8.B

8.B

Mgr. Lujza Valúšková

Organizace prvního školního týdne (4. 9. – 8. 9.)

Milí žáci a žákyně,

školní rok 2023/2024 začíná v pondělí 4. 9.

Škola se otevírá klasicky v 7:40, vyučování trvá jen 1VH, tj. do 8:45.

Přezouvat se začneme v následujících dnech, poté, kdy obdržíte klíče od šatních skříněk.

Ostatní dny v 1. týdnu mají následující hodinovou dotaci:

6. -9. tř.:

5. - 6. 9. ÚT, ST: třídnický systém, 4VH, tj. do 11:40

7. - 8. 9. ČT, PÁ: výuka dle rozvrhu od 1.VH do 5.VH, tj. do 12:35

Od PO 11. 9. bude výuka probíhat dle rozvrhu včetně nulté hodiny a odpoledního vyučování.

Výdej obědů (navazuje na konec výuky):

4. 9.: 8:45 – 9:30

5. 9.: 9:40 – 12:30

6. 9.:  10:45 – 12:30

7. – 8. 9.: 11:40 – 13:15

Svačiny budou k dispozici od PO 11.9.

Kdo nás učí

KDO NÁS UČÍ...

 

Český jazyk: Mgr. Antonie Laicmanová

 

Anglický jazyk: Mgr. Jolana Cenková

                 Mgr. Lujza Valúšková

 

Základy německého jazyka: Mgr. Martin Petržela

 

Základy ruského jazyka: Mgr. Martina Čuperová

 

Matematika: Mgr. Jitka Maradová

 

Dějepis: Mgr. Petr Kolář

 

Zeměpis: PaedDr. Marie Dejmalová

 

Fyzika: Mgr. Radka Švehlová

 

Přírodopis: Mgr. Hana Prachařová

 

Chemie: Mgr. Hana Prachařová

 

Výchova k občanství: Mgr. Lujza Valúšková

 

Pracovní činnosti: Mgr. Lenka Sklenářová

 

Hudební výchova: Mgr. Matouš Turoň

 

Výtvarná výchova: Mgr. Lenka Vítková

 

Tělesná výchova: PaedDr. Marie Dejmalová (dívky)

                   Mgr. Petr Kolář (chlapci)

Rozvrh hodin

8.B 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Pondělí Čj F ZNj/ZRj M Aj
Úterý Tv (chlapci) Tv (chlapci) Aj Čj Z M Tv (dívky)
Středa Ch Čj Aj D M ZNj/Pč Vo Hv
Čtvrtek Ch M ZRj/Pč Čj F Vv - sudý týden Vv - sudý týden
Pátek Tv (dívky) Tv (dívky) M Čj Z D Tv (chlapci)

Galerie