1VH, tj. 8:00-8:45

V rámci této hodiny se žáci otestují ve svých kmenových třídách pod vedením třídních učitelů, příp. k tomuto účelu jmenovaných pedagogů. Dále obdrží informace k následujícím dnům.

2. 9. 2021 (ČT)

6. – 9. ročník: 4VH, tj. do 11:40

 

3. 9. 2021 (PÁ)

6. – 9. ročník: 5VH, tj. do 12:35

 

Prosíme rodiče všech žáků, aby nevstupovali do budovy školy. V nezbytných případech se musí řídit pokyny zaměstnanců školy.

 

ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ OD 6. 9. 2021:

Od pondělí 6. 9. se všechny ročníky učí dle rozvrhu. Žáci se přezouvají a ukládají si své věci do přidělené šatní skříňky (klíče získají v pátek 3. 9.).

Testování žáků v úvodu školního roku

Vážení rodiče, milí žáci!

Dovolte mi seznámit Vás s průběhem testování na začátku školního roku 2021/2022.

Jak vyplývá z vládního nařízení, proběhne ve všech školách preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3krát po sobě.

Na ZŠ a MŠ Brno, Horní 16 proběhne testování v následujících termínech:

1. 9. (ST) : 2. – 9. ročník

2. 9. (ČT) :  1. ročník

6. 9. (PO) : 1. – 9. ročník

9. 9. (ČT) :  1. – 9. ročník

 

Preventivní testování nemusí postupovat žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané namoci COVID-19.

Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.

Ve všech případech je nutné odevzdat třídnímu učiteli písemný doklad.

Více informací naleznete v Manuálu MŠMT ZDE.

Na naší škole budeme k testování používat antigenní testy zn. GENRUI. Návodné video můžete vzhlédnout ZDE.

V případě pozitivního výsledku testu bude žák převeden do izolační místnosti, kde počká na vyzvednutí zákonným zástupcem. Ten je povinen kontaktovat neprodleně svého dětského lékaře a postupovat podle jeho pokynů.

 

PRAVIDLA NOŠENÍ ROUŠEK, RESP. RESPIRÁTORŮ V BUDOVĚ ŠKOLY:

Všichni žáci, pracovníci i návštěvníci školy jsou povinni nosit roušky, resp. respirátory ve všech společných vnitřních prostorách školy. V případě negativního testu není rouška či respirátor nutný při výuce v učebnách.

Podrobnější informace naleznete také ve výše zmíněném manuálu.

 

Vítejte v novém školním roce 2021/22

V novém školním roce přeji všem rodičům i žákům mnoho úspěchů a těším se na spolupráci.

Rozvrh hodin

8.A 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Pondělí M Ch MEET Př MEET Čj MEET Aj MEET ZNj/ZRj
Úterý Tv hoši Tv hoši Z MEET M MEET Čj F MEET Tv dívky
Středa Ch D Čj MEET M MEET ZNj MEET/Pč Vo MEET Hv
Čtvrtek Aj M MEET Čj MEET D MEET Z F Vv lichý Vv lichý
Pátek Tv dívky Tv dívky ZRj/Pč MEET M MEET Čj MEET Aj MEET Tv hoši