Matematické a přírodovědné soutěže

Matematické a přírodovědné soutěže

Matematické a přírodovědné soutěže
Matematické a přírodovědné soutěže v 1. pololetí

Matematické a přírodovědné soutěže v 1. pololetí školního roku 2023/24

Soutěže jsme zahájili v září Dnem přírodních věd, který organizovala ZOO Brno ve spolupráci se Střední průmyslovou školou chemickou. Obě naše družstva se umístila v první polovině výsledkové listiny.

říjnu se naši žáci zapojili do Logické olympiády. Soutěže se  účastnilo 23 žáků v celkem 5 kategoriích od žáčků MŠ až po žáky 2. stupně. Nejlepších výsledků ve svých kategoriích dosáhli Richard Kočička (2. A) a Patricie Kočičková (4. B), kteří v celostátním měřítku dosáhli percentilu vyššího než 95.

Mateso je matematická soutěž určená žákům 5. ročníků. Ve školním kole jsme měli čtyři úspěšné řešitele. Do městského kola postoupila Anna Iori (5. B), která se i zde stala úspěšnou řešitelkou.

Také se konala soutěž Přírodovědný klokan pro žáky 8. a 9. ročníků. Nejlepšího výsledku dosáhl Aleš Jurman (9. A).

Dalšími říjnovými akcemi byl turnaj v sudoku a turnaj v piškvorkách. Postup do okresního kola v sudoku vybojovaly Magdaléna Hrabálková (7. B), Veronika Hauptová (9. A), Alexandra Kočičková (6. A) a Beata Zemachová (5. A). V piškvorkách byl nejlepší Jan Punčochář (8. B). V týmové soutěži PIšQworky 2023 nás poté reprezentovali Magdaléna Hrabálková (7. B), Josef Lukáš (8. A) a Adam Hassan (8. B)

listopadu jsme si vyzkoušeli týmovou soutěž Náboj Junior ověřující dovednosti z matematiky, fyziky i logiky a nově jsme si vyzkoušeli týmovou matematickou soutěž Pražská střela, která probíhala online.

V Bobříkovi informatiky si žáci ověřili svoje znalosti v oblasti výpočetní techniky. Také jsme zahájili řešení Matematické olympiády a Fyzikální olympiády.

prosinci měli žáci možnost ověřit si svoje dovednosti z oblasti financí. Soutěž Finanční gramotnost byla vyhlášena ve dvou kategoriích zvlášť pro první a zvlášť pro druhý stupeň. Do okresních kol postoupili za první stupeň Patricie Kočičková (4. B), Angela Šnajderová (5. A) a Anna Iori (5. B), za druhý stupeň Alexandra Kočičková (6. A), Jakub Veselý (7. A) a Eliška  Pokorná (7. B)

Také jsme se podívali do vesmíru s Astronomickou olympiádou a máme dvě postupující do krajského kola, které se uskuteční v březnu. Nejlepších výsledků dosáhli Magdaléna Hrabálková (7. B) a Alexandra Kočičková (6. A) v kategorii 6. a 7. ročníků, obě postupují. V kategorii 8. a 9. ročníků byl nejlepším Josef Lukáš (8. A).

lednu nás pak čekala okresní kola matematické olympiády v kategoriích Z5 a Z9. Za naši školu postoupili: v kategorii Z5 Sara Hassan a Věra Filippi (obě 5. A) a v kategorii Z9 Aleš Jurman (9. A), Tomáš Jurman (9. A) a Martina Straková (9. B).

 

A co nás čeká ve druhém pololetí?

V únoru si žáci 4. – 9. ročníků budou moci vyzkoušet matematickou soutěž Pangea, která bude probíhat online. Do soutěže je možné se zaregistrovat přes školu do 31. 1. 2024.

Blíží se také termín odevzdání úloh Fyzikální olympiády, ten je 23. 2. 2024.

V březnu budeme vyhlížet klokana, tedy soutěž Matematický klokan, která bude v pátek 15. 3. 2024.

Čekají nás také okresní kola Matematické olympiády (Z6, Z7, Z8) a krajské kolo Astronomické olympiády.