Bližší informace k  50. výročí naší školy

Bližší informace k 50. výročí naší školy

Bližší informace k  50. výročí naší školy
Vážení rodiče, milí žáci, protože otázky týkající se programu v rámci oslav 50let školy se množí, dovolte nám shrnout program obou dnů ještě jedenkrát.

Ve čtvrtek 21. 9. je od 14:00 do 17:00 Den otevřených dveří. Zájemci si mohou projít budovu školy a školní hřiště, navštívit výstavu, popovídat si se zaměstnanci, kteří budou připraveni dělat vám po celou dobu společnost.

V pátek 22. 9. je také Den otevřených dveří, ale větší důraz je kladen na program na školním hřišti, se kterým se můžete nyní seznámit:

14:50: Slavnostní zahájení

15:00: Pasování prvňáčků

             Vystoupení dětí z MŠ

             Vystoupení žáků 2. – 5. roč.

16:15 – 17:00: ukázka sportovních aktivit

17:00 – 18:45: cimbálová muzika

19:00: ukončení akce

Na školním hřišti bude připraveno drobné občerstvení, zakoupit si můžete i drobné dárkové předměty.

Předem děkujeme za pochopení, že v době vystoupení dětí budou naše služby jen v omezené míře😊.

Také prosíme všechny návštěvníky, aby zvážili, zda je nutné přijet ke škole autem z důvodu malé kapacity parkování.

vedení školy

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM NA ŠKOLNÍM HŘIŠTI:

14:50: Slavnostní zahájení

15:00: Pasování prvňáčků

             Vystoupení dětí z MŠ

               Vystoupení žáků 2. – 5. roč.

16:15 – 17:00: ukázka sportovních aktivit

17:00 – 18:45: cimbálová muzika

19:00: ukončení akce