PIšQworky

PIšQworky

PIšQworky
Ve středu 18.10. ve 14:00 se v jídelně školy uskuteční školní kolo turnaje v piškvorkách. Zájemci z řad žáků II. stupně se nahlásí u p. uč. Radky Švehlové. Předpokládaný konec: 15:00